source: 2015/23/ToukoA/HotlineVihti/FatalShot/FatalShotContent/kentta.txt @ 5871

Revision 5871, 917 bytes checked in by toolala, 7 years ago (diff)

Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty

Line 
1####################################################
2#€.......................##......#....#...&........#
3#.# .&...............#...##......#....#............#
4#%#......&...........#...##......#.........&.......#
5#H#...&..............#...##......#....#............#
6#....................#...##......#....#........&...#
7#....................#...##..&...#....#............#
8#..................#.....##......#.........&.......#
9#..................#.............#....##############
10#........................##......#.................#
11#................&.......##......#....#............#
12#........&...............##..&...#....#...&........#
13#........................##......#.................#
14#..............&.........##......#....##############
15#........................##...........#..../.......#
16#........................##...........&............#
17####################################################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.