source: 2015/23/EemeliK/OikeeZombieLand/Files/ZombieLandV1.0/ZombieLand/ZombieLand/ZombieLand.cs @ 5890

Revision 5890, 77.0 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9class Vihu : PhysicsObject
10{
11    private DoubleMeter elamaLaskuri = new DoubleMeter(9, 0, 9);
12    public DoubleMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
13
14    public Vihu(double leveys, double korkeus)
15        : base(leveys, korkeus)
16    {
17        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); };
18    }
19}
20
21class KamaMittari
22{
23    public IntMeter Määrä;
24    public Label Kuva;
25    public Label Teksti;
26
27    public KamaMittari(int max, Image kuva, Vector paikka, ZombieLand peli)
28    {
29        Määrä = new IntMeter(0, 0, max);
30
31        Kuva = new Label();
32        Kuva.Position = paikka;
33        Kuva.Width = 30;
34        Kuva.Image = kuva;
35        //Kuva.IsVisible = false;
36        peli.Add(Kuva);
37
38        Teksti = new Label();
39        Teksti.Position = paikka + new Vector(50, 0);
40        Teksti.TextColor = Color.Black;
41        Teksti.Color = Color.White;
42        Teksti.BindTo(Määrä);
43        //Teksti.IsVisible = false;
44        peli.Add(Teksti);
45
46        Määrä.LowerLimit += delegate
47        {
48            //Teksti.IsVisible = false;
49            //Kuva.IsVisible = false;
50        };
51    }
52
53    public void Lisaa(int maara)
54    {
55        Teksti.IsVisible = true;
56        Kuva.IsVisible = true;
57        Määrä.Value += maara;
58    }
59}
60
61public class ZombieLand : PhysicsGame
62{
63    List<Vector> loottilista = new List<Vector>();
64
65    enum LoottiTyyppi
66    {
67        Log, Kiikari, Ducktape, Putki, Linssi
68    }
69    const int loottiTyyppeja = 5;
70    Image[] loottikuvat = LoadImages("log", "kiikari", "ducktape", "putki", "Linssi");
71    KamaMittari[] kamaMittarit = new KamaMittari[loottiTyyppeja];
72    int[] maxLoot = new int[] { 15, 30, 30, 30, 30 };
73
74    SoundEffect pislaapiupiu= LoadSoundEffect("pislaaani");
75    PhysicsObject kuski;
76    PhysicsObject epaKuski;
77    AssaultRifle pelaajan2Ase;
78    PhysicsObject Ammoboxi;
79    DoubleMeter elamaLaskuri;
80    DoubleMeter ElamaLaskuri2;
81    List<Vector> Spawnauspaikat = new List<Vector>();
82    IntMeter zombilaskuri = new IntMeter(0, 0, 30);
83    PhysicsObject pelaaja;
84    PhysicsObject hela;
85    PhysicsObject pelaaja2;
86    PhysicsObject auto;
87    PhysicsObject koripallo;
88    PhysicsObject koriskentta;
89    PhysicsObject autotie;
90    PhysicsObject autotieflipped;
91    PhysicsObject palikka;
92    GameObject cursor;
93    GameObject cursor2;
94
95    //IntMeter logimittari = new IntMeter(0, 0, 15);
96    //IntMeter TavaraMittari = new IntMeter(0, 0, 1500000);
97    PhysicsObject penkki;
98    PhysicsObject Lattia;
99    AssaultRifle pelaajanase;
100    double valonlisaysmaara = -0.1;
101    Inventory inventory = new Inventory();
102
103    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelaajakonsulla");
104    Image pelaajanKuvaAK = LoadImage("pelaajakonsulla");
105    string aseNimi = "pistooli";
106   
107    Image helaKuva = LoadImage("hela");
108    Image koriskentanKuva = LoadImage("koriskentta");
109    Image autonKuva = LoadImage("auto");
110    Image parkkipaikanKuva = LoadImage("parkkipaikka");
111    Image koripallonKuva = LoadImage("koripallo");
112    Image zombinkuva = LoadImage("zombie_move_0002");
113    Image pelaaja2Kuva = LoadImage("soldiertorso");
114    Image taustaKuva = LoadImage("grass");
115    Image creepylattia = LoadImage("creepylattia");
116    Image autotienKuva = LoadImage("autotietie");
117    Image penkinKuva = LoadImage("penkki");
118    Image puunKuva = LoadImage("dree1");
119    Image ammonKuva = LoadImage("ammo");
120    Image LogiKuva = LoadImage("log");
121    Image kivenKuva = LoadImage("floor");
122    Image zombinKuva = LoadImage("floor");
123    Image autotieflippedinKuva = LoadImage("autotie");
124    private Image[] jalkaKuvat = LoadImages("officer_legs_0001", "officer_legs_0002", "officer_legs_0003", "officer_legs_0004");
125   
126   
127    public override void Begin()
128    {
129        IsFullScreen = false;
130
131        LuoKentta();
132        LuoElamaLaskuri();
133        LuoElamaLaskuri2();
134        LuoPelaajan2Ase();
135        Ammukset();
136        LuoCursor();
137        LuoCursor2(new Vector(pelaaja2.Position.X + 20, pelaaja2.Position.Y + 20));
138        LisaaNappaimet();
139
140        for (int i = 0; i < loottikuvat.Length; i++)
141        {
142            kamaMittarit[i] = new KamaMittari(maxLoot[i], loottikuvat[i], new Vector(Screen.Right - 150, Screen.Top - 100 - 50 * i), this);
143        }
144       
145        AddCollisionHandler(pelaaja, auto, MeneAutoon);
146        AddCollisionHandler(pelaaja2, auto, MeneAutoon);
147        AddCollisionHandler(pelaaja, "Ammoboxi", SaaAmmoBoxi);
148        AddCollisionHandler(pelaaja2, "lootti", KeraaLootti);
149       
150        AddCollisionHandler(pelaaja, "hela", SaaHela);
151        AddCollisionHandler(pelaaja2, "hela", SaaHelaa);
152        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
153        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
154    }
155
156    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
157    {
158        pelaaja = new PhysicsObject(70, 70);
159        pelaaja.Position = paikka;
160        pelaaja.Color = Color.Blue;
161        pelaaja.Tag = "pelaaja";
162        pelaaja.Image = pelaajanKuva;
163        pelaaja.LinearDamping = 0.9;
164
165        Add(pelaaja, 2);
166
167        Add(inventory);
168
169        //  GameObject jalat = new GameObject(50,50);
170        //  jalat.Image = jalkaKuvat[0];
171        //  Add(jalat, -1);
172        //  Animation kavely = new Animation(jalkaKuvat);
173        //  kavely.FPS = 9;
174        //  jalat.Animation = kavely;
175        //  jalat.Animation.Start();
176        //  Timer kavelyajastin = new Timer();
177        //  kavelyajastin.Interval = 0.01;
178        //  kavelyajastin.Timeout += delegate
179        //  {
180        //      jalat.Position = pelaaja.Position;
181        //      jalat.AbsoluteAngle = pelaaja.AbsoluteAngle;
182
183
184        /*
185        if (pelaaja.Velocity.Magnitude >= 0.5)
186        {
187            kavely.FPS = pelaaja.Velocity.Magnitude / 200.0 * 8;
188        }
189         */
190
191        //    if (pelaaja.Velocity.Magnitude >= 0.5 && !kavely.IsPlaying)
192        //    {
193        //        kavely.Start();
194        //    }
195        //    if (pelaaja.Velocity.Magnitude < 0.5 && kavely.IsPlaying)
196        //    {
197        //        kavely.Stop();
198        //    }
199        //};
200        //kavelyajastin.Start();
201
202        pelaajanase = new AssaultRifle(1, 1);
203        pelaajanase.Ammo.Value = 10;
204        pelaajanase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
205        pelaajanase.FireRate = 1;
206        pelaajanase.IsVisible = false;
207        pelaajanase.Angle = Angle.FromDegrees(90);
208
209        pelaaja.Add(pelaajanase);
210
211        SmoothTextures = false;
212
213        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
214        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
215        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
216        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
217       
218
219        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Allah", pelaajanase);
220        Mouse.ListenMovement(0.0, AllahuAkbar, "pommi");
221
222
223
224    }
225
226    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
227    {
228        palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
229        palikka.Color = Color.Black;
230        palikka.Tag = "seina";
231        palikka.Position = paikka;
232        Add(palikka, -1);
233
234
235    }
236
237    void LuoKentta()
238    {
239        TileMap level = TileMap.FromLevelAsset("mappifinaali");
240        level.SetTileMethod('P', LuoPelaaja);
241        level.SetTileMethod('S', SpawnausPaikka);
242        level.SetTileMethod('O', LuoPelaaja2);
243        level.SetTileMethod('G', LuoPalikka);
244        level.SetTileMethod('H', LuoHela);
245        level.SetTileMethod('X', LuoKorisKentta);
246        level.SetTileMethod('T', LuoAmmoBoxi);
247        level.SetTileMethod('#', LuoLattia);
248        level.SetTileMethod('W', LuoPenkki);
249        level.SetTileMethod('Q', LuoPuu);
250        level.SetTileMethod('I', ParkkiPaikka);
251        level.SetTileMethod('N', LuoLoottiSpawniLattia);
252        level.SetTileMethod('J', LuoLoottiSpawniMetsa);
253        level.SetTileMethod('C', LuoKoriPallo);
254        level.SetTileMethod('L', LuoAuto);
255        level.SetTileMethod('Z', LuoZombi);
256        level.SetTileMethod('M', LuoMagicPalikka);
257        level.SetTileMethod('A', LuoKiviBlock);
258        level.SetTileMethod('K', LuoAutoTieFlipped);
259
260        IsFullScreen = true;
261        level.Execute(40, 40);
262        level.Optimize('G', '#', 'K', 'A', 'M');
263       
264        Level.Background.Image = taustaKuva;
265        Level.Background.TileToLevel();
266        Camera.Follow(pelaaja, pelaaja2);
267        Camera.Zoom(1.5);
268        Camera.StayInLevel = true;
269        Level.AmbientLight = 1.0;
270
271        Timer paivatimer = new Timer();
272        paivatimer.Interval = 20;
273        paivatimer.Timeout += DayNight;
274        paivatimer.Start();
275
276       
277        Timer loottitimer = new Timer();
278        loottitimer.Interval = 20;
279        loottitimer.Timeout += delegate
280        {
281            LisaaLootti();
282
283        };
284        loottitimer.Start();
285       
286
287        Timer juoksutimer = new Timer();
288        juoksutimer.Interval = 5;
289        juoksutimer.Timeout += delegate
290        {
291            juoksutimer.Stop();
292            Timer hengastystimer = new Timer();
293            hengastystimer.Interval = 10;
294            hengastystimer.Start();
295
296        };
297    }
298
299    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
300    {
301        if (Keyboard.IsShiftDown())
302        {
303            pelaaja.Push(vektori * 1.5);
304        }
305        else
306        {
307            pelaaja.Push(vektori);
308        }
309
310        AjaAutoa(vektori, pelaaja);
311    }
312
313    void AllahuAkbar(AnalogState hiiri)
314    {
315        pelaaja.AbsoluteAngle = (pelaaja.Position - cursor.Position).Angle + Angle.FromDegrees(90);
316        cursor.Position += hiiri.MouseMovement;
317    }
318
319    void LuoCursor()
320    {
321        cursor = new GameObject(10, 10);
322        cursor.Shape = Shape.Circle;
323        cursor.Color = Color.Red;
324        cursor.Position = pelaaja.Position;
325        Add(cursor, 2);
326    }
327
328    void LuoLattia(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
329    {
330        Lattia = PhysicsObject.CreateStaticObject(80, 80);
331        Lattia.Image = creepylattia;
332        Lattia.Position = paikka;
333        Add(Lattia, -1);
334        Lattia.IgnoresCollisionResponse = true;
335
336    }
337
338    void LuoAutoTie(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
339    {
340        autotie = PhysicsObject.CreateStaticObject(160, 160);
341        autotie.Image = autotienKuva;
342        autotie.Position = paikka;
343        Add(autotie, -1);
344    }
345
346    void LuoAutoTieFlipped(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
347    {
348        autotieflipped = PhysicsObject.CreateStaticObject(80, 160);
349        autotieflipped.Image = autotieflippedinKuva;
350        autotieflipped.Position = paikka;
351        autotieflipped.IgnoresCollisionResponse = true;
352        Add(autotieflipped, -1);
353    }
354
355    void LuoPenkki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
356    {
357        penkki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
358        penkki.Position = paikka;
359        penkki.Image = penkinKuva;
360        penkki.Color = Color.Brown;
361        penkki.Tag = "penkki";
362        Add(penkki);
363
364    }
365
366    void DayNight()
367    {
368        Level.AmbientLight += valonlisaysmaara;
369        if (Level.AmbientLight <= 0.3 || Level.AmbientLight >= 1.0)
370        {
371            valonlisaysmaara = -valonlisaysmaara;
372
373        }
374        if(Level.AmbientLight <= 0.5)
375        {
376            LuoZombi(RandomGen.SelectOne<Vector>(Spawnauspaikat), 70, 70);
377        }
378    }
379
380    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
381    {
382
383        if (kohde.Tag.Equals("penkki"))
384        {
385            kohde.Destroy();
386            ammus.Destroy();
387        }
388        if (kohde.Tag.Equals("seina") || kohde.Tag.Equals("puu") || kohde.Tag.Equals("pelaaja2"))
389        {
390            if (aseNimi != "sniper")
391            {
392                ammus.Destroy();
393            }
394        }
395        if (kohde.Tag.Equals("zombi"))
396        {
397            double damage = 4.5;
398            if (aseNimi == "sniper")
399            {
400                damage = 9.0;
401            }
402            if (aseNimi == "ak")
403            {
404                damage = 0.5;
405            }
406
407            (kohde as Vihu).ElamaLaskuri.Value -= damage;
408            ammus.Destroy();
409        }
410    }
411
412    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
413    {
414        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
415       
416        if (ammus != null)
417        {
418            if (aseNimi == "sniper")
419            {
420                ammus.IgnoresCollisionResponse = true;
421            }
422            ammus.Size *= 1;
423            pislaapiupiu.Play();
424            AddCollisionHandler(ammus, "penkki", AmmusOsui); 
425        }
426    }
427
428    void LuoPuu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
429    {
430        PhysicsObject puu = PhysicsObject.CreateStaticObject(150, 200);
431        puu.Image = puunKuva;
432        puu.Position = paikka;
433        puu.Tag = "puu";
434        Add(puu);
435        IntMeter mittari = new IntMeter(5);
436        mittari.LowerLimit += delegate
437        {
438            puu.Destroy();
439            kamaMittarit[(int)LoottiTyyppi.Log].Lisaa(4);
440        };
441
442        AddCollisionHandler(puu, "ammus2", delegate(PhysicsObject A, PhysicsObject B)
443        {
444            mittari.Value--;
445        });
446    }
447
448    void LuoKiviBlock(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
449    {
450        PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(80, 80);
451        kivi.Image = kivenKuva;
452        kivi.Position = paikka;
453        kivi.IgnoresCollisionResponse = true;
454        Add(kivi, 0);
455    }
456
457    void LuoPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
458    {
459        pelaaja2 = new PhysicsObject(70, 70);
460        pelaaja2.Position = paikka;
461        pelaaja2.Image = pelaaja2Kuva;
462        Add(pelaaja2, 2);
463        pelaaja2.Tag = "pelaaja2";
464
465        pelaaja2.LinearDamping = 0.9;
466        pelaaja2.CanRotate = false;
467
468        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down,
469          LiikutaPelaajaa2, null, new Vector(-1000, 0), pelaaja2);
470        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down,
471          LiikutaPelaajaa2, null, new Vector(1000, 0), pelaaja2);
472        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down,
473          LiikutaPelaajaa2, null, new Vector(0, 1000), pelaaja2);
474        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down,
475          LiikutaPelaajaa2, null, new Vector(0, -1000), pelaaja2);
476
477       
478
479        ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Pressed,
480          LuoPuuPalikka, null);
481
482        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed,
483          Craft, null);
484
485        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, LiikutaPelaajaa2Controllerilla, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.");
486    }
487
488    void Craft()
489    {
490        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Craft","AK", "Kiikari", "Sniper");
491        Add(alkuValikko);
492
493        alkuValikko.AddItemHandler(0, CraftAk);
494        alkuValikko.AddItemHandler(1, CraftKiikari);
495        alkuValikko.AddItemHandler(2, CraftSniper);
496    }
497
498    void CraftAk()
499    {
500        if (OnKamat(LoottiTyyppi.Log, LoottiTyyppi.Putki, LoottiTyyppi.Ducktape))
501        {
502            pelaajanase.FireRate = 50;
503            pelaajanase.Ammo.Value += 200;
504            pelaaja.Image = pelaajanKuvaAK;
505            aseNimi = "ak";
506        }
507    }
508
509    void CraftKiikari()
510    {
511        if (OnKamat(LoottiTyyppi.Linssi, LoottiTyyppi.Putki, LoottiTyyppi.Ducktape))
512        {
513            kamaMittarit[(int)LoottiTyyppi.Kiikari].Määrä.Value++;
514        }
515    }
516
517    void CraftSniper()
518    {
519        if (OnKamat(LoottiTyyppi.Linssi, LoottiTyyppi.Putki, LoottiTyyppi.Ducktape, LoottiTyyppi.Kiikari))
520        {
521            pelaajanase.FireRate = 1;
522            aseNimi = "sniper";
523        }
524    }
525
526    bool OnKamat(params LoottiTyyppi[] tyypit)
527    {
528        bool voiCraftaa = true;
529        for (int i = 0; i < tyypit.Length; i++)
530        {
531            if (kamaMittarit[(int)tyypit[i]].Määrä.Value == 0)
532            {
533                voiCraftaa = false;
534                break;
535            }
536        }
537
538        if (voiCraftaa)
539        {
540            for (int i = 0; i < tyypit.Length; i++)
541            {
542                kamaMittarit[(int)tyypit[i]].Määrä.Value--;
543            }
544        }
545        return voiCraftaa;
546    }
547
548    void LiikutaPelaajaa2(Vector vektori, PhysicsObject pelaaja2)
549    {
550        pelaaja2.Push(vektori);
551        AjaAutoa(vektori,  pelaaja2);
552    }
553    void AjaAutoa(Vector vektori, PhysicsObject ajaja)
554    {
555        if (kuski == ajaja)
556        {
557            if(vektori.Y > 0)
558            {
559                auto.Push((auto.Angle + Angle.FromDegrees(90)).GetVector() * 5000);
560            }
561            if(Math.Abs(vektori.X )>0)
562            {
563                auto.ApplyTorque(vektori.X * -800);
564            }
565        }
566    }
567
568    void LuoCursor2(Vector cursor2Paikka)
569    {
570        cursor2 = new GameObject(10, 10);
571        cursor2.Shape = Shape.Circle;
572        cursor2.Position = cursor2Paikka;
573        cursor2.Color = Color.Yellow;
574        cursor2.IsVisible = true;
575        Add(cursor2, 2);
576    }
577
578    void LiikutaPelaajaa2Controllerilla(AnalogState tatinTila)
579    {
580        Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector;
581        cursor2.Position += tatinAsento * 10;
582        pelaaja2.AbsoluteAngle = (pelaaja2.Position - cursor2.Position).Angle + Angle.FromDegrees(90);
583        //cursor2.Position += ControllerOne.LeftThumbDirection*100;
584    }
585
586    void LuoZombi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
587    {
588        if(zombilaskuri.Value == zombilaskuri.MaxValue)
589        {
590            return;
591        }
592
593        Vihu zombi = new Vihu(70, 70);
594        zombi.Image = zombinkuva;
595        zombi.Position = paikka;
596        zombi.Tag = "zombi";
597        Add(zombi);
598        RandomMoverBrain satunnaisAivot = new RandomMoverBrain(200);
599        satunnaisAivot.ChangeMovementSeconds = 3;
600
601        AddCollisionHandler(pelaaja, zombi, PelaajatTormaavat);
602        AddCollisionHandler(pelaaja2, zombi, PelaajatTormaavat2);
603
604        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja, pelaaja2);
605        seuraajanAivot.Speed = 300;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan
606        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta
607        seuraajanAivot.DistanceClose = 10;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta
608        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
609        seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
610        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true;
611        zombi.Brain = seuraajanAivot;
612        zombilaskuri.Value++;
613    }
614    void Tappaa(PhysicsObject kohde)
615    {
616        //kohde.Destroy();
617    }
618    void LuoElamaLaskuri()
619    {
620        elamaLaskuri = new DoubleMeter(2);
621        elamaLaskuri.MaxValue = 2;
622        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui;
623
624        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20);
625        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150;
626        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20;
627        elamaPalkki.BindTo(elamaLaskuri);
628        Add(elamaPalkki);
629    }
630    void LuoElamaLaskuri2()
631    {
632        ElamaLaskuri2 = new DoubleMeter(2);
633        ElamaLaskuri2.MaxValue = 2;
634        ElamaLaskuri2.LowerLimit += ElamaLoppui2;
635
636        ProgressBar elamaPalkki2 = new ProgressBar(150, 20);
637        elamaPalkki2.X = Screen.Right - 150;
638        elamaPalkki2.Y = Screen.Top - 20;
639        elamaPalkki2.BindTo(ElamaLaskuri2);
640        Add(elamaPalkki2);
641    }
642    void ElamaLoppui2()
643    {
644        if (ElamaLaskuri2.Value == 0)
645        {
646            pelaaja2.Destroy();
647            cursor2.Destroy();
648
649        }
650
651    }
652
653    void ElamaLoppui()
654    {
655        if (elamaLaskuri.Value == 0)
656        {
657            pelaaja.Destroy();
658            cursor.Destroy();
659
660        }
661
662    }
663    void PelaajatTormaavat(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject zombi)
664    {
665        elamaLaskuri.Value--;
666    }
667    void PelaajatTormaavat2(PhysicsObject pelaaja2, PhysicsObject zombi)
668    {
669        ElamaLaskuri2.Value--;
670    }
671    void LuoHela(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
672    {
673        hela = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
674        hela.Tag = "hela";
675        hela.Image = helaKuva;
676        hela.Position = paikka;
677        Add(hela);
678    }
679    void SaaHela(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject hela)
680    {
681        if (elamaLaskuri.Value < elamaLaskuri.MaxValue)
682        {
683            hela.Destroy();
684        }
685        elamaLaskuri.Value = elamaLaskuri.MaxValue;
686    }
687    void SaaHelaa(PhysicsObject pelaaja35, PhysicsObject hela)
688    {
689        if (ElamaLaskuri2.Value < ElamaLaskuri2.MaxValue)
690        {
691            hela.Destroy();
692        }
693        ElamaLaskuri2.Value = ElamaLaskuri2.MaxValue;
694    }
695
696    void Ammukset()
697    {
698        Label pisteNaytto = new Label();
699        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
700        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
701        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
702        pisteNaytto.Color = Color.White;
703        pisteNaytto.BindTo(pelaajanase.Ammo);
704        Add(pisteNaytto);
705    }
706   
707
708    /*
709    void Mittarit()
710    {
711        loginaytto = new Label();
712        loginaytto.X = Screen.Right + -100;
713        loginaytto.Y = Screen.Top - 200;
714        loginaytto.TextColor = Color.Black;
715        loginaytto.Color = Color.White;
716        loginaytto.BindTo(logimittari);
717        Add(loginaytto);
718        logikuva = new Label();
719        logikuva.Image = LogiKuva;
720        logikuva.X = Screen.Right - 150;
721        logikuva.Y = Screen.Top - 200;
722        logikuva.Width = 30;
723        Add(logikuva);
724
725        logikuva.IsVisible = false;
726        loginaytto.IsVisible = false;
727       
728    }
729     */
730
731    void LuoAuto(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
732    {
733        auto = new PhysicsObject(140, 250);
734        auto.Position = paikka;
735        auto.Image = autonKuva;
736        auto.LinearDamping = 0.9;
737        auto.AngularDamping = 0.5;
738        auto.Angle = Angle.FromDegrees(90);
739        auto.CanRotate = true;
740        Add(auto, 1);
741    }
742    void LuoPelaajan2Ase()
743    {
744        pelaajan2Ase = new AssaultRifle(30, 10);
745        pelaajan2Ase.IsVisible = false;
746        pelaajan2Ase.Ammo.Value = 1000000;
747        pelaajan2Ase.Angle = Angle.FromDegrees(90);
748        pelaajan2Ase.AttackSound = null;
749
750        pelaajan2Ase.ProjectileCollision = Ammus2Osui;
751
752        pelaaja2.Add(pelaajan2Ase);
753    }
754
755    void Ammus2Osui(PhysicsObject ammus2, PhysicsObject kohde)
756    {
757        if (kohde.Tag.Equals("penkki"))
758        {
759            kohde.Destroy();
760            ammus2.Destroy();
761        }
762        if(kohde.Tag.Equals("zombi"))
763        {
764            (kohde as Vihu).ElamaLaskuri.Value -= 3;
765        }
766
767    }
768
769    void AmmuAseella2(AssaultRifle pelaajan2Ase)
770    {
771        PhysicsObject ammus2 = pelaajan2Ase.Shoot();
772
773        if (ammus2 != null)
774        {
775            ammus2.IsVisible = false;
776            ammus2.Tag = "ammus2";
777            ammus2.Size *= 1;
778            pelaajan2Ase.FireRate = 100000000;
779
780            AddCollisionHandler(ammus2, "penkki", Ammus2Osui);
781            ammus2.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.05);
782
783        }
784    }
785    void LisaaNappaimet()
786    {
787        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, AmmuAseella2, "Ammu", pelaajan2Ase);
788    }
789
790    void LuoAmmoBoxi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
791    {
792        Ammoboxi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
793        Ammoboxi.Position = paikka;
794        Ammoboxi.Tag = "Ammoboxi";
795        Ammoboxi.Image = ammonKuva;
796        Add(Ammoboxi);
797    }
798    void SaaAmmoBoxi(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject Ammoboxi)
799    {
800        pelaajanase.Ammo.Value += 5;
801        Ammoboxi.Destroy();
802    }
803
804    void LuoPelaajat()
805    {
806        //HAha
807        //HAha
808        //HAha
809        //HAha
810        //HAha
811        //HAha
812        //HAha
813        //HAha
814        //HAha
815        //HAha
816        //HAha
817        //HAha
818        //HAha
819        //HAha
820        //HAha
821        //HAha
822        //HAha
823        //HAha
824        //HAha
825        //HAha
826        //HAha
827        //HAha
828        //HAha
829        //HAha
830        //HAha
831        //HAha
832        //HAha
833        //HAha
834        //HAha
835        //HAha
836        //HAha
837        //HAha
838        //HAha
839        //HAha
840        //HAha
841        //HAha
842        //HAha
843        //HAha
844        //HAha
845        //HAha
846        //HAha
847        //HAha
848        //HAha
849        //HAha
850        //HAha
851        //HAha
852        //HAha
853        //HAha
854        //HAha
855        //HAha
856        //HAha
857        //HAha
858        //HAha
859        //HAha
860        //HAha
861        //HAha
862        //HAha
863        //HAha
864        //HAha
865        //HAha
866        //HAha
867        //HAha
868        //HAha
869        //HAha
870        //HAha
871        //HAha
872        //HAha
873        //HAha
874        //HAha
875        //HAha
876        //HAha
877        //HAha
878        //HAha
879        //HAha
880        //HAha
881        //HAha
882        //HAha
883        //HAha
884        //HAha
885        //HAha
886        //HAha
887        //HAha
888        //HAha
889        //HAha
890        //HAha
891        //HAha
892        //HAha
893        //HAha
894        //HAha
895        //HAha
896        //HAha
897        //HAha
898        //HAha
899        //HAha
900        //HAha
901        //HAha
902        //HAha
903        //HAha
904        //HAha
905        //HAha
906        //HAha
907        //HAha
908        //HAha
909        //HAha
910        //HAha
911        //HAha
912        //HAha
913        //HAha
914        //HAha
915        //HAha
916        //HAha
917        //HAha
918        //HAha
919        //HAha
920        //HAha
921        //HAha
922        //HAha
923        //HAha
924        //HAha
925        //HAha
926        //HAha
927        //HAha
928        //HAha//HAha
929        //HAha
930        //HAha
931        //HAha
932        //HAha
933        //HAha
934        //HAha
935        //HAha
936        //HAha
937        //HAha
938        //HAha
939        //HAha
940        //HAha
941        //HAha
942        //HAha
943        //HAha
944        //HAha
945        //HAha
946        //HAha
947        //HAha
948        //HAha
949        //HAha
950        //HAha
951        //HAha
952        //HAha
953        //HAha
954        //HAha
955        //HAha
956        //HAha
957        //HAha
958        //HAha
959        //HAha
960        //HAha
961        //HAha
962        //HAha
963        //HAha
964        //HAha
965        //HAha
966        //HAha
967        //HAha
968        //HAha
969        //HAha
970        //HAha
971        //HAha
972        //HAha
973        //HAha
974        //HAha
975        //HAha
976        //HAha
977        //HAha
978        //HAha
979        //HAha
980        //HAha
981        //HAha
982        //HAha
983        //HAha
984        //HAha
985        //HAha
986        //HAha
987        //HAha
988        //HAha
989        //HAha
990        //HAha
991        //HAha
992        //HAha
993        //HAha
994        //HAha
995        //HAha
996        //HAha
997        //HAha
998        //HAha
999        //HAha
1000        //HAha
1001        //HAha
1002        //HAha
1003        //HAha
1004        //HAha
1005        //HAha
1006        //HAha
1007        //HAha
1008        //HAha
1009        //HAha
1010        //HAha
1011        //HAha
1012        //HAha
1013        //HAha
1014        //HAha
1015        //HAha
1016        //HAha
1017        //HAha
1018        //HAha
1019        //HAha
1020        //HAha
1021        //HAha
1022        //HAha
1023        //HAha
1024        //HAha
1025        //HAha
1026        //HAha
1027        //HAha
1028        //HAha
1029        //HAha
1030        //HAha
1031        //HAha
1032        //HAha
1033        //HAha
1034        //HAha
1035        //HAha
1036        //HAha
1037        //HAha
1038        //HAha
1039        //HAha
1040        //HAha
1041        //HAha
1042        //HAha
1043        //HAha
1044        //HAha
1045        //HAha
1046        //HAha
1047        //HAha
1048        //HAha
1049        //HAha//HAha
1050        //HAha
1051        //HAha
1052        //HAha
1053        //HAha
1054        //HAha
1055        //HAha
1056        //HAha
1057        //HAha
1058        //HAha
1059        //HAha
1060        //HAha
1061        //HAha
1062        //HAha
1063        //HAha
1064        //HAha
1065        //HAha
1066        //HAha
1067        //HAha
1068        //HAha
1069        //HAha
1070        //HAha
1071        //HAha
1072        //HAha
1073        //HAha
1074        //HAha
1075        //HAha
1076        //HAha
1077        //HAha
1078        //HAha
1079        //HAha
1080        //HAha
1081        //HAha
1082        //HAha
1083        //HAha
1084        //HAha
1085        //HAha
1086        //HAha
1087        //HAha
1088        //HAha
1089        //HAha
1090        //HAha
1091        //HAha
1092        //HAha
1093        //HAha
1094        //HAha
1095        //HAha
1096        //HAha
1097        //HAha
1098        //HAha
1099        //HAha
1100        //HAha
1101        //HAha
1102        //HAha
1103        //HAha
1104        //HAha
1105        //HAha
1106        //HAha
1107        //HAha
1108        //HAha
1109        //HAha
1110        //HAha
1111        //HAha
1112        //HAha
1113        //HAha
1114        //HAha
1115        //HAha
1116        //HAha
1117        //HAha
1118        //HAha
1119        //HAha
1120        //HAha
1121        //HAha
1122        //HAha
1123        //HAha
1124        //HAha
1125        //HAha
1126        //HAha
1127        //HAha
1128        //HAha
1129        //HAha
1130        //HAha
1131        //HAha
1132        //HAha
1133        //HAha
1134        //HAha
1135        //HAha
1136        //HAha
1137        //HAha
1138        //HAha
1139        //HAha
1140        //HAha
1141        //HAha
1142        //HAha
1143        //HAha
1144        //HAha
1145        //HAha
1146        //HAha
1147        //HAha
1148        //HAha
1149        //HAha
1150        //HAha
1151        //HAha
1152        //HAha
1153        //HAha
1154        //HAha
1155        //HAha
1156        //HAha
1157        //HAha
1158        //HAha
1159        //HAha
1160        //HAha
1161        //HAha
1162        //HAha
1163        //HAha
1164        //HAha
1165        //HAha
1166        //HAha
1167        //HAha
1168        //HAha
1169        //HAha
1170        //HAha//HAha
1171        //HAha
1172        //HAha
1173        //HAha
1174        //HAha
1175        //HAha
1176        //HAha
1177        //HAha
1178        //HAha
1179        //HAha
1180        //HAha
1181        //HAha
1182        //HAha
1183        //HAha
1184        //HAha
1185        //HAha
1186        //HAha
1187        //HAha
1188        //HAha
1189        //HAha
1190        //HAha
1191        //HAha
1192        //HAha
1193        //HAha
1194        //HAha
1195        //HAha
1196        //HAha
1197        //HAha
1198        //HAha
1199        //HAha
1200        //HAha
1201        //HAha
1202        //HAha
1203        //HAha
1204        //HAha
1205        //HAha
1206        //HAha
1207        //HAha
1208        //HAha
1209        //HAha
1210        //HAha
1211        //HAha
1212        //HAha
1213        //HAha
1214        //HAha
1215        //HAha
1216        //HAha
1217        //HAha
1218        //HAha
1219        //HAha
1220        //HAha
1221        //HAha
1222        //HAha
1223        //HAha
1224        //HAha
1225        //HAha
1226        //HAha
1227        //HAha
1228        //HAha
1229        //HAha
1230        //HAha
1231        //HAha
1232        //HAha
1233        //HAha
1234        //HAha
1235        //HAha
1236        //HAha
1237        //HAha
1238        //HAha
1239        //HAha
1240        //HAha
1241        //HAha
1242        //HAha
1243        //HAha
1244        //HAha
1245        //HAha
1246        //HAha
1247        //HAha
1248        //HAha
1249        //HAha
1250        //HAha
1251        //HAha
1252        //HAha
1253        //HAha
1254        //HAha
1255        //HAha
1256        //HAha
1257        //HAha
1258        //HAha
1259        //HAha
1260        //HAha
1261        //HAha
1262        //HAha
1263        //HAha
1264        //HAha
1265        //HAha
1266        //HAha
1267        //HAha
1268        //HAha
1269        //HAha
1270        //HAha
1271        //HAha
1272        //HAha
1273        //HAha
1274        //HAha
1275        //HAha
1276        //HAha
1277        //HAha
1278        //HAha
1279        //HAha
1280        //HAha
1281        //HAha
1282        //HAha
1283        //HAha
1284        //HAha
1285        //HAha
1286        //HAha
1287        //HAha
1288        //HAha
1289        //HAha
1290        //HAha
1291        //HAha//HAha
1292        //HAha
1293        //HAha
1294        //HAha
1295        //HAha
1296        //HAha
1297        //HAha
1298        //HAha
1299        //HAha
1300        //HAha
1301        //HAha
1302        //HAha
1303        //HAha
1304        //HAha
1305        //HAha
1306        //HAha
1307        //HAha
1308        //HAha
1309        //HAha
1310        //HAha
1311        //HAha
1312        //HAha
1313        //HAha
1314        //HAha
1315        //HAha
1316        //HAha
1317        //HAha
1318        //HAha
1319        //HAha
1320        //HAha
1321        //HAha
1322        //HAha
1323        //HAha
1324        //HAha
1325        //HAha
1326        //HAha
1327        //HAha
1328        //HAha
1329        //HAha
1330        //HAha
1331        //HAha
1332        //HAha
1333        //HAha
1334        //HAha
1335        //HAha
1336        //HAha
1337        //HAha
1338        //HAha
1339        //HAha
1340        //HAha
1341        //HAha
1342        //HAha
1343        //HAha
1344        //HAha
1345        //HAha
1346        //HAha
1347        //HAha
1348        //HAha
1349        //HAha
1350        //HAha
1351        //HAha
1352        //HAha
1353        //HAha
1354        //HAha
1355        //HAha
1356        //HAha
1357        //HAha
1358        //HAha
1359        //HAha
1360        //HAha
1361        //HAha
1362        //HAha
1363        //HAha
1364        //HAha
1365        //HAha
1366        //HAha
1367        //HAha
1368        //HAha
1369        //HAha
1370        //HAha
1371        //HAha
1372        //HAha
1373        //HAha
1374        //HAha
1375        //HAha
1376        //HAha
1377        //HAha
1378        //HAha
1379        //HAha
1380        //HAha
1381        //HAha
1382        //HAha
1383        //HAha
1384        //HAha
1385        //HAha
1386        //HAha
1387        //HAha
1388        //HAha
1389        //HAha
1390        //HAha
1391        //HAha
1392        //HAha
1393        //HAha
1394        //HAha
1395        //HAha
1396        //HAha
1397        //HAha
1398        //HAha
1399        //HAha
1400        //HAha
1401        //HAha
1402        //HAha
1403        //HAha
1404        //HAha
1405        //HAha
1406        //HAha
1407        //HAha
1408        //HAha
1409        //HAha
1410        //HAha
1411        //HAha
1412        //HAha//HAha
1413        //HAha
1414        //HAha
1415        //HAha
1416        //HAha
1417        //HAha
1418        //HAha
1419        //HAha
1420        //HAha
1421        //HAha
1422        //HAha
1423        //HAha
1424        //HAha
1425        //HAha
1426        //HAha
1427        //HAha
1428        //HAha
1429        //HAha
1430        //HAha
1431        //HAha
1432        //HAha
1433        //HAha
1434        //HAha
1435        //HAha
1436        //HAha
1437        //HAha
1438        //HAha
1439        //HAha
1440        //HAha
1441        //HAha
1442        //HAha
1443        //HAha
1444        //HAha
1445        //HAha
1446        //HAha
1447        //HAha
1448        //HAha
1449        //HAha
1450        //HAha
1451        //HAha
1452        //HAha
1453        //HAha
1454        //HAha
1455        //HAha
1456        //HAha
1457        //HAha
1458        //HAha
1459        //HAha
1460        //HAha
1461        //HAha
1462        //HAha
1463        //HAha
1464        //HAha
1465        //HAha
1466        //HAha
1467        //HAha
1468        //HAha
1469        //HAha
1470        //HAha
1471        //HAha
1472        //HAha
1473        //HAha
1474        //HAha
1475        //HAha
1476        //HAha
1477        //HAha
1478        //HAha
1479        //HAha
1480        //HAha
1481        //HAha
1482        //HAha
1483        //HAha
1484        //HAha
1485        //HAha
1486        //HAha
1487        //HAha
1488        //HAha
1489        //HAha
1490        //HAha
1491        //HAha
1492        //HAha
1493        //HAha
1494        //HAha
1495        //HAha
1496        //HAha
1497        //HAha
1498        //HAha
1499        //HAha
1500        //HAha
1501        //HAha
1502        //HAha
1503        //HAha
1504        //HAha
1505        //HAha
1506        //HAha
1507        //HAha
1508        //HAha
1509        //HAha
1510        //HAha
1511        //HAha
1512        //HAha
1513        //HAha
1514        //HAha
1515        //HAha
1516        //HAha
1517        //HAha
1518        //HAha
1519        //HAha
1520        //HAha
1521        //HAha
1522        //HAha
1523        //HAha
1524        //HAha
1525        //HAha
1526        //HAha
1527        //HAha
1528        //HAha
1529        //HAha
1530        //HAha
1531        //HAha
1532        //HAha
1533        //HAha//HAha
1534        //HAha
1535        //HAha
1536        //HAha
1537        //HAha
1538        //HAha
1539        //HAha
1540        //HAha
1541        //HAha
1542        //HAha
1543        //HAha
1544        //HAha
1545        //HAha
1546        //HAha
1547        //HAha
1548        //HAha
1549        //HAha
1550        //HAha
1551        //HAha
1552        //HAha
1553        //HAha
1554        //HAha
1555        //HAha
1556        //HAha
1557        //HAha
1558        //HAha
1559        //HAha
1560        //HAha
1561        //HAha
1562        //HAha
1563        //HAha
1564        //HAha
1565        //HAha
1566        //HAha
1567        //HAha
1568        //HAha
1569        //HAha
1570        //HAha
1571        //HAha
1572        //HAha
1573        //HAha
1574        //HAha
1575        //HAha
1576        //HAha
1577        //HAha
1578        //HAha
1579        //HAha
1580        //HAha
1581        //HAha
1582        //HAha
1583        //HAha
1584        //HAha
1585        //HAha
1586        //HAha
1587        //HAha
1588        //HAha
1589        //HAha
1590        //HAha
1591        //HAha
1592        //HAha
1593        //HAha
1594        //HAha
1595        //HAha
1596        //HAha
1597        //HAha
1598        //HAha
1599        //HAha
1600        //HAha
1601        //HAha
1602        //HAha
1603        //HAha
1604        //HAha
1605        //HAha
1606        //HAha
1607        //HAha
1608        //HAha
1609        //HAha
1610        //HAha
1611        //HAha
1612        //HAha
1613        //HAha
1614        //HAha
1615        //HAha
1616        //HAha
1617        //HAha
1618        //HAha
1619        //HAha
1620        //HAha
1621        //HAha
1622        //HAha
1623        //HAha
1624        //HAha
1625        //HAha
1626        //HAha
1627        //HAha
1628        //HAha
1629        //HAha
1630        //HAha
1631        //HAha
1632        //HAha
1633        //HAha
1634        //HAha
1635        //HAha
1636        //HAha
1637        //HAha
1638        //HAha
1639        //HAha
1640        //HAha
1641        //HAha
1642        //HAha
1643        //HAha
1644        //HAha
1645        //HAha
1646        //HAha
1647        //HAha
1648        //HAha
1649        //HAha
1650        //HAha
1651        //HAha
1652        //HAha
1653        //HAha
1654        //HAha//HAha
1655        //HAha
1656        //HAha
1657        //HAha
1658        //HAha
1659        //HAha
1660        //HAha
1661        //HAha
1662        //HAha
1663        //HAha
1664        //HAha
1665        //HAha
1666        //HAha
1667        //HAha
1668        //HAha
1669        //HAha
1670        //HAha
1671        //HAha
1672        //HAha
1673        //HAha
1674        //HAha
1675        //HAha
1676        //HAha
1677        //HAha
1678        //HAha
1679        //HAha
1680        //HAha
1681        //HAha
1682        //HAha
1683        //HAha
1684        //HAha
1685        //HAha
1686        //HAha
1687        //HAha
1688        //HAha
1689        //HAha
1690        //HAha
1691        //HAha
1692        //HAha
1693        //HAha
1694        //HAha
1695        //HAha
1696        //HAha
1697        //HAha
1698        //HAha
1699        //HAha
1700        //HAha
1701        //HAha
1702        //HAha
1703        //HAha
1704        //HAha
1705        //HAha
1706        //HAha
1707        //HAha
1708        //HAha
1709        //HAha
1710        //HAha
1711        //HAha
1712        //HAha
1713        //HAha
1714        //HAha
1715        //HAha
1716        //HAha
1717        //HAha
1718        //HAha
1719        //HAha
1720        //HAha
1721        //HAha
1722        //HAha
1723        //HAha
1724        //HAha
1725        //HAha
1726        //HAha
1727        //HAha
1728        //HAha
1729        //HAha
1730        //HAha
1731        //HAha
1732        //HAha
1733        //HAha
1734        //HAha
1735        //HAha
1736        //HAha
1737        //HAha
1738        //HAha
1739        //HAha
1740        //HAha
1741        //HAha
1742        //HAha
1743        //HAha
1744        //HAha
1745        //HAha
1746        //HAha
1747        //HAha
1748        //HAha
1749        //HAha
1750        //HAha
1751        //HAha
1752        //HAha
1753        //HAha
1754        //HAha
1755        //HAha
1756        //HAha
1757        //HAha
1758        //HAha
1759        //HAha
1760        //HAha
1761        //HAha
1762        //HAha
1763        //HAha
1764        //HAha
1765        //HAha
1766        //HAha
1767        //HAha
1768        //HAha
1769        //HAha
1770        //HAha
1771        //HAha
1772        //HAha
1773        //HAha
1774        //HAha
1775        //HAha//HAha
1776        //HAha
1777        //HAha
1778        //HAha
1779        //HAha
1780        //HAha
1781        //HAha
1782        //HAha
1783        //HAha
1784        //HAha
1785        //HAha
1786        //HAha
1787        //HAha
1788        //HAha
1789        //HAha
1790        //HAha
1791        //HAha
1792        //HAha
1793        //HAha
1794        //HAha
1795        //HAha
1796        //HAha
1797        //HAha
1798        //HAha
1799        //HAha
1800        //HAha
1801        //HAha
1802        //HAha
1803        //HAha
1804        //HAha
1805        //HAha
1806        //HAha
1807        //HAha
1808        //HAha
1809        //HAha
1810        //HAha
1811        //HAha
1812        //HAha
1813        //HAha
1814        //HAha
1815        //HAha
1816        //HAha
1817        //HAha
1818        //HAha
1819        //HAha
1820        //HAha
1821        //HAha
1822        //HAha
1823        //HAha
1824        //HAha
1825        //HAha
1826        //HAha
1827        //HAha
1828        //HAha
1829        //HAha
1830        //HAha
1831        //HAha
1832        //HAha
1833        //HAha
1834        //HAha
1835        //HAha
1836        //HAha
1837        //HAha
1838        //HAha
1839        //HAha
1840        //HAha
1841        //HAha
1842        //HAha
1843        //HAha
1844        //HAha
1845        //HAha
1846        //HAha
1847        //HAha
1848        //HAha
1849        //HAha
1850        //HAha
1851        //HAha
1852        //HAha
1853        //HAha
1854        //HAha
1855        //HAha
1856        //HAha
1857        //HAha
1858        //HAha
1859        //HAha
1860        //HAha
1861        //HAha
1862        //HAha
1863        //HAha
1864        //HAha
1865        //HAha
1866        //HAha
1867        //HAha
1868        //HAha
1869        //HAha
1870        //HAha
1871        //HAha
1872        //HAha
1873        //HAha
1874        //HAha
1875        //HAha
1876        //HAha
1877        //HAha
1878        //HAha
1879        //HAha
1880        //HAha
1881        //HAha
1882        //HAha
1883        //HAha
1884        //HAha
1885        //HAha
1886        //HAha
1887        //HAha
1888        //HAha
1889        //HAha
1890        //HAha
1891        //HAha
1892        //HAha
1893        //HAha
1894        //HAha
1895        //HAha
1896        //HAha//HAha
1897        //HAha
1898        //HAha
1899        //HAha
1900        //HAha
1901        //HAha
1902        //HAha
1903        //HAha
1904        //HAha
1905        //HAha
1906        //HAha
1907        //HAha
1908        //HAha
1909        //HAha
1910        //HAha
1911        //HAha
1912        //HAha
1913        //HAha
1914        //HAha
1915        //HAha
1916        //HAha
1917        //HAha
1918        //HAha
1919        //HAha
1920        //HAha
1921        //HAha
1922        //HAha
1923        //HAha
1924        //HAha
1925        //HAha
1926        //HAha
1927        //HAha
1928        //HAha
1929        //HAha
1930        //HAha
1931        //HAha
1932        //HAha
1933        //HAha
1934        //HAha
1935        //HAha
1936        //HAha
1937        //HAha
1938        //HAha
1939        //HAha
1940        //HAha
1941        //HAha
1942        //HAha
1943        //HAha
1944        //HAha
1945        //HAha
1946        //HAha
1947        //HAha
1948        //HAha
1949        //HAha
1950        //HAha
1951        //HAha
1952        //HAha
1953        //HAha
1954        //HAha
1955        //HAha
1956        //HAha
1957        //HAha
1958        //HAha
1959        //HAha
1960        //HAha
1961        //HAha
1962        //HAha
1963        //HAha
1964        //HAha
1965        //HAha
1966        //HAha
1967        //HAha
1968        //HAha
1969        //HAha
1970        //HAha
1971        //HAha
1972        //HAha
1973        //HAha
1974        //HAha
1975        //HAha
1976        //HAha
1977        //HAha
1978        //HAha
1979        //HAha
1980        //HAha
1981        //HAha
1982        //HAha
1983        //HAha
1984        //HAha
1985        //HAha
1986        //HAha
1987        //HAha
1988        //HAha
1989        //HAha
1990        //HAha
1991        //HAha
1992        //HAha
1993        //HAha
1994        //HAha
1995        //HAha
1996        //HAha
1997        //HAha
1998        //HAha
1999        //HAha
2000        //HAha
2001        //HAha
2002        //HAha
2003        //HAha
2004        //HAha
2005        //HAha
2006        //HAha
2007        //HAha
2008        //HAha
2009        //HAha
2010        //HAha
2011        //HAha
2012        //HAha
2013        //HAha
2014        //HAha
2015        //HAha
2016        //HAha
2017        //HAha//HAha
2018        //HAha
2019        //HAha
2020        //HAha
2021        //HAha
2022        //HAha
2023        //HAha
2024        //HAha
2025        //HAha
2026        //HAha
2027        //HAha
2028        //HAha
2029        //HAha
2030        //HAha
2031        //HAha
2032        //HAha
2033        //HAha
2034        //HAha
2035        //HAha
2036        //HAha
2037        //HAha
2038        //HAha
2039        //HAha
2040        //HAha
2041        //HAha
2042        //HAha
2043        //HAha
2044        //HAha
2045        //HAha
2046        //HAha
2047        //HAha
2048        //HAha
2049        //HAha
2050        //HAha
2051        //HAha
2052        //HAha
2053        //HAha
2054        //HAha
2055        //HAha
2056        //HAha
2057        //HAha
2058        //HAha
2059        //HAha
2060        //HAha
2061        //HAha
2062        //HAha
2063        //HAha
2064        //HAha
2065        //HAha
2066        //HAha
2067        //HAha
2068        //HAha
2069        //HAha
2070        //HAha
2071        //HAha
2072        //HAha
2073        //HAha
2074        //HAha
2075        //HAha
2076        //HAha
2077        //HAha
2078        //HAha
2079        //HAha
2080        //HAha
2081        //HAha
2082        //HAha
2083        //HAha
2084        //HAha
2085        //HAha
2086        //HAha
2087        //HAha
2088        //HAha
2089        //HAha
2090        //HAha
2091        //HAha
2092        //HAha
2093        //HAha
2094        //HAha
2095        //HAha
2096        //HAha
2097        //HAha
2098        //HAha
2099        //HAha
2100        //HAha
2101        //HAha
2102        //HAha
2103        //HAha
2104        //HAha
2105        //HAha
2106        //HAha
2107        //HAha
2108        //HAha
2109        //HAha
2110        //HAha
2111        //HAha
2112        //HAha
2113        //HAha
2114        //HAha
2115        //HAha
2116        //HAha
2117        //HAha
2118        //HAha
2119        //HAha
2120        //HAha
2121        //HAha
2122        //HAha
2123        //HAha
2124        //HAha
2125        //HAha
2126        //HAha
2127        //HAha
2128        //HAha
2129        //HAha
2130        //HAha
2131        //HAha
2132        //HAha
2133        //HAha
2134        //HAha
2135        //HAha
2136        //HAha
2137        //HAha
2138        //HAha//HAha
2139        //HAha
2140        //HAha
2141        //HAha
2142        //HAha
2143        //HAha
2144        //HAha
2145        //HAha
2146        //HAha
2147        //HAha
2148        //HAha
2149        //HAha
2150        //HAha
2151        //HAha
2152        //HAha
2153        //HAha
2154        //HAha
2155        //HAha
2156        //HAha
2157        //HAha
2158        //HAha
2159        //HAha
2160        //HAha
2161        //HAha
2162        //HAha
2163        //HAha
2164        //HAha
2165        //HAha
2166        //HAha
2167        //HAha
2168        //HAha
2169        //HAha
2170        //HAha
2171        //HAha
2172        //HAha
2173        //HAha
2174        //HAha
2175        //HAha
2176        //HAha
2177        //HAha
2178        //HAha
2179        //HAha
2180        //HAha
2181        //HAha
2182        //HAha
2183        //HAha
2184        //HAha
2185        //HAha
2186        //HAha
2187        //HAha
2188        //HAha
2189        //HAha
2190        //HAha
2191        //HAha
2192        //HAha
2193        //HAha
2194        //HAha
2195        //HAha
2196        //HAha
2197        //HAha
2198        //HAha
2199        //HAha
2200        //HAha
2201        //HAha
2202        //HAha
2203        //HAha
2204        //HAha
2205        //HAha
2206        //HAha
2207        //HAha
2208        //HAha
2209        //HAha
2210        //HAha
2211        //HAha
2212        //HAha
2213        //HAha
2214        //HAha
2215        //HAha
2216        //HAha
2217        //HAha
2218        //HAha
2219        //HAha
2220        //HAha
2221        //HAha
2222        //HAha
2223        //HAha
2224        //HAha
2225        //HAha
2226        //HAha
2227        //HAha
2228        //HAha
2229        //HAha
2230        //HAha
2231        //HAha
2232        //HAha
2233        //HAha
2234        //HAha
2235        //HAha
2236        //HAha
2237        //HAha
2238        //HAha
2239        //HAha
2240        //HAha
2241        //HAha
2242        //HAha
2243        //HAha
2244        //HAha
2245        //HAha
2246        //HAha
2247        //HAha
2248        //HAha
2249        //HAha
2250        //HAha
2251        //HAha
2252        //HAha
2253        //HAha
2254        //HAha
2255        //HAha
2256        //HAha
2257        //HAha
2258        //HAha
2259        //HAha//HAha
2260        //HAha
2261        //HAha
2262        //HAha
2263        //HAha
2264        //HAha
2265        //HAha
2266        //HAha
2267        //HAha
2268        //HAha
2269        //HAha
2270        //HAha
2271        //HAha
2272        //HAha
2273        //HAha
2274        //HAha
2275        //HAha
2276        //HAha
2277        //HAha
2278        //HAha
2279        //HAha
2280        //HAha
2281        //HAha
2282        //HAha
2283        //HAha
2284        //HAha
2285        //HAha
2286        //HAha
2287        //HAha
2288        //HAha
2289        //HAha
2290        //HAha
2291        //HAha
2292        //HAha
2293        //HAha
2294        //HAha
2295        //HAha
2296        //HAha
2297        //HAha
2298        //HAha
2299        //HAha
2300        //HAha
2301        //HAha
2302        //HAha
2303        //HAha
2304        //HAha
2305        //HAha
2306        //HAha
2307        //HAha
2308        //HAha
2309        //HAha
2310        //HAha
2311        //HAha
2312        //HAha
2313        //HAha
2314        //HAha
2315        //HAha
2316        //HAha
2317        //HAha
2318        //HAha
2319        //HAha
2320        //HAha
2321        //HAha
2322        //HAha
2323        //HAha
2324        //HAha
2325        //HAha
2326        //HAha
2327        //HAha
2328        //HAha
2329        //HAha
2330        //HAha
2331        //HAha
2332        //HAha
2333        //HAha
2334        //HAha
2335        //HAha
2336        //HAha
2337        //HAha
2338        //HAha
2339        //HAha
2340        //HAha
2341        //HAha
2342        //HAha
2343        //HAha
2344        //HAha
2345        //HAha
2346        //HAha
2347        //HAha
2348        //HAha
2349        //HAha
2350        //HAha
2351        //HAha
2352        //HAha
2353        //HAha
2354        //HAha
2355        //HAha
2356        //HAha
2357        //HAha
2358        //HAha
2359        //HAha
2360        //HAha
2361        //HAha
2362        //HAha
2363        //HAha
2364        //HAha
2365        //HAha
2366        //HAha
2367        //HAha
2368        //HAha
2369        //HAha
2370        //HAha
2371        //HAha
2372        //HAha
2373        //HAha
2374        //HAha
2375        //HAha
2376        //HAha
2377        //HAha
2378        //HAha
2379        //HAha
2380        //HAha//HAha
2381        //HAha
2382        //HAha
2383        //HAha
2384        //HAha
2385        //HAha
2386        //HAha
2387        //HAha
2388        //HAha
2389        //HAha
2390        //HAha
2391        //HAha
2392        //HAha
2393        //HAha
2394        //HAha
2395        //HAha
2396        //HAha
2397        //HAha
2398        //HAha
2399        //HAha
2400        //HAha
2401        //HAha
2402        //HAha
2403        //HAha
2404        //HAha
2405        //HAha
2406        //HAha
2407        //HAha
2408        //HAha
2409        //HAha
2410        //HAha
2411        //HAha
2412        //HAha
2413        //HAha
2414        //HAha
2415        //HAha
2416        //HAha
2417        //HAha
2418        //HAha
2419        //HAha
2420        //HAha
2421        //HAha
2422        //HAha
2423        //HAha
2424        //HAha
2425        //HAha
2426        //HAha
2427        //HAha
2428        //HAha
2429        //HAha
2430        //HAha
2431        //HAha
2432        //HAha
2433        //HAha
2434        //HAha
2435        //HAha
2436        //HAha
2437        //HAha
2438        //HAha
2439        //HAha
2440        //HAha
2441        //HAha
2442        //HAha
2443        //HAha
2444        //HAha
2445        //HAha
2446        //HAha
2447        //HAha
2448        //HAha
2449        //HAha
2450        //HAha
2451        //HAha
2452        //HAha
2453        //HAha
2454        //HAha
2455        //HAha
2456        //HAha
2457        //HAha
2458        //HAha
2459        //HAha
2460        //HAha
2461        //HAha
2462        //HAha
2463        //HAha
2464        //HAha
2465        //HAha
2466        //HAha
2467        //HAha
2468        //HAha
2469        //HAha
2470        //HAha
2471        //HAha
2472        //HAha
2473        //HAha
2474        //HAha
2475        //HAha
2476        //HAha
2477        //HAha
2478        //HAha
2479        //HAha
2480        //HAha
2481        //HAha
2482        //HAha
2483        //HAha
2484        //HAha
2485        //HAha
2486        //HAha
2487        //HAha
2488        //HAha
2489        //HAha
2490        //HAha
2491        //HAha
2492        //HAha
2493        //HAha
2494        //HAha
2495        //HAha
2496        //HAha
2497        //HAha
2498        //HAha
2499        //HAha
2500        //HAha
2501        //HAha//HAha
2502        //HAha
2503        //HAha
2504        //HAha
2505        //HAha
2506        //HAha
2507        //HAha
2508        //HAha
2509        //HAha
2510        //HAha
2511        //HAha
2512        //HAha
2513        //HAha
2514        //HAha
2515        //HAha
2516        //HAha
2517        //HAha
2518        //HAha
2519        //HAha
2520        //HAha
2521        //HAha
2522        //HAha
2523        //HAha
2524        //HAha
2525        //HAha
2526        //HAha
2527        //HAha
2528        //HAha
2529        //HAha
2530        //HAha
2531        //HAha
2532        //HAha
2533        //HAha
2534        //HAha
2535        //HAha
2536        //HAha
2537        //HAha
2538        //HAha
2539        //HAha
2540        //HAha
2541        //HAha
2542        //HAha
2543        //HAha
2544        //HAha
2545        //HAha
2546        //HAha
2547        //HAha
2548        //HAha
2549        //HAha
2550        //HAha
2551        //HAha
2552        //HAha
2553        //HAha
2554        //HAha
2555        //HAha
2556        //HAha
2557        //HAha
2558        //HAha
2559        //HAha
2560        //HAha
2561        //HAha
2562        //HAha
2563        //HAha
2564        //HAha
2565        //HAha
2566        //HAha
2567        //HAha
2568        //HAha
2569        //HAha
2570        //HAha
2571        //HAha
2572        //HAha
2573        //HAha
2574        //HAha
2575        //HAha
2576        //HAha
2577        //HAha
2578        //HAha
2579        //HAha
2580        //HAha
2581        //HAha
2582        //HAha
2583        //HAha
2584        //HAha
2585        //HAha
2586        //HAha
2587        //HAha
2588        //HAha
2589        //HAha
2590        //HAha
2591        //HAha
2592        //HAha
2593        //HAha
2594        //HAha
2595        //HAha
2596        //HAha
2597        //HAha
2598        //HAha
2599        //HAha
2600        //HAha
2601        //HAha
2602        //HAha
2603        //HAha
2604        //HAha
2605        //HAha
2606        //HAha
2607        //HAha
2608        //HAha
2609        //HAha
2610        //HAha
2611        //HAha
2612        //HAha
2613        //HAha
2614        //HAha
2615        //HAha
2616        //HAha
2617        //HAha
2618        //HAha
2619        //HAha
2620        //HAha
2621        //HAha
2622        //HAha//HAha
2623        //HAha
2624        //HAha
2625        //HAha
2626        //HAha
2627        //HAha
2628        //HAha
2629        //HAha
2630        //HAha
2631        //HAha
2632        //HAha
2633        //HAha
2634        //HAha
2635        //HAha
2636        //HAha
2637        //HAha
2638        //HAha
2639        //HAha
2640        //HAha
2641        //HAha
2642        //HAha
2643        //HAha
2644        //HAha
2645        //HAha
2646        //HAha
2647        //HAha
2648        //HAha
2649        //HAha
2650        //HAha
2651        //HAha
2652        //HAha
2653        //HAha
2654        //HAha
2655        //HAha
2656        //HAha
2657        //HAha
2658        //HAha
2659        //HAha
2660        //HAha
2661        //HAha
2662        //HAha
2663        //HAha
2664        //HAha
2665        //HAha
2666        //HAha
2667        //HAha
2668        //HAha
2669        //HAha
2670        //HAha
2671        //HAha
2672        //HAha
2673        //HAha
2674        //HAha
2675        //HAha
2676        //HAha
2677        //HAha
2678        //HAha
2679        //HAha
2680        //HAha
2681        //HAha
2682        //HAha
2683        //HAha
2684        //HAha
2685        //HAha
2686        //HAha
2687        //HAha
2688        //HAha
2689        //HAha
2690        //HAha
2691        //HAha
2692        //HAha
2693        //HAha
2694        //HAha
2695        //HAha
2696        //HAha
2697        //HAha
2698        //HAha
2699        //HAha
2700        //HAha
2701        //HAha
2702        //HAha
2703        //HAha
2704        //HAha
2705        //HAha
2706        //HAha
2707        //HAha
2708        //HAha
2709        //HAha
2710        //HAha
2711        //HAha
2712        //HAha
2713        //HAha
2714        //HAha
2715        //HAha
2716        //HAha
2717        //HAha
2718        //HAha
2719        //HAha
2720        //HAha
2721        //HAha
2722        //HAha
2723        //HAha
2724        //HAha
2725        //HAha
2726        //HAha
2727        //HAha
2728        //HAha
2729        //HAha
2730        //HAha
2731        //HAha
2732        //HAha
2733        //HAha
2734        //HAha
2735        //HAha
2736        //HAha
2737        //HAha
2738        //HAha
2739        //HAha
2740        //HAha
2741        //HAha
2742        //HAha
2743        //HAha//HAha
2744        //HAha
2745        //HAha
2746        //HAha
2747        //HAha
2748        //HAha
2749        //HAha
2750        //HAha
2751        //HAha
2752        //HAha
2753        //HAha
2754        //HAha
2755        //HAha
2756        //HAha
2757        //HAha
2758        //HAha
2759        //HAha
2760        //HAha
2761        //HAha
2762        //HAha
2763        //HAha
2764        //HAha
2765        //HAha
2766        //HAha
2767        //HAha
2768        //HAha
2769        //HAha
2770        //HAha
2771        //HAha
2772        //HAha
2773        //HAha
2774        //HAha
2775        //HAha
2776        //HAha
2777        //HAha
2778        //HAha
2779        //HAha
2780        //HAha
2781        //HAha
2782        //HAha
2783        //HAha
2784        //HAha
2785        //HAha
2786        //HAha
2787        //HAha
2788        //HAha
2789        //HAha
2790        //HAha
2791        //HAha
2792        //HAha
2793        //HAha
2794        //HAha
2795        //HAha
2796        //HAha
2797        //HAha
2798        //HAha
2799        //HAha
2800        //HAha
2801        //HAha
2802        //HAha
2803        //HAha
2804        //HAha
2805        //HAha
2806        //HAha
2807        //HAha
2808        //HAha
2809        //HAha
2810        //HAha
2811        //HAha
2812        //HAha
2813        //HAha
2814        //HAha
2815        //HAha
2816        //HAha
2817        //HAha
2818        //HAha
2819        //HAha
2820        //HAha
2821        //HAha
2822        //HAha
2823        //HAha
2824        //HAha
2825        //HAha
2826        //HAha
2827        //HAha
2828        //HAha
2829        //HAha
2830        //HAha
2831        //HAha
2832        //HAha
2833        //HAha
2834        //HAha
2835        //HAha
2836        //HAha
2837        //HAha
2838        //HAha
2839        //HAha
2840        //HAha
2841        //HAha
2842        //HAha
2843        //HAha
2844        //HAha
2845        //HAha
2846        //HAha
2847        //HAha
2848        //HAha
2849        //HAha
2850        //HAha
2851        //HAha
2852        //HAha
2853        //HAha
2854        //HAha
2855        //HAha
2856        //HAha
2857        //HAha
2858        //HAha
2859        //HAha
2860        //HAha
2861        //HAha
2862        //HAha
2863        //HAha
2864        //HAha//HAha
2865        //HAha
2866        //HAha
2867        //HAha
2868        //HAha
2869        //HAha
2870        //HAha
2871        //HAha
2872        //HAha
2873        //HAha
2874        //HAha
2875        //HAha
2876        //HAha
2877        //HAha
2878        //HAha
2879        //HAha
2880        //HAha
2881        //HAha
2882        //HAha
2883        //HAha
2884        //HAha
2885        //HAha
2886        //HAha
2887        //HAha
2888        //HAha
2889        //HAha
2890        //HAha
2891        //HAha
2892        //HAha
2893        //HAha
2894        //HAha
2895        //HAha
2896        //HAha
2897        //HAha
2898        //HAha
2899        //HAha
2900        //HAha
2901        //HAha
2902        //HAha
2903        //HAha
2904        //HAha
2905        //HAha
2906        //HAha
2907        //HAha
2908        //HAha
2909        //HAha
2910        //HAha
2911        //HAha
2912        //HAha
2913        //HAha
2914        //HAha
2915        //HAha
2916        //HAha
2917        //HAha
2918        //HAha
2919        //HAha
2920        //HAha
2921        //HAha
2922        //HAha
2923        //HAha
2924        //HAha
2925        //HAha
2926        //HAha
2927        //HAha
2928        //HAha
2929        //HAha
2930        //HAha
2931        //HAha
2932        //HAha
2933        //HAha
2934        //HAha
2935        //HAha
2936        //HAha
2937        //HAha
2938        //HAha
2939        //HAha
2940        //HAha
2941        //HAha
2942        //HAha
2943        //HAha
2944        //HAha
2945        //HAha
2946        //HAha
2947        //HAha
2948        //HAha
2949        //HAha
2950        //HAha
2951        //HAha
2952        //HAha
2953        //HAha
2954        //HAha
2955        //HAha
2956        //HAha
2957        //HAha
2958        //HAha
2959        //HAha
2960        //HAha
2961        //HAha
2962        //HAha
2963        //HAha
2964        //HAha
2965        //HAha
2966        //HAha
2967        //HAha
2968        //HAha
2969        //HAha
2970        //HAha
2971        //HAha
2972        //HAha
2973        //HAha
2974        //HAha
2975        //HAha
2976        //HAha
2977        //HAha
2978        //HAha
2979        //HAha
2980        //HAha
2981        //HAha
2982        //HAha
2983        //HAha
2984        //HAha
2985        //HAha//HAha
2986        //HAha
2987        //HAha
2988        //HAha
2989        //HAha
2990        //HAha
2991        //HAha
2992        //HAha
2993        //HAha
2994        //HAha
2995        //HAha
2996        //HAha
2997        //HAha
2998        //HAha
2999        //HAha
3000        //HAha
3001        //HAha
3002        //HAha
3003        //HAha
3004        //HAha
3005        //HAha
3006        //HAha
3007        //HAha
3008        //HAha
3009        //HAha
3010        //HAha
3011        //HAha
3012        //HAha
3013        //HAha
3014        //HAha
3015        //HAha
3016        //HAha
3017        //HAha
3018        //HAha
3019        //HAha
3020        //HAha
3021        //HAha
3022        //HAha
3023        //HAha
3024        //HAha
3025        //HAha
3026        //HAha
3027        //HAha
3028        //HAha
3029        //HAha
3030        //HAha
3031        //HAha
3032        //HAha
3033        //HAha
3034        //HAha
3035        //HAha
3036        //HAha
3037        //HAha
3038        //HAha
3039        //HAha
3040        //HAha
3041        //HAha
3042        //HAha
3043        //HAha
3044        //HAha
3045        //HAha
3046        //HAha
3047        //HAha
3048        //HAha
3049        //HAha
3050        //HAha
3051        //HAha
3052        //HAha
3053        //HAha
3054        //HAha
3055        //HAha
3056        //HAha
3057        //HAha
3058        //HAha
3059        //HAha
3060        //HAha
3061        //HAha
3062        //HAha
3063        //HAha
3064        //HAha
3065        //HAha
3066        //HAha
3067        //HAha
3068        //HAha
3069        //HAha
3070        //HAha
3071        //HAha
3072        //HAha
3073        //HAha
3074        //HAha
3075        //HAha
3076        //HAha
3077        //HAha
3078        //HAha
3079        //HAha
3080        //HAha
3081        //HAha
3082        //HAha
3083        //HAha
3084        //HAha
3085        //HAha
3086        //HAha
3087        //HAha
3088        //HAha
3089        //HAha
3090        //HAha
3091        //HAha
3092        //HAha
3093        //HAha
3094        //HAha
3095        //HAha
3096        //HAha
3097        //HAha
3098        //HAha
3099        //HAha
3100        //HAha
3101        //HAha
3102        //HAha
3103        //HAha
3104        //HAha
3105        //HAha
3106        //HAha//HAha
3107        //HAha
3108        //HAha
3109        //HAha
3110        //HAha
3111        //HAha
3112        //HAha
3113        //HAha
3114        //HAha
3115        //HAha
3116        //HAha
3117        //HAha
3118        //HAha
3119        //HAha
3120        //HAha
3121        //HAha
3122        //HAha
3123        //HAha
3124        //HAha
3125        //HAha
3126        //HAha
3127        //HAha
3128        //HAha
3129        //HAha
3130        //HAha
3131        //HAha
3132        //HAha
3133        //HAha
3134        //HAha
3135        //HAha
3136        //HAha
3137        //HAha
3138        //HAha
3139        //HAha
3140        //HAha
3141        //HAha
3142        //HAha
3143        //HAha
3144        //HAha
3145        //HAha
3146        //HAha
3147        //HAha
3148        //HAha
3149        //HAha
3150        //HAha
3151        //HAha
3152        //HAha
3153        //HAha
3154        //HAha
3155        //HAha
3156        //HAha
3157        //HAha
3158        //HAha
3159        //HAha
3160        //HAha
3161        //HAha
3162        //HAha
3163        //HAha
3164        //HAha
3165        //HAha
3166        //HAha
3167        //HAha
3168        //HAha
3169        //HAha
3170        //HAha
3171        //HAha
3172        //HAha
3173        //HAha
3174        //HAha
3175        //HAha
3176        //HAha
3177        //HAha
3178        //HAha
3179        //HAha
3180        //HAha
3181        //HAha
3182        //HAha
3183        //HAha
3184        //HAha
3185        //HAha
3186        //HAha
3187        //HAha
3188        //HAha
3189        //HAha
3190        //HAha
3191        //HAha
3192        //HAha
3193        //HAha
3194        //HAha
3195        //HAha
3196        //HAha
3197        //HAha
3198        //HAha
3199        //HAha
3200        //HAha
3201        //HAha
3202        //HAha
3203        //HAha
3204        //HAha
3205        //HAha
3206        //HAha
3207        //HAha
3208        //HAha
3209        //HAha
3210        //HAha
3211        //HAha
3212        //HAha
3213        //HAha
3214        //HAha
3215        //HAha
3216        //HAha
3217        //HAha
3218        //HAha
3219        //HAha
3220        //HAha
3221        //HAha
3222        //HAha
3223        //HAha
3224        //HAha
3225        //HAha
3226        //HAha
3227        //HAha//HAha
3228        //HAha
3229        //HAha
3230        //HAha
3231        //HAha
3232        //HAha
3233        //HAha
3234        //HAha
3235        //HAha
3236        //HAha
3237        //HAha
3238        //HAha
3239        //HAha
3240        //HAha
3241        //HAha
3242        //HAha
3243        //HAha
3244        //HAha
3245        //HAha
3246        //HAha
3247        //HAha
3248        //HAha
3249        //HAha
3250        //HAha
3251        //HAha
3252        //HAha
3253        //HAha
3254        //HAha
3255        //HAha
3256        //HAha
3257        //HAha
3258        //HAha
3259        //HAha
3260        //HAha
3261        //HAha
3262        //HAha
3263        //HAha
3264        //HAha
3265        //HAha
3266        //HAha
3267        //HAha
3268        //HAha
3269        //HAha
3270        //HAha
3271        //HAha
3272        //HAha
3273        //HAha
3274        //HAha
3275        //HAha
3276        //HAha
3277        //HAha
3278        //HAha
3279        //HAha
3280        //HAha
3281        //HAha
3282        //HAha
3283        //HAha
3284        //HAha
3285        //HAha
3286        //HAha
3287        //HAha
3288        //HAha
3289        //HAha
3290        //HAha
3291        //HAha
3292        //HAha
3293        //HAha
3294        //HAha
3295        //HAha
3296        //HAha
3297        //HAha
3298        //HAha
3299        //HAha
3300        //HAha
3301        //HAha
3302        //HAha
3303        //HAha
3304        //HAha
3305        //HAha
3306        //HAha
3307        //HAha
3308        //HAha
3309        //HAha
3310        //HAha
3311        //HAha
3312        //HAha
3313        //HAha
3314        //HAha
3315        //HAha
3316        //HAha
3317        //HAha
3318        //HAha
3319        //HAha
3320        //HAha
3321        //HAha
3322        //HAha
3323        //HAha
3324        //HAha
3325        //HAha
3326        //HAha
3327        //HAha
3328        //HAha
3329        //HAha
3330        //HAha
3331        //HAha
3332        //HAha
3333        //HAha
3334        //HAha
3335        //HAha
3336        //HAha
3337        //HAha
3338        //HAha
3339        //HAha
3340        //HAha
3341        //HAha
3342        //HAha
3343        //HAha
3344        //HAha
3345        //HAha
3346        //HAha
3347        //HAha
3348        //HAha//HAha
3349        //HAha
3350        //HAha
3351        //HAha
3352        //HAha
3353        //HAha
3354        //HAha
3355        //HAha
3356        //HAha
3357        //HAha
3358        //HAha
3359        //HAha
3360        //HAha
3361        //HAha
3362        //HAha
3363        //HAha
3364        //HAha
3365        //HAha
3366        //HAha
3367        //HAha
3368        //HAha
3369        //HAha
3370        //HAha
3371        //HAha
3372        //HAha
3373        //HAha
3374        //HAha
3375        //HAha
3376        //HAha
3377        //HAha
3378        //HAha
3379        //HAha
3380        //HAha
3381        //HAha
3382        //HAha
3383        //HAha
3384        //HAha
3385        //HAha
3386        //HAha
3387        //HAha
3388        //HAha
3389        //HAha
3390        //HAha
3391        //HAha
3392        //HAha
3393        //HAha
3394        //HAha
3395        //HAha
3396        //HAha
3397        //HAha
3398        //HAha
3399        //HAha
3400        //HAha
3401        //HAha
3402        //HAha
3403        //HAha
3404        //HAha
3405        //HAha
3406        //HAha
3407        //HAha
3408        //HAha
3409        //HAha
3410        //HAha
3411        //HAha
3412        //HAha
3413        //HAha
3414        //HAha
3415        //HAha
3416        //HAha
3417        //HAha
3418        //HAha
3419        //HAha
3420        //HAha
3421        //HAha
3422        //HAha
3423        //HAha
3424        //HAha
3425        //HAha
3426        //HAha
3427        //HAha
3428        //HAha
3429        //HAha
3430        //HAha
3431        //HAha
3432        //HAha
3433        //HAha
3434        //HAha
3435        //HAha
3436        //HAha
3437        //HAha
3438        //HAha
3439        //HAha
3440        //HAha
3441        //HAha
3442        //HAha
3443        //HAha
3444        //HAha
3445        //HAha
3446        //HAha
3447        //HAha
3448        //HAha
3449        //HAha
3450        //HAha
3451        //HAha
3452        //HAha
3453        //HAha
3454        //HAha
3455        //HAha
3456        //HAha
3457        //HAha
3458        //HAha
3459        //HAha
3460        //HAha
3461        //HAha
3462        //HAha
3463        //HAha
3464        //HAha
3465        //HAha
3466        //HAha
3467        //HAha
3468        //HAha
3469        //HAha//HAha
3470        //HAha
3471        //HAha
3472        //HAha
3473        //HAha
3474        //HAha
3475        //HAha
3476        //HAha
3477        //HAha
3478        //HAha
3479        //HAha
3480        //HAha
3481        //HAha
3482        //HAha
3483        //HAha
3484        //HAha
3485        //HAha
3486        //HAha
3487        //HAha
3488        //HAha
3489        //HAha
3490        //HAha
3491        //HAha
3492        //HAha
3493        //HAha
3494        //HAha
3495        //HAha
3496        //HAha
3497        //HAha
3498        //HAha
3499        //HAha
3500        //HAha
3501        //HAha
3502        //HAha
3503        //HAha
3504        //HAha
3505        //HAha
3506        //HAha
3507        //HAha
3508        //HAha
3509        //HAha
3510        //HAha
3511        //HAha
3512        //HAha
3513        //HAha
3514        //HAha
3515        //HAha
3516        //HAha
3517        //HAha
3518        //HAha
3519        //HAha
3520        //HAha
3521        //HAha
3522        //HAha
3523        //HAha
3524        //HAha
3525        //HAha
3526        //HAha
3527        //HAha
3528        //HAha
3529        //HAha
3530        //HAha
3531        //HAha
3532        //HAha
3533        //HAha
3534        //HAha
3535        //HAha
3536        //HAha
3537        //HAha
3538        //HAha
3539        //HAha
3540        //HAha
3541        //HAha
3542        //HAha
3543        //HAha
3544        //HAha
3545        //HAha
3546        //HAha
3547        //HAha
3548        //HAha
3549        //HAha
3550        //HAha
3551        //HAha
3552        //HAha
3553        //HAha
3554        //HAha
3555        //HAha
3556        //HAha
3557        //HAha
3558        //HAha
3559        //HAha
3560        //HAha
3561        //HAha
3562        //HAha
3563        //HAha
3564        //HAha
3565        //HAha
3566        //HAha
3567        //HAha
3568        //HAha
3569        //HAha
3570        //HAha
3571        //HAha
3572        //HAha
3573        //HAha
3574        //HAha
3575        //HAha
3576        //HAha
3577        //HAha
3578        //HAha
3579        //HAha
3580        //HAha
3581        //HAha
3582        //HAha
3583        //HAha
3584        //HAha
3585        //HAha
3586        //HAha
3587        //HAha
3588        //HAha
3589        //HAha
3590        //HAha//HAha
3591        //HAha
3592        //HAha
3593        //HAha
3594        //HAha
3595        //HAha
3596        //HAha
3597        //HAha
3598        //HAha
3599        //HAha
3600        //HAha
3601        //HAha
3602        //HAha
3603        //HAha
3604        //HAha
3605        //HAha
3606        //HAha
3607        //HAha
3608        //HAha
3609        //HAha
3610        //HAha
3611        //HAha
3612        //HAha
3613        //HAha
3614        //HAha
3615        //HAha
3616        //HAha
3617        //HAha
3618        //HAha
3619        //HAha
3620        //HAha
3621        //HAha
3622        //HAha
3623        //HAha
3624        //HAha
3625        //HAha
3626        //HAha
3627        //HAha
3628        //HAha
3629        //HAha
3630        //HAha
3631        //HAha
3632        //HAha
3633        //HAha
3634        //HAha
3635        //HAha
3636        //HAha
3637        //HAha
3638        //HAha
3639        //HAha
3640        //HAha
3641        //HAha
3642        //HAha
3643        //HAha
3644        //HAha
3645        //HAha
3646        //HAha
3647        //HAha
3648        //HAha
3649        //HAha
3650        //HAha
3651        //HAha
3652        //HAha
3653        //HAha
3654        //HAha
3655        //HAha
3656        //HAha
3657        //HAha
3658        //HAha
3659        //HAha
3660        //HAha
3661        //HAha
3662        //HAha
3663        //HAha
3664        //HAha
3665        //HAha
3666        //HAha
3667        //HAha
3668        //HAha
3669        //HAha
3670        //HAha
3671        //HAha
3672        //HAha
3673        //HAha
3674        //HAha
3675        //HAha
3676        //HAha
3677        //HAha
3678        //HAha
3679        //HAha
3680        //HAha
3681        //HAha
3682        //HAha
3683        //HAha
3684        //HAha
3685        //HAha
3686        //HAha
3687        //HAha
3688        //HAha
3689        //HAha
3690        //HAha
3691        //HAha
3692        //HAha
3693        //HAha
3694        //HAha
3695        //HAha
3696        //HAha
3697        //HAha
3698        //HAha
3699        //HAha
3700        //HAha
3701        //HAha
3702        //HAha
3703        //HAha
3704        //HAha
3705        //HAha
3706        //HAha
3707        //HAha
3708        //HAha
3709        //HAha
3710        //HAha
3711        //HAha//HAha
3712        //HAha
3713        //HAha
3714        //HAha
3715        //HAha
3716        //HAha
3717        //HAha
3718        //HAha
3719        //HAha
3720        //HAha
3721        //HAha
3722        //HAha
3723        //HAha
3724        //HAha
3725        //HAha
3726        //HAha
3727        //HAha
3728        //HAha
3729        //HAha
3730        //HAha
3731        //HAha
3732        //HAha
3733        //HAha
3734        //HAha
3735        //HAha
3736        //HAha
3737        //HAha
3738        //HAha
3739        //HAha
3740        //HAha
3741        //HAha
3742        //HAha
3743        //HAha
3744        //HAha
3745        //HAha
3746        //HAha
3747        //HAha
3748        //HAha
3749        //HAha
3750        //HAha
3751        //HAha
3752        //HAha
3753        //HAha
3754        //HAha
3755        //HAha
3756        //HAha
3757        //HAha
3758        //HAha
3759        //HAha
3760        //HAha
3761        //HAha
3762        //HAha
3763        //HAha
3764        //HAha
3765        //HAha
3766        //HAha
3767        //HAha
3768        //HAha
3769        //HAha
3770        //HAha
3771        //HAha
3772        //HAha
3773        //HAha
3774        //HAha
3775        //HAha
3776        //HAha
3777        //HAha
3778        //HAha
3779        //HAha
3780        //HAha
3781        //HAha
3782        //HAha
3783        //HAha
3784        //HAha
3785        //HAha
3786        //HAha
3787        //HAha
3788        //HAha
3789        //HAha
3790        //HAha
3791        //HAha
3792        //HAha
3793        //HAha
3794        //HAha
3795        //HAha
3796        //HAha
3797        //HAha
3798        //HAha
3799        //HAha
3800        //HAha
3801        //HAha
3802        //HAha
3803        //HAha
3804        //HAha
3805        //HAha
3806        //HAha
3807        //HAha
3808        //HAha
3809        //HAha
3810        //HAha
3811        //HAha
3812        //HAha
3813        //HAha
3814        //HAha
3815        //HAha
3816        //HAha
3817        //HAha
3818        //HAha
3819        //HAha
3820        //HAha
3821        //HAha
3822        //HAha
3823        //HAha
3824        //HAha
3825        //HAha
3826        //HAha
3827        //HAha
3828        //HAha
3829        //HAha
3830        //HAha
3831        //HAha
3832        //HAha
3833
3834    }
3835    void MeneAutoon(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject auto)
3836    {
3837        tormaaja.IsVisible = false;
3838        tormaaja.IgnoresCollisionResponse = true;
3839        tormaaja.Position = new Vector(-4000, 0);
3840        if(kuski == null)
3841        {
3842            kuski = tormaaja;
3843            Camera.StopFollowing();
3844            Camera.Follow(auto);
3845        }
3846        else if(epaKuski == null)
3847        {
3848            epaKuski = tormaaja;
3849        }
3850        if (tormaaja.Tag.Equals("pelaaja2"))
3851        {
3852            ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed,
3853          UlosAutosta, null, pelaaja2);
3854        }
3855        if (tormaaja.Tag.Equals("pelaaja"))
3856        {
3857            Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Pressed, UlosAutosta, null, pelaaja);
3858        }
3859       
3860
3861       
3862
3863    }
3864    void UlosAutosta(PhysicsObject ajaja)
3865    {
3866        ajaja.IsVisible = true;
3867        ajaja.IgnoresCollisionResponse = false;
3868        ajaja.Position = auto.Position + new Vector(200, 0);
3869       
3870       
3871        if(ajaja.Tag.Equals("pelaaja2"))
3872        {
3873            ControllerOne.Disable(Button.X);
3874        }
3875        if (ajaja.Tag.Equals("pelaaja"))
3876        {
3877            Keyboard.Disable(Key.F);
3878        }
3879        if(ajaja == kuski)
3880        {
3881            kuski = null;
3882            Camera.Follow(ajaja, auto);
3883            //Camera.Follow(pelaaja, pelaaja2);
3884        }
3885
3886        if(ajaja == epaKuski)
3887        {
3888            epaKuski = null;
3889            Camera.Follow(ajaja, auto);
3890            //Camera.Follow(pelaaja, pelaaja2);
3891        }
3892        if(epaKuski == null && kuski == null)
3893        {
3894            Camera.Follow(pelaaja, pelaaja2);
3895        }
3896    }
3897
3898    void LuoKorisKentta(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
3899    {
3900        koriskentta = PhysicsObject.CreateStaticObject(500, 700);
3901        koriskentta.Position = paikka;
3902        koriskentta.Image = koriskentanKuva;
3903        koriskentta.IgnoresCollisionResponse = true; 
3904        //koriskentta.IgnoresPhysicsLogics = true;
3905        Add(koriskentta, -1);
3906
3907        PhysicsObject magicpalikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(80,80);
3908        magicpalikka.Position = paikka + new Vector(15, koriskentta.Height / 2-25);
3909        magicpalikka.IsVisible = false;
3910        Add(magicpalikka);
3911        PhysicsObject magicpalikka2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(80, 80);
3912        magicpalikka2.Position = paikka + new Vector(13, -koriskentta.Height / 2 + 25);
3913        magicpalikka2.IsVisible = false;
3914        Add(magicpalikka2);
3915       
3916    }
3917
3918    void LuoPuuPalikka()
3919    {
3920        if(kamaMittarit[0].Määrä.Value > 0)
3921        {
3922            PhysicsObject PuuPalikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 40);
3923            PuuPalikka.Position = cursor2.Position;
3924            PuuPalikka.Tag = "penkki";
3925            //PuuPalikka.Image = penkinKuva;
3926            PuuPalikka.Color = Color.Brown;
3927            Add(PuuPalikka);
3928            kamaMittarit[0].Lisaa(-1);
3929        }
3930       
3931    }
3932
3933    void LuoKoriPallo(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
3934    {
3935        koripallo = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
3936        koripallo.Image = koripallonKuva;
3937        koripallo.Position = koriskentta.Position;
3938        Add(koripallo);
3939    }
3940    void SpawnausPaikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
3941    {
3942        Spawnauspaikat.Add(paikka);
3943    }
3944
3945    void LuoLoottiSpawniLattia(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
3946    {
3947        loottilista.Add(paikka);
3948
3949        PhysicsObject Lattia1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(80, 80);
3950        Lattia1.Image = creepylattia;
3951        Lattia1.Position = paikka;
3952        Add(Lattia1, -1);
3953        Lattia1.IgnoresCollisionResponse = true;
3954    }
3955
3956    void LuoLoottiSpawniMetsa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
3957    {
3958        loottilista.Add(paikka);
3959    }
3960
3961    void LisaaLootti()
3962    {
3963       
3964        Vector tulevapaikka = RandomGen.SelectOne<Vector>(loottilista);
3965        if (GetObjectsAt(tulevapaikka, "lootti", 100).Count==0)
3966        {
3967            PhysicsObject lootti = new PhysicsObject(10, 10);
3968            lootti.Position = tulevapaikka;
3969            lootti.Image = loottikuvat[RandomGen.NextInt(2, loottikuvat.Length)];
3970            lootti.Tag = "lootti";
3971            lootti.Size *= 2;
3972            Add(lootti);
3973
3974           
3975        }
3976        if (GetObjectsAt(tulevapaikka, "lootti", 100).Count == 1)
3977        {
3978           
3979        }
3980       
3981    }
3982    void KeraaLootti(PhysicsObject pelaaja2, PhysicsObject lootti)
3983    {
3984        for (int i = 0; i < loottikuvat.Length; i++)
3985        {
3986            if (lootti.Image == loottikuvat[i])
3987            {
3988                kamaMittarit[i].Lisaa(1);
3989                lootti.Destroy();
3990                break;
3991            }
3992        }
3993    }
3994
3995    void ParkkiPaikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
3996    {
3997        PhysicsObject parkkipaikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(650, 850);
3998        parkkipaikka.Position = paikka + new Vector(170, 0);
3999        parkkipaikka.Image = parkkipaikanKuva;
4000        parkkipaikka.IgnoresCollisionResponse = true; 
4001        Add(parkkipaikka, - 2);
4002    }
4003
4004    void LuoMagicPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
4005    {
4006        PhysicsObject magicpalikka3 = PhysicsObject.CreateStaticObject(80, 80);
4007        magicpalikka3.Position = paikka;
4008        magicpalikka3.Color = Color.Transparent;
4009        Add(magicpalikka3);
4010    }
4011}
4012
4013
4014
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.