source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6084

Revision 6084, 29.5 KB checked in by sieerinn, 7 years ago (diff)

Alkuvalikko.

Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
12 *
13 * Layerit
14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
15 *   2 - Partikkelien varjot
16 *   1 - Huoneiden katto
17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
18 *  -1 - Päivitykset
19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
20 * 
21 * Ideoita:
22 *  - Pahempia vihollisia, joihin ei tehoa piikkiansat
23 *    vaan pitää ostaa kalliimpia ansoja niitä varten.
24*/
25
26/// <summary>
27/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
28/// </summary>
29public abstract class Upgrade : GameObject
30{
31    public int Price { get; set; }
32
33    protected Upgrade()
34        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
35    {
36    }
37
38    /// <summary>
39    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
40    /// </summary>
41    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
42
43    /// <summary>
44    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
45    /// </summary>
46    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
47
48    /// <summary>
49    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
50    /// </summary>
51    public virtual void SykliPaivitys() { }
52}
53
54class TrapUpgrade : Upgrade
55{
56    public int Damage { get; set; }
57
58    public bool Active
59    {
60        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
61    }
62
63    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
64    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
65
66    public TrapUpgrade()
67    {
68        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
69        LatausMittari.UpperLimit += delegate
70        {
71            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
72            Animation.Step();
73        };
74    }
75
76    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
77    {
78        if (!Active) return;
79
80        peli.barbaarit.Remove(barbaari);
81        barbaari.Destroy();
82        peli.Splatter(huone.Position);
83
84        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan.
85        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
86
87        Animation.StopOnLastFrame = true;
88        Animation.Start(1);
89    }
90
91    public override void SykliPaivitys()
92    {
93        base.SykliPaivitys();
94        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
95        {
96            LatausMittari.Value++;
97        }
98    }
99}
100
101class CultureUpgrade : Upgrade
102{
103    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
104    public IntMeter Culture { get; set; }
105
106    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
107    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
108
109    public override void Built(Dungeon peli)
110    {
111        base.Built(peli);
112
113        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000);
114
115        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
116        KultuuriNaytto = new Label("asd");
117        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
118        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
119        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
120        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
121        peli.Add(KultuuriNaytto);
122
123        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
124        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
125
126        this.Destroyed += delegate
127        {
128            KultuuriNaytto.Destroy();
129            kuuntelija.Destroy();
130        };
131    }
132
133    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
134    {
135        this.Destroy();
136        huone.Upgrade = null;
137        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
138        {
139            peli.LopetaPeli();
140        }
141    }
142}
143
144public class Room : GameObject
145{
146    // Sijainti pelin ruudukossa.
147    public Point Location { get; set; }
148
149    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
150    public GameObject Roof { get; set; }
151
152    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
153    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
154
155    // Huoneen sisältämä päivitys.
156    public Upgrade Upgrade { get; set; }
157
158    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
159    public bool Dug
160    {
161        get { return dug; }
162        set
163        {
164            dug = value;
165            Roof.IsVisible = !Dug;
166        }
167    }
168
169    public Room(Point paikka)
170        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
171    {
172        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
173        Location = paikka;
174    }
175}
176
177public class Barbaari : GameObject
178{
179    public List<Point> Reitti { get; set; }
180
181    public Point Kohde { get; set; }
182
183    public Point Location { get; set; }
184
185    public Barbaari(double width, double height)
186        : base(width, height)
187    {
188        Reitti = new List<Point>();
189    }
190}
191
192public class Dungeon : PhysicsGame
193{
194    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
195
196    #region Kuvat
197    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
198    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
199    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
200    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
201    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo");
202    Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 7) select String.Format("piikit/piikit{0:0000}", i)).ToArray());
203    Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 9) select String.Format("smash/smash{0:0000}", i)).ToArray());
204    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("vihu/v{0:0000}", i)).ToArray());
205    Image[] ansaKuvat;
206    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
207    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
208    #endregion
209
210    int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 };
211    int[] ansaHinnat = { 400, 800 };
212    private int barbaariMaara = 2;
213
214    private Label kierrosIlmaisin;
215    private bool kierrosKaynnissa;
216    public bool KierrosKaynnissa
217    {
218        get
219        {
220            return kierrosKaynnissa;
221        }
222        set
223        {
224            kierrosKaynnissa = value;
225            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierrosKaynnissa ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
226        }
227    }
228
229    Room[,] huoneet;
230    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
231    public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>();
232    Room spawn;
233    Timer barbaariAjastin = new Timer();
234    Upgrade ostamassa;
235    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
236    bool digging = false;
237
238    GameObject digArrow;
239    GameObject digArrowHead;
240
241    IntMeter kultuuri = new IntMeter(1000, 0, 2000);
242
243    const int VAAKA_HUONEET = 12;
244    const int PYSTY_HUONEET = 8;
245
246    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
247    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
248
249    private MainMenu menu;
250
251    public override void Begin()
252    {
253        IsMouseVisible = true;
254        //SetWindowSize(1024, 768);
255        ansaKuvat = new Image[] {piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0]};
256        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit");
257        menu.Painikkeet[0].Clicked += AloitaPeli;
258        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit;
259    }
260
261    void AloitaPeli()
262    {
263        ClearAll();
264        Kontrollit();
265        UlkoAsuRoskaa();
266        Kauppa();
267        Nuoli();
268
269        // Luodaan huoneet ruutuihin.
270        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
271        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
272        {
273            var huone = CreateRoom(paikka);
274            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
275            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
276            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
277            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
278            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
279            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
280        }
281
282        LuoSpawn();
283
284        Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
285        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
286        sykliAjastin.Start();
287
288        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
289        barbaariAjastin.Interval = 3;
290
291        Level.Width = 1300;
292        Camera.ZoomToLevel();
293    }
294
295    void Nuoli()
296    {
297        digArrow = new GameObject(5, 5);
298        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
299        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
300        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
301        Add(digArrow, 3);
302        Add(digArrowHead, 3);
303    }
304
305    void UlkoAsuRoskaa()
306    {
307        Level.Background.Color = Color.Black;
308
309        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
310        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
311        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
312        Add(kierrosIlmaisin);
313        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
314
315        Label rahat = new Label();
316        rahat.BindTo(kultuuri);
317        rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
318        //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
319        rahat.TextColor = Color.White;
320        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
321        Add(rahat);
322    }
323
324    public void LopetaPeli()
325    {
326        ClearAll();
327        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
328        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2];
329        Add(spurdo);
330
331        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
332        havisit.Color = Color.HotPink;
333        havisit.Size = new Vector(300, 300);
334        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width * 0.5, Level.Top - havisit.Height * 0.5);
335        Add(havisit);
336    }
337
338    void Kauppa()
339    {
340        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
341        {
342            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
343            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
344            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
345            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * i);
346            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
347            //kuva.Position = new Vector(Window.ClientBounds.Right, 0);
348            Add(kuva);
349
350            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
351            kuva.Clicked += delegate
352            {
353                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);
354            };
355             
356            Add(new Label
357            {
358                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
359                TextColor = Color.White,
360                Text = hinnat[i].ToString()
361            });
362        }
363
364        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
365        {
366            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]);
367            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
368            kuva.Color = Color.Gray;
369            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
370            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + i));
371            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
372            Add(kuva);
373
374            int indeksi = i;
375            kuva.Clicked += delegate
376            {
377                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], ansaHinnat[indeksi]);
378            };
379
380            Add(new Label
381            {
382                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
383                TextColor = Color.White,
384                Text = ansaHinnat[i].ToString()
385            });
386        }
387    }
388
389    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta)
390    {
391        return new TrapUpgrade
392        {
393            Image = kuva,
394            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
395            Price = hinta,
396            Animation = new Animation(piikkiAnsaKuvat)
397        };
398    }
399
400    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta)
401    {
402        return new CultureUpgrade
403        {
404            Image = kuva,
405            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
406            Price = hinta
407        };
408    }
409
410    void LuoBarbaareja()
411    {
412        Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4);
413        barbaari.Color = Color.Red;
414        barbaari.Position = spawn.Position;
415        barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
416        barbaari.Animation.Start();
417        barbaari.Location = spawn.Location;
418        Add(barbaari);
419        barbaarit.Add(barbaari);
420
421        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
422    }
423
424    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
425    {
426        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
427        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
428        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
429    }
430
431    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
432    {
433        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
434    }
435
436    void Sykli()
437    {
438        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
439        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
440
441        // Päivitetään barbaareja.
442        foreach (var barbaari in barbaarit)
443        {
444            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
445            {
446                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
447                continue;
448            }
449
450            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
451            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
452            Barbaari b = barbaari;
453            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
454        }
455
456        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
457        if (KierrosKaynnissa && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
458        {
459            KierrosKaynnissa = false;
460
461            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
462            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
463            {
464                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
465                if (upg == null)
466                    continue;
467
468                kultuuri.Value += upg.Culture;
469                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
470                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
471                ilmoitus.Color = Color.Black;
472                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
473                Add(ilmoitus);
474
475                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
476                var liikutusAjastin = new Timer();
477                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
478                liikutusAjastin.Timeout += delegate
479                {
480                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
481                };
482                liikutusAjastin.Start();
483
484                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
485                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
486            }
487        }
488    }
489
490    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
491    {
492        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
493        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
494        barbaari.Location = uusiPaikka;
495
496        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
497
498        if (huone.Upgrade != null)
499        {
500            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
501        }
502    }
503
504    void Kontrollit()
505    {
506        IsMouseVisible = true;
507        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
508        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
509
510        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
511    }
512
513    void SeuraavaAalto()       
514    {
515        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa) return;
516
517        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
518        barbaariMaara += 2;
519        KierrosKaynnissa = true;
520    }
521
522    void LuoSpawn()
523    {
524        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
525        spawn.Dug = true;
526
527        Direction oviSuunta = Direction.Down;
528        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
529
530        spawn.Upgrade = new TrapUpgrade();      //TODO: Parempi tapa varmistaa, että spawniin ei pysty rakentamaan mitään? Oma upgradetyyppi?
531        TrapUpgrade upg = spawn.Upgrade as TrapUpgrade;
532        upg.LatausMittari = new IntMeter(0, 0, 0);
533
534        Light valo = new Light();
535        valo.Position = spawn.Position;
536        valo.Intensity = 1;
537        valo.Distance = 40;
538        Add(valo);
539    }
540
541    void RoomPressed(Room huone)
542    {
543        digStart = huone.Location;
544        digging = true;
545        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
546    }
547
548    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
549    {
550        digging = false;
551        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
552        if (!CanDig()) return;
553
554        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
555        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
556        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
557        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
558        {
559            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
560        }
561
562        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
563        PaivitaHuoneidenKultuurit();
564    }
565
566    void Dig(Room alku, Room kohde)
567    {
568        // Hienot partikkeliefektit.
569        if (!alku.Dug)
570            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
571        if (!kohde.Dug)
572            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
573
574        // Merkataan huoneet kaivetuksi.
575        alku.Dug = kohde.Dug = true;
576
577        // Reiät seinään.
578        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
579        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
580        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
581        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
582    }
583
584    Room CreateRoom(Point paikka)
585    {
586        Room huone = new Room(paikka);
587        huone.Image = lattiaKuva;
588        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
589        huone.Position += huoneSiirtyma;
590        foreach (var suunta in Suunnat())
591            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
592        Add(huone, -2);
593        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
594        huone.Roof.Image = kiviKuva;
595        huone.Roof.Position = huone.Position;
596        Add(huone.Roof, 1);
597
598        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
599        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
600        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
601
602        return huone;
603    }
604
605    private void PoistaPaivitys(Room huone)
606    {
607        if (huone.Upgrade != null)
608        {
609            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
610            huone.Upgrade.Destroy();
611            huone.Upgrade = null;
612        }
613    }
614
615    void AsetaPaivitys(Room huone)
616    {
617        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null) //Varmistetaan, että kahta päivitystä ei laiteta päällekäin
618        {
619            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
620
621            // Lisätään päivitys huoneeseen.
622            huone.Upgrade = ostamassa;
623            Add(huone.Upgrade, -1);
624            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
625            huone.Upgrade.Built(this);
626
627            ostamassa = null;
628            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
629        }
630    }
631
632    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
633    {
634        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
635    }
636
637    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)
638    {
639        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
640        {
641            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
642
643            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
644            upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count);
645        }
646    }
647
648    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
649    {
650        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
651        wall.Position = paikka;
652        wall.Image = seinaKuva;
653        wall.Angle = suunta.Angle;
654        Add(wall, 0);
655        return wall;
656    }
657
658    bool CanDig()
659    {
660        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
661        if (kohdeHuone == null || kierrosKaynnissa)
662        {
663            return false;
664        }
665
666        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
667        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
668        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0);
669    }
670
671    #region Reitinlöytö
672
673    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
674    {
675        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
676            return new List<Point>();
677
678        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
679        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
680        {
681            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
682        }
683        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
684        return finder.FindPath();
685    }
686
687    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
688    {
689        Room ra = GetRoom(a);
690        Room rb = GetRoom(b);
691        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
692        if (ra != null && rb != null)
693        {
694            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
695        }
696        return false;
697    }
698
699    #endregion
700
701    #region Extra Juttuja
702
703    IEnumerable<Direction> Suunnat()
704    {
705        yield return Direction.Left;
706        yield return Direction.Right;
707        yield return Direction.Up;
708        yield return Direction.Down;
709    }
710
711    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
712    {
713        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
714               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
715               select new Point(x, y);
716    }
717
718    /// <summary>
719    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
720    /// dx tai dy pitää olla nolla.
721    /// </summary>
722    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
723    {
724        if (dx != 0)
725        {
726            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
727            {
728                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
729            }
730            yield break;
731        }
732        if (dy != 0)
733        {
734            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
735            {
736                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
737            }
738        }
739    }
740
741    Room GetRoom(Point paikka)
742    {
743        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
744        {
745            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
746        }
747        return null;
748    }
749
750    /// <summary>
751    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
752    /// </summary>
753    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
754    {
755        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
756        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
757        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
758        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
759    }
760
761    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
762    {
763        // Feikki 3D partikkeli juttu.
764        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
765
766        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
767
768        for (int i = 0; i < maara; i++)
769        {
770            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
771            partikkeli.Image = kuva;
772            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
773            Add(partikkeli, 3);
774
775            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
776            varjo.Position = partikkeli.Position;
777            varjo.Shape = Shape.Circle;
778            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
779            Add(varjo, 2);
780
781            Vector paikka = partikkeli.Position;
782            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
783            nopeus.Y *= 0.3;
784            double g = -0.2; // painovoima
785            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
786            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
787            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
788
789            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
790
791            var ajastin = new Timer();
792            ajastin.Interval = 0.02;
793            ajastin.Timeout += delegate
794            {
795                vz += g;
796                z += vz;
797                paikka += nopeus;
798                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
799                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
800                varjo.Position = paikka;
801
802                if (z < 0.0)
803                {
804                    ajastin.Stop();
805                    partikkeli.Destroy();
806                    varjo.Destroy();
807                    if (verenLuontiAjastin != null)
808                        verenLuontiAjastin.Stop();
809                }
810            };
811            ajastin.Start();
812
813            if (verenLuontiAjastin != null)
814            {
815                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
816                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
817                {
818                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
819                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
820                    Add(veriPartikkeli, 2);
821
822                    Vector veriPaikka = paikka;
823                    double veriZ = z;
824                    double veriVz = 0.0;
825
826                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
827                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
828                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
829                    {
830                        veriVz += g;
831                        veriZ += veriVz;
832                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
833
834                        if (veriZ < 0.0)
835                        {
836                            veriPaivitysAjastin.Stop();
837                            veriPartikkeli.Destroy();
838                        }
839                    };
840                    veriPaivitysAjastin.Start();
841                };
842                verenLuontiAjastin.Start();
843            }
844        }
845    }
846
847    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
848    {
849        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
850    }
851
852    public void Splatter(Vector alkupaikka)
853    {
854        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
855    }
856
857    protected override void Update(Time time)
858    {
859        if (digging)
860        {
861            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
862            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
863            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
864            Vector suunta = loppu - alku;
865            double pituus = suunta.Magnitude;
866            if (pituus <= 2) pituus = 2;
867
868            digArrow.Color = vari;
869            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
870            digArrow.Angle = suunta.Angle;
871            digArrow.Width = pituus;
872
873            digArrowHead.Color = vari;
874            digArrowHead.Position = alku + suunta;
875            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
876        }
877
878        if (menu != null)
879            menu.Update(time);
880        base.Update(time);
881    }
882
883    /*
884    protected override void Paint(Canvas canvas)
885    {
886        canvas.BrushColor = Color.Purple;
887
888        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
889        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
890        {
891            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
892            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
893            canvas.DrawLine(v, v2);
894        }
895
896        base.Paint(canvas);
897    }
898    */
899
900    #endregion
901}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.