source: 2015/27/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/IMBT.cs @ 6494

Revision 6494, 1.5 KB checked in by misakana, 7 years ago (diff)

Sain tehtyä alkujuttuja.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class IMBT : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
14        LuoKentta();
15        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
16        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
17    }
18    void LuoKentta()
19    {
20        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
21        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kenttä1");
22
23        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
24        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoPelaaja);
25        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoPalikka);
26        ruudut.SetTileMethod(Color, LuoPieniPalikka);
27
28        //3. Execute luo kentän
29        //   Parametreina leveys ja korkeus
30        ruudut.Execute(20, 20);
31    }
32
33    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
34    {
35        PhysicsObject pelaaja1 = new PhysicsObject(60, 60);
36        pelaaja1.Shape = Shape.Rectangle;
37        pelaaja1.Position = paikka;
38        Add(pelaaja1);
39    }
40
41    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
42    {
43
44    }
45
46    void LuoPieniPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48
49    }
50}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.