source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6043

Revision 6043, 27.3 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)

Viimeistelyä.

Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
12 *
13 * Layerit
14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
15 *   2 - Partikkelien varjot
16 *   1 - Huoneiden katto
17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
18 *  -1 - Päivitykset
19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
20*/
21
22/// <summary>
23/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
24/// </summary>
25public abstract class Upgrade : GameObject
26{
27    public int Price { get; set; }
28
29    protected Upgrade()
30        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
31    {
32    }
33
34    /// <summary>
35    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
36    /// </summary>
37    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
38
39    /// <summary>
40    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään.
41    /// </summary>
42    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { }
43
44    /// <summary>
45    /// Kutsutaan joka syklin alussa.
46    /// </summary>
47    public virtual void SykliPaivitys() { }
48}
49
50class TrapUpgrade : Upgrade
51{
52    public int Damage { get; set; }
53
54    public bool Active
55    {
56        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; }
57    }
58
59    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen.
60    public IntMeter LatausMittari { get; set; }
61
62    public TrapUpgrade()
63    {
64        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4);
65        LatausMittari.UpperLimit += delegate
66        {
67            // Askelletaan vikasta framesta ekaan.
68            Animation.Step();
69        };
70    }
71
72    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
73    {
74        if (!Active) return;
75
76        peli.barbaarit.Remove(barbaari);
77        barbaari.Destroy();
78        peli.Splatter(huone.Position);
79
80        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan.
81        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue;
82
83        Animation.StopOnLastFrame = true;
84        Animation.Start(1);
85    }
86
87    public override void SykliPaivitys()
88    {
89        base.SykliPaivitys();
90        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue)
91        {
92            LatausMittari.Value++;
93        }
94    }
95}
96
97class CultureUpgrade : Upgrade
98{
99    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
100    public IntMeter Culture { get; set; }
101
102    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
103    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
104
105    public override void Built(Dungeon peli)
106    {
107        base.Built(peli);
108
109        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000);
110
111        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
112        KultuuriNaytto = new Label("asd");
113        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
114        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
115        KultuuriNaytto.Position = this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5);
116        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
117        peli.Add(KultuuriNaytto);
118
119        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
120        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
121
122        this.Destroyed += delegate
123        {
124            KultuuriNaytto.Destroy();
125            kuuntelija.Destroy();
126        };
127    }
128
129    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone)
130    {
131        this.Destroy();
132        huone.Upgrade = null;
133        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1)
134        {
135            peli.LopetaPeli();
136        }
137    }
138}
139
140public class Room : GameObject
141{
142    // Sijainti pelin ruudukossa.
143    public Point Location { get; set; }
144
145    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
146    public GameObject Roof { get; set; }
147
148    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
149    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
150
151    // Huoneen sisältämä päivitys.
152    public Upgrade Upgrade { get; set; }
153
154    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
155    public bool Dug
156    {
157        get { return dug; }
158        set
159        {
160            dug = value;
161            Roof.IsVisible = !Dug;
162        }
163    }
164
165    public Room(Point paikka)
166        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
167    {
168        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
169        Location = paikka;
170    }
171}
172
173public class Barbaari : GameObject
174{
175    public List<Point> Reitti { get; set; }
176
177    public Point Kohde { get; set; }
178
179    public Point Location { get; set; }
180
181    public Barbaari(double width, double height)
182        : base(width, height)
183    {
184        Reitti = new List<Point>();
185    }
186}
187
188public class Dungeon : PhysicsGame
189{
190    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
191
192    #region Kuvat
193    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
194    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
195    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
196    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
197    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo");
198    Image[] ansaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 7) select String.Format("piikit{0:0000}", i)).ToArray());
199    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("v{0:0000}", i)).ToArray());
200    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli");
201    Image taideVeri = LoadImage("taideveri");
202    #endregion
203
204    int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 };
205    int[] ansaHinnat = { 500 };
206    private int barbaariMaara = 2;
207
208    private Label kierrosIlmaisin;
209    private bool kierrosKaynnissa;
210    public bool KierrosKaynnissa
211    {
212        get
213        {
214            return kierrosKaynnissa;
215        }
216        set
217        {
218            kierrosKaynnissa = value;
219            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierrosKaynnissa ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe");
220        }
221    }
222
223    Room[,] huoneet;
224    //public List<Room> kohteet = new List<Room>();
225    public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>();
226    Room spawn;
227    Timer barbaariAjastin = new Timer();
228    Upgrade ostamassa;
229    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
230    bool digging = false;
231
232    GameObject digArrow;
233    GameObject digArrowHead;
234
235    IntMeter kultuuri = new IntMeter(1000, 0, 2000);
236
237    const int VAAKA_HUONEET = 12;
238    const int PYSTY_HUONEET = 8;
239
240    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
241    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-300, 0);
242
243    public override void Begin()
244    {
245        ClearAll();
246        Kontrollit();
247        UlkoAsuRoskaa();
248        Kauppa();
249        Nuoli();
250
251        // Luodaan huoneet ruutuihin.
252        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET];
253        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
254        {
255            var huone = CreateRoom(paikka);
256            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
257            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
258            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
259        }
260
261        LuoSpawn();
262
263        Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 };
264        sykliAjastin.Timeout += Sykli;
265        sykliAjastin.Start();
266
267        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja;
268        barbaariAjastin.Interval = 3;
269    }
270
271    void Nuoli()
272    {
273        digArrow = new GameObject(5, 5);
274        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
275        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
276        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
277        Add(digArrow, 3);
278        Add(digArrowHead, 3);
279    }
280
281    void UlkoAsuRoskaa()
282    {
283        Level.Background.Color = Color.Black;
284
285        kierrosIlmaisin = new Label("asd");
286        kierrosIlmaisin.TextColor = Color.White;
287        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150;
288        Add(kierrosIlmaisin);
289        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen.
290
291        Label rahat = new Label();
292        rahat.BindTo(kultuuri);
293        rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
294        rahat.TextColor = Color.White;
295        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
296        Add(rahat);
297    }
298
299    public void LopetaPeli()
300    {
301        ClearAll();
302        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
303        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2];
304        Add(spurdo);
305
306        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin");
307        havisit.Color = Color.HotPink;
308        havisit.Size = new Vector(300, 300);
309        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width * 0.5, Level.Top - havisit.Height * 0.5);
310        Add(havisit);
311    }
312
313    void Kauppa()
314    {
315        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
316        {
317            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
318            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
319            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
320            Add(kuva);
321
322            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
323            kuva.Clicked += delegate
324            {
325                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);
326            };
327
328            Add(new Label
329            {
330                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
331                TextColor = Color.White,
332                Text = hinnat[i].ToString()
333            });
334        }
335
336        for (int i = 0; i < 1; i++)
337        {
338            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]);
339            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
340            kuva.Color = Color.Gray;
341            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO)));
342            Add(kuva);
343
344            int indeksi = i;
345            kuva.Clicked += delegate
346            {
347                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], ansaHinnat[indeksi]);
348            };
349
350            Add(new Label
351            {
352                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0),
353                TextColor = Color.White,
354                Text = ansaHinnat[i].ToString()
355            });
356        }
357    }
358
359    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta)
360    {
361        return new TrapUpgrade
362        {
363            Image = kuva,
364            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
365            Price = hinta,
366            Animation = new Animation(ansaKuvat)
367        };
368    }
369
370    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta)
371    {
372        return new CultureUpgrade
373        {
374            Image = kuva,
375            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO,
376            Price = hinta
377        };
378    }
379
380    void LuoBarbaareja()
381    {
382        Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4);
383        barbaari.Color = Color.Red;
384        barbaari.Position = spawn.Position;
385        barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 };
386        barbaari.Animation.Start();
387        barbaari.Location = spawn.Location;
388        Add(barbaari);
389        barbaarit.Add(barbaari);
390
391        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
392    }
393
394    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
395    {
396        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat();
397        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
398        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location);
399    }
400
401    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat()
402    {
403        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList();
404    }
405
406    void Sykli()
407    {
408        // Päivitetään huoneiden päivityksiä.
409        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys());
410
411        // Päivitetään barbaareja.
412        foreach (var barbaari in barbaarit)
413        {
414            if (barbaari.Reitti.Count == 0)
415            {
416                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan.
417                continue;
418            }
419
420            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0];
421            barbaari.Reitti.RemoveAt(0);
422            Barbaari b = barbaari;
423            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(b, seuraavaPaikka));
424        }
425
426        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi.
427        if (KierrosKaynnissa && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue)
428        {
429            KierrosKaynnissa = false;
430
431            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet.
432            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom))
433            {
434                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade;
435                if (upg == null)
436                    continue;
437               
438                kultuuri.Value += upg.Culture;
439                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture);
440                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink;
441                ilmoitus.Color = Color.Black;
442                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position);
443                Add(ilmoitus);
444
445                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50;
446                var liikutusAjastin = new Timer();
447                liikutusAjastin.Interval = 0.02;
448                liikutusAjastin.Timeout += delegate
449                {
450                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y)*0.05;
451                };
452                liikutusAjastin.Start();
453
454                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
455                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop;
456            }
457        }
458    }
459
460    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka)
461    {
462        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen.
463        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu.
464        barbaari.Location = uusiPaikka;
465
466        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y];
467
468        if (huone.Upgrade != null)
469        {
470            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone);
471        }
472    }
473
474    void Kontrollit()
475    {
476        IsMouseVisible = true;
477        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
478        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
479
480        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
481    }
482
483    void SeuraavaAalto()
484    {
485        if (KierrosKaynnissa) return;
486
487        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
488        barbaariMaara += 2;
489        KierrosKaynnissa = true;
490    }
491
492    void LuoSpawn()
493    {
494        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
495        spawn.Dug = true;
496
497        Direction oviSuunta = Direction.Down;
498        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
499
500        Light valo = new Light();
501        valo.Position = spawn.Position;
502        valo.Intensity = 1;
503        valo.Distance = 40;
504        Add(valo);
505    }
506
507    void RoomPressed(Room huone)
508    {
509        digStart = huone.Location;
510        digging = true;
511        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
512    }
513
514    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
515    {
516        digging = false;
517        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
518        if (!CanDig()) return;
519
520        int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
521        int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
522        Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
523        for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
524        {
525            Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
526        }
527
528        // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
529        PaivitaHuoneidenKultuurit();
530    }
531
532    void Dig(Room alku, Room kohde)
533    {
534        // Hienot partikkeliefektit.
535        if (!alku.Dug)
536            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
537        if (!kohde.Dug)
538            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
539
540        // Merkataan huoneet kaivetuksi.
541        alku.Dug = kohde.Dug = true;
542
543        // Reiät seinään.
544        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
545        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
546        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
547        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
548    }
549
550    Room CreateRoom(Point paikka)
551    {
552        Room huone = new Room(paikka);
553        huone.Image = lattiaKuva;
554        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
555        huone.Position += huoneSiirtyma;
556        foreach (var suunta in Suunnat())
557            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
558        Add(huone, -2);
559        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
560        huone.Roof.Image = kiviKuva;
561        huone.Roof.Position = huone.Position;
562        Add(huone.Roof, 1);
563
564        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
565        Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
566        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone);
567
568        return huone;
569    }
570
571    private void PoistaPaivitys(Room huone)
572    {
573        if (huone.Upgrade != null)
574        {
575            huone.Upgrade.Destroy();
576        }
577    }
578
579    void AsetaPaivitys(Room huone)
580    {
581        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price)
582        {
583            kultuuri.Value -= ostamassa.Price;
584
585            // Lisätään päivitys huoneeseen.
586            huone.Upgrade = ostamassa;
587            Add(huone.Upgrade, -1);
588            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
589            huone.Upgrade.Built(this);
590
591            ostamassa = null;
592            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
593        }
594    }
595
596    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
597    {
598        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI <- koska pystyn
599    }
600
601    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)
602    {
603        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
604        {
605            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
606
607            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
608            upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count);
609        }
610    }
611
612    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
613    {
614        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
615        wall.Position = paikka;
616        wall.Image = seinaKuva;
617        wall.Angle = suunta.Angle;
618        Add(wall, 0);
619        return wall;
620    }
621
622    bool CanDig()
623    {
624        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
625        if (kohdeHuone == null)
626        {
627            return false;
628        }
629
630        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
631        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
632        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0);
633    }
634
635    #region Reitinlöytö
636
637    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
638    {
639        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
640            return new List<Point>();
641
642        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
643        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
644        {
645            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
646        }
647        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
648        return finder.FindPath();
649    }
650
651    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
652    {
653        Room ra = GetRoom(a);
654        Room rb = GetRoom(b);
655        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
656        if (ra != null && rb != null)
657        {
658            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
659        }
660        return false;
661    }
662
663    #endregion
664
665    #region Extra Juttuja
666
667    IEnumerable<Direction> Suunnat()
668    {
669        yield return Direction.Left;
670        yield return Direction.Right;
671        yield return Direction.Up;
672        yield return Direction.Down;
673    }
674
675    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
676    {
677        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
678               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
679               select new Point(x, y);
680    }
681
682    /// <summary>
683    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
684    /// dx tai dy pitää olla nolla.
685    /// </summary>
686    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
687    {
688        if (dx != 0)
689        {
690            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
691            {
692                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
693            }
694            yield break;
695        }
696        if (dy != 0)
697        {
698            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
699            {
700                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
701            }
702        }
703    }
704
705    Room GetRoom(Point paikka)
706    {
707        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
708        {
709            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
710        }
711        return null;
712    }
713
714    /// <summary>
715    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
716    /// </summary>
717    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
718    {
719        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
720        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
721        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
722        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
723    }
724
725    public void LuoLentavaPartikkeli(Vector alkupaikka, Image kuva, double koko, int maara, bool veri = false)
726    {
727        // Feikki 3D partikkeli juttu.
728        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
729
730        // VAROITUS: SISÄLTÄÄ JÄRKYTTÄVÄÄ KOODIA
731
732        for (int i = 0; i < maara; i++)
733        {
734            GameObject partikkeli = new GameObject(koko, koko);
735            partikkeli.Image = kuva;
736            partikkeli.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
737            Add(partikkeli, 3);
738
739            GameObject varjo = new GameObject(koko, koko / 2.0);
740            varjo.Position = partikkeli.Position;
741            varjo.Shape = Shape.Circle;
742            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
743            Add(varjo, 2);
744
745            Vector paikka = partikkeli.Position;
746            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
747            nopeus.Y *= 0.3;
748            double g = -0.2; // painovoima
749            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
750            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
751            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
752
753            var verenLuontiAjastin = veri ? new Timer() : null;
754
755            var ajastin = new Timer();
756            ajastin.Interval = 0.02;
757            ajastin.Timeout += delegate
758            {
759                vz += g;
760                z += vz;
761                paikka += nopeus;
762                partikkeli.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
763                partikkeli.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
764                varjo.Position = paikka;
765
766                if (z < 0.0)
767                {
768                    ajastin.Stop();
769                    partikkeli.Destroy();
770                    varjo.Destroy();
771                    if (verenLuontiAjastin != null)
772                        verenLuontiAjastin.Stop();
773                }
774            };
775            ajastin.Start();
776
777            if (verenLuontiAjastin != null)
778            {
779                verenLuontiAjastin.Interval = 0.1;
780                verenLuontiAjastin.Timeout += delegate
781                {
782                    GameObject veriPartikkeli = new GameObject(3, 3);
783                    veriPartikkeli.Color = Color.DarkRed;
784                    Add(veriPartikkeli, 2);
785
786                    Vector veriPaikka = paikka;
787                    double veriZ = z;
788                    double veriVz = 0.0;
789
790                    var veriPaivitysAjastin = new Timer();
791                    veriPaivitysAjastin.Interval = 0.02;
792                    veriPaivitysAjastin.Timeout += delegate
793                    {
794                        veriVz += g;
795                        veriZ += veriVz;
796                        veriPartikkeli.Position = veriPaikka + new Vector(0.0, 1.0) * veriZ;
797
798                        if (veriZ < 0.0)
799                        {
800                            veriPaivitysAjastin.Stop();
801                            veriPartikkeli.Destroy();
802                        }
803                    };
804                    veriPaivitysAjastin.Start();
805                };
806                verenLuontiAjastin.Start();
807            }
808        }
809    }
810
811    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
812    {
813        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, partikkeliKuva, 25, 6);
814    }
815
816    public void Splatter(Vector alkupaikka)
817    {
818        LuoLentavaPartikkeli(alkupaikka, taideVeri, 8, 10, true);
819    }
820
821    protected override void Update(Time time)
822    {
823        if (digging)
824        {
825            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
826            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
827            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
828            Vector suunta = loppu - alku;
829            double pituus = suunta.Magnitude;
830            if (pituus <= 2) pituus = 2;
831
832            digArrow.Color = vari;
833            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
834            digArrow.Angle = suunta.Angle;
835            digArrow.Width = pituus;
836
837            digArrowHead.Color = vari;
838            digArrowHead.Position = alku + suunta;
839            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
840        }
841
842        base.Update(time);
843    }
844
845    protected override void Paint(Canvas canvas)
846    {
847        canvas.BrushColor = Color.Purple;
848
849        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
850        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
851        {
852            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
853            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
854            canvas.DrawLine(v, v2);
855        }
856
857        base.Paint(canvas);
858    }
859
860    #endregion
861}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.