source: 2015/26/SanteriP/gunmayhem/gunmayhem/gunmayhem/gunmayhem.cs @ 6266

Revision 6266, 8.5 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class gunmayhem : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 800;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter pelaaja2;
17    IntMeter pisteLaskuri1;
18    IntMeter pisteLaskuri2;
19
20    Vector alkupaikka1;
21    Vector alkupaikka2;
22
23    Image asekuva = LoadImage("ase");
24    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelaaja");
25    Image pelaajanKuva2 = LoadImage("pelaaja2");
26    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
27    Image ruohokuva = LoadImage("ruoho");
28    Image pommikuva = LoadImage("pommi");
29    Image pilvikuva = LoadImage("pilvi");
30    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
31
32    public override void Begin()
33    {
34        SmoothTextures = false;
35        Gravity = new Vector(0, -1000);
36
37        LuoKentta();
38        LisaaNappaimet();
39
40        pisteLaskuri1 = LuoPistelaskuri(Screen.Right - 100);
41        pisteLaskuri2 = LuoPistelaskuri(Screen.Left + 100);
42
43        Camera.Follow(pelaaja1,pelaaja2);
44        Camera.ZoomFactor = 1.2;
45        Camera.StayInLevel = true;
46    }
47
48
49
50    IntMeter LuoPistelaskuri(double x)
51    {
52        IntMeter pisteLaskuri = new IntMeter(0);
53
54        Label pisteNaytto = new Label();
55        pisteNaytto.X = x;
56        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
57        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
58        pisteNaytto.Color = Color.White;
59
60        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
61        Add(pisteNaytto);
62        return pisteLaskuri;
63    }
64
65    void LuoKentta()
66    {
67        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
68        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
69        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
70        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja1);
71        kentta.SetTileMethod('E', LisaaPelaaja2);
72        kentta.SetTileMethod('%', LisaaPommi);
73        kentta.SetTileMethod('"', Lisaapohja);
74        kentta.SetTileMethod('/', lisaapilvi);
75        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
76        Level.CreateBorders();
77        Level.Background.CreateGradient(Color.Gray, Color.Blue);
78    }
79
80    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
81    {
82        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
83        taso.Position = paikka;
84        taso.Image = ruohokuva;
85        Add(taso);
86    }
87
88    void lisaapilvi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
89    {
90        PhysicsObject pilvi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*4, korkeus);
91        pilvi.Position = paikka;
92        pilvi.Image = pilvikuva;
93        Add(pilvi);
94    }
95
96    void Lisaapohja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
97    {
98        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
99        taso.Position = paikka;
100        taso.IsVisible=false;
101        taso.Tag = "pohja";
102        Add(taso);
103    }
104
105    void LisaaPommi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
106    {
107        PhysicsObject pommi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
108        pommi.Position = paikka;
109        pommi.Image = pommikuva;
110        Add(pommi);
111        pommi.Tag = "pommi";
112    }
113
114    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
115    {
116        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
117        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
118        tahti.Position = paikka;
119        tahti.Image = tahtiKuva;
120        tahti.Tag = "tahti";
121        Add(tahti);
122    }
123    void Tiputapommi(PlatformCharacter kuka)
124    {
125        PhysicsObject pommi = new PhysicsObject(LoadImage("pommi"));
126        pommi.Position = kuka.Position;
127        Add(pommi);
128
129        Timer ajastin = new Timer();
130        ajastin.Interval = 2.0;
131        ajastin.Timeout += delegate
132        {
133            Explosion räjähdys = new Explosion(10);
134            räjähdys.Force = 5000;
135            räjähdys.Speed = 4000;
136            räjähdys.Position = pommi.Position;
137            Add(räjähdys);
138
139            pommi.Destroy();
140        };
141        ajastin.Start(1);
142    }
143
144    PlatformCharacter LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus,Image kuva)
145    {
146        PlatformCharacter pelaaja = new PlatformCharacter(pelaajanKuva.Width * 1.4, pelaajanKuva.Height * 1.4);
147        pelaaja.Position = paikka;
148        pelaaja.Mass = 4.0;
149        pelaaja.Image = kuva;
150        pelaaja.Tag = "pelaaja";
151        pelaaja.Shape = Shape.FromImage(pelaajanKuva);
152        pelaaja.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
153        pelaaja.Weapon.Image = asekuva;
154        pelaaja.Weapon.Ammo.Value = 1000;
155        pelaaja.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
156
157        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen);
158        AddCollisionHandler(pelaaja, "pommi", Tormaapommiin);
159        AddCollisionHandler(pelaaja, "pohja", Tormaapohjaan);
160        Add(pelaaja);
161        return pelaaja;
162    }
163
164    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
165    {
166        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
167
168        if (ammus != null)
169        {
170            //ammus.Size *= 3;
171            //ammus.Image = ...
172            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
173        }
174    }
175
176    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
177    {
178        ammus.Destroy();
179
180        if (kohde.Tag.Equals("pelaaja"))
181        {
182            kohde.Velocity = ammus.Velocity*7;
183        }
184    }
185
186    void LisaaPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
187    {
188        pelaaja1 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajanKuva);
189        alkupaikka1 = paikka;
190    }
191
192    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
193    {
194        pelaaja2 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajanKuva2);
195        alkupaikka2 = paikka;
196    }
197
198    void LisaaNappaimet()
199    {
200        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
201        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
202
203        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
204        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
205        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
206        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja2);
207        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, Tiputapommi, "Tiputa pommi", pelaaja2);
208
209        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
210        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
211        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
212        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
213        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, Tiputapommi, "Tiputa pommi", pelaaja1);
214
215        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
216
217        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
218        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
219        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
220
221        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
222    }
223
224    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
225    {
226        hahmo.Walk(nopeus);
227    }
228
229    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
230    {
231        hahmo.Jump(nopeus);
232    }
233
234    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
235    {
236        maaliAani.Play();
237        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
238        tahti.Destroy();
239    }
240
241    void Tormaapommiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject pommi)
242    {
243        Explosion räjähdys = new Explosion(250);
244        räjähdys.Position = pommi.Position + new Vector(0, 10);
245        Add(räjähdys);
246    }
247
248    void Tormaapohjaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject pohja)
249    {
250        pelaaja1.Position = alkupaikka1;
251        pelaaja2.Position = alkupaikka2;
252
253        if (hahmo == pelaaja1)
254        {
255            pisteLaskuri2.Value += 1;
256        }
257        if (hahmo == pelaaja2)
258        {
259            pisteLaskuri1 .Value += 1;
260        }
261    }
262}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.