source: 2015/26/JoonaO/Läpsylintu/Läpsylintu/Läpsylintu/Läpsylintu.cs @ 6186

Revision 6186, 5.9 KB checked in by empaheik, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Läpsylintu : PhysicsGame
10{
11    Timer liikutusajastin;
12    const double nopeus = 15000;
13    const double hyppyNopeus = 750;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("Läpsylintu");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
20    Image[] pelaajanHyppykuvat = LoadImages("lapsy", "Läpsylintu");
21    Image vihollisenKuva = LoadImage("vihollinen");
22    Image pelaajanKuolemakuva = LoadImage("kuollut");
23   
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25
26    bool peliKaynnissa = false;
27   
28    public override void Begin()
29    { 
30
31        SetWindowSize(800, 600);
32        Camera.FollowOffset = new Vector(Screen.Width / 2.5 - RUUDUN_KOKO, 0.0);
33
34        Gravity = new Vector(0, -1000);
35
36        LuoKentta();
37        LisaaNappaimet();
38       
39        MediaPlayer.Play("Yolanda"); 
40        Camera.Follow(pelaaja1);
41        Camera.ZoomFactor = 1.2;
42        Camera.StayInLevel = true;
43     
44
45        liikutusajastin = new Timer();
46        liikutusajastin.Interval = 0.01;
47        liikutusajastin.Timeout += SiirraPelaajaaOikeammalle;
48        liikutusajastin.Start();
49        peliKaynnissa = true;
50
51    }
52
53    void LuoKentta()
54    {
55        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
56        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
57        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
58        kentta.SetTileMethod('L', LisaaPelaaja);
59        kentta.SetTileMethod('v', LisaaVihollinen);
60       
61        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
62        //Level.CreateBorders();
63        Level.CreateLeftBorder();
64        Level.CreateTopBorder();
65        Level.CreateBottomBorder();
66        PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
67        oikeaReuna.Tag = "oikea";
68
69        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
70    }
71
72    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
73    {
74        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
75        taso.Position = paikka;
76        taso.Color = Color.Green;
77        taso.Tag = "seina";
78        Add(taso);
79    }
80
81    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
82    {
83        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
84        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
85        tahti.Position = paikka;
86        tahti.Image = tahtiKuva;
87        tahti.Tag = "tahti";
88        Add(tahti);
89    }
90
91    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
92    {
93        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
94        pelaaja1.Position = paikka;
95        pelaaja1.Mass = 4.0;
96        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
97        pelaaja1.AnimJump = new Animation(pelaajanHyppykuvat);
98        pelaaja1.AnimFall = new Animation(pelaajanKuva);
99
100        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
101        AddCollisionHandler(pelaaja1, "seina", TormaaKuolettavaan);
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, "oikea", TormaaOikeaanReunaan);
103        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihu", TormaaKuolettavaan);
104        Add(pelaaja1);
105    }
106
107   
108    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
109    {
110        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
111        vihollinen.Position = paikka;
112        vihollinen.CanRotate = false;
113        vihollinen.IgnoresGravity = true;
114        vihollinen.IgnoresCollisionResponse = true;
115        vihollinen.Image = vihollisenKuva;
116        vihollinen.Tag = "vihu";
117        vihollinen.Oscillate(new Vector(0, 1), korkeus * 1.5, 0.3);
118        Add(vihollinen);
119    }
120
121   
122   
123
124   
125   
126   
127   
128   
129   
130    void LisaaNappaimet()
131    {
132        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
133        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
134       
135        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
136       
137        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
138
139       
140        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
141
142        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
143    }
144
145    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
146    {
147        hahmo.Walk(nopeus);
148    }
149
150    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
151    {
152        pelaaja1.ForceJump(nopeus);
153    }
154
155    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
156    {
157        maaliAani.Play();
158        MessageDisplay.Add("MAKE IT RAIN!!!!");
159        tahti.Destroy();
160    }
161
162    void SiirraPelaajaaOikeammalle()
163    {
164        pelaaja1.Push(new Vector(nopeus, 0.0));
165
166    }
167
168    void TormaaKuolettavaan(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
169    {
170       
171        {
172             MessageDisplay.Add("WOW GET REKT!!!!");
173             Keyboard.Disable(Key.Up);
174             pelaaja1.Image = pelaajanKuolemakuva;
175             Animation kuolemisanimaatio = new Animation(pelaajanKuolemakuva);
176             pelaaja1.AnimFall = kuolemisanimaatio;
177             pelaaja1.AnimJump = kuolemisanimaatio;
178             liikutusajastin.Stop();
179             Keyboard.Disable(Key.Space);
180             peliKaynnissa = false;
181        }
182   
183    }
184
185    void TormaaOikeaanReunaan(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
186    {
187        MessageDisplay.Add("PÄÄSIT KENTÄN LÄPI GG OOOOOO!!!!");
188        Gravity = Vector.Zero; // Pelaaja ei enää putoa alas
189
190
191        StopAll(); // Pysäyttää kaikki oliot, mm. vihollisten liikkeen
192
193
194        Keyboard.Disable(Key.Up); // Poistaa pelinäppäimen käytöstä
195        Keyboard.Disable(Key.Space);
196
197    }
198
199   
200   
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.