source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6102

Revision 6102, 33.6 KB checked in by sieerinn, 7 years ago (diff)

Kaivelussa näkyy hinta.

Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using System.Globalization;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Controls;
8using Jypeli.Effects;
9using Jypeli.Widgets;
10using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
11
12/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
13 *
14 * Layerit
15 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
16 *   2 - Partikkelien varjot
17 *   1 - Huoneiden katto
18 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
19 *  -1 - Päivitykset
20 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
21 * 
22 * Ideoita:
23 *  - Pahempia vihollisia, joihin ei tehoa piikkiansat
24 *    vaan pitää ostaa kalliimpia ansoja niitä varten.
25 *  - Kultuurihuoneita, jotka tuottavat eriäviä määriä
26 *    kultuuria tai kestävät yhden barbaarin iskun.
27*/
28
29/// <summary>
30/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
31/// </summary>
32public abstract class Upgrade : GameObject
33{
34    public int Price { get; set; }
35
36    protected Upgrade()
37        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
38    {
39    }
40
41    /// <summary>
42    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
43    /// </summary>
44    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
45
46    /// <summary>
47    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
48    /// </summary>
49    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
50
51    /// <summary>
52    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
53    /// </summary>
54    public virtual void SykliPaivitys() { }
55}
56
57class TrapUpgrade : Upgrade
58{
59    public int Damage { get; set; }
60
61    public bool Active
62    {
63        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
64    }
65
66    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
67    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
68
69    public TrapUpgrade()
70    {
71        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
72        LatausMittari.UpperLimit += delegate
73        {
74            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
75            Animation.Step();
76        };
77    }
78
79    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
80    {
81        if (!Active) return;
82
83        barbaari.Tenacity.Value -= ((TrapUpgrade)(huone.Upgrade)).Damage;
84
85        peli.Splatter(huone.Position);
86
87        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan.
88        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
89
90        Animation.StopOnLastFrame = true;
91        Animation.Start(1);
92    }
93
94    public override void SykliPaivitys()
95    {
96        base.SykliPaivitys();
97        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
98        {
99            LatausMittari.Value++;
100        }
101    }
102}
103
104class CultureUpgrade : Upgrade
105{
106    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
107    public IntMeter Culture { get; set; }
108    public int Max { get; set; } //Kultuurimittarin maksimiarvo
109
110    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
111    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
112
113    public override void Built(Dungeon peli)
114    {
115        base.Built(peli);
116
117        Culture = new IntMeter(0, 0, Max);
118
119        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
120        KultuuriNaytto = new Label("asd");
121        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
122        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
123        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
124        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
125        peli.Add(KultuuriNaytto);
126
127        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
128        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
129
130        this.Destroyed += delegate
131        {
132            KultuuriNaytto.Destroy();
133            kuuntelija.Destroy();
134        };
135    }
136
137    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
138    {
139        this.Destroy();
140        huone.Upgrade = null;
141        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
142        {
143            peli.LopetaPeli();
144        }
145    }
146}
147
148public class Room : GameObject
149{
150    // Sijainti pelin ruudukossa.
151    public Point Location { get; set; }
152
153    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
154    public GameObject Roof { get; set; }
155
156    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
157    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
158
159    // Huoneen sisältämä päivitys.
160    public Upgrade Upgrade { get; set; }
161
162    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
163    public bool Dug
164    {
165        get { return dug; }
166        set
167        {
168            dug = value;
169            Roof.IsVisible = !Dug;
170        }
171    }
172
173    public Room(Point paikka)
174        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
175    {
176        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
177        Location = paikka;
178    }
179}
180
181public class Barbaari : GameObject
182{
183    public List<Point> Reitti { get; set; }
184
185    public Point Kohde { get; set; }
186
187    public Point Location { get; set; }
188
189    public IntMeter Tenacity { get; set; }
190
191    public Barbaari(double width, double height)
192        : this(width, height, 0, new Image[1])
193    {
194        Reitti = new List<Point>();
195    }
196
197    public Barbaari(double width, double height, int tenacity, Image[] animaatio)
198        : base(width, height)
199    {
200        this.Animation = new Animation(animaatio) { FPS = 8 };
201        this.Tenacity = new IntMeter(tenacity, 0, 2);
202
203    }
204}
205
206public class Dungeon : PhysicsGame
207{
208    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
209
210    public static Func<int, int, string, Image[]> LoadImages2 = (a, b, fmt) =>
211        LoadImages((from i in Enumerable.Range(a, b) select string.Format(fmt, i)).ToArray());
212
213    #region Kuvat
214    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
215    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
216    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
217    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
218    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo");
219    private Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages2(1, 7, "piikit/piikit{0:0000}");
220    private Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages2(1, 9, "smash/smash{0:0000}");
221    public Image[] vihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "vihu/v{0:0000}");
222    public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}");
223    Image[] ansaKuvat;
224    List<Animation> ansaAnimaatiot = new List<Animation>();
225    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
226    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
227    #endregion
228
229    int[] hinnat = { 75, 200, 300, 100 };
230    int[] vahingot = { 1, 2 };
231    int[] ansaHinnat = { 400, 800 };
232    int[] kultuuriTuotot = { 100, 200, 400 };
233    private int barbaariMaara = 2;
234
235    private Label kaivuuHintaLabel;
236    private Label kierrosIlmaisin;
237    //private bool kierrosKaynnissa;
238    private int kierros;
239
240    public int KierrosKaynnissa
241    {
242        get
243        {
244            return kierros;
245        }
246        set
247        {
248            kierros = value;
249            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierros % 2 == 0 ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
250        }
251    }
252
253    Room[,] huoneet;
254    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
255    public List<Barbaari> barbaarit;
256    Room spawn;
257    Timer barbaariAjastin;
258    Timer sykliAjastin;
259    Upgrade ostamassa;
260    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
261
262    private bool digging = false;
263
264    public bool Digging
265    {
266        get
267        {
268            return digging;
269        }
270        set
271        {
272            digging = value;
273            kaivuuHintaLabel.IsVisible = Digging;
274        }
275    }
276
277    GameObject digArrow;
278    GameObject digArrowHead;
279
280    IntMeter kultuuri = new IntMeter(0, 0, 2000);
281
282    const int MASSI = 1500;
283    const int VAAKA_HUONEET = 12;
284    const int PYSTY_HUONEET = 8;
285    const int HUONE_KAIVUU_HINTA = 50;
286
287    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
288    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
289
290    private MainMenu menu;
291
292    public override void Begin()
293    {
294        ClearAll();
295
296        kultuuri.Value = MASSI;
297        kierros = 0;
298        barbaariAjastin = new Timer();
299        barbaarit = new List<Barbaari>();
300
301        SmoothTextures = false;
302        IsMouseVisible = true;
303
304        //SetWindowSize(1024, 768); // Riippuu Jypelin versiosta.
305        Window.Width = 1024;
306        Window.Height = 768;
307
308        ansaKuvat = new Image[] { piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0] };
309        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(piikkiAnsaKuvat));
310        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(murskausAnsaKuvat));
311        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit");
312        menu.Painikkeet[0].Clicked += AloitaPeli;
313        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit;
314    }
315
316    void AloitaPeli()
317    {
318        ClearAll();
319        MediaPlayer.Play("In_The_Dark_Flashes");
320        Kontrollit();
321        UlkoAsuRoskaa();
322        Kauppa();
323        Nuoli();
324
325        // Luodaan huoneet ruutuihin.
326        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
327        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
328        {
329            var huone = CreateRoom(paikka);
330            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
331            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
332            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
333            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
334            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
335            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
336        }
337
338        LuoSpawn();
339
340        sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
341        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
342        sykliAjastin.Start();
343
344        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
345        barbaariAjastin.Interval = sykliAjastin.Interval;   //TODO: säätöjä tähän, barbaarien määrään ja superbarbaarien todennäköisyyteen, kunnes peli tuntuu mielekkäältä
346
347        Level.Width = 1300;
348        Camera.ZoomToLevel();
349    }
350
351    void Nuoli()
352    {
353        digArrow = new GameObject(5, 5);
354        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
355        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
356        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
357        Add(digArrow, 3);
358        Add(digArrowHead, 3);
359    }
360
361    void UlkoAsuRoskaa()
362    {
363        Level.Background.Color = Color.Black;
364
365        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
366        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
367        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
368        Add(kierrosIlmaisin);
369        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
370
371        kaivuuHintaLabel = new Label("0");
372        kaivuuHintaLabel.IsVisible = false;
373        kaivuuHintaLabel.TextColor = Color.HotPink;
374        kaivuuHintaLabel.Color = Color.Black;
375        Add(kaivuuHintaLabel);
376
377        Label rahat = new Label();
378        rahat.BindTo(kultuuri);
379        rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
380        //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
381        rahat.TextColor = Color.White;
382        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
383        Add(rahat);
384    }
385
386    public void LopetaPeli()
387    {
388        ClearAll();
389        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
390        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2];
391        Add(spurdo);
392
393        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
394        havisit.Color = Color.HotPink;
395        havisit.Size = new Vector(300, 300);
396        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width, Level.Top - havisit.Height * 0.5);
397        Add(havisit, 2);
398    }
399
400    void Kauppa()
401    {
402        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
403        {
404            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
405            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
406            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
407            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * i);
408            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
409            //kuva.Position = new Vector(Window.ClientBounds.Right, 0);
410            Add(kuva);
411
412            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
413            kuva.Clicked += delegate
414            {
415                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi], kultuuriTuotot[indeksi]);   // TODO: tuotto[indeksi]
416            };
417
418            Add(new Label
419            {
420                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
421                TextColor = Color.White,
422                Text = hinnat[i].ToString()
423            });
424        }
425
426        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
427        {
428            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]);
429            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
430            kuva.Color = Color.Gray;
431            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
432            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + i));
433            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
434            Add(kuva);
435
436            int indeksi = i;
437            kuva.Clicked += delegate
438            {
439                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[indeksi], ansaHinnat[indeksi], ansaAnimaatiot[indeksi], vahingot[indeksi]);
440            };
441
442            Add(new Label
443            {
444                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
445                TextColor = Color.White,
446                Text = ansaHinnat[i].ToString()
447            });
448        }
449    }
450
451    private void LuoAnsaHuoneenPainike(Image image, int hinta, Animation animation, int paikka, int vahinko)
452    {
453        PushButton kuva = new PushButton(image);
454        kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
455        kuva.Color = Color.Gray;
456        kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
457        kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + paikka));
458        //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
459        Add(kuva);
460
461        kuva.Clicked += delegate
462        {
463            ostamassa = LuoAnsaPaivitys(image, hinta, animation, vahinko);
464        };
465
466        Add(new Label
467        {
468            Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
469            TextColor = Color.White,
470            Text = hinta.ToString()
471        });
472    }
473
474
475
476    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta, Animation animaatio, int vahinko)
477    {
478        return new TrapUpgrade
479        {
480            Image = kuva,
481            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
482            Price = hinta,
483            Damage = vahinko,
484            Animation = new Animation(animaatio)
485        };
486    }
487
488    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta, int kultuuriMaara)
489    {
490        return new CultureUpgrade
491        {
492            Image = kuva,
493            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
494            Price = hinta,
495            Max = kultuuriMaara
496        };
497    }
498
499    void LuoBarbaareja()
500    {
501        Barbaari barbaari = ((RandomGen.NextInt((int)(kierros * 0.90)) + 3 > kierros) ? new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 1, vihuKuvat) : new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 2, kirvesVihuKuvat));
502        barbaari.Tenacity.LowerLimit += delegate
503        {
504            barbaarit.Remove(barbaari);
505            barbaari.Destroy();
506        };
507        //Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 0);
508        barbaari.Color = Color.Red;
509        barbaari.Position = spawn.Position;
510        barbaari.Location = spawn.Location;
511        //barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
512        barbaari.Animation.Start();
513        Add(barbaari);
514        barbaarit.Add(barbaari);
515
516        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
517    }
518
519    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
520    {
521        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
522        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
523        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
524    }
525
526    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
527    {
528        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
529    }
530
531    void Sykli()
532    {
533        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
534        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
535
536        // Päivitetään barbaareja.
537        foreach (var barbaari in barbaarit)
538        {
539            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
540            {
541                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
542                continue;
543            }
544
545            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
546            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
547            Barbaari b = barbaari;
548            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
549        }
550
551        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
552        if (KierrosKaynnissa % 2 == 0 && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
553        {
554            KierrosKaynnissa++;
555
556            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
557            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
558            {
559                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
560                if (upg == null)
561                    continue;
562
563                kultuuri.Value += upg.Culture;
564                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
565                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
566                ilmoitus.Color = Color.Black;
567                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
568                Add(ilmoitus);
569
570                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
571                var liikutusAjastin = new Timer();
572                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
573                liikutusAjastin.Timeout += delegate
574                {
575                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
576                };
577                liikutusAjastin.Start();
578
579                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
580                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
581            }
582        }
583    }
584
585    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
586    {
587        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
588        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
589        barbaari.Location = uusiPaikka;
590
591        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
592
593        if (huone.Upgrade != null)
594        {
595            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
596        }
597    }
598
599    void Kontrollit()
600    {
601        IsMouseVisible = true;
602        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko");
603        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
604        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); Begin(); }, "Aloita uudestaan");    //Ei toimi vielä
605
606        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
607    }
608
609    void SeuraavaAalto()
610    {
611        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa % 2 == 0) return;
612
613        barbaariAjastin.Interval = RandomGen.NextInt((int)sykliAjastin.Interval, 3);
614        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
615        barbaariMaara = RandomGen.NextInt((int)(1 + kierros * 0.20), kierros);
616        KierrosKaynnissa++;
617    }
618
619    void LuoSpawn()
620    {
621        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
622        spawn.Dug = true;
623
624        Direction oviSuunta = Direction.Down;
625        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
626
627        Light valo = new Light();
628        valo.Position = spawn.Position;
629        valo.Intensity = 1;
630        valo.Distance = 40;
631        Add(valo);
632    }
633
634    void RoomPressed(Room huone)
635    {
636        digStart = huone.Location;
637        Digging = true;
638        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
639    }
640
641    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
642    {
643        Digging = false;
644        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
645        if (!CanDig()) return;
646
647        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
648        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
649        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
650        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
651        {
652            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
653        }
654
655        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
656        PaivitaHuoneidenKultuurit();
657    }
658
659    void Dig(Room alku, Room kohde)
660    {
661        // Hienot partikkeliefektit.
662        if (!alku.Dug)
663            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
664        if (!kohde.Dug)
665            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
666
667        // Merkataan huoneet kaivetuksi ja maksetaan siitä kivasti.
668        alku.Dug = kohde.Dug = true;
669        kultuuri.Value -= HUONE_KAIVUU_HINTA;
670
671        // Reiät seinään.
672        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
673        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
674        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
675        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
676    }
677
678    Room CreateRoom(Point paikka)
679    {
680        Room huone = new Room(paikka);
681        huone.Image = lattiaKuva;
682        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
683        huone.Position += huoneSiirtyma;
684        foreach (var suunta in Suunnat())
685            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
686        Add(huone, -2);
687        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
688        huone.Roof.Image = kiviKuva;
689        huone.Roof.Position = huone.Position;
690        Add(huone.Roof, 1);
691
692        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
693        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
694        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
695
696        return huone;
697    }
698
699    private void PoistaPaivitys(Room huone)
700    {
701        if (huone.Upgrade != null)
702        {
703            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
704            huone.Upgrade.Destroy();
705            huone.Upgrade = null;
706        }
707    }
708
709    void AsetaPaivitys(Room huone)
710    {
711        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null && huone != spawn)
712        {
713            // Kultuuripäivityksistä pitää olla reitti spawniin.
714            if (ostamassa is CultureUpgrade && FindPath(huone.Location, spawn.Location).Count == 0)
715                return;
716
717            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
718
719            // Lisätään päivitys huoneeseen.
720            huone.Upgrade = ostamassa;
721            Add(huone.Upgrade, -1);
722            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
723            huone.Upgrade.Built(this);
724
725            ostamassa = null;
726            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
727        }
728    }
729
730    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
731    {
732        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
733    }
734
735    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)  //TODO: muokkauksia tuohon kultuurinarvonvaihtoon polun pituuden perusteella kunnes peli tuntuu oikeasti miellyttäviltä.
736    {
737        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
738        {
739            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
740
741            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
742            upg.Culture.Value = Math.Max(0, upg.Culture.MaxValue - (int)(upg.Culture.MaxValue * 0.10 * polku.Count));
743        }
744    }
745
746    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
747    {
748        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
749        wall.Position = paikka;
750        wall.Image = seinaKuva;
751        wall.Angle = suunta.Angle;
752        Add(wall, 0);
753        return wall;
754    }
755
756    bool CanDig()
757    {
758        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
759        if (kohdeHuone == null || KierrosKaynnissa % 2 == 0)
760        {
761            return false;
762        }
763
764        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
765        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
766        int hinta = (dx + dy) * HUONE_KAIVUU_HINTA;
767        kaivuuHintaLabel.Text = "" + hinta;
768        return ((dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0)) && kultuuri.Value >= hinta;
769    }
770
771    #region Reitinlöytö
772
773    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
774    {
775        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
776            return new List<Point>();
777
778        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
779        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
780        {
781            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
782        }
783        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
784        return finder.FindPath();
785    }
786
787    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
788    {
789        Room ra = GetRoom(a);
790        Room rb = GetRoom(b);
791        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
792        if (ra != null && rb != null)
793        {
794            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
795        }
796        return false;
797    }
798
799    #endregion
800
801    #region Extra Juttuja
802
803    IEnumerable<Direction> Suunnat()
804    {
805        yield return Direction.Left;
806        yield return Direction.Right;
807        yield return Direction.Up;
808        yield return Direction.Down;
809    }
810
811    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
812    {
813        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
814               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
815               select new Point(x, y);
816    }
817
818    /// <summary>
819    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
820    /// dx tai dy pitää olla nolla.
821    /// </summary>
822    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
823    {
824        if (dx != 0)
825        {
826            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
827            {
828                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
829            }
830            yield break;
831        }
832        if (dy != 0)
833        {
834            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
835            {
836                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
837            }
838        }
839    }
840
841    Room GetRoom(Point paikka)
842    {
843        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
844        {
845            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
846        }
847        return null;
848    }
849
850    /// <summary>
851    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
852    /// </summary>
853    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
854    {
855        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
856        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
857        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
858        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
859    }
860
861    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
862    {
863        // Feikki 3D partikkeli juttu.
864        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
865
866        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
867
868        for (int i = 0; i < maara; i++)
869        {
870            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
871            partikkeli.Image = kuva;
872            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
873            Add(partikkeli, 3);
874
875            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
876            varjo.Position = partikkeli.Position;
877            varjo.Shape = Shape.Circle;
878            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
879            Add(varjo, 2);
880
881            Vector paikka = partikkeli.Position;
882            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
883            nopeus.Y *= 0.3;
884            double g = -0.2; // painovoima
885            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
886            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
887            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
888
889            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
890
891            var ajastin = new Timer();
892            ajastin.Interval = 0.02;
893            ajastin.Timeout += delegate
894            {
895                vz += g;
896                z += vz;
897                paikka += nopeus;
898                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
899                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
900                varjo.Position = paikka;
901
902                if (z < 0.0)
903                {
904                    ajastin.Stop();
905                    partikkeli.Destroy();
906                    varjo.Destroy();
907                    if (verenLuontiAjastin != null)
908                        verenLuontiAjastin.Stop();
909                }
910            };
911            ajastin.Start();
912
913            if (verenLuontiAjastin != null)
914            {
915                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
916                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
917                {
918                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
919                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
920                    Add(veriPartikkeli, 2);
921
922                    Vector veriPaikka = paikka;
923                    double veriZ = z;
924                    double veriVz = 0.0;
925
926                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
927                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
928                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
929                    {
930                        veriVz += g;
931                        veriZ += veriVz;
932                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
933
934                        if (veriZ < 0.0)
935                        {
936                            veriPaivitysAjastin.Stop();
937                            veriPartikkeli.Destroy();
938                        }
939                    };
940                    veriPaivitysAjastin.Start();
941                };
942                verenLuontiAjastin.Start();
943            }
944        }
945    }
946
947    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
948    {
949        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
950    }
951
952    public void Splatter(Vector alkupaikka)
953    {
954        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
955    }
956
957    protected override void Update(Time time)
958    {
959        if (Digging)
960        {
961            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
962            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
963            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
964            Vector suunta = loppu - alku;
965            double pituus = suunta.Magnitude;
966            if (pituus <= 2) pituus = 2;
967
968            digArrow.Color = vari;
969            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
970            digArrow.Angle = suunta.Angle;
971            digArrow.Width = pituus;
972           
973            digArrowHead.Color = vari;
974            digArrowHead.Position = alku + suunta;
975            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
976
977            kaivuuHintaLabel.Position = Camera.WorldToScreen(alku + suunta * 0.5 + new Vector(0, 30));
978        }
979
980        if (menu != null)
981            menu.Update(time);
982        base.Update(time);
983    }
984
985    /*
986    protected override void Paint(Canvas canvas)
987    {
988        canvas.BrushColor = Color.Purple;
989
990        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
991        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
992        {
993            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
994            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
995            canvas.DrawLine(v, v2);
996        }
997
998        base.Paint(canvas);
999    }
1000    */
1001
1002    #endregion
1003}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.