source: 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs @ 6148

Revision 6148, 5.3 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)

Toisenlainen kameraohjaus ja maa tekstuuri.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9
10//Luokka maajussien erikoisuuksille.
11class HillBilly : PlatformCharacter
12{
13    public HillBilly(double leveys, double korkeus)
14        : base(leveys, korkeus)
15    {
16       
17    }
18}
19
20/// <summary>
21/// An MMO where you go to war with mages in the lava kingdom.
22/// </summary>
23public class HillbillyRun : PhysicsGame
24{
25    private List<HillBilly> players = new List<HillBilly>();
26    //private List<double> playerPositionsX = new List<double>();
27    //private List<double> playerPositionsY = new List<double>();
28
29    private const double TILE_SIZE = 70;
30
31    private double cameraTargetX; // Sijainti jossa kameran pitäisi olla.
32    private double cameraOffset = 400; // Tämän voisi ehkä laskea jostain (esim. ikkunan leveydestä kolmasosa tai jotain).
33    private double cameraSpeed = 2.0; // Kameran liikkumisnopeus.
34
35    private Image groundImage = LoadImage("ground");
36
37    public override void Begin()
38    {
39        CreateLevel();
40        Extras();
41
42        Camera.X = cameraTargetX = players[0].X;
43    }
44
45    void Extras()
46    {
47        Gravity = new Vector(0, -1000);
48        Window.Width = 1800;
49        Window.Height = 900;
50    }
51
52    void CreateLevel()
53    {
54        TileMap level = TileMap.FromLevelAsset("level1");
55        level.SetTileMethod('P', CreatePlayer);
56        level.SetTileMethod('#', CreateGround);
57        level.Optimize('#');
58        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE);
59        Level.CreateBorders(true);
60
61        SetControls();
62    }
63
64    void CreatePlayer(Vector position, double width, double height)
65    {
66        HillBilly player = new HillBilly(width, height * 2);
67        player.Shape = Shape.Rectangle;
68        player.Position = position + new Vector(0, height * 0.5);
69        player.Color = Color.White;
70        players.Add(player);
71        Add(player);
72    }
73
74    void CreateGround(Vector position, double width, double height)
75    {
76        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
77        ground.Image = groundImage;
78        ground.Position = position;
79        ground.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
80        Add(ground);
81    }
82
83    void SetControls()
84    {
85        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { players[0].Walk(-300); }, "Player 1 moves left");
86        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate { players[0].Walk(300); }, "Player 1 moves right");
87        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, delegate { players[0].Jump(1000); }, "Player 1 jumps");
88
89        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(-300); }, "Player 2 moves left");
90        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(300); }, "Player 2 moves right");
91        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, delegate { players[1].Jump(1000); }, "Player 2 jumps");
92
93        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { players[0].Walk(Direction.Left); }, "Player 1 moves left");
94        //Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate {players[0].Walk(Direction.Right);}, "Player 1 moves right");
95        //Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, delegate{players[0].Jump(1000);}, "Player 1 jumps");
96
97        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(Direction.Left); }, "Player 2 moves left");
98        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { players[1].Walk(Direction.Right); }, "Player 2 moves right");
99        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, delegate { players[1].Jump(1000); }, "Player 2 jumps");
100    }
101
102    protected override void Update(Time time)
103    {
104        double minX = players.Min(p => p.X) + cameraOffset;
105        cameraTargetX = Math.Max(cameraTargetX, minX);
106        Camera.X += (cameraTargetX - Camera.X) * time.SinceLastUpdate.TotalSeconds * cameraSpeed;
107
108        double windowMax = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Window.Width / 2.0, 0)).X;
109        double windowMin = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X;
110        foreach (var player in players)
111        {
112            player.Left = Math.Max(player.Left, windowMin);
113            player.Right = Math.Min(player.Right, windowMax);
114        }
115
116        base.Update(time);
117    }
118
119    /// <summary>
120    /// Yritän leikkiä kameralla. Vielä varmaan hetken pidempään.
121    /// </summary>
122    /// <param name="gameTime"></param>
123    /*
124    protected override void Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
125    {
126        foreach(HillBilly player in players)
127        {
128            playerPositionsX.Add(player.Position.X);
129            playerPositionsY.Add(player.Position.Y);
130        }
131
132        double maxX = playerPositionsX.Max();
133        double maxY = playerPositionsY.Max();
134        double minX = playerPositionsX.Min();
135        double minY = playerPositionsY.Min();
136
137        Vector minPosition = new Vector(minX, minY);
138        Vector maxPosition = new Vector(maxX, maxY);
139
140        Camera.Position = (minPosition + maxPosition) * 0.5;
141
142        playerPositionsX.Clear();
143        playerPositionsY.Clear();
144
145        base.Update(gameTime);
146    }
147     */
148}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.