source: 2015/24/JouniP/Tasohyppelyesimerkki/Tasohyppelyesimerkki/Tasohyppelyesimerkki/Tasohyppelyesimerkki.cs @ 6021

Revision 6021, 4.3 KB checked in by jotapoti, 8 years ago (diff)

Esimerkkiohjelmat lisätty

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelyesimerkki : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    //Pelin alussa ollaan kentässä 1
23    int kenttaNro = 1;
24
25    public override void Begin()
26    {
27        //IsFullScreen = true;
28        VaihdaKenttaa();
29    }
30
31    void VaihdaKenttaa()
32    {
33        ClearAll();
34        Gravity = new Vector(0, -1000);
35
36        LuoKentta();
37        LisaaNappaimet();
38
39        Camera.Follow(pelaaja1);
40        Camera.ZoomFactor = 1.2;
41        Camera.StayInLevel = true;
42    }
43
44    void LuoKentta()
45    {
46        if (kenttaNro > 2)
47        {
48            MessageDisplay.Add("Voitit pelin!");
49            Timer.SingleShot(3.0, Exit);
50            return;
51        }
52
53        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+kenttaNro);
54        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
55        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
56        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
57        kentta.SetTileMethod('m', LisaaMaali);
58        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
59        Level.CreateBorders();
60        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
61    }
62
63    void TormaaMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali)
64    {
65        kenttaNro++;
66        VaihdaKenttaa();
67    }
68
69    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject maali = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
72        maali.MakeStatic();
73        maali.Color = Color.Emerald;
74        maali.Position = paikka;
75        maali.Tag = "maali";
76        Add(maali);
77    }
78
79    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
80    {
81        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
82        taso.Position = paikka;
83        taso.Color = Color.Green;
84        Add(taso);
85    }
86
87    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
88    {
89        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
90        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
91        tahti.Position = paikka;
92        tahti.Image = tahtiKuva;
93        tahti.Tag = "tahti";
94        Add(tahti);
95    }
96
97    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
98    {
99        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
100        pelaaja1.Position = paikka;
101        pelaaja1.Mass = 4.0;
102        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
103        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
104        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin);
105        Add(pelaaja1);
106    }
107
108    void LisaaNappaimet()
109    {
110        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
111        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
112
113        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
114        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
115        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
116
117        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
118
119        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
120        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
121        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
122
123        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
124    }
125
126    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
127    {
128        hahmo.Walk(nopeus);
129    }
130
131    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
132    {
133        hahmo.Jump(nopeus);
134    }
135
136    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
137    {
138        maaliAani.Play();
139        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
140        tahti.Destroy();
141    }
142}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.