source: 2015/26/JoonaO/Autopeli1.cs @ 6342

Revision 6342, 2.9 KB checked in by jojuojal, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Autopeli1 : PhysicsGame
10{
11    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("hyppyAani");
12    Image taustaKuva2 = LoadImage("rata2");
13    Automobile auto;
14    Image autonKuva = LoadImage("Auto");
15    Image taustaKuva = LoadImage("rata");
16    public override void Begin()
17    {
18        SetWindowSize(1000, 800);
19        Level.CreateBorders();
20        Level.Background.Image = taustaKuva;
21        auto = new Automobile(50, 38);
22        auto.Shape = Shape.Rectangle;
23        auto.Mass = 100000000000.0;
24       
25
26        auto.AngularDamping = 0.9;
27        auto.Image = autonKuva;
28        Add(auto);
29        AloitaPeli();
30       
31
32       
33        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
34"Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
35        alkuValikko.Color = Color.Red;
36        Add(alkuValikko);
37        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
38        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet);
39        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit);
40        Pause();
41        IsPaused = true;
42        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
43        ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1);
44        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, KaannaPelaajaa, null, Angle.FromDegrees(1));
45        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, KaannaPelaajaa, null, Angle.FromDegrees(-1));
46        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, KaasutaAutoa, null);
47        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
48        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Jarruta, null);
49        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysäyttää pelin");
50       
51        AddCollisionHandler(auto, PelaajaTormasi);
52    }
53    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
54    {
55        auto.Push(vektori);
56    }
57    void Ajastin()
58    {
59        Timer aikaLaskuri = new Timer();
60        aikaLaskuri.Start();
61
62        Label aikaNautto = new Label();
63        aikaNautto.TextColor = Color.White;
64        aikaNautto.DecimalPlaces = 1;
65        aikaNautto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter);
66        double aikaaKulunut = aikaLaskuri.SecondCounter.Value;
67        Add(aikaNautto);
68    }
69    void KaasutaAutoa()
70    {
71        auto.Accelerate();
72    }
73    void KaannaPelaajaa(Angle kulma)
74    {
75        auto.Turn(kulma, 1.0);
76    }
77    void Jarruta()
78    {
79        auto.Brake();
80    }
81    void PelaajaTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
82    {
83        MessageDisplay.Add("Vedit seinää päi!");
84        hyppyAani.Play();
85    }
86    void AloitaPeli()
87    {
88
89    }
90    void ParhaatPisteet()
91    {
92
93    }
94
95 
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115   
116
117
118}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.