source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6095

Revision 6095, 32.2 KB checked in by sieerinn, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
12 *
13 * Layerit
14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
15 *   2 - Partikkelien varjot
16 *   1 - Huoneiden katto
17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
18 *  -1 - Päivitykset
19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
20 * 
21 * Ideoita:
22 *  - Pahempia vihollisia, joihin ei tehoa piikkiansat
23 *    vaan pitää ostaa kalliimpia ansoja niitä varten.
24 *  - Kultuurihuoneita, jotka tuottavat eriäviä määriä
25 *    kultuuria tai kestävät yhden barbaarin iskun.
26*/
27
28/// <summary>
29/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
30/// </summary>
31public abstract class Upgrade : GameObject
32{
33    public int Price { get; set; }
34
35    protected Upgrade()
36        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
37    {
38    }
39
40    /// <summary>
41    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
42    /// </summary>
43    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
44
45    /// <summary>
46    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
47    /// </summary>
48    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
49
50    /// <summary>
51    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
52    /// </summary>
53    public virtual void SykliPaivitys() { }
54}
55
56class TrapUpgrade : Upgrade
57{
58    public int Damage { get; set; }
59
60    public bool Active
61    {
62        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
63    }
64
65    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
66    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
67
68    public TrapUpgrade()
69    {
70        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
71        LatausMittari.UpperLimit += delegate
72        {
73            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
74            Animation.Step();
75        };
76    }
77
78    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
79    {
80        if (!Active) return;
81
82        barbaari.Tenacity.Value -= ((TrapUpgrade)(huone.Upgrade)).Damage;
83
84        peli.Splatter(huone.Position);
85
86        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan.
87        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
88
89        Animation.StopOnLastFrame = true;
90        Animation.Start(1);
91    }
92
93    public override void SykliPaivitys()
94    {
95        base.SykliPaivitys();
96        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
97        {
98            LatausMittari.Value++;
99        }
100    }
101}
102
103class CultureUpgrade : Upgrade
104{
105    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
106    public IntMeter Culture { get; set; }
107
108    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
109    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
110
111    public override void Built(Dungeon peli)
112    {
113        base.Built(peli);
114
115        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000);
116
117        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
118        KultuuriNaytto = new Label("asd");
119        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
120        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
121        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
122        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
123        peli.Add(KultuuriNaytto);
124
125        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
126        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
127
128        this.Destroyed += delegate
129        {
130            KultuuriNaytto.Destroy();
131            kuuntelija.Destroy();
132        };
133    }
134
135    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
136    {
137        this.Destroy();
138        huone.Upgrade = null;
139        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
140        {
141            peli.LopetaPeli();
142        }
143    }
144}
145
146public class Room : GameObject
147{
148    // Sijainti pelin ruudukossa.
149    public Point Location { get; set; }
150
151    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
152    public GameObject Roof { get; set; }
153
154    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
155    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
156
157    // Huoneen sisältämä päivitys.
158    public Upgrade Upgrade { get; set; }
159
160    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
161    public bool Dug
162    {
163        get { return dug; }
164        set
165        {
166            dug = value;
167            Roof.IsVisible = !Dug;
168        }
169    }
170
171    public Room(Point paikka)
172        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
173    {
174        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
175        Location = paikka;
176    }
177}
178
179public class Barbaari : GameObject
180{
181    public List<Point> Reitti { get; set; }
182
183    public Point Kohde { get; set; }
184
185    public Point Location { get; set; }
186
187    public IntMeter Tenacity { get; set; }
188
189    public Barbaari(double width, double height)
190        : this(width, height, 0, new Image[1])
191    {
192        Reitti = new List<Point>();
193    }
194
195    public Barbaari(double width, double height, int tenacity, Image[] animaatio) : base(width, height)
196    {
197        this.Animation = new Animation (animaatio);
198        this.Tenacity = new IntMeter(tenacity, 0, 2);
199
200    }
201}
202
203public class Dungeon : PhysicsGame
204{
205    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
206
207    public static Func<int, int, string, Image[]> LoadImages2 = (a, b, fmt) =>
208        LoadImages((from i in Enumerable.Range(a, b) select string.Format(fmt, i)).ToArray());
209
210    #region Kuvat
211    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
212    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
213    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
214    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
215    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo");
216    private Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages2(1, 7, "piikit/piikit{0:0000}");
217    private Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages2(1, 9, "smash/smash{0:0000}");
218    public Image[] vihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "vihu/v{0:0000}");
219    public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}");
220    Image[] ansaKuvat;
221    List<Animation> ansaAnimaatiot = new List<Animation>();
222    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
223    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
224    #endregion
225
226    int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 };
227    int[] ansaHinnat = { 400, 800 };
228    private int barbaariMaara = 2;
229
230    private Label kierrosIlmaisin;
231    //private bool kierrosKaynnissa;
232    private int kierros;
233
234    public int KierrosKaynnissa
235    {
236        get
237        {
238            return kierros;
239        }
240        set
241        {
242            kierros = value;
243            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierros % 2 == 0 ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
244        }
245    }
246
247    Room[,] huoneet;
248    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
249    public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>();
250    Room spawn;
251    Timer barbaariAjastin = new Timer();
252    Upgrade ostamassa;
253    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
254    bool digging = false;
255
256    GameObject digArrow;
257    GameObject digArrowHead;
258
259    IntMeter kultuuri = new IntMeter(1500, 0, 2000);
260
261    const int VAAKA_HUONEET = 12;
262    const int PYSTY_HUONEET = 8;
263
264    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
265    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
266
267    private MainMenu menu;
268
269    public override void Begin()
270    {
271        ClearAll();
272        SmoothTextures = false;
273        IsMouseVisible = true;
274
275        //SetWindowSize(1024, 768); // Riippuu Jypelin versiosta.
276        Window.Width = 1024;
277        Window.Height = 768;
278
279        ansaKuvat = new Image[] {piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0]};
280        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(piikkiAnsaKuvat));
281        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(murskausAnsaKuvat));
282        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit");
283        menu.Painikkeet[0].Clicked += AloitaPeli;
284        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit;
285    }
286
287    void AloitaPeli()
288    {
289        ClearAll();
290        MediaPlayer.Play("In_The_Dark_Flashes");
291        Kontrollit();
292        UlkoAsuRoskaa();
293        Kauppa();
294        Nuoli();
295
296        // Luodaan huoneet ruutuihin.
297        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
298        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
299        {
300            var huone = CreateRoom(paikka);
301            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
302            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
303            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
304            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
305            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
306            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
307        }
308
309        LuoSpawn();
310
311        Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
312        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
313        sykliAjastin.Start();
314
315        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
316        barbaariAjastin.Interval = 3;
317
318        Level.Width = 1300;
319        Camera.ZoomToLevel();
320    }
321
322    void Nuoli()
323    {
324        digArrow = new GameObject(5, 5);
325        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
326        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
327        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
328        Add(digArrow, 3);
329        Add(digArrowHead, 3);
330    }
331
332    void UlkoAsuRoskaa()
333    {
334        Level.Background.Color = Color.Black;
335
336        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
337        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
338        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
339        Add(kierrosIlmaisin);
340        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
341
342        Label rahat = new Label();
343        rahat.BindTo(kultuuri);
344        rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
345        //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
346        rahat.TextColor = Color.White;
347        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
348        Add(rahat);
349    }
350
351    public void LopetaPeli()
352    {
353        ClearAll();
354        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
355        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2];
356        Add(spurdo);
357
358        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
359        havisit.Color = Color.HotPink;
360        havisit.Size = new Vector(300, 300);
361        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width, Level.Top - havisit.Height * 0.5);
362        Add(havisit, 2);
363    }
364
365    void Kauppa()
366    {
367        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
368        {
369            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
370            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
371            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
372            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * i);
373            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
374            //kuva.Position = new Vector(Window.ClientBounds.Right, 0);
375            Add(kuva);
376
377            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
378            kuva.Clicked += delegate
379            {
380                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);   // TODO: tuotto[indeksi]
381            };
382             
383            Add(new Label
384            {
385                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
386                TextColor = Color.White,
387                Text = hinnat[i].ToString()
388            });
389        }
390
391        LuoAnsaHuoneenPainike(ansaKuvat[0], ansaHinnat[0], ansaAnimaatiot[0], 0);
392        LuoAnsaHuoneenPainike(ansaKuvat[1], ansaHinnat[1], ansaAnimaatiot[1], 1);
393
394        /*
395        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
396        {
397            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]);
398            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
399            kuva.Color = Color.Gray;
400            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
401            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + i));
402            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
403            Add(kuva);
404
405            int indeksi = i;
406            kuva.Clicked += delegate
407            {
408                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[indeksi], ansaHinnat[indeksi], ansaAnimaatiot[indeksi]);
409            };
410
411            Add(new Label
412            {
413                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
414                TextColor = Color.White,
415                Text = ansaHinnat[i].ToString()
416            });
417        } */
418    }
419
420    private void LuoAnsaHuoneenPainike(Image image, int hinta, Animation animation, int paikka)
421    {
422        PushButton kuva = new PushButton(image);
423        kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
424        kuva.Color = Color.Gray;
425        kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
426        kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + paikka));
427        //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
428        Add(kuva);
429
430        kuva.Clicked += delegate
431        {
432            ostamassa = LuoAnsaPaivitys(image, hinta, animation);
433        };
434
435        Add(new Label
436        {
437            Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
438            TextColor = Color.White,
439            Text = hinta.ToString()
440        });
441    }
442
443
444
445    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta, Animation animaatio)
446    {
447        return new TrapUpgrade
448        {
449            Image = kuva,
450            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
451            Price = hinta,
452            Damage = 1,
453            Animation = new Animation(animaatio)
454        };
455    }
456
457    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta)
458    {
459        return new CultureUpgrade
460        {
461            Image = kuva,
462            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
463            Price = hinta
464        };
465    }
466
467    void LuoBarbaareja()
468    {
469        Barbaari barbaari = ((RandomGen.NextInt(20) + 3 > kierros) ? new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 1, vihuKuvat) : new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 2, kirvesVihuKuvat));
470
471        barbaari.Tenacity.LowerLimit += delegate
472        {
473            barbaarit.Remove(barbaari);
474            barbaari.Destroy();
475        };
476
477        //Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 0);
478        barbaari.Color = Color.Red;
479        barbaari.Position = spawn.Position;
480        barbaari.Location = spawn.Location;
481        //barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
482        barbaari.Animation.Start();
483        Add(barbaari);
484        barbaarit.Add(barbaari);
485           
486        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
487    }
488
489    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
490    {
491        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
492        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
493        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
494    }
495
496    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
497    {
498        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
499    }
500
501    void Sykli()
502    {
503        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
504        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
505
506        // Päivitetään barbaareja.
507        foreach (var barbaari in barbaarit)
508        {
509            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
510            {
511                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
512                continue;
513            }
514
515            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
516            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
517            Barbaari b = barbaari;
518            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
519        }
520
521        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
522        if (KierrosKaynnissa % 2 == 0 && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
523        {
524            KierrosKaynnissa++;
525
526            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
527            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
528            {
529                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
530                if (upg == null)
531                    continue;
532
533                kultuuri.Value += upg.Culture;
534                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
535                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
536                ilmoitus.Color = Color.Black;
537                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
538                Add(ilmoitus);
539
540                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
541                var liikutusAjastin = new Timer();
542                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
543                liikutusAjastin.Timeout += delegate
544                {
545                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
546                };
547                liikutusAjastin.Start();
548
549                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
550                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
551            }
552        }
553    }
554
555    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
556    {
557        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
558        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
559        barbaari.Location = uusiPaikka;
560
561        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
562
563        if (huone.Upgrade != null)
564        {
565            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
566        }
567    }
568
569    void Kontrollit()
570    {
571        IsMouseVisible = true;
572        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko");
573        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
574        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); kierros = 0; Begin(); }, "Aloita uudestaan");    //Ei toimi vielä
575
576        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
577    }
578
579    void SeuraavaAalto()       
580    {
581        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa % 2 == 0) return;
582
583        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
584        barbaariMaara += 2;
585        KierrosKaynnissa++;
586    }
587
588    void LuoSpawn()
589    {
590        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
591        spawn.Dug = true;
592
593        Direction oviSuunta = Direction.Down;
594        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
595
596        spawn.Upgrade = new TrapUpgrade();      //TODO: Parempi tapa varmistaa, että spawniin ei pysty rakentamaan mitään? Oma upgradetyyppi?
597        TrapUpgrade upg = spawn.Upgrade as TrapUpgrade;
598        upg.LatausMittari = new IntMeter(0, 0, 0);
599
600        Light valo = new Light();
601        valo.Position = spawn.Position;
602        valo.Intensity = 1;
603        valo.Distance = 40;
604        Add(valo);
605    }
606
607    void RoomPressed(Room huone)
608    {
609        digStart = huone.Location;
610        digging = true;
611        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
612    }
613
614    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
615    {
616        digging = false;
617        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
618        if (!CanDig()) return;
619
620        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
621        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
622        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
623        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
624        {
625            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
626        }
627
628        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
629        PaivitaHuoneidenKultuurit();
630    }
631
632    void Dig(Room alku, Room kohde)
633    {
634        // Hienot partikkeliefektit.
635        if (!alku.Dug)
636            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
637        if (!kohde.Dug)
638            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
639
640        // Merkataan huoneet kaivetuksi ja maksetaan siitä kivasti.
641        alku.Dug = kohde.Dug = true;
642        kultuuri.Value -= 50;
643
644        // Reiät seinään.
645        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
646        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
647        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
648        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
649    }
650
651    Room CreateRoom(Point paikka)
652    {
653        Room huone = new Room(paikka);
654        huone.Image = lattiaKuva;
655        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
656        huone.Position += huoneSiirtyma;
657        foreach (var suunta in Suunnat())
658            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
659        Add(huone, -2);
660        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
661        huone.Roof.Image = kiviKuva;
662        huone.Roof.Position = huone.Position;
663        Add(huone.Roof, 1);
664
665        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
666        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
667        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
668
669        return huone;
670    }
671
672    private void PoistaPaivitys(Room huone)
673    {
674        if (huone.Upgrade != null)
675        {
676            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
677            huone.Upgrade.Destroy();
678            huone.Upgrade = null;
679        }
680    }
681
682    void AsetaPaivitys(Room huone)
683    {
684        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null) //Varmistetaan, että kahta päivitystä ei laiteta päällekäin
685        {
686            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
687
688            // Lisätään päivitys huoneeseen.
689            huone.Upgrade = ostamassa;
690            Add(huone.Upgrade, -1);
691            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
692            huone.Upgrade.Built(this);
693
694            ostamassa = null;
695            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
696        }
697    }
698
699    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
700    {
701        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
702    }
703
704    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)
705    {
706        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
707        {
708            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
709
710            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
711            upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count);
712        }
713    }
714
715    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
716    {
717        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
718        wall.Position = paikka;
719        wall.Image = seinaKuva;
720        wall.Angle = suunta.Angle;
721        Add(wall, 0);
722        return wall;
723    }
724
725    bool CanDig()
726    {
727        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
728        if (kohdeHuone == null || KierrosKaynnissa % 2 == 0)
729        {
730            return false;
731        }
732
733        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
734        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
735        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0);
736    }
737
738    #region Reitinlöytö
739
740    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
741    {
742        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
743            return new List<Point>();
744
745        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
746        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
747        {
748            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
749        }
750        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
751        return finder.FindPath();
752    }
753
754    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
755    {
756        Room ra = GetRoom(a);
757        Room rb = GetRoom(b);
758        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
759        if (ra != null && rb != null)
760        {
761            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
762        }
763        return false;
764    }
765
766    #endregion
767
768    #region Extra Juttuja
769
770    IEnumerable<Direction> Suunnat()
771    {
772        yield return Direction.Left;
773        yield return Direction.Right;
774        yield return Direction.Up;
775        yield return Direction.Down;
776    }
777
778    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
779    {
780        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
781               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
782               select new Point(x, y);
783    }
784
785    /// <summary>
786    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
787    /// dx tai dy pitää olla nolla.
788    /// </summary>
789    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
790    {
791        if (dx != 0)
792        {
793            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
794            {
795                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
796            }
797            yield break;
798        }
799        if (dy != 0)
800        {
801            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
802            {
803                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
804            }
805        }
806    }
807
808    Room GetRoom(Point paikka)
809    {
810        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
811        {
812            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
813        }
814        return null;
815    }
816
817    /// <summary>
818    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
819    /// </summary>
820    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
821    {
822        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
823        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
824        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
825        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
826    }
827
828    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
829    {
830        // Feikki 3D partikkeli juttu.
831        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
832
833        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
834
835        for (int i = 0; i < maara; i++)
836        {
837            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
838            partikkeli.Image = kuva;
839            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
840            Add(partikkeli, 3);
841
842            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
843            varjo.Position = partikkeli.Position;
844            varjo.Shape = Shape.Circle;
845            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
846            Add(varjo, 2);
847
848            Vector paikka = partikkeli.Position;
849            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
850            nopeus.Y *= 0.3;
851            double g = -0.2; // painovoima
852            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
853            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
854            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
855
856            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
857
858            var ajastin = new Timer();
859            ajastin.Interval = 0.02;
860            ajastin.Timeout += delegate
861            {
862                vz += g;
863                z += vz;
864                paikka += nopeus;
865                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
866                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
867                varjo.Position = paikka;
868
869                if (z < 0.0)
870                {
871                    ajastin.Stop();
872                    partikkeli.Destroy();
873                    varjo.Destroy();
874                    if (verenLuontiAjastin != null)
875                        verenLuontiAjastin.Stop();
876                }
877            };
878            ajastin.Start();
879
880            if (verenLuontiAjastin != null)
881            {
882                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
883                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
884                {
885                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
886                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
887                    Add(veriPartikkeli, 2);
888
889                    Vector veriPaikka = paikka;
890                    double veriZ = z;
891                    double veriVz = 0.0;
892
893                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
894                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
895                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
896                    {
897                        veriVz += g;
898                        veriZ += veriVz;
899                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
900
901                        if (veriZ < 0.0)
902                        {
903                            veriPaivitysAjastin.Stop();
904                            veriPartikkeli.Destroy();
905                        }
906                    };
907                    veriPaivitysAjastin.Start();
908                };
909                verenLuontiAjastin.Start();
910            }
911        }
912    }
913
914    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
915    {
916        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
917    }
918
919    public void Splatter(Vector alkupaikka)
920    {
921        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
922    }
923
924    protected override void Update(Time time)
925    {
926        if (digging)
927        {
928            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
929            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
930            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
931            Vector suunta = loppu - alku;
932            double pituus = suunta.Magnitude;
933            if (pituus <= 2) pituus = 2;
934
935            digArrow.Color = vari;
936            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
937            digArrow.Angle = suunta.Angle;
938            digArrow.Width = pituus;
939
940            digArrowHead.Color = vari;
941            digArrowHead.Position = alku + suunta;
942            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
943        }
944
945        if (menu != null)
946            menu.Update(time);
947        base.Update(time);
948    }
949
950    /*
951    protected override void Paint(Canvas canvas)
952    {
953        canvas.BrushColor = Color.Purple;
954
955        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
956        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
957        {
958            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
959            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
960            canvas.DrawLine(v, v2);
961        }
962
963        base.Paint(canvas);
964    }
965    */
966
967    #endregion
968}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.