source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6091

Revision 6091, 29.7 KB checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)

Toisen vihollisen kuvat + jotain säätöä.

Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
12 *
13 * Layerit
14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
15 *   2 - Partikkelien varjot
16 *   1 - Huoneiden katto
17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
18 *  -1 - Päivitykset
19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
20 * 
21 * Ideoita:
22 *  - Pahempia vihollisia, joihin ei tehoa piikkiansat
23 *    vaan pitää ostaa kalliimpia ansoja niitä varten.
24*/
25
26/// <summary>
27/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
28/// </summary>
29public abstract class Upgrade : GameObject
30{
31    public int Price { get; set; }
32
33    protected Upgrade()
34        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
35    {
36    }
37
38    /// <summary>
39    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
40    /// </summary>
41    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
42
43    /// <summary>
44    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
45    /// </summary>
46    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
47
48    /// <summary>
49    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
50    /// </summary>
51    public virtual void SykliPaivitys() { }
52}
53
54class TrapUpgrade : Upgrade
55{
56    public int Damage { get; set; }
57
58    public bool Active
59    {
60        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
61    }
62
63    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
64    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
65
66    public TrapUpgrade()
67    {
68        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
69        LatausMittari.UpperLimit += delegate
70        {
71            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
72            Animation.Step();
73        };
74    }
75
76    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
77    {
78        if (!Active) return;
79
80        peli.barbaarit.Remove(barbaari);
81        barbaari.Destroy();
82        peli.Splatter(huone.Position);
83
84        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan.
85        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
86
87        Animation.StopOnLastFrame = true;
88        Animation.Start(1);
89    }
90
91    public override void SykliPaivitys()
92    {
93        base.SykliPaivitys();
94        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
95        {
96            LatausMittari.Value++;
97        }
98    }
99}
100
101class CultureUpgrade : Upgrade
102{
103    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
104    public IntMeter Culture { get; set; }
105
106    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
107    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
108
109    public override void Built(Dungeon peli)
110    {
111        base.Built(peli);
112
113        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000);
114
115        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
116        KultuuriNaytto = new Label("asd");
117        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
118        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
119        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
120        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
121        peli.Add(KultuuriNaytto);
122
123        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
124        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
125
126        this.Destroyed += delegate
127        {
128            KultuuriNaytto.Destroy();
129            kuuntelija.Destroy();
130        };
131    }
132
133    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
134    {
135        this.Destroy();
136        huone.Upgrade = null;
137        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
138        {
139            peli.LopetaPeli();
140        }
141    }
142}
143
144public class Room : GameObject
145{
146    // Sijainti pelin ruudukossa.
147    public Point Location { get; set; }
148
149    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
150    public GameObject Roof { get; set; }
151
152    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
153    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
154
155    // Huoneen sisältämä päivitys.
156    public Upgrade Upgrade { get; set; }
157
158    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
159    public bool Dug
160    {
161        get { return dug; }
162        set
163        {
164            dug = value;
165            Roof.IsVisible = !Dug;
166        }
167    }
168
169    public Room(Point paikka)
170        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
171    {
172        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
173        Location = paikka;
174    }
175}
176
177public class Barbaari : GameObject
178{
179    public List<Point> Reitti { get; set; }
180
181    public Point Kohde { get; set; }
182
183    public Point Location { get; set; }
184
185    public Barbaari(double width, double height)
186        : base(width, height)
187    {
188        Reitti = new List<Point>();
189    }
190}
191
192public class Dungeon : PhysicsGame
193{
194    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
195
196    public static Func<int, int, string, Image[]> LoadImages2 = (a, b, fmt) =>
197        LoadImages((from i in Enumerable.Range(a, b) select string.Format(fmt, i)).ToArray());
198
199    #region Kuvat
200    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
201    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
202    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
203    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
204    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo");
205    private Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages2(1, 7, "piikit/piikit{0:0000}");
206    private Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages2(1, 9, "smash/smash{0:0000}");
207    public Image[] vihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "vihu/v{0:0000}");
208    public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}");
209    Image[] ansaKuvat;
210    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
211    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
212    #endregion
213
214    int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 };
215    int[] ansaHinnat = { 400, 800 };
216    private int barbaariMaara = 2;
217
218    private Label kierrosIlmaisin;
219    private bool kierrosKaynnissa;
220    public bool KierrosKaynnissa
221    {
222        get
223        {
224            return kierrosKaynnissa;
225        }
226        set
227        {
228            kierrosKaynnissa = value;
229            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierrosKaynnissa ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
230        }
231    }
232
233    Room[,] huoneet;
234    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
235    public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>();
236    Room spawn;
237    Timer barbaariAjastin = new Timer();
238    Upgrade ostamassa;
239    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
240    bool digging = false;
241
242    GameObject digArrow;
243    GameObject digArrowHead;
244
245    IntMeter kultuuri = new IntMeter(1000, 0, 2000);
246
247    const int VAAKA_HUONEET = 12;
248    const int PYSTY_HUONEET = 8;
249
250    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
251    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
252
253    private MainMenu menu;
254
255    public override void Begin()
256    {
257        SmoothTextures = false;
258        IsMouseVisible = true;
259        SetWindowSize(1024, 768);
260        ansaKuvat = new Image[] {piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0]};
261        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit");
262        menu.Painikkeet[0].Clicked += AloitaPeli;
263        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit;
264    }
265
266    void AloitaPeli()
267    {
268        ClearAll();
269        Kontrollit();
270        UlkoAsuRoskaa();
271        Kauppa();
272        Nuoli();
273
274        // Luodaan huoneet ruutuihin.
275        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
276        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
277        {
278            var huone = CreateRoom(paikka);
279            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
280            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
281            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
282            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
283            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
284            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
285        }
286
287        LuoSpawn();
288
289        Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
290        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
291        sykliAjastin.Start();
292
293        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
294        barbaariAjastin.Interval = 3;
295
296        Level.Width = 1300;
297        Camera.ZoomToLevel();
298    }
299
300    void Nuoli()
301    {
302        digArrow = new GameObject(5, 5);
303        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
304        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
305        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
306        Add(digArrow, 3);
307        Add(digArrowHead, 3);
308    }
309
310    void UlkoAsuRoskaa()
311    {
312        Level.Background.Color = Color.Black;
313
314        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
315        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
316        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
317        Add(kierrosIlmaisin);
318        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
319
320        Label rahat = new Label();
321        rahat.BindTo(kultuuri);
322        rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
323        //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
324        rahat.TextColor = Color.White;
325        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
326        Add(rahat);
327    }
328
329    public void LopetaPeli()
330    {
331        ClearAll();
332        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
333        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2];
334        Add(spurdo);
335
336        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
337        havisit.Color = Color.HotPink;
338        havisit.Size = new Vector(300, 300);
339        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width * 0.5, Level.Top - havisit.Height * 0.5);
340        Add(havisit);
341    }
342
343    void Kauppa()
344    {
345        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
346        {
347            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
348            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
349            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
350            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * i);
351            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
352            //kuva.Position = new Vector(Window.ClientBounds.Right, 0);
353            Add(kuva);
354
355            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
356            kuva.Clicked += delegate
357            {
358                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);
359            };
360             
361            Add(new Label
362            {
363                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
364                TextColor = Color.White,
365                Text = hinnat[i].ToString()
366            });
367        }
368
369        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
370        {
371            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]);
372            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
373            kuva.Color = Color.Gray;
374            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
375            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + i));
376            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
377            Add(kuva);
378
379            int indeksi = i;
380            kuva.Clicked += delegate
381            {
382                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], ansaHinnat[indeksi]);
383            };
384
385            Add(new Label
386            {
387                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
388                TextColor = Color.White,
389                Text = ansaHinnat[i].ToString()
390            });
391        }
392    }
393
394    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta)
395    {
396        return new TrapUpgrade
397        {
398            Image = kuva,
399            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
400            Price = hinta,
401            Animation = new Animation(piikkiAnsaKuvat)
402        };
403    }
404
405    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta)
406    {
407        return new CultureUpgrade
408        {
409            Image = kuva,
410            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
411            Price = hinta
412        };
413    }
414
415    void LuoBarbaareja()
416    {
417        Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4);
418        barbaari.Color = Color.Red;
419        barbaari.Position = spawn.Position;
420        barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
421        barbaari.Animation.Start();
422        barbaari.Location = spawn.Location;
423        Add(barbaari);
424        barbaarit.Add(barbaari);
425
426        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
427    }
428
429    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
430    {
431        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
432        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
433        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
434    }
435
436    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
437    {
438        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
439    }
440
441    void Sykli()
442    {
443        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
444        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
445
446        // Päivitetään barbaareja.
447        foreach (var barbaari in barbaarit)
448        {
449            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
450            {
451                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
452                continue;
453            }
454
455            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
456            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
457            Barbaari b = barbaari;
458            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
459        }
460
461        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
462        if (KierrosKaynnissa && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
463        {
464            KierrosKaynnissa = false;
465
466            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
467            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
468            {
469                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
470                if (upg == null)
471                    continue;
472
473                kultuuri.Value += upg.Culture;
474                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
475                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
476                ilmoitus.Color = Color.Black;
477                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
478                Add(ilmoitus);
479
480                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
481                var liikutusAjastin = new Timer();
482                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
483                liikutusAjastin.Timeout += delegate
484                {
485                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
486                };
487                liikutusAjastin.Start();
488
489                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
490                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
491            }
492        }
493    }
494
495    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
496    {
497        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
498        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
499        barbaari.Location = uusiPaikka;
500
501        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
502
503        if (huone.Upgrade != null)
504        {
505            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
506        }
507    }
508
509    void Kontrollit()
510    {
511        IsMouseVisible = true;
512        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
513        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
514
515        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
516    }
517
518    void SeuraavaAalto()       
519    {
520        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa) return;
521
522        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
523        barbaariMaara += 2;
524        KierrosKaynnissa = true;
525    }
526
527    void LuoSpawn()
528    {
529        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
530        spawn.Dug = true;
531
532        Direction oviSuunta = Direction.Down;
533        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
534
535        spawn.Upgrade = new TrapUpgrade();      //TODO: Parempi tapa varmistaa, että spawniin ei pysty rakentamaan mitään? Oma upgradetyyppi?
536        TrapUpgrade upg = spawn.Upgrade as TrapUpgrade;
537        upg.LatausMittari = new IntMeter(0, 0, 0);
538
539        Light valo = new Light();
540        valo.Position = spawn.Position;
541        valo.Intensity = 1;
542        valo.Distance = 40;
543        Add(valo);
544    }
545
546    void RoomPressed(Room huone)
547    {
548        digStart = huone.Location;
549        digging = true;
550        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
551    }
552
553    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
554    {
555        digging = false;
556        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
557        if (!CanDig()) return;
558
559        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
560        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
561        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
562        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
563        {
564            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
565        }
566
567        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
568        PaivitaHuoneidenKultuurit();
569    }
570
571    void Dig(Room alku, Room kohde)
572    {
573        // Hienot partikkeliefektit.
574        if (!alku.Dug)
575            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
576        if (!kohde.Dug)
577            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
578
579        // Merkataan huoneet kaivetuksi.
580        alku.Dug = kohde.Dug = true;
581
582        // Reiät seinään.
583        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
584        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
585        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
586        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
587    }
588
589    Room CreateRoom(Point paikka)
590    {
591        Room huone = new Room(paikka);
592        huone.Image = lattiaKuva;
593        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
594        huone.Position += huoneSiirtyma;
595        foreach (var suunta in Suunnat())
596            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
597        Add(huone, -2);
598        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
599        huone.Roof.Image = kiviKuva;
600        huone.Roof.Position = huone.Position;
601        Add(huone.Roof, 1);
602
603        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
604        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
605        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
606
607        return huone;
608    }
609
610    private void PoistaPaivitys(Room huone)
611    {
612        if (huone.Upgrade != null)
613        {
614            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
615            huone.Upgrade.Destroy();
616            huone.Upgrade = null;
617        }
618    }
619
620    void AsetaPaivitys(Room huone)
621    {
622        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null) //Varmistetaan, että kahta päivitystä ei laiteta päällekäin
623        {
624            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
625
626            // Lisätään päivitys huoneeseen.
627            huone.Upgrade = ostamassa;
628            Add(huone.Upgrade, -1);
629            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
630            huone.Upgrade.Built(this);
631
632            ostamassa = null;
633            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
634        }
635    }
636
637    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
638    {
639        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
640    }
641
642    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)
643    {
644        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
645        {
646            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
647
648            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
649            upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count);
650        }
651    }
652
653    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
654    {
655        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
656        wall.Position = paikka;
657        wall.Image = seinaKuva;
658        wall.Angle = suunta.Angle;
659        Add(wall, 0);
660        return wall;
661    }
662
663    bool CanDig()
664    {
665        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
666        if (kohdeHuone == null || kierrosKaynnissa)
667        {
668            return false;
669        }
670
671        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
672        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
673        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0);
674    }
675
676    #region Reitinlöytö
677
678    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
679    {
680        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
681            return new List<Point>();
682
683        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
684        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
685        {
686            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
687        }
688        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
689        return finder.FindPath();
690    }
691
692    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
693    {
694        Room ra = GetRoom(a);
695        Room rb = GetRoom(b);
696        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
697        if (ra != null && rb != null)
698        {
699            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
700        }
701        return false;
702    }
703
704    #endregion
705
706    #region Extra Juttuja
707
708    IEnumerable<Direction> Suunnat()
709    {
710        yield return Direction.Left;
711        yield return Direction.Right;
712        yield return Direction.Up;
713        yield return Direction.Down;
714    }
715
716    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
717    {
718        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
719               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
720               select new Point(x, y);
721    }
722
723    /// <summary>
724    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
725    /// dx tai dy pitää olla nolla.
726    /// </summary>
727    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
728    {
729        if (dx != 0)
730        {
731            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
732            {
733                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
734            }
735            yield break;
736        }
737        if (dy != 0)
738        {
739            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
740            {
741                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
742            }
743        }
744    }
745
746    Room GetRoom(Point paikka)
747    {
748        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
749        {
750            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
751        }
752        return null;
753    }
754
755    /// <summary>
756    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
757    /// </summary>
758    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
759    {
760        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
761        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
762        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
763        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
764    }
765
766    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
767    {
768        // Feikki 3D partikkeli juttu.
769        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
770
771        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
772
773        for (int i = 0; i < maara; i++)
774        {
775            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
776            partikkeli.Image = kuva;
777            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
778            Add(partikkeli, 3);
779
780            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
781            varjo.Position = partikkeli.Position;
782            varjo.Shape = Shape.Circle;
783            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
784            Add(varjo, 2);
785
786            Vector paikka = partikkeli.Position;
787            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
788            nopeus.Y *= 0.3;
789            double g = -0.2; // painovoima
790            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
791            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
792            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
793
794            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
795
796            var ajastin = new Timer();
797            ajastin.Interval = 0.02;
798            ajastin.Timeout += delegate
799            {
800                vz += g;
801                z += vz;
802                paikka += nopeus;
803                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
804                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
805                varjo.Position = paikka;
806
807                if (z < 0.0)
808                {
809                    ajastin.Stop();
810                    partikkeli.Destroy();
811                    varjo.Destroy();
812                    if (verenLuontiAjastin != null)
813                        verenLuontiAjastin.Stop();
814                }
815            };
816            ajastin.Start();
817
818            if (verenLuontiAjastin != null)
819            {
820                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
821                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
822                {
823                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
824                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
825                    Add(veriPartikkeli, 2);
826
827                    Vector veriPaikka = paikka;
828                    double veriZ = z;
829                    double veriVz = 0.0;
830
831                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
832                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
833                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
834                    {
835                        veriVz += g;
836                        veriZ += veriVz;
837                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
838
839                        if (veriZ < 0.0)
840                        {
841                            veriPaivitysAjastin.Stop();
842                            veriPartikkeli.Destroy();
843                        }
844                    };
845                    veriPaivitysAjastin.Start();
846                };
847                verenLuontiAjastin.Start();
848            }
849        }
850    }
851
852    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
853    {
854        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
855    }
856
857    public void Splatter(Vector alkupaikka)
858    {
859        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
860    }
861
862    protected override void Update(Time time)
863    {
864        if (digging)
865        {
866            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
867            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
868            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
869            Vector suunta = loppu - alku;
870            double pituus = suunta.Magnitude;
871            if (pituus <= 2) pituus = 2;
872
873            digArrow.Color = vari;
874            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
875            digArrow.Angle = suunta.Angle;
876            digArrow.Width = pituus;
877
878            digArrowHead.Color = vari;
879            digArrowHead.Position = alku + suunta;
880            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
881        }
882
883        if (menu != null)
884            menu.Update(time);
885        base.Update(time);
886    }
887
888    /*
889    protected override void Paint(Canvas canvas)
890    {
891        canvas.BrushColor = Color.Purple;
892
893        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
894        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
895        {
896            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
897            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
898            canvas.DrawLine(v, v2);
899        }
900
901        base.Paint(canvas);
902    }
903    */
904
905    #endregion
906}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.