source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6112

Revision 6112, 36.5 KB checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)

Tuhoutuneet barbaarit ei enää tuhoa paikkoja.

Line 
1using System;
2using System.CodeDom;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5using System.Globalization;
6using System.Runtime.InteropServices;
7using System.Security.Cryptography;
8using Jypeli;
9using Jypeli.Assets;
10using Jypeli.Controls;
11using Jypeli.Effects;
12using Jypeli.Widgets;
13using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
14
15/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
16 *
17 * Layerit
18 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
19 *   2 - Partikkelien varjot
20 *   1 - Huoneiden katto
21 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
22 *  -1 - Päivitykset
23 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
24 * 
25 * Ideoita:
26 *  - Kultuurihuoneita, jotka tuottavat eriäviä määriä
27 *    kultuuria tai kestävät yhden barbaarin iskun.
28*/
29
30/// <summary>
31/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
32/// </summary>
33public abstract class Upgrade : GameObject
34{
35    public int Price { get; set; }
36
37    public SoundEffect HajotusAani { get; set; }
38
39    protected Upgrade()
40        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
41    {
42    }
43
44    /// <summary>
45    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
46    /// </summary>
47    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
48
49    /// <summary>
50    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
51    /// </summary>
52    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
53
54    /// <summary>
55    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
56    /// </summary>
57    public virtual void SykliPaivitys() { }
58}
59
60abstract class TrapUpgrade : Upgrade
61{
62    public bool Active
63    {
64        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
65    }
66
67    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
68    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
69
70    public TrapUpgrade()
71    {
72        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
73        LatausMittari.UpperLimit += delegate
74        {
75            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
76            Animation.Step();
77        };
78    }
79
80    // Kutsutaan kun barbaari aktivoi ansan.
81    public abstract void TrapActivate(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone);
82
83    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
84    {
85        if (!Active) return;
86
87        TrapActivate(peli, barbaari, huone);
88
89        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
90
91        Animation.StopOnLastFrame = true;
92        Animation.Start(1);
93    }
94
95    public override void SykliPaivitys()
96    {
97        base.SykliPaivitys();
98        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
99        {
100            LatausMittari.Value++;
101        }
102    }
103}
104
105class DamageTrapUpgrade : TrapUpgrade
106{
107    public int Damage { get; set; }
108
109    public override void TrapActivate(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
110    {
111        barbaari.Tenacity.Value -= Damage;
112        peli.Splatter(huone.Position);
113    }
114}
115
116class TeleTrapUpgrade : TrapUpgrade
117{
118    public override void TrapActivate(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
119    {
120        var paikat = peli.RuutujenPaikat().Select(peli.GetRoom).Where(r => r.Upgrade == null && r.Dug).Select(r => r.Location).ToList();
121        if (paikat.Count > 0)
122        {
123            Point paikka = RandomGen.SelectOne<Point>(paikat);
124            barbaari.Location = paikka;
125            barbaari.Position = peli.GetRoom(paikka).Position;
126            barbaari.Reitti.Clear();
127        }
128    }
129}
130
131class CultureUpgrade : Upgrade
132{
133    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
134    public IntMeter Culture { get; set; }
135    public int Max { get; set; } //Kultuurimittarin maksimiarvo
136
137    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
138    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
139
140    public override void Built(Dungeon peli)
141    {
142        base.Built(peli);
143
144        Culture = new IntMeter(0, 0, Max);
145
146        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
147        KultuuriNaytto = new Label("asd");
148        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
149        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
150        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
151        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
152        peli.Add(KultuuriNaytto);
153
154        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
155        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
156
157        this.Destroyed += delegate
158        {
159            KultuuriNaytto.Destroy();
160            kuuntelija.Destroy();
161        };
162    }
163
164    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
165    {
166        this.Destroy();
167        huone.Upgrade = null;
168        if (HajotusAani != null)
169        {
170            HajotusAani.Play();
171        }
172        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
173        {
174            peli.LopetaPeli();
175        }
176    }
177}
178
179public class Room : GameObject
180{
181    // Sijainti pelin ruudukossa.
182    public Point Location { get; set; }
183
184    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
185    public GameObject Roof { get; set; }
186
187    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
188    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
189
190    // Huoneen sisältämä päivitys.
191    public Upgrade Upgrade { get; set; }
192
193    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
194    public bool Dug
195    {
196        get { return dug; }
197        set
198        {
199            dug = value;
200            Roof.IsVisible = !Dug;
201        }
202    }
203
204    public Room(Point paikka)
205        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
206    {
207        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
208        Location = paikka;
209    }
210}
211
212public class Barbaari : GameObject
213{
214    public List<Point> Reitti { get; set; }
215
216    public Point Kohde { get; set; }
217
218    public Point Location { get; set; }
219
220    public IntMeter Tenacity { get; set; }
221
222    public Barbaari(double width, double height)
223        : this(width, height, 0, new Image[1])
224    {
225        Reitti = new List<Point>();
226    }
227
228    public Barbaari(double width, double height, int tenacity, Image[] animaatio)
229        : base(width, height)
230    {
231        this.Animation = new Animation(animaatio) { FPS = 8 };
232        this.Tenacity = new IntMeter(tenacity, 0, 2);
233
234    }
235}
236
237public class Dungeon : PhysicsGame
238{
239    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
240
241    public static Func<int, int, string, Image[]> LoadImages2 = (a, b, fmt) =>
242        LoadImages((from i in Enumerable.Range(a, b) select string.Format(fmt, i)).ToArray());
243
244    #region Kuvat
245    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
246    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
247    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
248    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
249    private Image[][] kultuuriKuvat = {LoadImages2(1, 6, "fountain/f{0:0000}"), LoadImages("patsas"), LoadImages("piano")};
250    private Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages2(1, 7, "piikit/piikit{0:0000}");
251    private Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages2(1, 9, "smash/smash{0:0000}");
252    public Image[] vihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "vihu/v{0:0000}");
253    public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}");
254    Image[] ansaKuvat;
255    List<Animation> ansaAnimaatiot = new List<Animation>();
256    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
257    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
258    private Image[] loppuKuvat = LoadImages2(1, 35, "break/b{0:0000}");
259    private Image[] teleAnsaKuvat = LoadImages2(1, 8, "teletrap/tele{0:0000}");
260    #endregion
261
262    private SoundEffect[] hajotusAanet = { LoadSoundEffect("fountainbreak"), LoadSoundEffect("boom"), LoadSoundEffect("piano2") };
263
264    int[] hinnat = { 75, 200, 300, 100 };
265    int[] vahingot = { 1, 2 };
266    int[] ansaHinnat = { 300, 600 };
267    int[] kultuuriTuotot = { 100, 200, 400 };
268    private int barbaariMaara = 2;
269
270    private Label kaivuuHintaLabel;
271    private Label kierrosIlmaisin;
272    //private bool kierrosKaynnissa;
273    private int kierros;
274
275    public int KierrosKaynnissa
276    {
277        get
278        {
279            return kierros;
280        }
281        set
282        {
283            kierros = value;
284            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierros % 2 == 0 ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
285        }
286    }
287
288    Room[,] huoneet;
289    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
290    public List<Barbaari> barbaarit;
291    Room spawn;
292    Timer barbaariAjastin;
293    Timer sykliAjastin;
294    Upgrade ostamassa;
295    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
296
297    private bool digging = false;
298
299    public bool Digging
300    {
301        get
302        {
303            return digging;
304        }
305        set
306        {
307            digging = value;
308            kaivuuHintaLabel.IsVisible = Digging;
309        }
310    }
311
312    GameObject digArrow;
313    GameObject digArrowHead;
314
315    IntMeter kultuuri = new IntMeter(0, 0, 2000);
316
317    const int MASSI = 2000;
318    const int VAAKA_HUONEET = 12;
319    const int PYSTY_HUONEET = 8;
320    const int HUONE_KAIVUU_HINTA = 50;
321
322    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
323    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
324
325    private MainMenu menu;
326
327    public override void Begin()
328    {
329        ClearAll();
330
331        kultuuri.Value = MASSI;
332        kierros = 0;
333        barbaariAjastin = new Timer();
334        barbaarit = new List<Barbaari>();
335
336        SmoothTextures = false;
337        IsMouseVisible = true;
338
339        //SetWindowSize(1024, 768); // Riippuu Jypelin versiosta.
340        Window.Width = 1024;
341        Window.Height = 768;
342
343        ansaKuvat = new Image[] { piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0] };
344        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(piikkiAnsaKuvat));
345        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(murskausAnsaKuvat));
346        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit");
347        menu.Painikkeet[0].Clicked += delegate
348        {
349            AloitaPeli();
350            menu = null;
351        };
352        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit;
353    }
354
355    void AloitaPeli()
356    {
357        ClearAll();
358        MediaPlayer.Play("In_The_Dark_Flashes");
359        Kontrollit();
360        UlkoAsuRoskaa();
361        Kauppa();
362        Nuoli();
363
364        // Luodaan huoneet ruutuihin.
365        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
366        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
367        {
368            var huone = CreateRoom(paikka);
369            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
370            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
371            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
372            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
373            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
374            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
375        }
376
377        LuoSpawn();
378
379        sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
380        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
381        sykliAjastin.Start();
382
383        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
384        barbaariAjastin.Interval = sykliAjastin.Interval;   //TODO: säätöjä tähän, barbaarien määrään ja superbarbaarien todennäköisyyteen, kunnes peli tuntuu mielekkäältä
385
386        Level.Width = 1300;
387        Camera.ZoomToLevel();
388    }
389
390    void Nuoli()
391    {
392        digArrow = new GameObject(5, 5);
393        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
394        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
395        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
396        Add(digArrow, 3);
397        Add(digArrowHead, 3);
398    }
399
400    void UlkoAsuRoskaa()
401    {
402        Level.Background.Color = Color.Black;
403
404        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
405        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
406        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
407        Add(kierrosIlmaisin);
408        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
409
410        kaivuuHintaLabel = new Label("0");
411        kaivuuHintaLabel.IsVisible = false;
412        kaivuuHintaLabel.TextColor = Color.HotPink;
413        kaivuuHintaLabel.Color = Color.Black;
414        Add(kaivuuHintaLabel);
415
416        Label rahat = new Label();
417        rahat.BindTo(kultuuri);
418        rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
419        //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
420        rahat.TextColor = Color.White;
421        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
422        Add(rahat);
423    }
424
425    public void LopetaPeli()
426    {
427        // Tuhotaan melkein kaikki.
428        ClearControls();
429        ClearLights();
430        ClearTimers();
431        GetObjects(o => o is Widget || o is Barbaari).ForEach(o => o.Destroy());
432
433        // Haetaan jäljellä olevat objektit.
434        var objs = GetObjects(o => !o.IsDestroyed);
435        // Piilotetaan ovelasti lisätietoa tagiin.
436        //                                                          kulmanopeus                  nopeus                      kasvu
437        objs.ForEach(o => o.Tag = new Tuple<double, double, double>(RandomGen.NextDouble(5, 60), RandomGen.NextDouble(1, 5), RandomGen.NextDouble(0.05, 0.1)));
438
439        const double dt = 0.02;
440        var ajastin = new Timer();
441        ajastin.Interval = dt;
442        ajastin.Timeout += delegate
443        {
444            foreach (var obj in objs)
445            {
446                var info = (Tuple<double, double, double>)obj.Tag;
447                obj.Angle += Angle.FromDegrees(info.Item1 * dt);
448                obj.Position += obj.Angle.GetVector() * info.Item2 * dt;
449                obj.Size += new Vector(1, 1) * info.Item3;
450
451                obj.Tag = new Tuple<double, double, double>(info.Item1 * 1.01, info.Item2 * 1.1, info.Item3);
452            }
453        };
454        ajastin.Start();
455
456        Timer.SingleShot(3.5, HavioViesti);
457    }
458
459    public void HavioViesti()
460    {
461        ClearAll();
462        Level.Background.Color = Color.Black;
463        var patsas = new GameObject(400, 300);
464        patsas.Image = loppuKuvat[0];
465        patsas.Animation = new Animation(loppuKuvat) { FPS = 20, StopOnLastFrame = true };
466        Add(patsas);
467
468        Timer.SingleShot(3.0, delegate
469        {
470            patsas.Animation.Start(1);
471            hajotusAanet[1].Play();
472        });
473
474        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
475        havisit.TextColor = Color.Black;
476        havisit.TextScale *= 3;
477        havisit.Top = Screen.Top - 30.0;
478        Add(havisit, 2);
479
480        const double fadeAika = 5.0;
481        var fadeAjastin = new Timer();
482        fadeAjastin.Interval = 0.02;
483        fadeAjastin.Timeout += delegate
484        {
485            havisit.TextColor = Color.Lerp(Color.Black, Color.White, fadeAjastin.SecondCounter.Value / fadeAika);
486            if (fadeAjastin.SecondCounter.Value > fadeAika)
487            {
488                fadeAjastin.Stop();
489            }
490        };
491        fadeAjastin.Start();
492
493        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); Begin(); }, null);
494    }
495
496    void Kauppa()
497    {
498        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
499        {
500            int indeksi = i;
501            LuoKauppaPainike(kultuuriKuvat[i][0], hinnat[i], i, delegate
502            {
503                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi], kultuuriTuotot[indeksi], hajotusAanet[indeksi]);
504            });
505        }
506
507        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
508        {
509            int indeksi = i;
510            LuoKauppaPainike(ansaKuvat[i], ansaHinnat[i], kultuuriKuvat.Count() + i, delegate
511            {
512                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[indeksi], ansaHinnat[indeksi], ansaAnimaatiot[indeksi], vahingot[indeksi]);
513            });
514        }
515
516        LuoKauppaPainike(teleAnsaKuvat[0], 1000, kultuuriKuvat.Length + ansaKuvat.Length, delegate
517        {
518            ostamassa = LuoTeleAnsaPaivitys();
519        });
520    }
521
522    private void LuoKauppaPainike(Image kuvake, int hinta, int paikka, Action toiminto)
523    {
524        var kuva = new PushButton(kuvake);
525        kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
526        kuva.Color = Color.Gray;
527        kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
528        kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * paikka);
529        Add(kuva);
530
531        kuva.Clicked += toiminto;
532
533        Add(new Label
534        {
535            Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
536            TextColor = Color.White,
537            Text = hinta.ToString()
538        });
539    }
540
541    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta, Animation animaatio, int vahinko)
542    {
543        return new DamageTrapUpgrade
544        {
545            Image = kuva,
546            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
547            Price = hinta,
548            Damage = vahinko,
549            Animation = new Animation(animaatio)
550        };
551    }
552
553    Upgrade LuoTeleAnsaPaivitys()
554    {
555        return new TeleTrapUpgrade
556        {
557            Image = teleAnsaKuvat[0],
558            Size = new Vector(0.7, 0.7)*RUUDUN_KOKO,
559            Animation = new Animation(teleAnsaKuvat)
560        };
561    }
562
563    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image[] kuvat, int hinta, int kultuuriMaara, SoundEffect hajotusAani)
564    {
565        var upg = new CultureUpgrade();
566        upg.HajotusAani = hajotusAani;
567        upg.Image = kuvat[0];
568        upg.Size = new Vector(0.7, 0.7)*RUUDUN_KOKO;
569        upg.Price = hinta;
570        upg.Max = kultuuriMaara;
571        upg.Animation = new Animation(kuvat) { FPS = 10 };
572        upg.Animation.Start();
573        return upg;
574    }
575
576    void LuoBarbaareja()
577    {
578        Barbaari barbaari = ((RandomGen.NextInt((int)(kierros * 0.90)) + 3 > kierros) ? new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 1, vihuKuvat) : new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 2, kirvesVihuKuvat));
579        barbaari.Tenacity.LowerLimit += delegate
580        {
581            //barbaarit.Remove(barbaari);
582            barbaari.Destroy();
583        };
584        //Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 0);
585        barbaari.Color = Color.Red;
586        barbaari.Position = spawn.Position;
587        barbaari.Location = spawn.Location;
588        //barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
589        barbaari.Animation.Start();
590        Add(barbaari);
591        barbaarit.Add(barbaari);
592
593        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
594    }
595
596    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
597    {
598        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
599        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
600        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
601
602        // Reittiä ei löyty, kuollaan nälkään.
603        if (barbaari.Reitti.Count == 0)
604        {
605            barbaari.Destroy();
606
607            // Jätetään joku nääntynyt ruumis lojumaan maahan hetkeksi.
608            var ruumis = new GameObject(barbaari.Width, barbaari.Height);
609            ruumis.Image = barbaari.Image;
610            ruumis.Position = barbaari.Position;
611            ruumis.Angle = Angle.FromDegrees(90);
612            ruumis.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(3.0);
613            Add(ruumis);
614        }
615    }
616
617    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
618    {
619        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
620    }
621
622    void Sykli()
623    {
624        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
625        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
626
627        // Päivitetään barbaareja.
628        foreach (var barbaari in barbaarit)
629        {
630            if (barbaari.IsDestroyed)
631                continue;
632
633            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
634            {
635                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
636                continue;
637            }
638
639            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
640            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
641            Barbaari b = barbaari;
642            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
643        }
644
645        // Poistetaan listalta tuhoutuneet barbaarit.
646        barbaarit.RemoveAll(b => b.IsDestroyed);
647
648        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
649        if (KierrosKaynnissa % 2 == 0 && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
650        {
651            KierrosKaynnissa++;
652
653            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
654            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
655            {
656                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
657                if (upg == null)
658                    continue;
659
660                kultuuri.Value += upg.Culture;
661                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
662                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
663                ilmoitus.Color = Color.Black;
664                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
665                Add(ilmoitus);
666
667                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
668                var liikutusAjastin = new Timer();
669                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
670                liikutusAjastin.Timeout += delegate
671                {
672                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
673                };
674                liikutusAjastin.Start();
675
676                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
677                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
678            }
679        }
680    }
681
682    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
683    {
684        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
685        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
686        barbaari.Location = uusiPaikka;
687
688        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
689
690        if (huone.Upgrade != null)
691        {
692            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
693        }
694    }
695
696    void Kontrollit()
697    {
698        IsMouseVisible = true;
699        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko");
700        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
701        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); Begin(); }, "Aloita uudestaan");    //Ei toimi vielä
702
703        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
704    }
705
706    void SeuraavaAalto()
707    {
708        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa % 2 == 0) return;
709
710        barbaariAjastin.Interval = RandomGen.NextInt((int)sykliAjastin.Interval, 3);
711        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
712        barbaariMaara = RandomGen.NextInt((int)(1 + kierros * 0.20), kierros);
713        KierrosKaynnissa++;
714    }
715
716    void LuoSpawn()
717    {
718        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
719        spawn.Dug = true;
720
721        Direction oviSuunta = Direction.Down;
722        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
723
724        Light valo = new Light();
725        valo.Position = spawn.Position;
726        valo.Intensity = 1;
727        valo.Distance = 40;
728        Add(valo);
729    }
730
731    void RoomPressed(Room huone)
732    {
733        digStart = huone.Location;
734        Digging = true;
735        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
736    }
737
738    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
739    {
740        Digging = false;
741        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
742        if (!CanDig()) return;
743
744        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
745        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
746        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
747        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
748        {
749            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
750        }
751
752        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
753        PaivitaHuoneidenKultuurit();
754    }
755
756    void Dig(Room alku, Room kohde)
757    {
758        // Hienot partikkeliefektit.
759        if (!alku.Dug)
760            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
761        if (!kohde.Dug)
762            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
763
764        // Merkataan huoneet kaivetuksi ja maksetaan siitä kivasti.
765        alku.Dug = kohde.Dug = true;
766        kultuuri.Value -= HUONE_KAIVUU_HINTA;
767
768        // Reiät seinään.
769        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
770        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
771        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
772        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
773    }
774
775    Room CreateRoom(Point paikka)
776    {
777        Room huone = new Room(paikka);
778        huone.Image = lattiaKuva;
779        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
780        huone.Position += huoneSiirtyma;
781        foreach (var suunta in Suunnat())
782            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
783        Add(huone, -2);
784        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
785        huone.Roof.Image = kiviKuva;
786        huone.Roof.Position = huone.Position;
787        Add(huone.Roof, 1);
788
789        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
790        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
791        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
792
793        return huone;
794    }
795
796    private void PoistaPaivitys(Room huone)
797    {
798        if (huone.Upgrade != null)
799        {
800            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
801            huone.Upgrade.Destroy();
802            huone.Upgrade = null;
803        }
804    }
805
806    void AsetaPaivitys(Room huone)
807    {
808        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null && huone != spawn)
809        {
810            // Kultuuripäivityksistä pitää olla reitti spawniin.
811            if (ostamassa is CultureUpgrade && FindPath(huone.Location, spawn.Location).Count == 0)
812                return;
813
814            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
815
816            // Lisätään päivitys huoneeseen.
817            huone.Upgrade = ostamassa;
818            Add(huone.Upgrade, -1);
819            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
820            huone.Upgrade.Built(this);
821
822            ostamassa = null;
823            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
824        }
825    }
826
827    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
828    {
829        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
830    }
831
832    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)  //TODO: muokkauksia tuohon kultuurinarvonvaihtoon polun pituuden perusteella kunnes peli tuntuu oikeasti miellyttäviltä.
833    {
834        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
835        {
836            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
837
838            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
839            upg.Culture.Value = Math.Max(0, upg.Culture.MaxValue - (int)(upg.Culture.MaxValue * 0.10 * polku.Count));
840        }
841    }
842
843    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
844    {
845        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
846        wall.Position = paikka;
847        wall.Image = seinaKuva;
848        wall.Angle = suunta.Angle;
849        Add(wall, 0);
850        return wall;
851    }
852
853    bool CanDig()
854    {
855        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
856        if (kohdeHuone == null || KierrosKaynnissa % 2 == 0)
857        {
858            return false;
859        }
860
861        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
862        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
863        int hinta = (dx + dy) * HUONE_KAIVUU_HINTA;
864        kaivuuHintaLabel.Text = "" + hinta;
865        return ((dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0)) && kultuuri.Value >= hinta;
866    }
867
868    #region Reitinlöytö
869
870    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
871    {
872        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
873            return new List<Point>();
874
875        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
876        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
877        {
878            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
879        }
880        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
881        return finder.FindPath();
882    }
883
884    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
885    {
886        Room ra = GetRoom(a);
887        Room rb = GetRoom(b);
888        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
889        if (ra != null && rb != null)
890        {
891            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
892        }
893        return false;
894    }
895
896    #endregion
897
898    #region Extra Juttuja
899
900    IEnumerable<Direction> Suunnat()
901    {
902        yield return Direction.Left;
903        yield return Direction.Right;
904        yield return Direction.Up;
905        yield return Direction.Down;
906    }
907
908    public IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
909    {
910        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
911               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
912               select new Point(x, y);
913    }
914
915    /// <summary>
916    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
917    /// dx tai dy pitää olla nolla.
918    /// </summary>
919    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
920    {
921        if (dx != 0)
922        {
923            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
924            {
925                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
926            }
927            yield break;
928        }
929        if (dy != 0)
930        {
931            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
932            {
933                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
934            }
935        }
936    }
937
938    public Room GetRoom(Point paikka)
939    {
940        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
941        {
942            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
943        }
944        return null;
945    }
946
947    /// <summary>
948    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
949    /// </summary>
950    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
951    {
952        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
953        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
954        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
955        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
956    }
957
958    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
959    {
960        // Feikki 3D partikkeli juttu.
961        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
962
963        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
964
965        for (int i = 0; i < maara; i++)
966        {
967            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
968            partikkeli.Image = kuva;
969            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
970            Add(partikkeli, 3);
971
972            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
973            varjo.Position = partikkeli.Position;
974            varjo.Shape = Shape.Circle;
975            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
976            Add(varjo, 2);
977
978            Vector paikka = partikkeli.Position;
979            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
980            nopeus.Y *= 0.3;
981            double g = -0.2; // painovoima
982            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
983            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
984            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
985
986            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
987
988            var ajastin = new Timer();
989            ajastin.Interval = 0.02;
990            ajastin.Timeout += delegate
991            {
992                vz += g;
993                z += vz;
994                paikka += nopeus;
995                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
996                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
997                varjo.Position = paikka;
998
999                if (z < 0.0)
1000                {
1001                    ajastin.Stop();
1002                    partikkeli.Destroy();
1003                    varjo.Destroy();
1004                    if (verenLuontiAjastin != null)
1005                        verenLuontiAjastin.Stop();
1006                }
1007            };
1008            ajastin.Start();
1009
1010            if (verenLuontiAjastin != null)
1011            {
1012                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
1013                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
1014                {
1015                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
1016                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
1017                    Add(veriPartikkeli, 2);
1018
1019                    Vector veriPaikka = paikka;
1020                    double veriZ = z;
1021                    double veriVz = 0.0;
1022
1023                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
1024                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
1025                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
1026                    {
1027                        veriVz += g;
1028                        veriZ += veriVz;
1029                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
1030
1031                        if (veriZ < 0.0)
1032                        {
1033                            veriPaivitysAjastin.Stop();
1034                            veriPartikkeli.Destroy();
1035                        }
1036                    };
1037                    veriPaivitysAjastin.Start();
1038                };
1039                verenLuontiAjastin.Start();
1040            }
1041        }
1042    }
1043
1044    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
1045    {
1046        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
1047    }
1048
1049    public void Splatter(Vector alkupaikka)
1050    {
1051        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
1052    }
1053
1054    protected override void Update(Time time)
1055    {
1056        if (Digging)
1057        {
1058            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
1059            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
1060            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
1061            Vector suunta = loppu - alku;
1062            double pituus = suunta.Magnitude;
1063            if (pituus <= 2) pituus = 2;
1064
1065            digArrow.Color = vari;
1066            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
1067            digArrow.Angle = suunta.Angle;
1068            digArrow.Width = pituus;
1069           
1070            digArrowHead.Color = vari;
1071            digArrowHead.Position = alku + suunta;
1072            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
1073
1074            kaivuuHintaLabel.Position = Camera.WorldToScreen(alku + suunta * 0.5 + new Vector(0, 30));
1075        }
1076
1077        if (menu != null)
1078            menu.Update(time);
1079        base.Update(time);
1080    }
1081
1082    /*
1083    protected override void Paint(Canvas canvas)
1084    {
1085        canvas.BrushColor = Color.Purple;
1086
1087        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
1088        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
1089        {
1090            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
1091            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
1092            canvas.DrawLine(v, v2);
1093        }
1094
1095        base.Paint(canvas);
1096    }
1097    */
1098
1099    #endregion
1100}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.