source: 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/firewallanim.anim @ 6423

Revision 6423, 8 bytes checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)

Tuliseinän animointi. Maidolla voi myös sammuttaa tulipallot.

Line 
1FPS = 15
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.