source: 2015/23/JouniP/HienoPallopeli/HienoPallopeli/HienoPallopeli/HienoPallopeli.cs @ 5857

Revision 5857, 1.2 KB checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa kanssa värejä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class HienoPallopeli : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        Level.CreateBorders(true);
14
15        for (int i = 0; i < 40; i++)
16        {
17            LisaaPallo();
18        }
19
20        Camera.ZoomToAllObjects();
21        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
22    }
23
24    public void LisaaPallo()
25    {
26        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(50, 50);
27        pallo.Shape = Shape.Circle;
28        pallo.Position = RandomGen.NextVector(Level.Left, Level.Bottom, Level.Right, Level.Top);
29        pallo.Color = RandomGen.NextColor();
30        pallo.Tag = "ympyra";
31        pallo.Restitution = 1.0;
32        pallo.KineticFriction = 0.1;
33        Add(pallo);
34
35        Vector impulssi = RandomGen.NextVector(10, 200);
36        pallo.Hit(impulssi);
37
38        AddCollisionHandler(pallo, "ympyra", PalloTormasi);
39    }
40
41    void PalloTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
42    {
43        tormaaja.Color = Color.Lerp(tormaaja.Color, kohde.Color, 0.5);
44    }
45}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.