source: 2015/26/AkseliP/ekapeli2/ekapeli2/ekapeli2/ekapeli2.cs @ 6182

Revision 6182, 5.3 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class ekapeli2 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("hahmo");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image maakuva = LoadImage("ruoho");
20    Image multakuva = LoadImage("multa");
21    Image asekuva = LoadImage("ak47");
22
23    Image[] kolikkokuvat = LoadImages("coin1", "coin2", "coin3", "coin4", "coin4", "coin5", "coin6", "coin7", "coin8", "coin9", "coin10");
24
25    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
26
27    public override void Begin()
28    {
29        Gravity = new Vector(0, -1000);
30
31        LuoKentta();
32        LisaaNappaimet();
33
34        Camera.Follow(pelaaja1);
35        Camera.ZoomFactor = 1.2;
36        Camera.StayInLevel = true;
37
38        IsMouseVisible = true;
39    }
40
41    void LuoKentta()
42    {
43        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
44        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
45        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
46        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
47        kentta.SetTileMethod('m', LisaaMulta);
48        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
49        Level.CreateBorders();
50        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
51    }
52
53    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
56        taso.Position = paikka;
57        //taso.Color = Color.Blue;
58        taso.Image = maakuva;
59        Add(taso);
60    }
61
62    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*0.5, korkeus*0.5);
65        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
66        tahti.Position = paikka;
67        tahti.Animation = new Animation(kolikkokuvat);
68        tahti.Animation.FPS = 15;
69        tahti.Animation.Start();
70        tahti.Tag = "tahti";
71        Add(tahti);
72    }
73
74    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
75    {
76        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys*0.6, korkeus*1.5);
77        pelaaja1.Position = paikka;
78
79        pelaaja1.Mass = 4.0;
80        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
81        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
82        Add(pelaaja1);
83        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen
84        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 30);
85        pelaaja1.Weapon.Image = asekuva;
86        pelaaja1.Weapon.X = 5;
87        pelaaja1.Weapon.Y = -4;
88
89        //Ammusten määrä aluksi:
90        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
91
92        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
93        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
94
95    }
96
97    void LisaaNappaimet()
98    {
99        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
100        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
101        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "ampuu aseella", pelaaja1);
102        Mouse.ListenMovement(0.0, tähääaseella, "");
103
104        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
105        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
106        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
107
108        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
109
110        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
111        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
112        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
113
114        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
115    }
116
117    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
118    {
119        hahmo.Walk(nopeus);
120    }
121
122    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
123    {
124        hahmo.Jump(nopeus);
125    }
126
127    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
128    {
129        maaliAani.Play();
130        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
131        tahti.Destroy();
132    }
133
134    void LisaaMulta(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
135    {
136
137        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
138        taso.Position = paikka;
139        //taso.Color = Color.Blue;
140        taso.Image = multakuva;
141        Add(taso);
142    }
143
144    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
145    {
146        ammus.Destroy();
147    }
148
149    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
150    {
151       
152
153        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
154
155        if (ammus != null)
156        {
157            ammus.Size *= 0.5;
158            //ammus.Image = ...
159            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
160        }
161
162    }
163    void tähääaseella(AnalogState hiiri)
164    {
165        pelaaja1.Weapon.AbsoluteAngle = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Position).Angle;
166
167    }
168       
169}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.