source: 2015/27/JaakkoS/Tikku/Tikku/Tikku/obj/x86/Debug/cachefile-{70F78017-3504-40A5-864B-07486E7AEB1B}-targetpath.txt @ 6734

Revision 6734, 177 bytes checked in by jasukuva, 6 years ago (diff)

alku valikon poikasta tein ja kentän vaihtuessa tulevan bugin ja etta kun keräät kynän saat lisää sydämmiä

Line 
1Content\maali.xnb
2Content\norsu.xnb
3Content\tahti.xnb
4Content\Pelaaja.xnb
5Content\AUTO.xnb
6Content\kyna.xnb
7Content\kentta1.xnb
8Content\kentta2.xnb
9Content\kentta2.txt
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.