source: 2015/27/JaakkoS/Tikku/Tikku/TikkuContent/kentta1.txt @ 6734

Revision 6734, 547 bytes checked in by jasukuva, 4 years ago (diff)

alku valikon poikasta tein ja kentän vaihtuessa tulevan bugin ja etta kun keräät kynän saat lisää sydämmiä

Line 
1     
2                                                               
3                                                                                                                   
4                                       
5
6                                                                                                                                     
7                                            #####                       #                         
8                  !!!!!              K                           #######
9                                    ####  #####                  ###   #                           
10        N               *                                             *#
11#######################################     ############################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.