source: 2015/24/JuusoM/JuusonHyppelyPeli/JuusonHyppelyPeli/JuusonHyppelyPeli/JuusonHyppelyPeli.cs @ 6056

Revision 6056, 8.7 KB checked in by jujamann, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class JuusonHyppelyPeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14   
15
16
17    PlatformCharacter pelaaja1;
18
19    Image pelaajanKuva = LoadImage("SpiderKnight");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("176");
21    Image piikkikuva = LoadImage("piikki");
22    Image pahiskuva = LoadImage("pahis1");
23    Image Pommi = LoadImage("pommi");
24    Image maalikuva = LoadImage("maali1");
25    Image pahiskuva2 = LoadImage("vaahtokarkkiMlg");
26    Image pahiskuva3 = LoadImage("SuperSoini");
27    Image AseKuva = LoadImage("ebin ak");
28    int kenttaNro = 1;
29
30
31    public override void Begin()
32    {
33        AloitaAlusta();
34    }
35
36    void AloitaAlusta()
37    {
38        ClearAll();
39        Gravity = new Vector(0, -1000);
40
41   
42
43
44        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
45        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
46        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3");
47        else if (kenttaNro > 3) Exit();
48
49
50        LisaaNappaimet();
51
52        Camera.Follow(pelaaja1);
53        Camera.ZoomFactor = 1.2;
54        Camera.StayInLevel = true;
55    }
56
57
58    void LuoKentta(String kentanNimi)
59    {
60        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kentanNimi);
61        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
62        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
63        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
64        kentta.SetTileMethod('p', LisaaPiikki);
65        kentta.SetTileMethod('v', LisaaPahis);
66        kentta.SetTileMethod('b', LisaaPommi);
67        kentta.SetTileMethod('m', Lisaamaali);
68        kentta.SetTileMethod('1', LisaaPahis2);
69        kentta.SetTileMethod('2', LisaaPahis3);
70       
71       
72kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
73       
74        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
75    }
76
77    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
80        taso.Position = paikka;
81        taso.Color = Color.Green;
82        Add(taso);
83    }
84
85    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
86    {
87       Vihollinen pahis = new Vihollinen(leveys * 1.5, korkeus * 2.5, 2);// elämän määrä viimeisenä
88        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
89        tasoAivot.Speed = 100;
90
91        pahis.Brain = tasoAivot;
92        pahis.Position = paikka;
93        pahis.Position += new Vector(0, korkeus);
94        pahis.Color = Color.White;
95        pahis.Tag = "pahis";
96        pahis.Image = pahiskuva;
97        Add(pahis);
98
99    }
100    void LisaaPahis2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
101    {
102        Vihollinen pahis2 = new Vihollinen(leveys * 1.5, korkeus * 2.5, 3);// vimmeinen numero elämän määrä
103        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
104        tasoAivot.Speed = 100;
105
106        pahis2.Brain = tasoAivot;
107        pahis2.Position = paikka;
108        pahis2.Position += new Vector(0, korkeus);
109        pahis2.Color = Color.White;
110        pahis2.Tag = "pahis";
111        pahis2.Image = pahiskuva2;
112        Add(pahis2);
113    }
114    void LisaaPahis3(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
115    {
116    Vihollinen pahis3 = new Vihollinen(leveys * 1.5, korkeus * 2.5, 4);
117        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
118        tasoAivot.Speed = 100;
119
120        pahis3.Brain = tasoAivot;
121        pahis3.Position = paikka;
122        pahis3.Position += new Vector(0, korkeus);
123        pahis3.Color = Color.White;
124        pahis3.Tag = "pahis";
125        pahis3.Image = pahiskuva3;
126        Add(pahis3);
127    }
128    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
129    {
130        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
131        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
132        tahti.Position = paikka;
133        tahti.Image = tahtiKuva;
134        tahti.Tag = "tahti";
135        Add(tahti);
136
137    }
138    void LisaaPommi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
139    {
140        PhysicsObject pommi = PhysicsObject.CreateStaticObject(LoadImage("pommi"));
141        pommi.Position = paikka;
142        pommi.Color = Color.Black;
143        pommi.Size = new Vector(leveys, korkeus);
144        pommi.Tag = "pommi";
145        Add(pommi);
146
147    }
148
149
150    void LisaaRajahdys(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject pommi)
151    {
152        Explosion rajahdys = new Explosion(500);
153       rajahdys.Speed = 500.0;
154      rajahdys.Force = 10000;
155       rajahdys.Position = pommi.Position;
156
157        Add(rajahdys);
158        pommi.Destroy();
159    }
160
161
162    void LisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
163    {
164        PhysicsObject piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
165        piikki.Position = paikka;
166        piikki.Color = Color.White;
167        piikki.Tag = "piikki";
168        piikki.Image = piikkikuva;
169        Add(piikki);
170    }
171    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
172    {
173        ammus.Destroy();
174        if (kohde.Tag.Equals("pahis"))
175        {
176            ((Vihollinen)kohde).ElamaLaskuri.Value -= 1;
177        }
178
179   
180   
181   
182   
183    }
184    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja1)
185    {
186        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot();
187
188        if (ammus != null)
189        {
190            //ammus.Size *= 3;
191            //ammus.Image = ...
192            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
193        }
194    }
195
196
197
198    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
199    {
200        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
201        pelaaja1.Position = paikka;
202        pelaaja1.Mass = 4.0;
203        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
204        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
205        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikki", TormaaPiikkiin);
206        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", TormaaPiikkiin);
207        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pommi", LisaaRajahdys);
208        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin);
209        Add(pelaaja1);
210        AssaultRifle pelaajan1Ase = new AssaultRifle(40, 20);
211        //Ammusten määrä aluksi:
212        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 100;
213        pelaajan1Ase.Image = AseKuva;
214        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
215        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
216        pelaaja1.Weapon = pelaajan1Ase;
217        pelaaja1.Weapon.Position += new Vector(15.0, 0.0);
218
219    }
220    void TormaaPiikkiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject piikki)
221    {
222     
223        MessageDisplay.Add("Kuolit :(");
224        hahmo.Destroy();
225        Timer.SingleShot(2, AloitaAlusta);
226    }
227
228
229    void LisaaNappaimet()
230    {
231        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
232        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
233
234        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
235        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
236        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
237
238        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
239
240        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
241        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
242        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
243        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
244
245
246        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
247    }
248
249    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
250    {
251        hahmo.Walk(nopeus);
252    }
253
254    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
255    {
256        hahmo.Jump(nopeus);
257       
258    }
259
260    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
261    {
262       
263        MessageDisplay.Add("Joit RedBullia!");
264        tahti.Destroy();
265    }
266    void Lisaamaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
267    {
268      PhysicsObject maali  = new PhysicsObject(leveys * 2, korkeus * 2);
269      maali.Position = paikka;
270      maali.Y += korkeus;
271      maali.Image = maalikuva;
272      maali.Tag = "maali";
273      Add(maali);
274    }
275    void SeuraavaKentta()
276    {
277        kenttaNro++;
278        AloitaAlusta(); 
279
280    }
281    void TormaaMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali)
282    {
283        SeuraavaKentta();
284    }
285
286
287}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.