source: 2015/27/JaakkoS/Tikku/Tikku.suo @ 6734

Revision 6734, 29.0 KB checked in by jasukuva, 7 years ago (diff)

alku valikon poikasta tein ja kentän vaihtuessa tulevan bugin ja etta kun keräät kynän saat lisää sydämmiä

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream

HTML preview not available, since no preview renderer could handle it. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.