source: 2015/23/RobertR/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 5893

Revision 5893, 5.3 KB checked in by jotapoti, 6 years ago (diff)

leirin lopussa valmis versio

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("paavo");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("patty");
19    Image sieniKuva = LoadImage ("fire");
20    Image purkeriKuva = LoadImage("purkeri");
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24       
25    {LuoPistelaskuri();
26        Gravity = new Vector(0, -1000);
27        MediaPlayer.Play("paavomusa");
28        MediaPlayer.IsRepeating = true;
29        LuoKentta();
30        LisaaNappaimet();
31
32        Camera.Follow(pelaaja1);
33        Camera.ZoomFactor = 1.2;
34        Camera.StayInLevel = true;
35    }
36
37    void LuoKentta()
38    {
39        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
40        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
41        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
42        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
43        kentta.SetTileMethod('f', LisaaSieni);
44        kentta.SetTileMethod('p', LisaaPurkeri);
45        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
46        Level.CreateBorders();
47        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
48    }
49
50    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
51    {
52        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
53        taso.Position = paikka;
54        taso.Color = Color.Green;
55        Add(taso);
56    }
57
58    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
59    {
60        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
61        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
62        tahti.Position = paikka;
63        tahti.Image = tahtiKuva;
64        tahti.Tag = "tahti";
65        Add(tahti);
66    }
67    void LisaaSieni(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
68    {
69    PhysicsObject sieni = new PhysicsObject( leveys, korkeus);
70        sieni.Position = paikka;
71        sieni.Image = sieniKuva;
72        sieni.Tag = "sieni";
73        Add(sieni);
74    }
75    void LisaaPurkeri(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
76    {
77        PhysicsObject purkeri = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
78        purkeri.Position = paikka;
79        purkeri.Image = purkeriKuva; 
80        purkeri.Tag = "purkeri";
81        Add(purkeri);
82    }
83    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
84    {
85        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
86        pelaaja1.Position = paikka;
87        pelaaja1.Mass = 4.0;
88        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
89        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
90        AddCollisionHandler(pelaaja1, "sieni", TormaaSieneen);
91        AddCollisionHandler(pelaaja1, "purkeri", TormaaPurkeriin);
92
93        Add(pelaaja1);
94    }
95    void TormaaSieneen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject sieni)
96    {
97        pelaaja1.Destroy();
98        MessageDisplay.Add("Hävisit pelin");
99
100
101    }
102    void LisaaNappaimet()
103    {
104        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
105        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
106
107        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
108        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
109        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
110
111        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
112
113        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
114        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
115        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
116
117        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
118    }
119
120    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
121    {
122        hahmo.Walk(nopeus);
123    }
124
125    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
126    {
127        hahmo.Jump(nopeus);
128    }
129    IntMeter pisteLaskuri;
130
131    void LuoPistelaskuri()
132    {
133        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
134
135        Label pisteNaytto = new Label();
136        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
137        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
138        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
139        pisteNaytto.Color = Color.Fuchsia;
140
141        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
142        Add(pisteNaytto);
143       
144        pisteNaytto.Title = "Krabby Patty!";
145        pisteNaytto.Color = Color.White;
146       
147    }
148    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
149    {
150        MessageDisplay.Add("Keräsit Krabby Patty");
151        tahti.Destroy();
152        pisteLaskuri.Value += 1;
153    }
154    void TormaaPurkeriin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject purkeri)
155    {
156        maaliAani.Play();
157        MessageDisplay.Add("VOITIT PELIN! VOITIT PELIN! VOITIT PELIN! VOITIT PELIN! VOITIT PELIN! ");
158        purkeri.Destroy();
159        pisteLaskuri.Value += 1;
160    }
161}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.