source: 2015/23/ToukoA/HotlineVihti/FatalShot/FatalShotContent/kentta.txt @ 5881

Revision 5881, 917 bytes checked in by toolala, 7 years ago (diff)

Poistettiin pelaajalta silmät, jotta näyttää kääntyvän aseen kanssa. Haulikon rangea isonnettu +0.10. Kenttään ~ 3 vihollista lisää.

Line 
1####################################################
2#........................##../...#....#...&........#
3#.# .&...............#...##......#..&.#.........&..#
4#%#......&...........#..H##......#.........&.......#
5#.#...&..............#...##......#....#............#
6#....................#...##......#..&.#........&...#
7#....................#...##..&...#....#............#
8#.......&..........#.....##......#.........&.......#
9#..................#.............#....##############
10#........................##......#..&..............#
11#................&.......##......#....#............#
12#........&...............##..&...#....#...&........#
13#........................##......#.................#
14#..............&.........##......#....##############
15#........................##...........#.........&..#
16#........&...............##...........&............#
17####################################################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.