source: 2015/24/EemeliN/Space-adventure/Space-adventure/Space-adventure/Space_adventure.cs @ 5983

Revision 5983, 4.1 KB checked in by eeonilni, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Space_adventure : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("oikean kokoinen pelaajan kuva");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -9.81);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28        Vihollinen();
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.0;
32        Camera.StayInLevel = false;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("kenttä 2");
38        kentta.SetTileMethod(Color.Gray, LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod(Color.Gold, LisaaTahti);
40        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaPelaaja);
41        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
42        Level.CreateBorders();
43        kentta.SetTileMethod(Color.BrightGreen, LisaaVihollinen); 
44        Level.Background.Image = LoadImage("asteroidi kenttä");
45        //Level.Size = new Vector(3000, 2000);
46        Level.Background.FitToLevel();
47        Gravity = new Vector(0, -1000.81);
48        //Level.Width = Screen.Width;
49
50    }
51
52   
53
54    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
55    {
56        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
57        taso.Position = paikka;
58        taso.Color = Color.Black;
59        Add(taso);
60       
61    }
62
63    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
66        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
67        tahti.Position = paikka;
68        tahti.Image = tahtiKuva;
69        tahti.Tag = "tahti";
70        Add(tahti);
71    }
72
73    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
74    {
75 
76    }
77
78    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
79    {
80        pelaaja1 = new PlatformCharacter(2*leveys, 2*korkeus);
81        pelaaja1.Position = paikka;
82        pelaaja1.Mass = 40.0;
83        pelaaja1.Color = Color.Black;
84        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
85        pelaaja1.Shape = Shape.FromImage(pelaajanKuva);
86       
87        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
88        Add(pelaaja1);
89
90
91
92
93    }
94
95    void LisaaNappaimet()
96    {
97        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
98        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
99
100        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
101        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
102        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
103
104        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
105
106        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
107        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
108        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
109
110        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
111    }
112
113    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
114    {
115        hahmo.Walk(nopeus);
116    }
117
118    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
119    {
120        hahmo.Jump(nopeus);
121       
122    }
123
124    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
125    {
126        maaliAani.Play();
127        MessageDisplay.Add("Oletko aivan varma että haluat poimia tämän???!");
128        tahti.Destroy();
129    }
130
131    void Vihollinen()
132    { 
133   
134
135        //Image olionkuvaKuva = LoadImage();
136 
137
138
139    }
140
141   
142
143}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.