source: 2015/27/EemilI/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 6525

Revision 6525, 3.0 KB checked in by misakana, 7 years ago (diff)

peli pientä hiomista vailla

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12
13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    public override void Begin()
20    {
21        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22        LuoKentta();
23        AloitaPeli();
24        AsetaOhjaimet();
25
26        Vector impulssi = new Vector(1000.0, 350.0);
27        pallo.Hit(impulssi);
28
29
30
31    }
32
33    void LuoKentta()
34    {
35        //pallo
36
37        pallo = new PhysicsObject(LoadImage("Untitled"));
38
39        pallo.Size = pallo.Size * 0.25;
40        Add(pallo);
41       
42        pallo.X = -200.0;
43        pallo.Y = 0.0;
44
45        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
46        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
47
48        Level.CreateBorders(0.85, false);
49        pallo.Restitution = 1.0;
50
51        Level.Background.Image = LoadImage("MLG SNOOP");
52
53        Camera.ZoomToLevel();
54    }
55
56    void AloitaPeli()
57    {
58        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
59        pallo.Hit(impulssi);
60    }
61
62    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
63    {
64        //maila
65
66        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(35.0, 140.0);
67        maila.Shape = Shape.Rectangle;
68        maila.X = x;
69        maila.Y = y;
70        maila.Restitution = 1.0;
71        Add(maila);
72        return maila;
73    }
74
75    void AsetaOhjaimet()
76    {
77        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
78        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
79        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1:Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
80        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
81
82        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusYlos);
83        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
84        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
85        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
86
87        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
88
89
90        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
91
92    }
93
94    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
95    {
96        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Top > Level.Top))
97        {
98            maila.Velocity = Vector.Zero;
99            return;
100        }
101        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
102        {
103            maila.Velocity = Vector.Zero;
104            return;
105        }
106        maila.Velocity = nopeus;
107    }
108}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.