source: 2015/23/ohjaajat/ValasPeliEsittely/ValasPeli/ValasPeli/Valas.cs @ 7174

Revision 7173, 1.2 KB checked in by sieerinn, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9class Valas : PhysicsObject
10{
11
12    private Timer pomppujenVali = new Timer();
13    public Timer Pompattu
14    {
15        get { return pomppujenVali; }
16    }
17
18    private IntMeter pomput = new IntMeter(5, 0, 5);    //durrur 3 tuntuu vähältä mutta onko 5 paljon 
19                                                        // - ei oo, jos kaikki 4 hyppää saman päälle? -j
20                                                        //no tää oli itse asiassa väärä kysymys koska siitähän
21                                                        //se on kiinni, kui usein törmäys lasketaan.
22    public  IntMeter PomppuLaskuri
23    {
24        set { }
25        get { return pomput; } 
26    }
27
28    private bool supervalas;
29    public bool SuperValas
30    {
31        get { return supervalas; }
32        set { supervalas = value; }
33    }
34
35
36    public Valas(double leveys, double korkeus, bool supervalas): base(leveys, korkeus)
37    {
38        this.supervalas = supervalas;
39        this.MakeStatic();
40    }
41}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.