source: 2015/24/VeetiI/LABYRINTTI/LABYRINTTI/LABYRINTTI/LABYRINTTI.cs @ 5961

Revision 5961, 1.6 KB checked in by mikrkana, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class LABYRINTTI : PhysicsGame
10{
11    Image olionKuva = LoadImage("hirviötekstuuri");
12
13    const double RUUDUN_LEVEYS = 50.0;
14    const double RUUDUN_KORKEUS = 50.0;
15
16    public override void Begin()
17    {
18        //PhysicsObject mob = new PhysicsObject(500,400);
19        //Add(mob);
20        //mob.Image = olionKuva;
21        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22
23
24        Level.Background.Color = Color.Maroon;
25
26
27        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down,
28          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
29        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down,
30          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
31        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down,
32          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
33        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down,
34          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
35
36
37        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
38    }
39    void LuoKentta()
40    {
41        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("labyrintinkenttä");
42        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoSeinä);
43        ruudut.Execute(RUUDUN_LEVEYS, RUUDUN_KORKEUS);
44    }
45    void LuoSeinä(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47
48    }
49
50
51 void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
52    {
53
54        pelaaja1.Push(vektori);
55    }
56
57}
58// TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
59
60
61
62
63
64
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.