source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6114

Revision 6114, 37.7 KB checked in by sieerinn, 7 years ago (diff)

Parhaiden pisteiden lista.

Line 
1using System;
2using System.CodeDom;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5using System.Globalization;
6using System.Runtime.InteropServices;
7using System.Security.Cryptography;
8using Jypeli;
9using Jypeli.Assets;
10using Jypeli.Controls;
11using Jypeli.Effects;
12using Jypeli.Widgets;
13using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
14
15/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
16 *
17 * Layerit
18 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
19 *   2 - Partikkelien varjot
20 *   1 - Huoneiden katto
21 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
22 *  -1 - Päivitykset
23 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
24 * 
25 * Ideoita:
26 *  - Kultuurihuoneita, jotka tuottavat eriäviä määriä
27 *    kultuuria tai kestävät yhden barbaarin iskun.
28*/
29
30/// <summary>
31/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
32/// </summary>
33public abstract class Upgrade : GameObject
34{
35    public int Price { get; set; }
36
37    public SoundEffect HajotusAani { get; set; }
38
39    protected Upgrade()
40        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
41    {
42    }
43
44    /// <summary>
45    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
46    /// </summary>
47    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
48
49    /// <summary>
50    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
51    /// </summary>
52    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
53
54    /// <summary>
55    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
56    /// </summary>
57    public virtual void SykliPaivitys() { }
58}
59
60abstract class TrapUpgrade : Upgrade
61{
62    public bool Active
63    {
64        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
65    }
66
67    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
68    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
69
70    public TrapUpgrade()
71    {
72        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
73        LatausMittari.UpperLimit += delegate
74        {
75            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
76            Animation.Step();
77        };
78    }
79
80    // Kutsutaan kun barbaari aktivoi ansan.
81    public abstract void TrapActivate(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone);
82
83    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
84    {
85        if (!Active) return;
86
87        TrapActivate(peli, barbaari, huone);
88
89        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
90
91        Animation.StopOnLastFrame = true;
92        Animation.Start(1);
93    }
94
95    public override void SykliPaivitys()
96    {
97        base.SykliPaivitys();
98        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
99        {
100            LatausMittari.Value++;
101        }
102    }
103}
104
105class DamageTrapUpgrade : TrapUpgrade
106{
107    public int Damage { get; set; }
108
109    public override void TrapActivate(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
110    {
111        barbaari.Tenacity.Value -= Damage;
112        peli.Splatter(huone.Position);
113    }
114}
115
116class TeleTrapUpgrade : TrapUpgrade
117{
118    public override void TrapActivate(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
119    {
120        var paikat = peli.RuutujenPaikat().Select(peli.GetRoom).Where(r => r.Upgrade == null && r.Dug).Select(r => r.Location).ToList();
121        if (paikat.Count > 0)
122        {
123            Point paikka = RandomGen.SelectOne<Point>(paikat);
124            barbaari.Location = paikka;
125            barbaari.Position = peli.GetRoom(paikka).Position;
126            barbaari.Reitti.Clear();
127        }
128    }
129}
130
131class CultureUpgrade : Upgrade
132{
133    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
134    public IntMeter Culture { get; set; }
135    public int Max { get; set; } //Kultuurimittarin maksimiarvo
136
137    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
138    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
139
140    public override void Built(Dungeon peli)
141    {
142        base.Built(peli);
143
144        Culture = new IntMeter(0, 0, Max);
145
146        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
147        KultuuriNaytto = new Label("asd");
148        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
149        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
150        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
151        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
152        peli.Add(KultuuriNaytto);
153
154        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
155        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
156
157        this.Destroyed += delegate
158        {
159            KultuuriNaytto.Destroy();
160            kuuntelija.Destroy();
161        };
162    }
163
164    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
165    {
166        this.Destroy();
167        huone.Upgrade = null;
168        if (HajotusAani != null)
169        {
170            HajotusAani.Play();
171        }
172        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
173        {
174            peli.LopetaPeli();
175        }
176    }
177}
178
179public class Room : GameObject
180{
181    // Sijainti pelin ruudukossa.
182    public Point Location { get; set; }
183
184    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
185    public GameObject Roof { get; set; }
186
187    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
188    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
189
190    // Huoneen sisältämä päivitys.
191    public Upgrade Upgrade { get; set; }
192
193    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
194    public bool Dug
195    {
196        get { return dug; }
197        set
198        {
199            dug = value;
200            Roof.IsVisible = !Dug;
201        }
202    }
203
204    public Room(Point paikka)
205        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
206    {
207        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
208        Location = paikka;
209    }
210}
211
212public class Barbaari : GameObject
213{
214    public List<Point> Reitti { get; set; }
215
216    public Point Kohde { get; set; }
217
218    public Point Location { get; set; }
219
220    public IntMeter Tenacity { get; set; }
221
222    public Barbaari(double width, double height)
223        : this(width, height, 0, new Image[1])
224    {
225        Reitti = new List<Point>();
226    }
227
228    public Barbaari(double width, double height, int tenacity, Image[] animaatio)
229        : base(width, height)
230    {
231        this.Animation = new Animation(animaatio) { FPS = 8 };
232        this.Tenacity = new IntMeter(tenacity, 0, 2);
233
234    }
235}
236
237public class Dungeon : PhysicsGame
238{
239    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
240
241    const int MASSI = 2000;
242    const int VAAKA_HUONEET = 12;
243    const int PYSTY_HUONEET = 8;
244    const int HUONE_KAIVUU_HINTA = 50;
245    const int TELEANSA_HINTA = 1000;
246
247    int[] hinnat = { 75, 200, 300, 100 };
248    int[] vahingot = { 1, 2 };
249    int[] ansaHinnat = { 300, 600 };
250    int[] kultuuriTuotot = { 100, 200, 400 };
251
252    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
253    readonly Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
254
255    #region Resurssit
256    public static Func<int, int, string, Image[]> LoadImages2 = (a, b, fmt) =>
257        LoadImages((from i in Enumerable.Range(a, b) select string.Format(fmt, i)).ToArray());
258
259    public Image[] vihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "vihu/v{0:0000}");
260    public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}");
261
262    private Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
263    private Image seinaKuva = LoadImage("wall");
264    private Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
265    private Image kiviKuva = LoadImage("rock");
266    private Image[][] kultuuriKuvat = { LoadImages2(1, 6, "fountain/f{0:0000}"), LoadImages("patsas"), LoadImages("piano") };
267    private Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages2(1, 7, "piikit/piikit{0:0000}");
268    private Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages2(1, 9, "smash/smash{0:0000}");
269    private Image[] ansaKuvat;
270    private Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
271    private Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
272    private Image[] loppuKuvat = LoadImages2(1, 35, "break/b{0:0000}");
273    private Image[] teleAnsaKuvat = LoadImages2(1, 8, "teletrap/tele{0:0000}");
274
275    private List<Animation> ansaAnimaatiot = new List<Animation>();
276
277    private SoundEffect[] hajotusAanet = { LoadSoundEffect("fountainbreak"), LoadSoundEffect("boom"), LoadSoundEffect("piano2") };
278    #endregion
279
280    private MainMenu menu;
281
282    // Pelimekaniikan kannalta oleelliset muuttujat.
283    public List<Barbaari> barbaarit;
284    private Room[,] huoneet;
285    private Room spawn;
286    private Timer barbaariAjastin;
287    private Timer sykliAjastin;
288    private Upgrade ostamassa;
289    private int barbaariMaara;
290    private Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
291
292    // Visuaaliset extra jutut
293    private Label kaivuuHintaLabel;
294    private Label kierrosIlmaisin;
295    private GameObject digArrow;
296    private GameObject digArrowHead;
297
298    // Pistelasku
299    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore();
300    IntMeter kultuuri = new IntMeter(0, 0, 2000);
301    IntMeter barbaarinTappoMittari = new IntMeter(0);
302
303    private int kierros;
304    public int Kierros
305    {
306        get
307        {
308            return kierros;
309        }
310        set
311        {
312            kierros = value;
313            var vaiheTeksti = "Vaihe: " + (kierros % 2 == 0 ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
314            kierrosIlmaisin.Text = vaiheTeksti + "\nKierros: " + (kierros / 2);
315        }
316    }
317
318    private bool digging = false;
319    public bool Digging
320    {
321        get
322        {
323            return digging;
324        }
325        set
326        {
327            digging = value;
328            kaivuuHintaLabel.IsVisible = Digging;
329        }
330    }
331
332    public override void Begin()
333    {
334        topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate
335        {
336            // Ennätyslistan sulkemisen jälkeen mennään valikkoon jos ei oltu siell jo.
337            if (menu == null)
338                AlkuValikko();
339        };
340
341        MediaPlayer.IsRepeating = true;
342        MediaPlayer.Play("In_The_Dark_Flashes");
343
344        SmoothTextures = false;
345        IsMouseVisible = true;
346
347        //SetWindowSize(1024, 768); // Riippuu Jypelin versiosta.
348        Window.Width = 1024;
349        Window.Height = 768;
350
351        ansaKuvat = new[] { piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0] };
352        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(piikkiAnsaKuvat));
353        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(murskausAnsaKuvat));
354
355        AlkuValikko();
356    }
357
358    void AlkuValikko()
359    {
360        ClearAll();
361
362        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit");
363        menu.Painikkeet[0].Clicked += delegate
364        {
365            AloitaPeli();
366            menu = null;
367        };
368        menu.Painikkeet[1].Clicked += topLista.Show;
369        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit;
370    }
371
372    void AloitaPeli()
373    {
374        // Pelin aloituksen jälkeen pistelistalta mennään valikkoon.
375        ClearAll();
376
377        barbaarinTappoMittari.Value = 0;
378        kultuuri.Value = MASSI;
379        kierros = 0;
380        barbaariMaara = 2;
381        barbaariAjastin = new Timer();
382        barbaarit = new List<Barbaari>();
383
384        Kontrollit();
385        UlkoAsuRoskaa();
386        Kauppa();
387        Nuoli();
388
389        // Luodaan huoneet ruutuihin.
390        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
391        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
392        {
393            var huone = CreateRoom(paikka);
394            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
395            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
396            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
397            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
398            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
399            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
400        }
401
402        LuoSpawn();
403
404        sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
405        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
406        sykliAjastin.Start();
407
408        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
409        barbaariAjastin.Interval = sykliAjastin.Interval;   //TODO: säätöjä tähän, barbaarien määrään ja superbarbaarien todennäköisyyteen, kunnes peli tuntuu mielekkäältä
410
411        Level.Width = 1300;
412        Camera.ZoomToLevel();
413    }
414
415    void Nuoli()
416    {
417        digArrow = new GameObject(5, 5);
418        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
419        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
420        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
421        Add(digArrow, 3);
422        Add(digArrowHead, 3);
423    }
424
425    void UlkoAsuRoskaa()
426    {
427        Level.Background.Color = Color.Black;
428
429        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
430        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
431        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
432        Add(kierrosIlmaisin);
433        Kierros = Kierros; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
434
435        kaivuuHintaLabel = new Label("0");
436        kaivuuHintaLabel.IsVisible = false;
437        kaivuuHintaLabel.TextColor = Color.HotPink;
438        kaivuuHintaLabel.Color = Color.Black;
439        Add(kaivuuHintaLabel);
440
441        var kultuuriLabel = new Label();
442        kultuuriLabel.BindTo(kultuuri);
443        kultuuriLabel.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
444        kultuuriLabel.TextColor = Color.White;
445        kultuuriLabel.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
446        Add(kultuuriLabel);
447
448        var tappoLabel = new Label();
449        tappoLabel.Position = new Vector(Screen.Left + 200, kultuuriLabel.Y);
450        tappoLabel.TextColor = Color.Red;
451        tappoLabel.IntFormatString = "Barbaareja murhattu: {0}";
452        tappoLabel.BindTo(barbaarinTappoMittari);
453        Add(tappoLabel);
454    }
455
456    public void LopetaPeli()
457    {
458        // Tuhotaan melkein kaikki.
459        ClearControls();
460        ClearLights();
461        ClearTimers();
462        GetObjects(o => o is Widget || o is Barbaari).ForEach(o => o.Destroy());
463
464        // Haetaan jäljellä olevat objektit.
465        var objs = GetObjects(o => !o.IsDestroyed);
466        // Piilotetaan ovelasti lisätietoa tagiin.
467        //                                                          kulmanopeus                  nopeus                      kasvu
468        objs.ForEach(o => o.Tag = new Tuple<double, double, double>(RandomGen.NextDouble(5, 60), RandomGen.NextDouble(1, 5), RandomGen.NextDouble(0.05, 0.1)));
469
470        const double dt = 0.02;
471        var ajastin = new Timer();
472        ajastin.Interval = dt;
473        ajastin.Timeout += delegate
474        {
475            foreach (var obj in objs)
476            {
477                var info = (Tuple<double, double, double>)obj.Tag;
478                obj.Angle += Angle.FromDegrees(info.Item1 * dt);
479                obj.Position += obj.Angle.GetVector() * info.Item2 * dt;
480                obj.Size += new Vector(1, 1) * info.Item3;
481
482                obj.Tag = new Tuple<double, double, double>(info.Item1 * 1.01, info.Item2 * 1.1, info.Item3);
483            }
484        };
485        ajastin.Start();
486
487        Timer.SingleShot(3.5, HavioViesti);
488        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, HavioViesti, null);
489        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, HavioViesti, null);
490    }
491
492    public void HavioViesti()
493    {
494        ClearAll();
495        Level.Background.Color = Color.Black;
496        var patsas = new GameObject(400, 300);
497        patsas.Image = loppuKuvat[0];
498        patsas.Animation = new Animation(loppuKuvat) { FPS = 20, StopOnLastFrame = true };
499        Add(patsas);
500
501        Timer.SingleShot(3.0, delegate
502        {
503            patsas.Animation.Start(1);
504            hajotusAanet[1].Play();
505        });
506
507        Timer.SingleShot(4.5, () => topLista.EnterAndShow(barbaarinTappoMittari.Value));
508
509        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
510        havisit.TextColor = Color.Black;
511        havisit.TextScale *= 3;
512        havisit.Top = Screen.Top - 30.0;
513        Add(havisit, 2);
514
515        const double fadeAika = 5.0;
516        var fadeAjastin = new Timer();
517        fadeAjastin.Interval = 0.02;
518        fadeAjastin.Timeout += delegate
519        {
520            havisit.TextColor = Color.Lerp(Color.Black, Color.White, fadeAjastin.SecondCounter.Value / fadeAika);
521            if (fadeAjastin.SecondCounter.Value > fadeAika)
522            {
523                fadeAjastin.Stop();
524            }
525        };
526        fadeAjastin.Start();
527    }
528
529    void Kauppa()
530    {
531        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
532        {
533            int indeksi = i;
534            LuoKauppaPainike(kultuuriKuvat[i][0], hinnat[i], i, delegate
535            {
536                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi], kultuuriTuotot[indeksi], hajotusAanet[indeksi]);
537            });
538        }
539
540        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
541        {
542            int indeksi = i;
543            LuoKauppaPainike(ansaKuvat[i], ansaHinnat[i], kultuuriKuvat.Count() + i, delegate
544            {
545                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[indeksi], ansaHinnat[indeksi], ansaAnimaatiot[indeksi], vahingot[indeksi]);
546            });
547        }
548
549        LuoKauppaPainike(teleAnsaKuvat[0], TELEANSA_HINTA, kultuuriKuvat.Length + ansaKuvat.Length, delegate
550        {
551            ostamassa = LuoTeleAnsaPaivitys();
552        });
553    }
554
555    private void LuoKauppaPainike(Image kuvake, int hinta, int paikka, Action toiminto)
556    {
557        var kuva = new PushButton(kuvake);
558        kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
559        kuva.Color = Color.Gray;
560        kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
561        kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * paikka);
562        Add(kuva);
563
564        kuva.Clicked += toiminto;
565
566        Add(new Label
567        {
568            Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
569            TextColor = Color.White,
570            Text = hinta.ToString()
571        });
572    }
573
574    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta, Animation animaatio, int vahinko)
575    {
576        return new DamageTrapUpgrade
577        {
578            Image = kuva,
579            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
580            Price = hinta,
581            Damage = vahinko,
582            Animation = new Animation(animaatio)
583        };
584    }
585
586    Upgrade LuoTeleAnsaPaivitys()
587    {
588        return new TeleTrapUpgrade
589        {
590            Image = teleAnsaKuvat[0],
591            Size = new Vector(0.7, 0.7) * RUUDUN_KOKO,
592            Animation = new Animation(teleAnsaKuvat),
593            Price = TELEANSA_HINTA
594        };
595    }
596
597    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image[] kuvat, int hinta, int kultuuriMaara, SoundEffect hajotusAani)
598    {
599        var upg = new CultureUpgrade();
600        upg.HajotusAani = hajotusAani;
601        upg.Image = kuvat[0];
602        upg.Size = new Vector(0.7, 0.7) * RUUDUN_KOKO;
603        upg.Price = hinta;
604        upg.Max = kultuuriMaara;
605        upg.Animation = new Animation(kuvat) { FPS = 10 };
606        upg.Animation.Start();
607        return upg;
608    }
609
610    void LuoBarbaareja()
611    {
612        Barbaari barbaari = ((RandomGen.NextInt((int)(kierros * 0.90)) + 3 > kierros) ? new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 1, vihuKuvat) : new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 2, kirvesVihuKuvat));
613        barbaari.Tenacity.LowerLimit += delegate
614        {
615            barbaari.Destroy();
616            barbaarinTappoMittari.Value++;
617        };
618        //Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 0);
619        barbaari.Color = Color.Red;
620        barbaari.Position = spawn.Position;
621        barbaari.Location = spawn.Location;
622        //barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
623        barbaari.Animation.Start();
624        Add(barbaari);
625        barbaarit.Add(barbaari);
626
627        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
628    }
629
630    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
631    {
632        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
633        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
634        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
635
636        // Reittiä ei löyty, kuollaan nälkään.
637        if (barbaari.Reitti.Count == 0)
638        {
639            barbaari.Destroy();
640
641            // Jätetään joku nääntynyt ruumis lojumaan maahan hetkeksi.
642            var ruumis = new GameObject(barbaari.Width, barbaari.Height);
643            ruumis.Image = barbaari.Image;
644            ruumis.Position = barbaari.Position;
645            ruumis.Angle = Angle.FromDegrees(90);
646            ruumis.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(3.0);
647            Add(ruumis);
648        }
649    }
650
651    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
652    {
653        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
654    }
655
656    void Sykli()
657    {
658        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
659        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
660
661        // Päivitetään barbaareja.
662        foreach (var barbaari in barbaarit)
663        {
664            if (barbaari.IsDestroyed)
665                continue;
666
667            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
668            {
669                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
670                continue;
671            }
672
673            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
674            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
675            Barbaari b = barbaari;
676            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
677        }
678
679        // Poistetaan listalta tuhoutuneet barbaarit.
680        barbaarit.RemoveAll(b => b.IsDestroyed);
681
682        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
683        if (Kierros % 2 == 0 && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
684        {
685            Kierros++;
686
687            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
688            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
689            {
690                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
691                if (upg == null)
692                    continue;
693
694                kultuuri.Value += upg.Culture;
695                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
696                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
697                ilmoitus.Color = Color.Black;
698                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
699                Add(ilmoitus);
700
701                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
702                var liikutusAjastin = new Timer();
703                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
704                liikutusAjastin.Timeout += delegate
705                {
706                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
707                };
708                liikutusAjastin.Start();
709
710                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
711                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
712            }
713        }
714    }
715
716    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
717    {
718        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
719        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
720        barbaari.Location = uusiPaikka;
721
722        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
723
724        if (huone.Upgrade != null)
725        {
726            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
727        }
728    }
729
730    void Kontrollit()
731    {
732        IsMouseVisible = true;
733        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko");
734        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
735        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, AlkuValikko, "Aloita uudestaan");
736
737        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
738    }
739
740    void SeuraavaAalto()
741    {
742        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || Kierros % 2 == 0) return;
743
744        barbaariAjastin.Interval = RandomGen.NextInt((int)sykliAjastin.Interval, 3);
745        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
746        barbaariMaara = RandomGen.NextInt((int)(1 + kierros * 0.20), kierros);
747        Kierros++;
748    }
749
750    void LuoSpawn()
751    {
752        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
753        spawn.Dug = true;
754
755        Direction oviSuunta = Direction.Down;
756        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
757
758        Light valo = new Light();
759        valo.Position = spawn.Position;
760        valo.Intensity = 1;
761        valo.Distance = 40;
762        Add(valo);
763    }
764
765    void RoomPressed(Room huone)
766    {
767        digStart = huone.Location;
768        Digging = true;
769        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
770    }
771
772    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
773    {
774        Digging = false;
775        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
776        if (!CanDig()) return;
777
778        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
779        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
780        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
781        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
782        {
783            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
784        }
785
786        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
787        PaivitaHuoneidenKultuurit();
788    }
789
790    void Dig(Room alku, Room kohde)
791    {
792        // Hienot partikkeliefektit.
793        if (!alku.Dug)
794            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
795        if (!kohde.Dug)
796            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
797
798        // Merkataan huoneet kaivetuksi ja maksetaan siitä kivasti.
799        alku.Dug = kohde.Dug = true;
800        kultuuri.Value -= HUONE_KAIVUU_HINTA;
801
802        // Reiät seinään.
803        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
804        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
805        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
806        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
807    }
808
809    Room CreateRoom(Point paikka)
810    {
811        Room huone = new Room(paikka);
812        huone.Image = lattiaKuva;
813        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
814        huone.Position += huoneSiirtyma;
815        foreach (var suunta in Suunnat())
816            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
817        Add(huone, -2);
818        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
819        huone.Roof.Image = kiviKuva;
820        huone.Roof.Position = huone.Position;
821        Add(huone.Roof, 1);
822
823        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
824        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
825        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
826
827        return huone;
828    }
829
830    private void PoistaPaivitys(Room huone)
831    {
832        if (huone.Upgrade != null)
833        {
834            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
835            huone.Upgrade.Destroy();
836            huone.Upgrade = null;
837        }
838    }
839
840    void AsetaPaivitys(Room huone)
841    {
842        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null && huone != spawn)
843        {
844            // Kultuuripäivityksistä pitää olla reitti spawniin.
845            if (ostamassa is CultureUpgrade && FindPath(huone.Location, spawn.Location).Count == 0)
846                return;
847
848            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
849
850            // Lisätään päivitys huoneeseen.
851            huone.Upgrade = ostamassa;
852            Add(huone.Upgrade, -1);
853            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
854            huone.Upgrade.Built(this);
855
856            ostamassa = null;
857            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
858        }
859    }
860
861    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
862    {
863        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
864    }
865
866    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)  //TODO: muokkauksia tuohon kultuurinarvonvaihtoon polun pituuden perusteella kunnes peli tuntuu oikeasti miellyttäviltä.
867    {
868        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
869        {
870            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
871
872            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
873            upg.Culture.Value = Math.Max(0, upg.Culture.MaxValue - (int)(upg.Culture.MaxValue * 0.10 * polku.Count));
874        }
875    }
876
877    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
878    {
879        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
880        wall.Position = paikka;
881        wall.Image = seinaKuva;
882        wall.Angle = suunta.Angle;
883        Add(wall, 0);
884        return wall;
885    }
886
887    bool CanDig()
888    {
889        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
890        if (kohdeHuone == null || Kierros % 2 == 0)
891        {
892            return false;
893        }
894
895        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
896        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
897        int hinta = (dx + dy) * HUONE_KAIVUU_HINTA;
898        kaivuuHintaLabel.Text = "" + hinta;
899        return ((dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0)) && kultuuri.Value >= hinta;
900    }
901
902    #region Reitinlöytö
903
904    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
905    {
906        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
907            return new List<Point>();
908
909        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
910        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
911        {
912            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
913        }
914        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
915        return finder.FindPath();
916    }
917
918    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
919    {
920        Room ra = GetRoom(a);
921        Room rb = GetRoom(b);
922        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
923        if (ra != null && rb != null)
924        {
925            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
926        }
927        return false;
928    }
929
930    #endregion
931
932    #region Extra Juttuja
933
934    IEnumerable<Direction> Suunnat()
935    {
936        yield return Direction.Left;
937        yield return Direction.Right;
938        yield return Direction.Up;
939        yield return Direction.Down;
940    }
941
942    public IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
943    {
944        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
945               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
946               select new Point(x, y);
947    }
948
949    /// <summary>
950    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
951    /// dx tai dy pitää olla nolla.
952    /// </summary>
953    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
954    {
955        if (dx != 0)
956        {
957            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
958            {
959                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
960            }
961            yield break;
962        }
963        if (dy != 0)
964        {
965            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
966            {
967                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
968            }
969        }
970    }
971
972    public Room GetRoom(Point paikka)
973    {
974        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
975        {
976            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
977        }
978        return null;
979    }
980
981    /// <summary>
982    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
983    /// </summary>
984    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
985    {
986        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
987        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
988        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
989        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
990    }
991
992    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
993    {
994        // Feikki 3D partikkeli juttu.
995        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
996
997        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
998
999        for (int i = 0; i < maara; i++)
1000        {
1001            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
1002            partikkeli.Image = kuva;
1003            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
1004            Add(partikkeli, 3);
1005
1006            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
1007            varjo.Position = partikkeli.Position;
1008            varjo.Shape = Shape.Circle;
1009            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
1010            Add(varjo, 2);
1011
1012            Vector paikka = partikkeli.Position;
1013            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
1014            nopeus.Y *= 0.3;
1015            double g = -0.2; // painovoima
1016            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
1017            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
1018            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
1019
1020            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
1021
1022            var ajastin = new Timer();
1023            ajastin.Interval = 0.02;
1024            ajastin.Timeout += delegate
1025            {
1026                vz += g;
1027                z += vz;
1028                paikka += nopeus;
1029                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
1030                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
1031                varjo.Position = paikka;
1032
1033                if (z < 0.0)
1034                {
1035                    ajastin.Stop();
1036                    partikkeli.Destroy();
1037                    varjo.Destroy();
1038                    if (verenLuontiAjastin != null)
1039                        verenLuontiAjastin.Stop();
1040                }
1041            };
1042            ajastin.Start();
1043
1044            if (verenLuontiAjastin != null)
1045            {
1046                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
1047                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
1048                {
1049                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
1050                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
1051                    Add(veriPartikkeli, 2);
1052
1053                    Vector veriPaikka = paikka;
1054                    double veriZ = z;
1055                    double veriVz = 0.0;
1056
1057                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
1058                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
1059                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
1060                    {
1061                        veriVz += g;
1062                        veriZ += veriVz;
1063                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
1064
1065                        if (veriZ < 0.0)
1066                        {
1067                            veriPaivitysAjastin.Stop();
1068                            veriPartikkeli.Destroy();
1069                        }
1070                    };
1071                    veriPaivitysAjastin.Start();
1072                };
1073                verenLuontiAjastin.Start();
1074            }
1075        }
1076    }
1077
1078    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
1079    {
1080        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
1081    }
1082
1083    public void Splatter(Vector alkupaikka)
1084    {
1085        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
1086    }
1087
1088    protected override void Update(Time time)
1089    {
1090        if (Digging)
1091        {
1092            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
1093            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
1094            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
1095            Vector suunta = loppu - alku;
1096            double pituus = suunta.Magnitude;
1097            if (pituus <= 2) pituus = 2;
1098
1099            digArrow.Color = vari;
1100            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
1101            digArrow.Angle = suunta.Angle;
1102            digArrow.Width = pituus;
1103
1104            digArrowHead.Color = vari;
1105            digArrowHead.Position = alku + suunta;
1106            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
1107
1108            kaivuuHintaLabel.Position = Camera.WorldToScreen(alku + suunta * 0.5 + new Vector(0, 30));
1109        }
1110
1111        if (menu != null)
1112            menu.Update(time);
1113        base.Update(time);
1114    }
1115
1116    /*
1117    protected override void Paint(Canvas canvas)
1118    {
1119        canvas.BrushColor = Color.Purple;
1120
1121        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
1122        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
1123        {
1124            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
1125            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
1126            canvas.DrawLine(v, v2);
1127        }
1128
1129        base.Paint(canvas);
1130    }
1131    */
1132
1133    #endregion
1134}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.