source: 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 5919

Revision 5919, 3.8 KB checked in by oslahtin, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("Pulla");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("pacman");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21    IntMeter pisteLaskuri;
22
23    public override void Begin()
24    {
25        Gravity = new Vector(0, -1000);
26
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29        LuoPistelaskuri();
30
31        Camera.Follow(pelaaja1);
32        Camera.ZoomFactor = 1.2;
33        Camera.StayInLevel = true;
34    }
35
36    void LuoKentta()
37    {
38        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
41        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45    }
46
47    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
48    {
49        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
50        taso.Position = paikka;
51        taso.Color = Color.Emerald;
52        Add(taso);
53    }
54
55    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
56    {
57        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
58        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
59        tahti.Position = paikka;
60        tahti.Image = tahtiKuva;
61        tahti.Tag = "tahti";
62        Add(tahti);
63    }
64
65    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
68        pelaaja1.Position = paikka;
69        pelaaja1.Mass = 4.0;
70        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
71        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
72        Add(pelaaja1);
73    }
74
75    void LisaaNappaimet()
76    {
77        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
78        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
79
80        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
81        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
82        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
83
84        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
85
86        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
87        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
88        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
89
90        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
91    }
92
93    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
94    {
95        hahmo.Walk(nopeus);
96    }
97
98    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
99    {
100        hahmo.Jump(nopeus);
101    }
102
103    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
104    {
105        maaliAani.Play();
106        MessageDisplay.Add("Jaa.");
107        tahti.Destroy();
108    }
109    void LuoPistelaskuri()
110    {
111        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
112
113        Label pisteNaytto = new Label();
114        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
115        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
116        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
117        pisteNaytto.Color = Color.White;
118
119        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
120        Add(pisteNaytto);
121    }
122
123}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.