source: 2015/27/JesseS/VoltsTank/VoltsTank/VoltsTank/obj/x86/Debug/VoltsTank.csproj.FileListAbsolute.txt @ 6724

Revision 6724, 918 bytes checked in by jesirkia, 4 years ago (diff)

Tehtiin VoltsTankiin? beta. 0.2 versio :'D
Elikkäs siis tehtiin (vielä toimimaton) valikko josta voi valita pelaako vai lopettaako. Sitten tehtiin tankin tekstuurit peliin.

Line 
1C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\obj\x86\Debug\VoltsTank.csprojResolveAssemblyReference.cache
2C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
3C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\bin\x86\Debug\VoltsTank.exe
4C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\bin\x86\Debug\VoltsTank.pdb
5C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
6C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
7C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\obj\x86\Debug\VoltsTank.exe
8C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\obj\x86\Debug\VoltsTank.pdb
9C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\bin\x86\Debug\Content\Ammus.xnb
10C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja1Tank.xnb
11C:\MyTemp\JesseS\VoltsTank\VoltsTank\VoltsTank\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja2Tank.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.