source: 2015/24/UunoT/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2.cs @ 6003

Revision 6003, 7.2 KB checked in by iisaaira, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli2 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const double kiipeaNopeus = 250;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15    int kenttaNro = 1;
16   
17    PlatformCharacter pelaaja1;
18    Image RuneStone = LoadImage("Runestone");
19    Image pelaajanKuva = LoadImage("Main");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
21    Image naamakuva = LoadImage ("Untitled");
22    Image brick = LoadImage("Castlebirck");
23    Image Blast = LoadImage("RuneBbbblast");
24    Image ruoho = LoadImage("Crasstiel");
25    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
26
27
28    public override void Begin()
29    {
30        SeuraavaKentta();
31       
32    }
33    void SeuraavaKentta()
34    {
35        ClearAll();
36        Gravity = new Vector(0, -1000);
37
38        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
39        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
40        //else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3");
41        else if (kenttaNro > 2) Exit();
42        LisaaNappaimet();
43
44
45
46        Camera.Follow(pelaaja1);
47        Camera.ZoomFactor = 1.2;
48        Camera.StayInLevel = true;
49    }
50   
51
52    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi)
53    {
54        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi);
55       
56        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
57        //kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
58        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
59        kentta.SetTileMethod('R', maata);
60        kentta.SetTileMethod('K', LuoKrystalli);
61        kentta.SetTileMethod('B', Luoprotaali);
62        //kentta.SetTileMethod('T', LisaaTikkaat);
63        //kentta.SetTileMethod('p', spawneri);
64        //kentta.SetTileMethod('b', LuoNaama);
65        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
66        Level.CreateBorders();
67        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68    }
69
70    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
73        taso.Image = brick;
74        taso.Position = paikka;
75        taso.Tag = "seina";
76       
77        Add(taso);
78    }
79    //void LisaaTikkaat(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
80    //{
81    //    PhysicsObject tikkaat = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
82    //    tikkaat.IgnoresCollisionResponse = true;
83    //    tikkaat.Tag = "tikkaat";
84    //    tikkaat.Position = paikka;
85    //    Add(tikkaat);
86    //}
87
88    //void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
89    //{
90    //    PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
91    //    tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
92    //    tahti.Position = paikka;
93    //    tahti.Image = tahtiKuva;
94    //    tahti.Tag = "tahti";
95    //    Add(tahti);
96    //}
97
98    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
99    {
100        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
101        pelaaja1.Position = paikka;
102        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
103        pelaaja1.Mass = 4.0;
104        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
105        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
106        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "tikkaat", Kiipea);
107        AddCollisionHandler(pelaaja1, "portaali", Karttavaihto);
108        Add(pelaaja1);
109    }
110    void maata (Vector paikka, double leveys, double korkeus)
111    {
112      PhysicsObject mMata = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
113      mMata.Image = ruoho;
114      mMata.Position = paikka;
115      mMata.Tag = "seina";
116      Add(mMata);
117       
118       
119     
120    }
121    void Luoprotaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
122    { 
123    PhysicsObject protaali = new PhysicsObject(leveys,korkeus);
124    protaali.Tag = "portaali";
125    protaali.Position = paikka;
126    Add (protaali);
127    }
128    void Karttavaihto(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject protaali) 
129    {
130        kenttaNro += 1;
131        SeuraavaKentta();
132    }
133    void LisaaNappaimet()
134    {
135        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
136        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
137
138        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
139        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
140        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
141
142        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
143
144        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
145        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
146        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
147       
148        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
149    }
150
151    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
152    {
153        hahmo.Walk(nopeus);
154    }
155
156    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
157    {
158        hahmo.Jump(nopeus);
159    }
160
161    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
162    {
163        maaliAani.Play();
164        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
165        tahti.Destroy();
166    }
167   
168   
169
170   
171   //void Kiipea(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tikkaat)
172    //{
173       //hahmo.IgnoresPhysicsLogics = true;
174        //hahmo.MoveTo(new Vector(hahmo.X, tikkaat.Top), 100);
175
176        //if (Keyboard.IsAltDown())
177        //{
178
179           
180          //  hahmo.Push(new Vector(0, 100000));
181        //}
182    //}
183    void LuoKrystalli(Vector paikka, double x, double y)
184    {
185        PhysicsObject krystalli = new PhysicsObject(40, 100);
186        krystalli.Position = paikka;
187        krystalli.Shape = Shape.Ellipse;
188        krystalli.Image = RuneStone;
189        krystalli.Brain = new FollowerBrain(pelaaja1);
190        krystalli.CollisionIgnoreGroup = 3;
191        Add(krystalli);
192
193
194        Timer ajastin = new Timer();
195        ajastin.Interval = 1;
196        ajastin.Timeout += delegate { RuneBlast(krystalli); };
197        ajastin.Start();
198       
199    }
200    void RuneBlast(PhysicsObject krystalli)
201    {
202        PhysicsObject runeblast = new PhysicsObject(50, 15);
203        runeblast.Position = krystalli.Position;
204        Vector suunta = (pelaaja1.Position - krystalli.Position).Normalize();
205        runeblast.CollisionIgnoreGroup = 3;
206        runeblast.Image = Blast;
207        runeblast.Angle = suunta.Angle;
208        runeblast.IgnoresGravity = true;
209        Add(runeblast);
210        runeblast.Hit(suunta * 750);
211        runeblast.Tag = "Prjectile";
212        AddCollisionHandler = (runeblast, "seina", tromaaseina);
213    }
214    //void spawneri(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
215    //{
216    //    Timer kutsuja = new Timer();
217    //    kutsuja.Interval = 0.25;
218    //    kutsuja.Timeout += delegate { LuoNaama(paikka); };
219    //    kutsuja.Start();
220    //}
221    void tromaaseina(
222    {
223       
224    }
225
226}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.