source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6088

Revision 6088, 29.6 KB checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)

Pimeyttä alkuvalikkoon.

Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
12 *
13 * Layerit
14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
15 *   2 - Partikkelien varjot
16 *   1 - Huoneiden katto
17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
18 *  -1 - Päivitykset
19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
20 * 
21 * Ideoita:
22 *  - Pahempia vihollisia, joihin ei tehoa piikkiansat
23 *    vaan pitää ostaa kalliimpia ansoja niitä varten.
24*/
25
26/// <summary>
27/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
28/// </summary>
29public abstract class Upgrade : GameObject
30{
31    public int Price { get; set; }
32
33    protected Upgrade()
34        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
35    {
36    }
37
38    /// <summary>
39    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
40    /// </summary>
41    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
42
43    /// <summary>
44    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
45    /// </summary>
46    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
47
48    /// <summary>
49    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
50    /// </summary>
51    public virtual void SykliPaivitys() { }
52}
53
54class TrapUpgrade : Upgrade
55{
56    public int Damage { get; set; }
57
58    public bool Active
59    {
60        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
61    }
62
63    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
64    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
65
66    public TrapUpgrade()
67    {
68        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
69        LatausMittari.UpperLimit += delegate
70        {
71            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
72            Animation.Step();
73        };
74    }
75
76    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
77    {
78        if (!Active) return;
79
80        peli.barbaarit.Remove(barbaari);
81        barbaari.Destroy();
82        peli.Splatter(huone.Position);
83
84        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan.
85        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
86
87        Animation.StopOnLastFrame = true;
88        Animation.Start(1);
89    }
90
91    public override void SykliPaivitys()
92    {
93        base.SykliPaivitys();
94        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
95        {
96            LatausMittari.Value++;
97        }
98    }
99}
100
101class CultureUpgrade : Upgrade
102{
103    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
104    public IntMeter Culture { get; set; }
105
106    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
107    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
108
109    public override void Built(Dungeon peli)
110    {
111        base.Built(peli);
112
113        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000);
114
115        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
116        KultuuriNaytto = new Label("asd");
117        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
118        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
119        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
120        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
121        peli.Add(KultuuriNaytto);
122
123        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
124        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
125
126        this.Destroyed += delegate
127        {
128            KultuuriNaytto.Destroy();
129            kuuntelija.Destroy();
130        };
131    }
132
133    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
134    {
135        this.Destroy();
136        huone.Upgrade = null;
137        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
138        {
139            peli.LopetaPeli();
140        }
141    }
142}
143
144public class Room : GameObject
145{
146    // Sijainti pelin ruudukossa.
147    public Point Location { get; set; }
148
149    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
150    public GameObject Roof { get; set; }
151
152    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
153    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
154
155    // Huoneen sisältämä päivitys.
156    public Upgrade Upgrade { get; set; }
157
158    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
159    public bool Dug
160    {
161        get { return dug; }
162        set
163        {
164            dug = value;
165            Roof.IsVisible = !Dug;
166        }
167    }
168
169    public Room(Point paikka)
170        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
171    {
172        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
173        Location = paikka;
174    }
175}
176
177public class Barbaari : GameObject
178{
179    public List<Point> Reitti { get; set; }
180
181    public Point Kohde { get; set; }
182
183    public Point Location { get; set; }
184
185    public Barbaari(double width, double height)
186        : base(width, height)
187    {
188        Reitti = new List<Point>();
189    }
190}
191
192public class Dungeon : PhysicsGame
193{
194    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
195
196    #region Kuvat
197    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
198    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
199    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
200    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
201    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo");
202    Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 7) select String.Format("piikit/piikit{0:0000}", i)).ToArray());
203    Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 9) select String.Format("smash/smash{0:0000}", i)).ToArray());
204    public Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("vihu/v{0:0000}", i)).ToArray());
205    Image[] ansaKuvat;
206    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
207    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
208    #endregion
209
210    int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 };
211    int[] ansaHinnat = { 400, 800 };
212    private int barbaariMaara = 2;
213
214    private Label kierrosIlmaisin;
215    private bool kierrosKaynnissa;
216    public bool KierrosKaynnissa
217    {
218        get
219        {
220            return kierrosKaynnissa;
221        }
222        set
223        {
224            kierrosKaynnissa = value;
225            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierrosKaynnissa ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
226        }
227    }
228
229    Room[,] huoneet;
230    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
231    public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>();
232    Room spawn;
233    Timer barbaariAjastin = new Timer();
234    Upgrade ostamassa;
235    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
236    bool digging = false;
237
238    GameObject digArrow;
239    GameObject digArrowHead;
240
241    IntMeter kultuuri = new IntMeter(1000, 0, 2000);
242
243    const int VAAKA_HUONEET = 12;
244    const int PYSTY_HUONEET = 8;
245
246    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
247    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
248
249    private MainMenu menu;
250
251    public override void Begin()
252    {
253        SmoothTextures = false;
254        IsMouseVisible = true;
255        SetWindowSize(1024, 768);
256        ansaKuvat = new Image[] {piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0]};
257        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit");
258        menu.Painikkeet[0].Clicked += AloitaPeli;
259        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit;
260    }
261
262    void AloitaPeli()
263    {
264        ClearAll();
265        Kontrollit();
266        UlkoAsuRoskaa();
267        Kauppa();
268        Nuoli();
269
270        // Luodaan huoneet ruutuihin.
271        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
272        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
273        {
274            var huone = CreateRoom(paikka);
275            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
276            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
277            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
278            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
279            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
280            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
281        }
282
283        LuoSpawn();
284
285        Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
286        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
287        sykliAjastin.Start();
288
289        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
290        barbaariAjastin.Interval = 3;
291
292        Level.Width = 1300;
293        Camera.ZoomToLevel();
294    }
295
296    void Nuoli()
297    {
298        digArrow = new GameObject(5, 5);
299        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
300        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
301        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
302        Add(digArrow, 3);
303        Add(digArrowHead, 3);
304    }
305
306    void UlkoAsuRoskaa()
307    {
308        Level.Background.Color = Color.Black;
309
310        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
311        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
312        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
313        Add(kierrosIlmaisin);
314        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
315
316        Label rahat = new Label();
317        rahat.BindTo(kultuuri);
318        rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
319        //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
320        rahat.TextColor = Color.White;
321        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
322        Add(rahat);
323    }
324
325    public void LopetaPeli()
326    {
327        ClearAll();
328        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
329        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2];
330        Add(spurdo);
331
332        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
333        havisit.Color = Color.HotPink;
334        havisit.Size = new Vector(300, 300);
335        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width * 0.5, Level.Top - havisit.Height * 0.5);
336        Add(havisit);
337    }
338
339    void Kauppa()
340    {
341        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
342        {
343            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
344            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
345            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
346            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * i);
347            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
348            //kuva.Position = new Vector(Window.ClientBounds.Right, 0);
349            Add(kuva);
350
351            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
352            kuva.Clicked += delegate
353            {
354                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);
355            };
356             
357            Add(new Label
358            {
359                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
360                TextColor = Color.White,
361                Text = hinnat[i].ToString()
362            });
363        }
364
365        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
366        {
367            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]);
368            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
369            kuva.Color = Color.Gray;
370            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
371            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + i));
372            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
373            Add(kuva);
374
375            int indeksi = i;
376            kuva.Clicked += delegate
377            {
378                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], ansaHinnat[indeksi]);
379            };
380
381            Add(new Label
382            {
383                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
384                TextColor = Color.White,
385                Text = ansaHinnat[i].ToString()
386            });
387        }
388    }
389
390    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta)
391    {
392        return new TrapUpgrade
393        {
394            Image = kuva,
395            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
396            Price = hinta,
397            Animation = new Animation(piikkiAnsaKuvat)
398        };
399    }
400
401    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta)
402    {
403        return new CultureUpgrade
404        {
405            Image = kuva,
406            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
407            Price = hinta
408        };
409    }
410
411    void LuoBarbaareja()
412    {
413        Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4);
414        barbaari.Color = Color.Red;
415        barbaari.Position = spawn.Position;
416        barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
417        barbaari.Animation.Start();
418        barbaari.Location = spawn.Location;
419        Add(barbaari);
420        barbaarit.Add(barbaari);
421
422        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
423    }
424
425    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
426    {
427        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
428        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
429        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
430    }
431
432    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
433    {
434        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
435    }
436
437    void Sykli()
438    {
439        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
440        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
441
442        // Päivitetään barbaareja.
443        foreach (var barbaari in barbaarit)
444        {
445            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
446            {
447                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
448                continue;
449            }
450
451            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
452            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
453            Barbaari b = barbaari;
454            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
455        }
456
457        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
458        if (KierrosKaynnissa && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
459        {
460            KierrosKaynnissa = false;
461
462            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
463            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
464            {
465                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
466                if (upg == null)
467                    continue;
468
469                kultuuri.Value += upg.Culture;
470                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
471                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
472                ilmoitus.Color = Color.Black;
473                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
474                Add(ilmoitus);
475
476                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
477                var liikutusAjastin = new Timer();
478                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
479                liikutusAjastin.Timeout += delegate
480                {
481                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
482                };
483                liikutusAjastin.Start();
484
485                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
486                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
487            }
488        }
489    }
490
491    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
492    {
493        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
494        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
495        barbaari.Location = uusiPaikka;
496
497        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
498
499        if (huone.Upgrade != null)
500        {
501            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
502        }
503    }
504
505    void Kontrollit()
506    {
507        IsMouseVisible = true;
508        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
509        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
510
511        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
512    }
513
514    void SeuraavaAalto()       
515    {
516        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa) return;
517
518        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
519        barbaariMaara += 2;
520        KierrosKaynnissa = true;
521    }
522
523    void LuoSpawn()
524    {
525        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
526        spawn.Dug = true;
527
528        Direction oviSuunta = Direction.Down;
529        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
530
531        spawn.Upgrade = new TrapUpgrade();      //TODO: Parempi tapa varmistaa, että spawniin ei pysty rakentamaan mitään? Oma upgradetyyppi?
532        TrapUpgrade upg = spawn.Upgrade as TrapUpgrade;
533        upg.LatausMittari = new IntMeter(0, 0, 0);
534
535        Light valo = new Light();
536        valo.Position = spawn.Position;
537        valo.Intensity = 1;
538        valo.Distance = 40;
539        Add(valo);
540    }
541
542    void RoomPressed(Room huone)
543    {
544        digStart = huone.Location;
545        digging = true;
546        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
547    }
548
549    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
550    {
551        digging = false;
552        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
553        if (!CanDig()) return;
554
555        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
556        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
557        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
558        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
559        {
560            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
561        }
562
563        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
564        PaivitaHuoneidenKultuurit();
565    }
566
567    void Dig(Room alku, Room kohde)
568    {
569        // Hienot partikkeliefektit.
570        if (!alku.Dug)
571            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
572        if (!kohde.Dug)
573            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
574
575        // Merkataan huoneet kaivetuksi.
576        alku.Dug = kohde.Dug = true;
577
578        // Reiät seinään.
579        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
580        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
581        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
582        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
583    }
584
585    Room CreateRoom(Point paikka)
586    {
587        Room huone = new Room(paikka);
588        huone.Image = lattiaKuva;
589        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
590        huone.Position += huoneSiirtyma;
591        foreach (var suunta in Suunnat())
592            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
593        Add(huone, -2);
594        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
595        huone.Roof.Image = kiviKuva;
596        huone.Roof.Position = huone.Position;
597        Add(huone.Roof, 1);
598
599        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
600        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
601        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
602
603        return huone;
604    }
605
606    private void PoistaPaivitys(Room huone)
607    {
608        if (huone.Upgrade != null)
609        {
610            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
611            huone.Upgrade.Destroy();
612            huone.Upgrade = null;
613        }
614    }
615
616    void AsetaPaivitys(Room huone)
617    {
618        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null) //Varmistetaan, että kahta päivitystä ei laiteta päällekäin
619        {
620            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
621
622            // Lisätään päivitys huoneeseen.
623            huone.Upgrade = ostamassa;
624            Add(huone.Upgrade, -1);
625            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
626            huone.Upgrade.Built(this);
627
628            ostamassa = null;
629            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
630        }
631    }
632
633    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
634    {
635        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
636    }
637
638    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)
639    {
640        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
641        {
642            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
643
644            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
645            upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count);
646        }
647    }
648
649    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
650    {
651        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
652        wall.Position = paikka;
653        wall.Image = seinaKuva;
654        wall.Angle = suunta.Angle;
655        Add(wall, 0);
656        return wall;
657    }
658
659    bool CanDig()
660    {
661        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
662        if (kohdeHuone == null || kierrosKaynnissa)
663        {
664            return false;
665        }
666
667        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
668        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
669        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0);
670    }
671
672    #region Reitinlöytö
673
674    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
675    {
676        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
677            return new List<Point>();
678
679        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
680        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
681        {
682            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
683        }
684        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
685        return finder.FindPath();
686    }
687
688    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
689    {
690        Room ra = GetRoom(a);
691        Room rb = GetRoom(b);
692        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
693        if (ra != null && rb != null)
694        {
695            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
696        }
697        return false;
698    }
699
700    #endregion
701
702    #region Extra Juttuja
703
704    IEnumerable<Direction> Suunnat()
705    {
706        yield return Direction.Left;
707        yield return Direction.Right;
708        yield return Direction.Up;
709        yield return Direction.Down;
710    }
711
712    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
713    {
714        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
715               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
716               select new Point(x, y);
717    }
718
719    /// <summary>
720    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
721    /// dx tai dy pitää olla nolla.
722    /// </summary>
723    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
724    {
725        if (dx != 0)
726        {
727            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
728            {
729                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
730            }
731            yield break;
732        }
733        if (dy != 0)
734        {
735            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
736            {
737                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
738            }
739        }
740    }
741
742    Room GetRoom(Point paikka)
743    {
744        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
745        {
746            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
747        }
748        return null;
749    }
750
751    /// <summary>
752    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
753    /// </summary>
754    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
755    {
756        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
757        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
758        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
759        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
760    }
761
762    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
763    {
764        // Feikki 3D partikkeli juttu.
765        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
766
767        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
768
769        for (int i = 0; i < maara; i++)
770        {
771            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
772            partikkeli.Image = kuva;
773            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
774            Add(partikkeli, 3);
775
776            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
777            varjo.Position = partikkeli.Position;
778            varjo.Shape = Shape.Circle;
779            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
780            Add(varjo, 2);
781
782            Vector paikka = partikkeli.Position;
783            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
784            nopeus.Y *= 0.3;
785            double g = -0.2; // painovoima
786            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
787            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
788            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
789
790            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
791
792            var ajastin = new Timer();
793            ajastin.Interval = 0.02;
794            ajastin.Timeout += delegate
795            {
796                vz += g;
797                z += vz;
798                paikka += nopeus;
799                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
800                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
801                varjo.Position = paikka;
802
803                if (z < 0.0)
804                {
805                    ajastin.Stop();
806                    partikkeli.Destroy();
807                    varjo.Destroy();
808                    if (verenLuontiAjastin != null)
809                        verenLuontiAjastin.Stop();
810                }
811            };
812            ajastin.Start();
813
814            if (verenLuontiAjastin != null)
815            {
816                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
817                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
818                {
819                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
820                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
821                    Add(veriPartikkeli, 2);
822
823                    Vector veriPaikka = paikka;
824                    double veriZ = z;
825                    double veriVz = 0.0;
826
827                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
828                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
829                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
830                    {
831                        veriVz += g;
832                        veriZ += veriVz;
833                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
834
835                        if (veriZ < 0.0)
836                        {
837                            veriPaivitysAjastin.Stop();
838                            veriPartikkeli.Destroy();
839                        }
840                    };
841                    veriPaivitysAjastin.Start();
842                };
843                verenLuontiAjastin.Start();
844            }
845        }
846    }
847
848    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
849    {
850        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
851    }
852
853    public void Splatter(Vector alkupaikka)
854    {
855        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
856    }
857
858    protected override void Update(Time time)
859    {
860        if (digging)
861        {
862            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
863            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
864            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
865            Vector suunta = loppu - alku;
866            double pituus = suunta.Magnitude;
867            if (pituus <= 2) pituus = 2;
868
869            digArrow.Color = vari;
870            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
871            digArrow.Angle = suunta.Angle;
872            digArrow.Width = pituus;
873
874            digArrowHead.Color = vari;
875            digArrowHead.Position = alku + suunta;
876            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
877        }
878
879        if (menu != null)
880            menu.Update(time);
881        base.Update(time);
882    }
883
884    /*
885    protected override void Paint(Canvas canvas)
886    {
887        canvas.BrushColor = Color.Purple;
888
889        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
890        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
891        {
892            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
893            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
894            canvas.DrawLine(v, v2);
895        }
896
897        base.Paint(canvas);
898    }
899    */
900
901    #endregion
902}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.