source: 2015/26/JoonaO/Läpsylintu/Läpsylintu/Läpsylintu/Läpsylintu.cs @ 6163

Revision 6163, 5.8 KB checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Läpsylintu : PhysicsGame
10{
11    Timer liikutusajastin;
12    const double nopeus = 20000;
13    const double hyppyNopeus = 750;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("Läpsylintu");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
20    Image[] pelaajanHyppykuvat = LoadImages("lapsy", "Läpsylintu");
21    Image vihollisenKuva = LoadImage("vihollinen");
22    Image pelaajanKuolemakuva = LoadImage("kuollut");
23   
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25
26    bool peliKaynnissa = false;
27   
28    public override void Begin()
29    { 
30
31        SetWindowSize(800, 600);
32       
33
34        Gravity = new Vector(0, -1000);
35
36        LuoKentta();
37        LisaaNappaimet();
38        MediaPlayer.Play("taustamusiikki"); 
39        Camera.Follow(pelaaja1);
40        Camera.ZoomFactor = 1.2;
41        Camera.StayInLevel = true;
42     
43
44        liikutusajastin = new Timer();
45        liikutusajastin.Interval = 0.01;
46        liikutusajastin.Timeout += SiirraPelaajaaOikeammalle;
47        liikutusajastin.Start();
48        peliKaynnissa = true;
49
50    }
51
52    void LuoKentta()
53    {
54        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
55        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
56        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
57        kentta.SetTileMethod('L', LisaaPelaaja);
58        kentta.SetTileMethod('v', LisaaVihollinen);
59       
60        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
61        //Level.CreateBorders();
62        Level.CreateLeftBorder();
63        Level.CreateTopBorder();
64        Level.CreateBottomBorder();
65        PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
66        oikeaReuna.Tag = "oikea";
67
68        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
69    }
70
71    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
72    {
73        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
74        taso.Position = paikka;
75        taso.Color = Color.Green;
76        taso.Tag = "seina";
77        Add(taso);
78    }
79
80    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
81    {
82        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
83        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
84        tahti.Position = paikka;
85        tahti.Image = tahtiKuva;
86        tahti.Tag = "tahti";
87        Add(tahti);
88    }
89
90    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
91    {
92        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
93        pelaaja1.Position = paikka;
94        pelaaja1.Mass = 4.0;
95        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
96        pelaaja1.AnimJump = new Animation(pelaajanHyppykuvat);
97        pelaaja1.AnimFall = new Animation(pelaajanKuva);
98
99        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
100        AddCollisionHandler(pelaaja1, "seina", TormaaKuolettavaan);
101        AddCollisionHandler(pelaaja1, "oikea", TormaaOikeaanReunaan);
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihu", TormaaKuolettavaan);
103        Add(pelaaja1);
104    }
105
106   
107    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
108    {
109        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
110        vihollinen.Position = paikka;
111        vihollinen.CanRotate = false;
112        vihollinen.IgnoresGravity = true;
113        vihollinen.IgnoresCollisionResponse = true;
114        vihollinen.Image = vihollisenKuva;
115        vihollinen.Tag = "vihu";
116        vihollinen.Oscillate(new Vector(0, 1), korkeus * 1.5, 0.3);
117        Add(vihollinen);
118    }
119
120   
121   
122
123   
124   
125   
126   
127   
128   
129    void LisaaNappaimet()
130    {
131        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
132        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
133       
134        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
135
136        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
137
138       
139        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
140
141        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
142    }
143
144    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
145    {
146        hahmo.Walk(nopeus);
147    }
148
149    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
150    {
151        pelaaja1.ForceJump(nopeus);
152    }
153
154    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
155    {
156        maaliAani.Play();
157        MessageDisplay.Add("MAKE IT RAIN! TOO MANY TAHTIA!!!!");
158        tahti.Destroy();
159    }
160
161    void SiirraPelaajaaOikeammalle()
162    {
163        pelaaja1.Push(new Vector(nopeus, 0.0));
164
165    }
166
167    void TormaaKuolettavaan(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
168    {
169       
170        {
171             MessageDisplay.Add("NANA KONSTALINTU GETS REKT!!!!");
172             Keyboard.Disable(Key.Up);
173             pelaaja1.Image = pelaajanKuolemakuva;
174             Animation kuolemisanimaatio = new Animation(pelaajanKuolemakuva);
175             pelaaja1.AnimFall = kuolemisanimaatio;
176             pelaaja1.AnimJump = kuolemisanimaatio;
177             liikutusajastin.Stop();
178             peliKaynnissa = false;
179        }
180   
181    }
182
183    void TormaaOikeaanReunaan(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
184    {
185        MessageDisplay.Add("PÄÄSIT KENTÄN LÄPI OOOOOO!!!!");
186        Gravity = Vector.Zero; // Pelaaja ei enää putoa alas
187
188
189        StopAll(); // Pysäyttää kaikki oliot, mm. vihollisten liikkeen
190
191
192        Keyboard.Disable(Key.Up); // Poistaa pelinäppäimen käytöstä
193
194    }
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.