source: 2015/27/JaakkoS/Tikku/kentta3.txt @ 7126

Revision 6765, 983 bytes checked in by jasukuva, 4 years ago (diff)

Peliin yksi uusi kentta. ja mahdollisuus kahdelle pelaajalle

Line 
1................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
4................................................................................
5................................................................................
6................................................................................
7................................................................................
8!!!!......V.........V....K0...V..................................................
9........#####......####..!..####....K.................V................!!!!!####
10......##########...................##.............K..###..K.................#..#
11N..################.V.....V......V.##V.#........#############.................*#
12################################################################################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.