source: 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs @ 6410

Revision 6410, 52.9 KB checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)

Tulipalloja lentää.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
4using System.Linq;
5using System.Runtime.InteropServices;
6using Jypeli;
7using Jypeli.Assets;
8using Jypeli.Controls;
9using Jypeli.Effects;
10using Jypeli.Widgets;
11
12/* Muistutuksia.
13 *
14 * Layerit
15 *   3 -
16 *   2 -
17 *   1 -
18 *   0 -
19 *  -1 - Näkyvä maanpinta.
20 *  -2 - Talot taustalla.
21 * 
22 * CollisionIgnoreGroupit
23 *  3 - Ryömivät ja liekit. //TODO: lisätä noidatkin tänne
24 *  2 - Kärry.
25 *
26*/
27
28#region Improvement
29public abstract class Improvement : PlatformCharacter
30{
31    public List<Animation> Animations { get; set; }
32
33    protected Improvement(double width, double height)
34        : base(width, height)
35    {
36
37    }
38
39    public HillBilly Owner
40    {
41        get { return owner; }
42        set { owner = value; }
43    }
44    private HillBilly owner;
45
46    public virtual void DoTheThing(HillbillyRun game) { }
47
48    public SoundEffect sound;
49
50    public void Rid()
51    {
52        Owner.AnimWalk = Owner.Animations[0];
53        Owner.AnimIdle = Owner.Animations[1];
54        Owner.Improvement = null;
55        Owner = null;
56    }
57}
58
59public class MilkImprovement : Improvement
60{
61    public override void DoTheThing(HillbillyRun game)
62    {
63        //HillbillyRun game = this.Game as HillbillyRun;
64        Owner.PlayAnimation(Animations[1]);
65        game.CreateMilkParticles(this.Owner, 10, 200, 300, new Vector(0, -30), "milkparticle");
66        this.sound.Play();
67    }
68
69    public MilkImprovement(double width, double height)
70        : base(width, height)
71    {
72
73    }
74}
75
76
77public class PitchForkImprovement : Improvement
78{
79    public override void DoTheThing(HillbillyRun game)
80    {
81        //HillbillyRun game = this.Game as HillbillyRun;
82        //game.CreateMilkParticles(this.Owner, 10, 200, 300, new Vector(0, -30), "milkparticle");
83        //TODO: hitting things w/ pitchfork
84        game.ForkThings(Owner);
85    }
86
87    public PitchForkImprovement(double width, double height)
88        : base(width, height)
89    {
90
91    }
92}
93#endregion
94
95public class HillBilly : PlatformCharacter
96{
97    public List<Animation> Animations { get; set; }
98
99    private IntMeter lifeCounter = new IntMeter(4, 0, 4);
100    public IntMeter Life
101    {
102        set { lifeCounter = value; }
103        get { return lifeCounter; }
104    }
105
106    public Improvement Improvement { get; set; }
107
108    public Label Name { get; set; }
109
110    private ProgressBar visibleLife;
111    public ProgressBar VisibleLife
112    {
113        get { return visibleLife; }
114        set { visibleLife = value; }
115    }
116
117    public void GainImprovement(Improvement improvement)
118    {
119
120        this.AnimWalk = improvement.Animations[0];
121        this.AnimIdle = new Animation(improvement.Animations[0].CurrentFrame);
122        this.Improvement = improvement;
123        improvement.Owner = this;
124
125        //improvement.Destroy();
126    }
127
128    public void UseImprovement()
129    {
130        HillbillyRun game = this.Game as HillbillyRun;
131        if (this.Improvement == null)
132        {
133            game.CreateMilkParticles(this, 5, 100, 100, new Vector(0, Height / 3), "tears");
134        }
135        else if (Animation != this.Improvement.Animations[1])
136        {
137            this.Improvement.DoTheThing(game);
138        }
139    }
140
141    public HillBilly(double leveys, double korkeus, String name)
142        : base(leveys, korkeus)
143    {
144
145        this.visibleLife = new ProgressBar(50, 15); //(this.Width, this.Height/8);
146        this.Add(visibleLife);
147        this.visibleLife.Position += new Vector(0, this.Height / 2 + this.Height / 5);
148        this.visibleLife.BindTo(this.lifeCounter);
149        this.visibleLife.Color = Color.Black;
150
151        this.Name = new Label(name);
152        this.Add(Name);
153        this.Name.Position += new Vector(0, this.Height / 2 + this.Height / 3);
154    }
155}
156
157/// <summary>
158/// An MMO where you go to war with mages in the lava kingdom.
159/// </summary>
160public class HillbillyRun : PhysicsGame
161{
162    private List<HillBilly> players = new List<HillBilly>();
163    private List<HillBilly> startingPlayers = new List<HillBilly>();
164
165    //private List<double> playerPositionsX = new List<double>();
166    //private List<double> playerPositionsY = new List<double>();
167
168    private const double PLAYER_SPEED = 180;
169    public const double TILE_SIZE = 70;
170
171    public String[] names = new String[] { "Adolfiina", "Rasputiina", "Hermanniina", "Joosefiina" };
172
173    private double cameraTargetX; // Sijainti jossa kameran pitäisi olla.
174    private Vector cameraTarget;
175
176    private double cameraOffset; //= 400; // TODO: Tämän voisi ehkä laskea jostain (esim. ikkunan leveydestä kolmasosa tai jotain).
177    private double cameraSpeed = 2.0; // Kameran liikkumisnopeus.
178
179    # region Images
180    private Image[] groundImages = LoadImages("ground", "ground_forest", "ground_volcano");
181    private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top", "ground_top_forest", "ground_top_volcano");
182    private Image[] foregroundDecorations = LoadImages("viljaa", "grass", "grass");
183    private Image[] blockImages = LoadImages("box2", "rock");
184
185    private Image[] houseImages = LoadImages("house", "houseburned");
186
187    private Image cartImage = LoadImage("cart");
188    private Image milkImage = LoadImage("tonkkaitem");
189    private Image pitchforkImage = LoadImage("fork");
190
191    private Image cartWheelImage = LoadImage("cartwheel");
192
193    private Image smokeImage1 = LoadImage("smoke1");
194    private Image smokeImage2 = LoadImage("smoke2");
195
196    private Image treeTrunkImage = LoadImage("bigtree");
197    private Image treeBottomImage = LoadImage("bigtree3x2");
198    private Image treeBranchImage = LoadImage("bigtreebranch");
199    private Image forestBackgroundImage = LoadImage("forestbackground");
200    private Image volcanoBackgroundImage = LoadImage("volcanobackground");
201    private Image swingTrapImage = LoadImage("tukki");
202
203    private Image gateImage = LoadImage("gate");
204    private Image leverLeftImage = LoadImage("lever_left");
205    private Image leverRightImage = LoadImage("lever_right");
206
207    private Image lavaWallImage = LoadImage("lavawall");
208    private Image lavaFloorImage = LoadImage("lavafloor");
209    private Image spikeImage = LoadImage("spikes");
210    private Image spikeLeftImage = LoadImage("spikeleft");
211
212    private Image prisonerImage = LoadImage("prisoner");
213
214    private Image deathImage = LoadImage("loppukuva");
215
216    private Animation crawl;
217    private Animation blaze;
218
219    private Animation pitchforkAttack;
220    private Animation pitchforkWalk;
221    private Animation milkThrow;
222    private Animation milkWalk;
223    private Animation normalWalk;
224    private Animation playerIdle;
225    private Animation playerJump;
226    private Animation playerFall;
227    private Animation firemageAnimation;
228    private Animation firemageCastAnimation;
229    private Animation wormAnimation;
230    private Animation tattiMageAnimation;
231    private Animation tattiMageCastAnimation;
232    private Animation fireballAnimation;
233
234    private Animation bossRiseAnimation;
235    private Animation bossFallAnimation;
236    private Animation bossHitAnimation;
237    private Animation bossHurtAnimation;
238    #endregion
239
240    #region Sounds
241    private SoundEffect splash = LoadSoundEffect("splash");
242    #endregion
243
244    private double leftCamLimit;
245    private double rightCamLimit;
246    private double bottomCamLimit;
247
248    private int levelNumber = 0;
249
250    private Action activateBoss;
251    private Timer fireballTimer;
252
253    public override void Begin()
254    {
255        Initializing();
256        IntroSequence();
257        //MainMenu();
258        //StartGame();
259    }
260
261    #region Intro
262    void IntroSequence()
263    {
264        Level.Background.Color = Color.Black;
265
266        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, SkipIntro, "Skip");
267        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, SkipIntro, "Skip");
268
269        ShowMadeWithJypeli();
270
271        Timer.SingleShot(4.0, delegate // TODO get rid of fixed amount of seconds
272        {
273            ShowBackgroundStory();
274        });
275
276
277
278    }
279
280    void ShowMadeWithJypeli()
281    {
282        Image madewithImage = LoadImage("madewithjypeli");
283
284        double w = Window.Width / 4;
285        double h = w * (madewithImage.Height / (double)madewithImage.Width); // take aspect ratio from the picture
286
287        GameObject madewithjypeliObject = new GameObject(w, h);
288        madewithjypeliObject.Image = madewithImage;
289        Add(madewithjypeliObject);
290
291        // Tässä oli jotain epätehokasta feidailua tuolle Made with Jypeli -kuvalle. Ei tunnu päivittyvän joka framella tai on muuten vain tosi raskas...
292
293        //fadeTimer = new Timer();
294        //fadeTimer.Interval = 0.5;
295        //fadeTimer.Timeout += delegate
296        //{
297        //    madewithjypeliObject.Image = LerpImage(madewithjypeliObject.Image, Color.Black, 0.6);
298        //};
299        //fadeTimer.Start(5);
300
301        Timer.SingleShot(1.2, delegate
302        {
303            madewithjypeliObject.Destroy();
304        });
305
306    }
307
308    Image LerpImage(Image original, Color targetColor, double ratio)
309    {
310        Image newImage = new Image(original.Width, original.Height, Color.Transparent);
311        for (int y = 0; y < original.Height; y++)
312        {
313            for (int x = 0; x < original.Width; x++)
314            {
315                newImage[y, x] = Color.Lerp(original[y, x], targetColor, ratio);
316            }
317        }
318        return newImage;
319    }
320
321    void ShowBackgroundStory()
322    {
323        MediaPlayer.Play("hillbilly_intro");
324        ShowStoryText(new Queue<string>(new[] { "Innit just da warmest here, sis?", "Seems to me our establishment's a-burnin'.", "...Must've been 'em nasty witches!" }));
325    }
326
327    void ShowStoryText(Queue<string> messages)
328    {
329        // Mennään alkuvalikkoon jos ei ole enää viestejä.
330        if (messages.Count == 0)
331        {
332            MainMenu();
333            return;
334        }
335
336        // Näytetään nykyinen viesti.
337        var storyLabel = new Label(messages.Dequeue()) { TextColor = Color.Black, TextScale = new Vector(3, 3) };
338        Add(storyLabel);
339
340        var textTimer = new Timer { Interval = 0.05 };
341        textTimer.Timeout += () => storyLabel.TextColor = Color.Lerp(storyLabel.TextColor, Color.White, 0.05);
342        textTimer.Start();
343
344        // Näytetään seuraava viesti muutaman sekunnin päästä.
345        Timer.SingleShot(4, delegate { storyLabel.Destroy(); ShowStoryText(messages); });
346    }
347
348    void SkipIntro()
349    {
350        ClearTimers();
351        ClearAll();
352        Keyboard.Clear();
353        MainMenu();
354    }
355
356    void MainMenu()
357    {
358        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkBrown, Color.Black);
359       
360        if (MediaPlayer.IsPlaying == false) MediaPlayer.Play("hillbilly_intro");
361
362        MultiSelectWindow mainmenu = new MultiSelectWindow("Main menu", "Start game", "Credits", "Exit");
363        mainmenu.AddItemHandler(0, StartGame);
364        mainmenu.AddItemHandler(1, ShowCredits);
365        mainmenu.AddItemHandler(2, Exit);
366        mainmenu.DefaultCancel = 2;
367        Add(mainmenu);
368        mainmenu.Color = Color.DarkBrown;
369        mainmenu.FadeColorTo(Color.Brown, 30);
370        mainmenu.SetButtonColor(Color.Charcoal);
371        mainmenu.SelectionColor = Color.DarkBlue;
372        mainmenu.SetButtonTextColor(Color.LightGray);
373       
374
375    }
376
377    void ShowCredits()
378    {
379        MessageWindow win = new MessageWindow("This game was made in one week by\nSimo Rinne,\nEmma Heikura,\n and Jouni Potila\n using University of Jyväskylä's\n game programming library Jypeli");
380        win.Closed += delegate
381        {
382            ClearAll();
383            MainMenu();
384        };
385        Add(win);
386    }
387    #endregion
388
389    void StartGame()
390    {
391        ClearAll();
392        CreateLevel();
393        ScreenSettings();
394        SetControls();
395    }
396
397    public void NextLevel()
398    {
399        levelNumber++;
400        StartGame();
401    }
402
403    void Initializing()
404    {
405        crawl = LoadAnimation("crawl");
406        blaze = LoadAnimation("flame");
407        pitchforkAttack = LoadAnimation("attack");
408        pitchforkWalk = LoadAnimation("hanko");
409        milkThrow = LoadAnimation("heitto");
410        milkWalk = LoadAnimation("tonkka");
411        normalWalk = LoadAnimation("pwalk");
412        playerIdle = LoadAnimation("idle");
413        playerJump = LoadAnimation("jump");
414        playerFall = LoadAnimation("fall");
415        firemageAnimation = LoadAnimation("firemage");
416        firemageCastAnimation = LoadAnimation("firemagecast");
417        wormAnimation = LoadAnimation("worm");
418        tattiMageAnimation = LoadAnimation("tattimage");
419        tattiMageCastAnimation = LoadAnimation("tattimagecast");
420        bossRiseAnimation = LoadAnimation("bossrise");
421        bossFallAnimation = LoadAnimation("bossfall");
422        bossHitAnimation = LoadAnimation("bosshit");
423        bossHurtAnimation = LoadAnimation("bosshurt");
424        fireballAnimation = LoadAnimation("fireball");
425
426        cameraOffset = Window.Width / 4;
427    }
428
429    void ScreenSettings()
430    {
431        Window.Width = 1800;
432        Window.Height = 900;
433
434        leftCamLimit = Level.Left + Window.Width / 2.0;
435        rightCamLimit = Level.Right - Window.Width / 2.0;
436        bottomCamLimit = Level.Bottom + Window.Height / 2.0;
437
438        Camera.X = cameraTarget.X = cameraTargetX = leftCamLimit;
439
440        Timer cameraTimer = new Timer();
441        cameraTimer.Interval = 1 / 30.0;
442        cameraTimer.Timeout += UpdateCamera;
443        cameraTimer.Start();
444
445        // Background trees.
446        if (levelNumber < 2)
447        {
448            GameObject forestBackground = new GameObject(Level.Width, Level.Height);
449            forestBackground.Image = forestBackgroundImage;
450            forestBackground.TextureWrapSize = new Vector(5, 1);
451            Add(forestBackground, -3);
452            Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 1.0);
453        }
454
455        // Background color.
456        if (levelNumber == 0)
457        {
458            Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.SkyBlue);
459        }
460        else if (levelNumber == 1)
461        {
462            Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.FromHexCode("495147"));
463        }
464        else if (levelNumber == 2)
465        {
466            Level.Background.Image = volcanoBackgroundImage;
467            Level.Background.FitToLevel();
468        }
469    }
470
471    #region LevelCreation
472    void CreateLevel()
473    {
474        startingPlayers.Clear();
475        players.Clear();
476        Gravity = new Vector(0, -1000);
477
478        //Tilemap
479        ColorTileMap level = ColorTileMap.FromLevelAsset("level" + levelNumber);
480        //ColorTileMap level = ColorTileMap.FromLevelAsset("bosstest");
481        level.SetTileMethod(Color.Black, CreateGroundTop);
482        level.SetTileMethod(Color.Brown, CreateGround);
483
484        level.SetTileMethod(Color.Cyan, CreateHouse);
485        level.SetTileMethod(Color.PaintDotNetBlue, CreateBurnedHouse);
486
487        level.SetTileMethod(Color.Gold, CreatePlayer);
488        level.SetTileMethod(Color.Harlequin, CreateCart);
489        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("A17FFF"), CreatePitchfork);
490
491        level.SetTileMethod(Color.Gray, (new AbstractTileMap<Color>.TileMethod[] { CreateCrawly, CreateWorm, null })[levelNumber]); // ಠ_ಠ
492        level.SetTileMethod(Color.Red, (new AbstractTileMap<Color>.TileMethod[] { CreateFireMage, CreateShroom, CreateBoss })[levelNumber]);
493        level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject);
494        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk);
495        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame, true);
496        //level.SetTileMethod(Color.Azure, CreateDummy, Color.Azure);   //TODO: CreateSmoke
497        //level.SetTileMethod(Color.Orange, CreateDummy, Color.Orange); //TODO: CreateTombstone
498
499        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), CreateTreeTrunk);  //Pihhh jostain heksoista. Ikävästi haisee luovuttamiselta! :----D
500        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("57007F"), CreateTreeRoot);   // Heksojen käytössä ei ole mitään hävettävää :P
501        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF21"), CreateTreeBranch);
502        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("5B7F00"), CreateSwingTrap);
503
504        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("7FBA00"), CreateGate);
505        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("4C7F00"), CreateLevel);
506
507        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00DC"), CreateSpike, spikeImage);
508        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("C600AC"), CreateSpike, spikeLeftImage);
509
510        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF8C8C"), CreateLava);
511
512        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("BADA55"), CreatePrisoner); // Lempivärini.
513
514        level.Optimize(Color.Brown);    //Color.Black   //Tekee jännittäviä asioita wheatille, jos optimoidaan (tietysti). Jotenn.
515        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE);
516
517        // Kolmanteen kenttään laavaseinä ja tulipalloja
518        if (levelNumber == 2)
519        {
520            GameObject lava = new GameObject(300, Level.Height);
521            lava.Image = lavaWallImage;
522            lava.X = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X;
523            Add(lava, 3);
524
525            PhysicsObject lavaCollision = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, Level.Height);
526            lavaCollision.IsVisible = false;
527            lavaCollision.Left = lava.Left;
528            lavaCollision.Tag = "lava";
529            Add(lavaCollision);
530
531            var updateTimer = new Timer { Interval = 0.01 };
532            updateTimer.Timeout += delegate
533            {
534                lava.Left = Camera.X - Window.Width / 2.0;
535                lavaCollision.Left = lava.Left;
536            };
537            updateTimer.Start();
538
539            fireballTimer = new Timer { Interval = 10.0 };
540            fireballTimer.Timeout += delegate
541            {
542                var fireball = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 40);
543                fireball.IgnoresCollisionResponse = true;
544                fireball.Animation = new Animation(fireballAnimation);
545                fireball.Animation.Start();
546                fireball.Y = RandomGen.SelectOne<HillBilly>(players).Position.Y;
547                fireball.X = Camera.X + Window.Width / 2.0;
548                fireball.Velocity = new Vector(-100, 0);
549                fireball.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(20);
550                fireball.Tag = "burn";
551                Add(fireball);
552            };
553            fireballTimer.Start();
554        }
555    }
556
557    void CreateBoss(Vector position, double width, double height)
558    {
559        GameObject boss = new GameObject(700, 522);
560        boss.Position = position;
561        boss.Top = position.Y - height * 0.5;
562        boss.Animation = bossRiseAnimation;
563        Add(boss, -3);
564
565        List<PhysicsObject> eyes = null; // Lista jotta voi käyttää kätevästi ForEach:ia.
566        var health = new IntMeter(3, 0, 3); // Vähenee vain heinähangolla.
567        var eyeHealth = new IntMeter(30, 0, 30); // Vähenee maidon loiskutuksella.
568
569        eyeHealth.LowerLimit += delegate
570        {
571            // Bossi kaatuaa maahan.
572            eyes.ForEach(e => e.IsVisible = false);
573            boss.Animation = bossFallAnimation;
574            boss.Animation.StopOnLastFrame = true;
575            boss.Animation.Start(1);
576
577            // Bossi palautuu takaisin lyöntianimaatioonsa hetken päästä.
578            Timer.SingleShot(5.0, delegate
579            {
580                boss.Animation = bossHitAnimation;
581                eyeHealth.Value = eyeHealth.MaxValue;
582                eyes.ForEach(e => e.IsVisible = true);
583            });
584        };
585
586        // Alue johon pitää lyödä heinähangolla.
587        var headCollision = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50);
588        headCollision.IsVisible = false;
589        headCollision.IgnoresCollisionResponse = true;
590        Add(headCollision);
591        AddCollisionHandler(headCollision, "pitchfork", delegate(PhysicsObject h, PhysicsObject fork)
592        {
593            if (boss.Animation == bossFallAnimation)
594            {
595                health.Value--;
596
597                boss.Animation = bossHurtAnimation;
598                boss.Animation.Start(1);
599                boss.Animation.Played += () => boss.Animation = bossFallAnimation;
600            }
601        });
602        var headMoveTimer = new Timer { Interval = 0.01 };
603        headMoveTimer.Timeout += delegate
604        {
605            headCollision.Position = boss.Position + new Vector(-10, 0);
606        };
607        headMoveTimer.Start();
608        headCollision.Destroyed += headMoveTimer.Stop;
609
610        // Lyöntianimaation päätteeksi lisätään kiviä.
611        bossHitAnimation.Played += delegate
612        {
613            var rock = new PhysicsObject(30, 30);
614            rock.Position = boss.Position + new Vector(RandomGen.NextDouble(-650, 100), 300);
615            rock.Image = blockImages[1];
616            rock.Tag = "burn";
617            rock.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
618            Add(rock);
619        };
620
621        // Silmien luonti funktio.
622        Func<int, int, PhysicsObject> eyeFlame = (x, y) =>
623        {
624            var flame = PhysicsObject.CreateStaticObject(width * 0.3, height * 0.6);
625            flame.Animation = new Animation(blaze);
626            flame.IgnoresCollisionResponse = true;
627            flame.IsVisible = false;
628            flame.Animation.Start();
629            Add(flame);
630            AddCollisionHandler(flame, "milkparticle", delegate(PhysicsObject f, PhysicsObject particle)
631            {
632                // Otetaan vahinkoa vain kun ollaan näkyvillä.
633                if (flame.IsVisible)
634                {
635                    particle.Destroy();
636                    eyeHealth.Value--;
637                }
638            });
639            var moveTimer = new Timer { Interval = 0.01 };
640            moveTimer.Timeout += delegate
641            {
642                flame.Position = boss.Position + new Vector(x, y);
643            };
644            moveTimer.Start();
645            flame.Destroyed += moveTimer.Stop;
646            return flame;
647        };
648
649        eyes = new List<PhysicsObject>(new[] { eyeFlame(0, 150), eyeFlame(40, 145) });
650
651        // Tuhotaan bossi kun se kuolee.
652        health.LowerLimit += delegate
653        {
654            eyes.ForEach(e => e.Destroy());
655            boss.Destroy();
656            headCollision.Destroy();
657            Timer.SingleShot(4.0, Victory);
658        };
659
660        // Kutsutaan kun pelaajat saapuu kentän päähän.
661        activateBoss = delegate
662        {
663            // Nostetaan bossi ylös maasta.
664            boss.MoveTo(position + new Vector(0, boss.Height * 0.4), 500);
665            boss.Animation.Start(1);
666            boss.Animation.StopOnLastFrame = true;
667            boss.Animation.Played += delegate
668            {
669                // Taistelu alkaa.
670                eyes.ForEach(e => e.IsVisible = true);
671
672                // Laitetaan lyöntianimaatio päälle.
673                boss.Animation = bossHitAnimation;
674                boss.Animation.Start();
675            };
676        };
677    }
678
679    void CreatePrisoner(Vector position, double width, double height)
680    {
681        GameObject prisoner = new GameObject(width * 1.2, height * 2);
682        prisoner.Position = position;
683        prisoner.Y -= height / 2.0;
684        prisoner.Image = prisonerImage;
685        Add(prisoner, 1);
686    }
687
688    void CreateSpike(Vector position, double width, double height, Image img)
689    {
690        PhysicsObject spike = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
691        spike.Image = img;
692        spike.Position = position;
693        spike.Y -= (img == spikeImage) ? height * 0.5 : 0.0;
694        spike.Tag = "burn";
695        Add(spike);
696    }
697
698    void CreateLava(Vector position, double width, double height)
699    {
700        GameObject lava = new GameObject(width * 13, height * 5);
701        lava.Image = lavaFloorImage;
702        lava.Position = position;
703        lava.Left = position.X - width * 0.5;
704        lava.Bottom = position.Y - height * 0.5;
705        Add(lava, 3);
706
707        PhysicsObject lavaCollision = PhysicsObject.CreateStaticObject(width * 13, height);
708        lavaCollision.IsVisible = false;
709        lavaCollision.Position = position;
710        lavaCollision.Left = position.X - width * 0.5;
711        lavaCollision.Tag = "lava";
712        Add(lavaCollision);
713    }
714
715    void CreateGate(Vector position, double width, double height)
716    {
717        PhysicsObject gate = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
718        gate.Image = gateImage;
719        gate.Color = Color.HotPink;
720        gate.Position = position;
721        gate.Y -= height / 2.0;
722        gate.Tag = "gate";
723        Add(gate);
724    }
725
726    void CreateLevel(Vector position, double width, double height)
727    {
728        PhysicsObject lever = PhysicsObject.CreateStaticObject(width * 0.5, height);
729        lever.Image = leverLeftImage;
730        lever.Color = Color.Green;
731        lever.Position = position;
732        lever.Y -= height / 2.0;
733        lever.IgnoresCollisionResponse = true;
734        Add(lever);
735
736        AddCollisionHandler(lever, "player", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject l)
737        {
738            if (lever.Image == leverLeftImage)
739            {
740                lever.Image = leverRightImage;
741                GetObjectsWithTag("gate").ForEach(g => g.Destroy());
742            }
743        });
744    }
745
746    void CreateSwingTrap(Vector position, double width, double height)
747    {
748        const double swingArc = 30; // Heiluu 30 astetta edestakaisin.
749        const double swingSpeed = 1.5;
750        const double ropeLength = 400;
751        var center = position + new Vector(0, ropeLength);
752
753        // Ajastukset heilutteluun.
754        double deltaTime = 1 / 60.0;
755        double time = 0.0;
756
757        PhysicsObject swing = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
758        swing.Image = swingTrapImage;
759        swing.Position = position;
760        Add(swing);
761
762        GameObject rope = new GameObject(ropeLength, 10);
763        rope.Color = new Color(10, 30, 10);
764        Add(rope);
765
766        var updateTimer = new Timer { Interval = deltaTime };
767        updateTimer.Timeout += delegate
768        {
769            time += deltaTime;
770
771            // Heilurin kulma on sinimuotoinen funktio ajan suhteen.
772            var angle = Angle.FromDegrees(-90.0 + Math.Sin(time * swingSpeed) * swingArc);
773            swing.Position = center + angle.GetVector() * ropeLength;
774            swing.Angle = angle;
775
776            // Päivitetään narun sijainti ja kulma.
777            rope.Angle = angle;
778            rope.Position = center + angle.GetVector() * ropeLength * 0.5;
779        };
780        updateTimer.Start();
781    }
782
783    void CreatePitchfork(Vector position, double width, double height)
784    {
785        double size = 30;
786        double ratio = pitchforkImage.Width / pitchforkImage.Height;
787
788        Improvement fork = new PitchForkImprovement(size * ratio, size);
789        fork.Image = pitchforkImage;
790        fork.Animations = new List<Animation> { pitchforkWalk, pitchforkAttack };
791        fork.Position = position;
792        fork.Tag = "improvement";
793        Add(fork);
794
795    }
796
797    void CreateTreeBranch(Vector position, double width, double height)
798    {
799        PhysicsObject branch = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
800        branch.Position = position;
801        branch.Image = treeBranchImage;
802        Add(branch, -1);
803    }
804
805    void CreateTreeTrunk(Vector position, double width, double height)
806    {
807        GameObject trunk = new GameObject(width * 3, height);
808        trunk.Position = position;
809        trunk.Image = treeTrunkImage;
810        Add(trunk, -1);
811    }
812
813    void CreateTreeRoot(Vector position, double width, double height)
814    {
815        GameObject roots = new GameObject(width * 9, height * 4);
816        roots.Position = position;
817        roots.Y -= height;
818        roots.Image = treeBottomImage;
819        Add(roots, -1);
820    }
821
822    void CreateFlame(Vector position, double width, double height, bool suuri)
823    {
824        PhysicsObject flame = new PhysicsObject(width, height * 2);
825        //flame.Image = flameImage;
826        flame.Color = Color.Red;
827        double hieman = height * 0.3;
828        flame.Position = position - new Vector(0, hieman);
829        flame.CollisionIgnoreGroup = 3;
830        flame.Tag = "burn";
831        flame.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) };
832        flame.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12));
833        flame.Animation.Resume();
834        flame.CanRotate = false;
835        Add(flame, 1);
836
837        Smoke savu = new Smoke();
838        if (suuri)
839        {
840            flame.IgnoresCollisionResponse = true;
841
842            savu.ParticleImage = smokeImage1;
843            savu.OuterParticleImage = smokeImage2;
844            savu.MaxLifetime = 1.0;
845            savu.MaxScale = 200;
846            savu.MinScale = 10;
847            savu.Position = flame.Position;
848            Wind = new Vector(-10, 0);
849            Add(savu);
850            flame.MakeStatic();
851        }
852
853        AddCollisionHandler(flame, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle)
854        {
855            particle.Destroy();
856            flame.Destroy();
857            savu.Destroy();
858
859        });
860    }
861
862    void CreateBlockObject(Vector position, double width, double height)
863    {
864        // Säädin vähän tätä jotta laatikko näkyy hyvin. Pitää ehkä tehdä laatikolle ihan oma metodi.
865        PhysicsObject block = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
866        block.IsVisible = false;
867        //block.Image = blockImages[levelNumber];
868        block.Position = position;
869        block.Y -= height / 2.0;
870        Add(block, 1);
871
872        GameObject visibleBlock = new GameObject(width, height * 1.5);
873        visibleBlock.Position = position;
874        visibleBlock.Image = blockImages[levelNumber];
875        visibleBlock.Y -= height / 2.0;
876        Add(visibleBlock, -1);
877    }
878
879    void CreateMilk(Vector position, double width, double height)
880    {
881        double size = 30;
882        double ratio = milkImage.Height / milkImage.Width;
883
884        Improvement milk = new MilkImprovement(size, size * ratio);
885        milk.Image = milkImage;
886        milk.Animations = new List<Animation> { milkWalk, milkThrow };
887        milk.Position = position;
888        //milk.Tag = "milk";
889        milk.Tag = "improvement";
890        milk.sound = splash;
891        Add(milk);
892
893        //PhysicsObject milk = new PhysicsObject(size, size * ratio);
894        //milk.Image = milkImage;
895        //milk.Position = position;
896        //milk.Tag = "milk";
897        //Add(milk);
898    }
899
900    void CreateWorm(Vector position, double width, double height)
901    {
902        PlatformCharacter worm = new PlatformCharacter(width, height * 0.6);
903        worm.Position = position;
904        worm.Animation = new Animation(wormAnimation);
905        worm.Animation.FPS = RandomGen.NextInt(18, 24);
906        worm.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 16));
907        worm.Animation.Resume();
908        worm.Tag = "worm";
909        worm.CollisionIgnoreGroup = 3;
910        Add(worm, 1);
911
912        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain();
913        brain.Speed = 60;
914        brain.FallsOffPlatforms = false;
915        brain.TriesToJump = true;
916        worm.Brain = brain;
917
918        AddCollisionHandler(worm, "pitchfork", delegate(PhysicsObject w, PhysicsObject p) { w.Destroy(); });
919    }
920
921    void CreateCrawly(Vector position, double width, double height)
922    {
923        PlatformCharacter crawly = new PlatformCharacter(width * 2, height * 0.6);
924        crawly.Position = position;
925        crawly.Color = Color.Gray;
926        crawly.Animation = new Animation(crawl);
927        crawly.Animation.FPS = RandomGen.NextInt(18, 24);
928        crawly.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 16));
929        crawly.Animation.Resume();
930        crawly.Tag = "burn";
931        crawly.CollisionIgnoreGroup = 3;
932        Add(crawly, 1);
933
934        GameObject flame = new GameObject(width * 1.4, height * 2);
935        flame.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) };
936        flame.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12));
937        flame.Animation.Resume();
938        Add(flame);
939
940        // Pakko liikutella näin koska lapsioliona liekki näkyisi ryömijän päällä.
941        Timer flameMover = new Timer { Interval = 0.05 };
942        flameMover.Timeout += delegate
943        {
944            double hieman = height * 0.75;
945            flame.Position = crawly.Position + new Vector(0, hieman);
946        };
947        flameMover.Start();
948
949        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain();
950        brain.Speed = 20;
951        brain.FallsOffPlatforms = true;
952
953        crawly.Brain = brain;
954
955        // Sammuu törmätessään maitoon.
956        AddCollisionHandler(crawly, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle)
957        {
958            particle.Destroy();
959            crawly.Brain = null;
960            crawly.Animation = new Animation(crawly.Animation.CurrentFrame);
961            crawly.Tag = "";
962            flame.Destroy();
963            RemoveCollisionHandlers(crawly);
964        });
965    }
966
967    void CreateShroom(Vector position, double width, double height)
968    {
969        PlatformCharacter shroom = new PlatformCharacter(width, height * 2);
970        shroom.Position = position + new Vector(0, shroom.Height / 2);
971        shroom.Tag = "burn";
972        shroom.Tag += "shroom";
973        //shroom.AnimWalk = new Animation();
974        shroom.CollisionIgnoreGroup = 3;
975        Add(shroom, 1);
976        //bool immune = false;
977
978        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain();
979        brain.Speed = 20;
980        brain.FallsOffPlatforms = false;
981        shroom.Brain = brain;
982
983        FollowerBrain attackBrain = new FollowerBrain("player");
984        attackBrain.DistanceFar = Window.Width / 2.5;
985        attackBrain.DistanceClose = Window.Width / 2;
986        attackBrain.StopWhenTargetClose = false;
987        attackBrain.Speed = brain.Speed * 6;
988        attackBrain.FarBrain = brain;
989        shroom.Brain = attackBrain;
990
991        int matoja = RandomGen.NextInt(1, 3);
992        int rahkeet = 10;
993
994        //// Taiotaan matoja
995        var castTimer = new Timer { Interval = 6.0 };
996        castTimer.Timeout += delegate
997        {
998            //shroom.PlayAnimation();
999
1000            Timer.SingleShot(RandomGen.NextDouble(3, 5), delegate { shroom.Brain = attackBrain; });
1001
1002            Timer.SingleShot(1.5,
1003                delegate
1004                {
1005                    for (int i = 0; i < matoja; i++)
1006                    {
1007                        CreateWorm(shroom.Position + RandomGen.NextVector(-200, 0, 200, 0), TILE_SIZE, TILE_SIZE);
1008                        shroom.Brain = brain;
1009                    }
1010                });
1011
1012
1013        };
1014
1015        attackBrain.TargetClose += delegate()
1016        {
1017            if (!castTimer.Enabled)
1018            {
1019                castTimer.Start();
1020            }
1021        };
1022
1023        AddCollisionHandler(shroom, "pitchfork", delegate(PhysicsObject s, PhysicsObject f)
1024        {
1025            matoja += RandomGen.NextInt(1, 5);
1026            rahkeet--;
1027            if (rahkeet < 1)
1028            {
1029                shroom.Destroy();
1030                castTimer.Stop();
1031                //Timer.SingleShot(6, NextLevel);
1032            }
1033        });
1034    }
1035
1036    void CreateFireMage(Vector position, double width, double height)
1037    {
1038        PlatformCharacter mage = new PlatformCharacter(width * 3, height * 4);
1039        mage.Position = position;
1040        mage.Y += mage.Height / 2.0;
1041        mage.Tag = "burn";
1042        mage.Tag += "fireMage";
1043        mage.AnimWalk = new Animation(firemageAnimation);
1044        mage.CollisionIgnoreGroup = 3;
1045        Add(mage, 1);
1046        bool immune = false;
1047
1048        // Pään päällä oleva liekki (taitaa olla vähän huonossa kohtaa tällä hetkellä)
1049        PhysicsObject flame = new PhysicsObject(width * 1.4, height * 2);
1050        flame.Y += mage.Height * 0.65;
1051        flame.X += mage.FacingDirection.GetVector().X + 30;
1052        flame.Animation = new Animation(blaze);
1053        flame.IgnoresPhysicsLogics = true;
1054        flame.Animation.Start();
1055        mage.Add(flame);
1056
1057        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain();
1058        brain.Speed = 20;
1059        brain.FallsOffPlatforms = false;
1060        //mage.Brain = brain;
1061
1062        //PhysicsObject trigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, Level.Height); //A truly cool and efficient way to make the boogeyman react only to our closeness
1063        //trigger.Position = mage.Position - new Vector(Window.Width / 2, 0);
1064        ////trigger.Color = Color.Red;
1065        //trigger.IsVisible = false;
1066        //trigger.IgnoresCollisionResponse = true;
1067        //Add(trigger);
1068
1069        FollowerBrain attackBrain = new FollowerBrain("player");
1070        attackBrain.DistanceFar = Window.Width / 2.5;
1071        attackBrain.DistanceClose = Window.Width / 2;
1072        attackBrain.StopWhenTargetClose = false;
1073        attackBrain.Speed = brain.Speed * 6;
1074        attackBrain.FarBrain = brain;
1075        mage.Brain = attackBrain;
1076
1077        // Taiotaan tulta välillä.
1078        var castTimer = new Timer { Interval = 10.0 };
1079        castTimer.Timeout += delegate
1080        {
1081            // TODO: Kävelyanimaatio pysähtyy jostain syystä tämän animaation jälkeen.
1082            mage.PlayAnimation(firemageCastAnimation);
1083
1084            Timer.SingleShot(RandomGen.NextDouble(5, 8), delegate { mage.Brain = attackBrain; });
1085
1086            Timer.SingleShot(1.5,
1087                delegate
1088                {
1089                    for (int i = 0; i < 6; i++)
1090                    {
1091                        CreateFlame(new Vector(attackBrain.CurrentTarget.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300), mage.Y + mage.Height * 1.5), 30, 60, false);
1092                        mage.Brain = brain;
1093                    }
1094                });
1095
1096        };
1097
1098        attackBrain.DistanceToTarget.AddTrigger(Window.Width / 2, TriggerDirection.Down, delegate()
1099        {
1100            castTimer.Start();
1101            attackBrain.DistanceToTarget.RemoveTriggers(Window.Width / 2);
1102        });
1103
1104        //castTimer.Start();
1105
1106        AddCollisionHandler(mage, "milkparticle", delegate(PhysicsObject fireMage, PhysicsObject milk)
1107        {
1108            if (milk.Y > fireMage.Y + fireMage.Height * 0.15 && !immune)
1109            {
1110                flame.Size *= 0.95;
1111                immune = true;
1112                if (flame.Height < height)
1113                {
1114                    castTimer.Stop();
1115                    CreatePitchfork(mage.Position, TILE_SIZE, TILE_SIZE);
1116                    mage.Destroy();
1117                    Timer.SingleShot(6, NextLevel);
1118                }
1119                Timer.SingleShot(0.5, delegate { immune = false; });
1120
1121            }
1122        });
1123
1124        //AddCollisionHandler(trigger, "player", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) { castTimer.Start(); });
1125    }
1126
1127    void CreateHouse(Vector position, double width, double height)
1128    {
1129        // Näkyvä talo
1130        GameObject house = new GameObject(width * 10, height * 8);
1131        house.Image = houseImages[0];
1132        house.Position = position - new Vector(0, height * 2.5);
1133        Add(house, -2);
1134
1135        //Seisottava tasanne
1136        PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width - (TILE_SIZE * 3.25), 1);     //Tätä kohtaa on nyt vähän hakemalla haettu.
1137        platform.IsVisible = false;
1138        platform.Position = new Vector(house.X + (TILE_SIZE * 0.5), house.Top);
1139        Add(platform);
1140    }
1141
1142    void CreateBurnedHouse(Vector position, double width, double height)
1143    {
1144        GameObject house = new GameObject(width * 10, height * 8);
1145        house.Image = houseImages[1];
1146        house.Position = position - new Vector(0, height * 2.5);
1147        Add(house, -2);
1148
1149        PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width * 0.25, 1);
1150        platform.IsVisible = false;
1151        platform.Position = new Vector(house.X + platform.Width * 0.5, house.Top);
1152        Add(platform);
1153    }
1154
1155    private void CreateCart(Vector position, double width, double height)
1156    {
1157        double size = 0.7;
1158        PhysicsObject cart = new PhysicsObject(400 * size, 80 * size);
1159        cart.Position = position;
1160        cart.Image = cartImage;
1161        cart.CollisionIgnoreGroup = 2;
1162        Add(cart);
1163        PhysicsObject cartWheel = new PhysicsObject(160 * size, 160 * size, Shape.Circle);
1164        cartWheel.Image = cartWheelImage;
1165        cartWheel.Position = cart.Position + new Vector(-110, -30) * size;
1166        cartWheel.CollisionIgnoreGroup = 2;
1167        Add(cartWheel);
1168        AxleJoint joint = new AxleJoint(cart, cartWheel);
1169        Add(joint);
1170    }
1171
1172    private void CreateDummy(Vector position, double width, double height, Color color)
1173    {
1174        PhysicsObject dummy = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
1175        dummy.Position = position;
1176        dummy.Color = color;
1177        Add(dummy);
1178    }
1179
1180    void CreatePlayer(Vector position, double width, double height)
1181    {
1182        HillBilly player = new HillBilly(width, height * 2, names[players.Count()]);
1183        player.Shape = Shape.Rectangle;
1184        player.Position = position + new Vector(0, height * 0.5);
1185        player.Color = Color.White;
1186        player.AnimWalk = new Animation(normalWalk);
1187        player.AnimIdle = new Animation(playerIdle);
1188        player.AnimJump = new Animation(playerJump);
1189        player.AnimFall = new Animation(playerFall);
1190        player.Animations = new List<Animation>();
1191        player.Animations.Add(normalWalk);
1192        player.Animations.Add(playerIdle);
1193        player.AnimFall.StopOnLastFrame = true;
1194        players.Add(player);
1195        startingPlayers.Add(player);
1196        player.Tag = "player";
1197        Add(player);
1198
1199        AddCollisionHandler(player, "burn", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t)
1200        {
1201            player.Life.Value--;
1202        });
1203
1204        AddCollisionHandler(player, "lava", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t)
1205        {
1206            player.Life.Value = player.Life.MinValue;
1207        });
1208
1209        AddCollisionHandler(player, "worm", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject worm)
1210        {
1211            if (player.Y > worm.Y && Math.Abs(player.X - worm.X) < worm.Width / 2.0)
1212            {
1213                worm.Destroy();
1214            }
1215            else
1216            {
1217                player.Life.Value--;
1218            }
1219        });
1220
1221
1222        player.Life.LowerLimit += delegate
1223        {
1224            if (players.Count < 2)
1225            {
1226                Loss();
1227            }
1228            else
1229            {
1230                players.Remove(player);
1231                GetRidOfImprovement(player);
1232                player.Destroy();
1233            }
1234        };
1235
1236        AddCollisionHandler(player, "improvement", CollectImprovement);
1237    }
1238
1239    void CreateGroundTop(Vector position, double width, double height)
1240    {
1241        // Puolet pienempi näkymätön palikka alla johon törmää.
1242        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height / 2.0);
1243        ground.IsVisible = false;
1244        ground.Position = position - new Vector(0.0, TILE_SIZE / 4.0);
1245        Add(ground);
1246
1247        // Maanpinnan näkyvä osa.
1248        GameObject visibleGround = new GameObject(width, height);
1249        visibleGround.Image = groundTopImages[levelNumber];
1250        visibleGround.Position = position;
1251        visibleGround.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
1252        Add(visibleGround, -1);
1253
1254        int probability = RandomGen.NextInt(100);
1255        bool wheat = probability < 20;
1256
1257        if (wheat && levelNumber < 2)
1258        {
1259            GameObject wheatBlock = new GameObject(width * 1.5, height * 2);
1260            wheatBlock.Image = foregroundDecorations[levelNumber];
1261            wheatBlock.X = visibleGround.X;
1262            wheatBlock.Bottom = visibleGround.Bottom;
1263            wheatBlock.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
1264            Add(wheatBlock, 2);
1265        }
1266    }
1267
1268    void CreateGround(Vector position, double width, double height)
1269    {
1270        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
1271        ground.Image = groundImages[levelNumber];
1272        ground.Position = position;
1273        ground.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
1274        Add(ground, -1);
1275    }
1276    #endregion
1277
1278    void Victory()
1279    {
1280        ClearAll();
1281        MessageDisplay.Add("Voitit muutes belin.");
1282    }
1283
1284    void SetControls()
1285    {
1286        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(-PLAYER_SPEED); }, "Player 1 moves left");
1287        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(PLAYER_SPEED); }, "Player 1 moves right");
1288        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Jump(PLAYER_SPEED * 2); }, "Player 1 jumps");    //Just PLAYER_SPEED felt alright as well
1289        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, delegate { startingPlayers[0].UseImprovement(); }, "Player 1 uses their tools");
1290        Keyboard.Listen(Key.Tab, ButtonState.Pressed, GetRidOfImprovement, "Player 1 throws their tools away", startingPlayers[0]);
1291
1292        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(-PLAYER_SPEED); }, "Player 2 moves left");
1293        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(PLAYER_SPEED); }, "Player 2 moves right");
1294        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Jump(PLAYER_SPEED * 2); }, "Player 2 jumps");
1295        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, delegate { startingPlayers[1].UseImprovement(); }, "Player 2 uses their tools");
1296        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, GetRidOfImprovement, "Player 1 throws their tools away", startingPlayers[1]);
1297
1298        Keyboard.Listen(Key.F9, ButtonState.Pressed, Loss, null);
1299        Keyboard.Listen(Key.F12, ButtonState.Pressed, NextLevel, null);
1300        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, StartGame, null);
1301
1302        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Show help");
1303        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Exit game");
1304    }
1305
1306    void GetRidOfImprovement(HillBilly player)
1307    {
1308        if (player.Improvement != null)
1309        {
1310            Improvement parannus = player.Improvement;
1311            parannus.Position = player.Position + player.FacingDirection.GetVector() * 100;
1312            parannus.IsVisible = true;
1313            parannus.IgnoresCollisionResponse = false;
1314            parannus.Tag = "improvement";
1315            player.Improvement.Rid();
1316        }
1317    }
1318
1319    public void CreateMilkParticles(HillBilly billy, int size, int xBase, int yBase, Vector position, String tag)
1320    {
1321        for (int i = 0; i < 10; i++)
1322        {
1323            const double maxLife = 1.0;
1324            PhysicsObject milkParticle = new PhysicsObject(size, size, Shape.Circle);
1325            milkParticle.Color = new Color(255, 255, 255, 128);
1326            milkParticle.Position = billy.Position + position;
1327            milkParticle.IgnoresCollisionResponse = true;
1328            milkParticle.Tag = tag;
1329            milkParticle.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(maxLife);
1330            Add(milkParticle);
1331
1332            // Väri muuttuu läpinäkyväksi.
1333            var fadeTimer = new Timer { Interval = 0.07 };
1334            fadeTimer.Timeout += delegate
1335            {
1336                byte c = 255;
1337                milkParticle.Color = new Color(c, c, c, (byte)(128 * milkParticle.LifetimeLeft.TotalSeconds / maxLife));
1338            };
1339            fadeTimer.Start();
1340            milkParticle.Destroyed += fadeTimer.Stop;
1341
1342            // Random lentonopeus.
1343            var rx = RandomGen.NextDouble(-50, 50);
1344            var ry = RandomGen.NextDouble(-50, 50);
1345            milkParticle.Hit(new Vector(billy.FacingDirection.GetVector().X * (xBase + rx), yBase + ry));
1346        }
1347    }
1348
1349    void Loss()
1350    {
1351        ClearAll();
1352        cameraTarget = Camera.Position = Vector.Zero;
1353        Level.Background.Color = Color.Black;
1354
1355        GameObject img = new GameObject(Window.Width * 0.3, Window.Height * 0.5);
1356        img.Image = deathImage;
1357        Add(img);
1358
1359        Label gameover = new Label("Game Over");
1360        gameover.Position = new Vector(0, Screen.Top - 150);
1361        gameover.TextColor = Color.White;
1362        gameover.TextScale *= 3;
1363        Add(gameover);
1364
1365        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, StartGame, null);
1366    }
1367
1368    void CollectImprovement(PhysicsObject player, PhysicsObject milk)
1369    {
1370        HillBilly billy = player as HillBilly;
1371        if (billy == null || billy.Improvement != null)
1372            return;
1373
1374        Improvement milkI = milk as Improvement;
1375        billy.GainImprovement(milkI);
1376
1377        milk.IsVisible = false;
1378        milk.IgnoresCollisionResponse = true;
1379        milk.Tag = "none";
1380
1381        //Remove(milk);
1382        //billy.AnimWalk = new Animation(milkWalk);
1383        //billy.AnimIdle = new Animation(milkWalk.CurrentFrame);
1384    }
1385
1386    public void ForkThings(HillBilly Owner)
1387    {
1388        PhysicsObject evilClone = new PhysicsObject(Owner.Width, Owner.Height * 0.7);
1389        evilClone.Position = Owner.Position + Owner.FacingDirection.GetVector() * 40 + new Vector(0, -(Owner.Height * 0.3));
1390        evilClone.Color = Color.Red;
1391        evilClone.IsVisible = false;
1392        evilClone.Tag = "pitchfork";
1393        evilClone.IgnoresCollisionResponse = true;
1394        evilClone.IgnoresPhysicsLogics = true;
1395        evilClone.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(Owner.Animation.FPS * Owner.Animation.FrameCount);
1396        Add(evilClone);
1397
1398        Owner.PlayAnimation(Owner.Improvement.Animations[1], evilClone.Destroy);
1399    }
1400
1401    #region Camera
1402    void UpdateCamera()
1403    {
1404        double minY = players.Min(p => p.Y);
1405        double maxY = players.Max(p => p.Y);
1406        double minX = players.Min(p => p.X) + cameraOffset;
1407
1408        Vector minPosition = new Vector(Math.Max(minX, cameraTargetX), minY);
1409        Vector maxPosition = new Vector(minX, maxY);
1410
1411        if (levelNumber < 2)
1412        {
1413            cameraTarget = (minPosition + maxPosition) * 0.5;
1414            cameraTarget.X = Math.Max(cameraTargetX, minX); //Lellllll.
1415
1416            //cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.X, Level.Bottom + Window.Height/2.0);
1417
1418            cameraTargetX = Math.Max(cameraTargetX, minX);
1419
1420            cameraTarget.X = Math.Min(cameraTargetX, rightCamLimit);
1421            cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.Y, bottomCamLimit);
1422        }
1423        else if (levelNumber == 2)
1424        {
1425            cameraTarget.Y = ((minPosition + maxPosition) * 0.5).Y;
1426            cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.Y, bottomCamLimit);
1427
1428            // Pakotetaan kameraa eteenpäin. Jos kaikki pelaajat on näytön oikealla puolella, niin liikutetaan nopeammin.
1429            double cameraSpeed = players.All(p => Camera.WorldToScreen(p.Position).X > 0) ? 4.0 : 1.0;
1430            cameraTarget.X += cameraSpeed;
1431
1432            cameraTarget.X = Math.Min(cameraTarget.X, rightCamLimit);
1433
1434            if (cameraTarget.X == rightCamLimit && activateBoss != null)
1435            {
1436                fireballTimer.Stop();
1437                activateBoss();
1438                activateBoss = null;
1439            }
1440        }
1441
1442        // Pelaajien sijainnin rajaus ikkunaan.
1443        double windowMax = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Window.Width / 2.0, 0)).X;
1444        double windowMin = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X;
1445        foreach (var player in players)
1446        {
1447            player.Left = Math.Max(player.Left, windowMin);
1448            player.Right = Math.Min(player.Right, windowMax);
1449        }
1450    }
1451
1452
1453    protected override void Update(Time time)
1454    {
1455        Camera.Position += (cameraTarget - Camera.Position) * time.SinceLastUpdate.TotalSeconds * cameraSpeed;
1456        //Camera.X += (cameraTargetX - Camera.X) * time.SinceLastUpdate.TotalSeconds * cameraSpeed;
1457
1458
1459        base.Update(time);
1460    }
1461
1462    /// <summary>
1463    /// Yritän leikkiä kameralla. Vielä varmaan hetken pidempään.
1464    /// </summary>
1465    /// <param name="gameTime"></param>
1466    /*
1467    protected override void Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
1468    {
1469        foreach(HillBilly player in players)
1470        {
1471            playerPositionsX.Add(player.Position.X);
1472            playerPositionsY.Add(player.Position.Y);
1473        }
1474
1475        double maxX = playerPositionsX.Max();
1476        double maxY = playerPositionsY.Max();
1477        double minX = playerPositionsX.Min();
1478        double minY = playerPositionsY.Min();
1479
1480        Vector minPosition = new Vector(minX, minY);
1481        Vector maxPosition = new Vector(maxX, maxY);
1482
1483        Camera.Position = (minPosition + maxPosition) * 0.5;
1484
1485        playerPositionsX.Clear();
1486        playerPositionsY.Clear();
1487
1488        base.Update(gameTime);
1489    }
1490     */
1491    #endregion
1492
1493
1494}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.