source: 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2.cs @ 6257

Revision 6134, 5.7 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli2 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 900;
12    const double hyppyNopeus = 1150;
13    const int RUUDUN_KOKO = 75;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter vihollinen;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
20    Image vihollisenKuva = LoadImage("tahti");
21
22    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
23
24    public override void Begin()
25    {
26        Gravity = new Vector(0, -1000);
27
28        LuoKentta();
29        LisaaNappaimet();
30
31        Camera.Follow(pelaaja1);
32        Camera.ZoomFactor = 1.2;
33        Camera.StayInLevel = true;
34    }
35
36    void LuoKentta()
37    {
38        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
41        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
42        kentta.SetTileMethod('H', LisaaVihollinen);
43        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
44        Level.CreateBorders();
45        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
46    }
47
48    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
49    {
50        vihollinen = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
51        vihollinen.Position = paikka;
52        vihollinen.Mass = 4.0;
53        vihollinen.Image = pelaajanKuva;
54        Add(vihollinen);
55
56        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
57        tasoAivot.Speed = 100;
58
59
60       
61
62        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
63
64        seuraajanAivot.Speed = 1800;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan
65        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta
66        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta
67        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
68        seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot ;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
69
70        //Aivot käyttöön oliolle
71        vihollinen.Brain = seuraajanAivot;
72    }
73
74    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
75    {
76        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
77        taso.Position = paikka;
78        taso.Color = Color.Green;
79        Add(taso);
80    }
81
82    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
83    {
84        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
85        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
86        tahti.Position = paikka;
87        tahti.Image = tahtiKuva;
88        tahti.Tag = "tahti";
89        Add(tahti);
90    }
91
92    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
93    {
94        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
95        pelaaja1.Position = paikka;
96        pelaaja1.Mass = 4.0;
97        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
98        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
99        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
100        Add(pelaaja1);
101        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen
102        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
103
104        //Ammusten määrä aluksi:
105        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
106
107        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
108        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
109
110    }
111
112    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
113    {
114        //ammus.Destroy();
115    }
116
117    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
118    {
119        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
120        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella");
121
122        if (ammus != null)
123        {
124            //ammus.Size *= 3;
125            //ammus.Image = ...
126            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
127        }
128    }
129
130    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
131    {
132        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Weapon.AbsolutePosition).Normalize();
133        pelaaja1.Weapon.Angle = suunta.Angle;
134    }
135
136    void LisaaNappaimet()
137    {
138        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
139        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
140        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
141
142        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
143        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
144        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
145
146        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
147
148        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
149        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
150        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
151
152
153        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
154    }
155
156    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
157    {
158        hahmo.Walk(nopeus);
159    }
160
161    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
162    {
163        hahmo.Jump(nopeus);
164    }
165
166    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
167    {
168        maaliAani.Play();
169        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
170        tahti.Destroy();
171    }
172}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.