source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6083

Revision 6083, 29.2 KB checked in by sieerinn, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
12 *
13 * Layerit
14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
15 *   2 - Partikkelien varjot
16 *   1 - Huoneiden katto
17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
18 *  -1 - Päivitykset
19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
20 * 
21 * Ideoita:
22 *  - Pahempia vihollisia, joihin ei tehoa piikkiansat
23 *    vaan pitää ostaa kalliimpia ansoja niitä varten.
24*/
25
26/// <summary>
27/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
28/// </summary>
29public abstract class Upgrade : GameObject
30{
31    public int Price { get; set; }
32
33    protected Upgrade()
34        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
35    {
36    }
37
38    /// <summary>
39    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
40    /// </summary>
41    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
42
43    /// <summary>
44    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
45    /// </summary>
46    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
47
48    /// <summary>
49    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
50    /// </summary>
51    public virtual void SykliPaivitys() { }
52}
53
54class TrapUpgrade : Upgrade
55{
56    public int Damage { get; set; }
57
58    public bool Active
59    {
60        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
61    }
62
63    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
64    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
65
66    public TrapUpgrade()
67    {
68        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
69        LatausMittari.UpperLimit += delegate
70        {
71            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
72            Animation.Step();
73        };
74    }
75
76    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
77    {
78        if (!Active) return;
79
80        peli.barbaarit.Remove(barbaari);
81        barbaari.Destroy();
82        peli.Splatter(huone.Position);
83
84        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan.
85        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
86
87        Animation.StopOnLastFrame = true;
88        Animation.Start(1);
89    }
90
91    public override void SykliPaivitys()
92    {
93        base.SykliPaivitys();
94        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
95        {
96            LatausMittari.Value++;
97        }
98    }
99}
100
101class CultureUpgrade : Upgrade
102{
103    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
104    public IntMeter Culture { get; set; }
105
106    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
107    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
108
109    public override void Built(Dungeon peli)
110    {
111        base.Built(peli);
112
113        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000);
114
115        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
116        KultuuriNaytto = new Label("asd");
117        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
118        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
119        KultuuriNaytto.Position = peli.Camera.WorldToScreen(this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5));
120        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
121        peli.Add(KultuuriNaytto);
122
123        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
124        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
125
126        this.Destroyed += delegate
127        {
128            KultuuriNaytto.Destroy();
129            kuuntelija.Destroy();
130        };
131    }
132
133    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
134    {
135        this.Destroy();
136        huone.Upgrade = null;
137        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
138        {
139            peli.LopetaPeli();
140        }
141    }
142}
143
144public class Room : GameObject
145{
146    // Sijainti pelin ruudukossa.
147    public Point Location { get; set; }
148
149    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
150    public GameObject Roof { get; set; }
151
152    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
153    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
154
155    // Huoneen sisältämä päivitys.
156    public Upgrade Upgrade { get; set; }
157
158    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
159    public bool Dug
160    {
161        get { return dug; }
162        set
163        {
164            dug = value;
165            Roof.IsVisible = !Dug;
166        }
167    }
168
169    public Room(Point paikka)
170        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
171    {
172        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
173        Location = paikka;
174    }
175}
176
177public class Barbaari : GameObject
178{
179    public List<Point> Reitti { get; set; }
180
181    public Point Kohde { get; set; }
182
183    public Point Location { get; set; }
184
185    public Barbaari(double width, double height)
186        : base(width, height)
187    {
188        Reitti = new List<Point>();
189    }
190}
191
192public class Dungeon : PhysicsGame
193{
194    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
195
196    #region Kuvat
197    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
198    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
199    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
200    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
201    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo");
202    Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 7) select String.Format("piikit/piikit{0:0000}", i)).ToArray());
203    Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 9) select String.Format("smash/smash{0:0000}", i)).ToArray());
204    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("vihu/v{0:0000}", i)).ToArray());
205    Image[] ansaKuvat;
206    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
207    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
208    #endregion
209
210    int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 };
211    int[] ansaHinnat = { 400, 800 };
212    private int barbaariMaara = 2;
213
214    private Label kierrosIlmaisin;
215    private bool kierrosKaynnissa;
216    public bool KierrosKaynnissa
217    {
218        get
219        {
220            return kierrosKaynnissa;
221        }
222        set
223        {
224            kierrosKaynnissa = value;
225            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierrosKaynnissa ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
226        }
227    }
228
229    Room[,] huoneet;
230    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
231    public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>();
232    Room spawn;
233    Timer barbaariAjastin = new Timer();
234    Upgrade ostamassa;
235    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
236    bool digging = false;
237
238    GameObject digArrow;
239    GameObject digArrowHead;
240
241    IntMeter kultuuri = new IntMeter(1000, 0, 2000);
242
243    const int VAAKA_HUONEET = 12;
244    const int PYSTY_HUONEET = 8;
245
246    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
247    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0);
248
249    public override void Begin()
250    {
251        ansaKuvat = new Image[] { piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0] };
252        //SetWindowSize(1024, 768);
253
254        ClearAll();
255        Kontrollit();
256        UlkoAsuRoskaa();
257        Kauppa();
258        Nuoli();
259
260        // Luodaan huoneet ruutuihin.
261        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
262        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
263        {
264            var huone = CreateRoom(paikka);
265            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
266            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
267            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
268            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
269            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
270            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
271        }
272
273        LuoSpawn();
274
275        Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
276        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
277        sykliAjastin.Start();
278
279        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
280        barbaariAjastin.Interval = 3;
281
282        Level.Width = 1300;
283        Camera.ZoomToLevel();
284    }
285
286    void Nuoli()
287    {
288        digArrow = new GameObject(5, 5);
289        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
290        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
291        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
292        Add(digArrow, 3);
293        Add(digArrowHead, 3);
294    }
295
296    void UlkoAsuRoskaa()
297    {
298        Level.Background.Color = Color.Black;
299
300        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
301        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
302        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
303        Add(kierrosIlmaisin);
304        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
305
306        Label rahat = new Label();
307        rahat.BindTo(kultuuri);
308        rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50);
309        //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
310        rahat.TextColor = Color.White;
311        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
312        Add(rahat);
313    }
314
315    public void LopetaPeli()
316    {
317        ClearAll();
318        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
319        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2];
320        Add(spurdo);
321
322        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
323        havisit.Color = Color.HotPink;
324        havisit.Size = new Vector(300, 300);
325        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width * 0.5, Level.Top - havisit.Height * 0.5);
326        Add(havisit);
327    }
328
329    void Kauppa()
330    {
331        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
332        {
333            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
334            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
335            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
336            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * i);
337            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
338            //kuva.Position = new Vector(Window.ClientBounds.Right, 0);
339            Add(kuva);
340
341            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
342            kuva.Clicked += delegate
343            {
344                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);
345            };
346             
347            Add(new Label
348            {
349                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
350                TextColor = Color.White,
351                Text = hinnat[i].ToString()
352            });
353        }
354
355        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)
356        {
357            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]);
358            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
359            kuva.Color = Color.Gray;
360            kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200;
361            kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + i));
362            //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
363            Add(kuva);
364
365            int indeksi = i;
366            kuva.Clicked += delegate
367            {
368                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], ansaHinnat[indeksi]);
369            };
370
371            Add(new Label
372            {
373                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
374                TextColor = Color.White,
375                Text = ansaHinnat[i].ToString()
376            });
377        }
378    }
379
380    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta)
381    {
382        return new TrapUpgrade
383        {
384            Image = kuva,
385            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
386            Price = hinta,
387            Animation = new Animation(piikkiAnsaKuvat)
388        };
389    }
390
391    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta)
392    {
393        return new CultureUpgrade
394        {
395            Image = kuva,
396            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
397            Price = hinta
398        };
399    }
400
401    void LuoBarbaareja()
402    {
403        Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4);
404        barbaari.Color = Color.Red;
405        barbaari.Position = spawn.Position;
406        barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
407        barbaari.Animation.Start();
408        barbaari.Location = spawn.Location;
409        Add(barbaari);
410        barbaarit.Add(barbaari);
411
412        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
413    }
414
415    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
416    {
417        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
418        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
419        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
420    }
421
422    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
423    {
424        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
425    }
426
427    void Sykli()
428    {
429        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
430        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
431
432        // Päivitetään barbaareja.
433        foreach (var barbaari in barbaarit)
434        {
435            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
436            {
437                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
438                continue;
439            }
440
441            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
442            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
443            Barbaari b = barbaari;
444            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
445        }
446
447        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
448        if (KierrosKaynnissa && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
449        {
450            KierrosKaynnissa = false;
451
452            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
453            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
454            {
455                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
456                if (upg == null)
457                    continue;
458
459                kultuuri.Value += upg.Culture;
460                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
461                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
462                ilmoitus.Color = Color.Black;
463                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
464                Add(ilmoitus);
465
466                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
467                var liikutusAjastin = new Timer();
468                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
469                liikutusAjastin.Timeout += delegate
470                {
471                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y) * 0.05;
472                };
473                liikutusAjastin.Start();
474
475                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
476                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
477            }
478        }
479    }
480
481    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
482    {
483        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
484        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
485        barbaari.Location = uusiPaikka;
486
487        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
488
489        if (huone.Upgrade != null)
490        {
491            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
492        }
493    }
494
495    void Kontrollit()
496    {
497        IsMouseVisible = true;
498        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
499        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
500
501        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
502    }
503
504    void SeuraavaAalto()       
505    {
506        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa) return;
507
508        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
509        barbaariMaara += 2;
510        KierrosKaynnissa = true;
511    }
512
513    void LuoSpawn()
514    {
515        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
516        spawn.Dug = true;
517
518        Direction oviSuunta = Direction.Down;
519        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
520
521        spawn.Upgrade = new TrapUpgrade();      //TODO: Parempi tapa varmistaa, että spawniin ei pysty rakentamaan mitään? Oma upgradetyyppi?
522        TrapUpgrade upg = spawn.Upgrade as TrapUpgrade;
523        upg.LatausMittari = new IntMeter(0, 0, 0);
524
525        Light valo = new Light();
526        valo.Position = spawn.Position;
527        valo.Intensity = 1;
528        valo.Distance = 40;
529        Add(valo);
530    }
531
532    void RoomPressed(Room huone)
533    {
534        digStart = huone.Location;
535        digging = true;
536        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
537    }
538
539    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
540    {
541        digging = false;
542        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
543        if (!CanDig()) return;
544
545        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
546        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
547        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
548        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
549        {
550            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
551        }
552
553        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
554        PaivitaHuoneidenKultuurit();
555    }
556
557    void Dig(Room alku, Room kohde)
558    {
559        // Hienot partikkeliefektit.
560        if (!alku.Dug)
561            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
562        if (!kohde.Dug)
563            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
564
565        // Merkataan huoneet kaivetuksi.
566        alku.Dug = kohde.Dug = true;
567
568        // Reiät seinään.
569        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
570        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
571        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
572        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
573    }
574
575    Room CreateRoom(Point paikka)
576    {
577        Room huone = new Room(paikka);
578        huone.Image = lattiaKuva;
579        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
580        huone.Position += huoneSiirtyma;
581        foreach (var suunta in Suunnat())
582            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
583        Add(huone, -2);
584        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
585        huone.Roof.Image = kiviKuva;
586        huone.Roof.Position = huone.Position;
587        Add(huone.Roof, 1);
588
589        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
590        //Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
591        //Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
592
593        return huone;
594    }
595
596    private void PoistaPaivitys(Room huone)
597    {
598        if (huone.Upgrade != null)
599        {
600            kultuuri.Value += (int)(huone.Upgrade.Price * 0.5);
601            huone.Upgrade.Destroy();
602            huone.Upgrade = null;
603        }
604    }
605
606    void AsetaPaivitys(Room huone)
607    {
608        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null) //Varmistetaan, että kahta päivitystä ei laiteta päällekäin
609        {
610            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
611
612            // Lisätään päivitys huoneeseen.
613            huone.Upgrade = ostamassa;
614            Add(huone.Upgrade, -1);
615            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
616            huone.Upgrade.Built(this);
617
618            ostamassa = null;
619            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
620        }
621    }
622
623    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
624    {
625        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
626    }
627
628    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)
629    {
630        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
631        {
632            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
633
634            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
635            upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count);
636        }
637    }
638
639    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
640    {
641        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
642        wall.Position = paikka;
643        wall.Image = seinaKuva;
644        wall.Angle = suunta.Angle;
645        Add(wall, 0);
646        return wall;
647    }
648
649    bool CanDig()
650    {
651        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
652        if (kohdeHuone == null || kierrosKaynnissa)
653        {
654            return false;
655        }
656
657        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
658        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
659        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0);
660    }
661
662    #region Reitinlöytö
663
664    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
665    {
666        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
667            return new List<Point>();
668
669        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
670        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
671        {
672            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
673        }
674        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
675        return finder.FindPath();
676    }
677
678    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
679    {
680        Room ra = GetRoom(a);
681        Room rb = GetRoom(b);
682        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
683        if (ra != null && rb != null)
684        {
685            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
686        }
687        return false;
688    }
689
690    #endregion
691
692    #region Extra Juttuja
693
694    IEnumerable<Direction> Suunnat()
695    {
696        yield return Direction.Left;
697        yield return Direction.Right;
698        yield return Direction.Up;
699        yield return Direction.Down;
700    }
701
702    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
703    {
704        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
705               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
706               select new Point(x, y);
707    }
708
709    /// <summary>
710    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
711    /// dx tai dy pitää olla nolla.
712    /// </summary>
713    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
714    {
715        if (dx != 0)
716        {
717            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
718            {
719                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
720            }
721            yield break;
722        }
723        if (dy != 0)
724        {
725            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
726            {
727                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
728            }
729        }
730    }
731
732    Room GetRoom(Point paikka)
733    {
734        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
735        {
736            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
737        }
738        return null;
739    }
740
741    /// <summary>
742    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
743    /// </summary>
744    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
745    {
746        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
747        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
748        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
749        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
750    }
751
752    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
753    {
754        // Feikki 3D partikkeli juttu.
755        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
756
757        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
758
759        for (int i = 0; i < maara; i++)
760        {
761            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
762            partikkeli.Image = kuva;
763            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
764            Add(partikkeli, 3);
765
766            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
767            varjo.Position = partikkeli.Position;
768            varjo.Shape = Shape.Circle;
769            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
770            Add(varjo, 2);
771
772            Vector paikka = partikkeli.Position;
773            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
774            nopeus.Y *= 0.3;
775            double g = -0.2; // painovoima
776            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
777            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
778            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
779
780            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
781
782            var ajastin = new Timer();
783            ajastin.Interval = 0.02;
784            ajastin.Timeout += delegate
785            {
786                vz += g;
787                z += vz;
788                paikka += nopeus;
789                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
790                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
791                varjo.Position = paikka;
792
793                if (z < 0.0)
794                {
795                    ajastin.Stop();
796                    partikkeli.Destroy();
797                    varjo.Destroy();
798                    if (verenLuontiAjastin != null)
799                        verenLuontiAjastin.Stop();
800                }
801            };
802            ajastin.Start();
803
804            if (verenLuontiAjastin != null)
805            {
806                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
807                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
808                {
809                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
810                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
811                    Add(veriPartikkeli, 2);
812
813                    Vector veriPaikka = paikka;
814                    double veriZ = z;
815                    double veriVz = 0.0;
816
817                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
818                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
819                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
820                    {
821                        veriVz += g;
822                        veriZ += veriVz;
823                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
824
825                        if (veriZ < 0.0)
826                        {
827                            veriPaivitysAjastin.Stop();
828                            veriPartikkeli.Destroy();
829                        }
830                    };
831                    veriPaivitysAjastin.Start();
832                };
833                verenLuontiAjastin.Start();
834            }
835        }
836    }
837
838    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
839    {
840        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
841    }
842
843    public void Splatter(Vector alkupaikka)
844    {
845        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
846    }
847
848    protected override void Update(Time time)
849    {
850        if (digging)
851        {
852            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
853            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
854            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
855            Vector suunta = loppu - alku;
856            double pituus = suunta.Magnitude;
857            if (pituus <= 2) pituus = 2;
858
859            digArrow.Color = vari;
860            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
861            digArrow.Angle = suunta.Angle;
862            digArrow.Width = pituus;
863
864            digArrowHead.Color = vari;
865            digArrowHead.Position = alku + suunta;
866            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
867        }
868
869        base.Update(time);
870    }
871
872    /*
873    protected override void Paint(Canvas canvas)
874    {
875        canvas.BrushColor = Color.Purple;
876
877        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
878        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
879        {
880            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
881            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
882            canvas.DrawLine(v, v2);
883        }
884
885        base.Paint(canvas);
886    }
887    */
888
889    #endregion
890}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.