source: 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs @ 6156

Revision 6156, 7.0 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)

Puukärry.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9
10//Luokka maajussien erikoisuuksille.
11class HillBilly : PlatformCharacter
12{
13    public HillBilly(double leveys, double korkeus)
14        : base(leveys, korkeus)
15    {
16
17    }
18}
19
20/// <summary>
21/// An MMO where you go to war with mages in the lava kingdom.
22/// </summary>
23public class HillbillyRun : PhysicsGame
24{
25    private List<HillBilly> players = new List<HillBilly>();
26    //private List<double> playerPositionsX = new List<double>();
27    //private List<double> playerPositionsY = new List<double>();
28
29    private const double TILE_SIZE = 70;
30
31    private double cameraTargetX; // Sijainti jossa kameran pitäisi olla.
32    private double cameraOffset = 400; // Tämän voisi ehkä laskea jostain (esim. ikkunan leveydestä kolmasosa tai jotain).
33    private double cameraSpeed = 2.0; // Kameran liikkumisnopeus.
34
35    private Image groundImage = LoadImage("ground");
36    private Image groundTopImage = LoadImage("ground_top");
37
38    private Image cartImage = LoadImage("cart");
39    private Image cartWheelImage = LoadImage("cartwheel");
40
41    public override void Begin()
42    {
43        CreateLevel();
44        Extras();
45
46        Camera.X = cameraTargetX = players[0].X;
47
48        Timer cameraTimer = new Timer();
49        cameraTimer.Interval = 1 / 30.0;
50        cameraTimer.Timeout += UpdateCamera;
51        cameraTimer.Start();
52
53        // Testailen tässä kärryn luomista.
54        double size = 0.7;
55        PhysicsObject cart = new PhysicsObject(400 * size, 80 * size);
56        cart.X = -1600;
57        cart.Y = 200;
58        cart.Image = cartImage;
59        cart.CollisionIgnoreGroup = 2;
60        Add(cart);
61        PhysicsObject cartWheel = new PhysicsObject(160 * size, 160 * size, Shape.Circle);
62        cartWheel.Image = cartWheelImage;
63        cartWheel.Position = cart.Position + new Vector(-110, -30) * size;
64        cartWheel.CollisionIgnoreGroup = 2;
65        Add(cartWheel);
66        AxleJoint joint = new AxleJoint(cart, cartWheel);
67        Add(joint);
68    }
69
70    void Extras()
71    {
72        Gravity = new Vector(0, -1000);
73        Window.Width = 1800;
74        Window.Height = 900;
75    }
76
77    void CreateLevel()
78    {
79        TileMap level = TileMap.FromLevelAsset("level1");
80        level.SetTileMethod('P', CreatePlayer);
81        level.SetTileMethod('#', CreateGroundTop);
82        level.SetTileMethod('%', CreateGround);
83        level.Optimize('#', '%');
84        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE);
85        //Level.CreateBorders(true);
86
87        SetControls();
88    }
89
90    void CreatePlayer(Vector position, double width, double height)
91    {
92        HillBilly player = new HillBilly(width, height * 2);
93        player.Shape = Shape.Rectangle;
94        player.Position = position + new Vector(0, height * 0.5);
95        player.Color = Color.White;
96        players.Add(player);
97        Add(player);
98    }
99
100    void CreateGroundTop(Vector position, double width, double height)
101    {
102        // Puolet pienempi näkymätön palikka alla johon törmää.
103        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height / 2.0);
104        ground.IsVisible = false;
105        ground.Position = position - new Vector(0.0, TILE_SIZE / 4.0);
106        Add(ground);
107
108        // Maanpinnan näkyvä osa.
109        GameObject visibleGround = new GameObject(width, height);
110        visibleGround.Image = groundImage;
111        visibleGround.Position = position;
112        visibleGround.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
113        Add(visibleGround, -1);
114    }
115
116    void CreateGround(Vector position, double width, double height)
117    {
118        GameObject ground = new GameObject(width, height);
119        ground.Image = groundTopImage;
120        ground.Position = position;
121        ground.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
122        Add(ground);
123    }
124
125    void SetControls()
126    {
127        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { players[0].Walk(-300); }, "Player 1 moves left");
128        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate { players[0].Walk(300); }, "Player 1 moves right");
129        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, delegate { players[0].Jump(1000); }, "Player 1 jumps");
130
131        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(-300); }, "Player 2 moves left");
132        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(300); }, "Player 2 moves right");
133        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, delegate { players[1].Jump(1000); }, "Player 2 jumps");
134
135        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { players[0].Walk(Direction.Left); }, "Player 1 moves left");
136        //Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate {players[0].Walk(Direction.Right);}, "Player 1 moves right");
137        //Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, delegate{players[0].Jump(1000);}, "Player 1 jumps");
138
139        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(Direction.Left); }, "Player 2 moves left");
140        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(Direction.Right); }, "Player 2 moves right");
141        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, delegate { players[1].Jump(1000); }, "Player 2 jumps");
142    }
143
144    void UpdateCamera()
145    {
146        double minX = players.Min(p => p.X) + cameraOffset;
147        cameraTargetX = Math.Max(cameraTargetX, minX);
148
149        double windowMax = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Window.Width / 2.0, 0)).X;
150        double windowMin = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X;
151        foreach (var player in players)
152        {
153            player.Left = Math.Max(player.Left, windowMin);
154            player.Right = Math.Min(player.Right, windowMax);
155        }
156    }
157
158    protected override void Update(Time time)
159    {
160        Camera.X += (cameraTargetX - Camera.X) * time.SinceLastUpdate.TotalSeconds * cameraSpeed;
161
162        base.Update(time);
163    }
164
165    /// <summary>
166    /// Yritän leikkiä kameralla. Vielä varmaan hetken pidempään.
167    /// </summary>
168    /// <param name="gameTime"></param>
169    /*
170    protected override void Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
171    {
172        foreach(HillBilly player in players)
173        {
174            playerPositionsX.Add(player.Position.X);
175            playerPositionsY.Add(player.Position.Y);
176        }
177
178        double maxX = playerPositionsX.Max();
179        double maxY = playerPositionsY.Max();
180        double minX = playerPositionsX.Min();
181        double minY = playerPositionsY.Min();
182
183        Vector minPosition = new Vector(minX, minY);
184        Vector maxPosition = new Vector(maxX, maxY);
185
186        Camera.Position = (minPosition + maxPosition) * 0.5;
187
188        playerPositionsX.Clear();
189        playerPositionsY.Clear();
190
191        base.Update(gameTime);
192    }
193     */
194}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.