source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 5967

Revision 5967, 11.0 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11class Room : GameObject
12{
13    // Sijainti pelin ruudukossa.
14    public Point Location { get; set; }
15
16    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
17    public GameObject Roof { get; set; }
18
19    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
20    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
21
22    public String Type { get; set; }
23
24    public int Damage { get; set; }
25
26    public int Culture { get; set; }
27
28    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
29    public bool Dug
30    {
31        get { return dug; }
32        set
33        {
34            dug = value;
35            Roof.IsVisible = !Dug;
36        }
37    }
38
39    public Room(Point paikka)
40        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
41    {
42        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
43        Location = paikka;
44    }
45
46    public int Hinta { get; set; }
47
48}
49
50public class Dungeon : PhysicsGame
51{
52    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
53
54    #region Kuvat
55    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
56    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
57    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
58    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
59    static Image kulttuuriKuva1 = LoadImage("es");
60    static Image kulttuuriKuva2 = LoadImage("nyan");
61    static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo");
62    Image[] huoneKuvat = new Image[] { kulttuuriKuva1, kulttuuriKuva2, kulttuuriKuva3 };
63    #endregion
64
65    int[] hinnat = new int[] { 100, 200, 300 };
66    private int barbaariMaara = 3;
67
68    Room[,] huoneet;
69    Room spawn;
70    Timer barbaariAjastin = new Timer();
71    Room ostettu;
72    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
73    bool digging = false;
74
75    GameObject digArrow;
76    GameObject digArrowHead;
77
78    IntMeter kulttuuri = new IntMeter(300, 0, 2000);
79
80    int vaakaHuoneet = 12;
81    int pystyHuoneet = 8;
82
83    public override void Begin()
84    {
85        ClearAll();
86        Kontrollit();
87        UlkoAsuRoskaa();
88        Kauppa();
89
90        digArrow = new GameObject(5, 5);
91        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
92        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
93        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
94        Add(digArrow, 3);
95        Add(digArrowHead, 3);
96
97        // Luodaan huoneet ruutuihin.
98        huoneet = new Room[vaakaHuoneet, pystyHuoneet];
99        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
100        {
101            var huone = CreateRoom(paikka);
102            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
103            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
104            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
105        }
106
107        LuoSpawn();
108
109        barbaariAjastin.Timeout += delegate { LuoBarbaareja(); };
110        barbaariAjastin.Interval = 3;
111    }
112
113    void UlkoAsuRoskaa()
114    {
115        //Luodaan taustaolio
116        //GameObject tausta = new GameObject(vaakaHuoneet * RUUDUN_KOKO, pystyHuoneet * RUUDUN_KOKO);
117        //tausta.Color = Color.DarkBrown;
118        //tausta.Position -= new Vector(RUUDUN_KOKO * 0.5, RUUDUN_KOKO * 0.5);
119        //Add(tausta);
120
121        Level.Background.Color = Color.Black;
122
123        Label rahat = new Label();
124        rahat.BindTo(kulttuuri);
125        rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
126        rahat.TextColor = Color.White;
127        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
128        Add(rahat);
129    }
130
131    void Kauppa()
132    {
133        for (int i = 0; i < huoneKuvat.Length; i++)
134        {
135            Point lokaatio = new Point(0, 0);
136
137            Room kuva = new Room(lokaatio);
138            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
139            kuva.Image = huoneKuvat[i];
140            kuva.Hinta = hinnat[i];
141            Add(kuva);
142
143            Mouse.ListenOn(kuva, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate(Room a) { ostettu = a; }, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", kuva);
144
145            Label teksti = new Label();
146            teksti.Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0);
147            teksti.TextColor = Color.White;
148            teksti.Text = hinnat[i].ToString();
149            Add(teksti);
150        }
151    }
152
153    void LuoBarbaareja()
154    {
155        PhysicsObject barbaari = new PhysicsObject(RUUDUN_KOKO * 0.3, RUUDUN_KOKO * 0.3);
156        barbaari.Color = Color.Red;
157        //barbaari.Position = RandomGen.NextVector(Level.Right, Level.Bottom, Level.Left, Level.Top);
158        barbaari.Position = spawn.Position;
159        Add(barbaari);
160    }
161
162    void Kontrollit()
163    {
164        IsMouseVisible = true;
165        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
166        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
167
168        // Testi haku huoneesta (0, 0) -> (5, 5).
169        Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, delegate
170        {
171            FindPath(new Point(0, 0), new Point(5, 5));
172        }, null);
173
174        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
175    }
176
177    void SeuraavaAalto()
178    {
179        barbaariMaara += 2;
180        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
181    }
182
183    void LuoSpawn()
184    {
185        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
186        spawn.Dug = true;
187
188        Direction oviSuunta = ((spawn.Position - new Vector(0, RUUDUN_KOKO * 0.5)).Angle.MainDirection);
189        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
190
191        Light valo = new Light();
192        valo.Position = spawn.Position;
193        valo.Intensity = 1;
194        valo.Distance = 40;
195        Add(valo);
196       
197    }
198
199    void RoomPressed(Room huone)
200    {
201        digStart = huone.Location;
202        digging = true;
203        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
204    }
205
206    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
207    {
208        digging = false;
209        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
210        if (CanDig()) 
211        {
212            // Merkataan huoneet kaivetuksi.
213            var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y];
214            kohdeHuone.Dug = alkuHuone.Dug = true;
215
216            // Reiät seinään.
217            Direction oviSuunta = (kohdeHuone.Position - alkuHuone.Position).Angle.MainDirection;
218            Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
219            alkuHuone.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
220            kohdeHuone.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
221        }
222    }
223
224    Room CreateRoom(Point paikka)
225    {
226        Room huone = new Room(paikka);
227        huone.Image = lattiaKuva;
228        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
229        foreach (var suunta in Suunnat())
230            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
231        Add(huone, -1);
232        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
233        huone.Roof.Image = kiviKuva;
234        huone.Roof.Position = huone.Position;
235        Add(huone.Roof, 1);
236
237        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaHuone, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", huone);
238
239        return huone;
240    }
241
242    void AsetaHuone(Room huone)
243    {
244        if(ostettu != null && huone.Dug && (kulttuuri.Value > huone.Hinta))
245        {
246            huone.Damage = ostettu.Damage;
247            huone.Culture = ostettu.Culture;
248            huone.Image = ostettu.Image;
249            kulttuuri.Value -= ostettu.Hinta;
250            ostettu = null;
251        }
252    }
253
254    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
255    {
256        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
257        wall.Position = paikka;
258        wall.Image = seinaKuva;
259        wall.Angle = suunta.Angle;
260        Add(wall, 0);
261        return wall;
262    }
263
264    bool CanDig()
265    {
266        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
267        if (kohdeHuone == null)
268        {
269            return false;
270        }
271        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
272        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
273        return dx + dy == 1;
274    }
275
276    protected override void Update(Time time)
277    {
278        if (digging)
279        {
280            Color vari = CanDig() ? Color.Green : Color.Red;
281            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
282            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
283            Vector suunta = loppu - alku;
284            double pituus = suunta.Magnitude;
285            if (pituus <= 2) pituus = 2;
286
287            digArrow.Color = vari;
288            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
289            digArrow.Angle = suunta.Angle;
290            digArrow.Width = pituus;
291
292            digArrowHead.Color = vari;
293            digArrowHead.Position = alku + suunta;
294            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
295        }
296        base.Update(time);
297    }
298
299    #region Reitinlöytö
300
301    void FindPath(Point alku, Point loppu)
302    {
303        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
304        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
305        {
306            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
307        }
308        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(alku, loppu, walkable));
309        List<Point> path = finder.FindPath();
310        // Ei ota huomioon ovia :(
311    }
312
313    #endregion
314
315    #region Extra Juttuja
316
317    IEnumerable<Direction> Suunnat()
318    {
319        yield return Direction.Left;
320        yield return Direction.Right;
321        yield return Direction.Up;
322        yield return Direction.Down;
323    }
324
325    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
326    {
327        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
328               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
329               select new Point(x, y);
330    }
331
332    Room GetRoom(Point paikka)
333    {
334        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
335        {
336            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
337        }
338        return null;
339    }
340
341    /// <summary>
342    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
343    /// </summary>
344    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
345    {
346        Vector siirrettyOrigo = paikka + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
347        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
348        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
349        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
350    }
351
352    #endregion
353}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.