source: 2014/tet/FileWatcher/FileWatcher/OptionsFile.cs @ 5261

Revision 4833, 2.6 KB checked in by anlakane, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5
6namespace FileWatcher
7{
8    /// <summary>
9    /// Luokka käyttäjän asetusten tallennukseen.
10    /// </summary>
11    [Serializable]
12    public class OptionsFile
13    {
14        /// <summary>
15        /// Kansio, jota tarkkaillaan.
16        /// </summary>
17        public String SelectedFolder { get; set; }
18
19        /// <summary>
20        /// Tiedostotyypit, joita tarkkaillaan.
21        /// </summary>
22        public String[] SelectedFileExtensions { get; set; }
23
24        /// <summary>
25        /// Ohjelmat, jotka ajetaan tiedoston löytyessä.
26        /// </summary>
27        public List<Executable> ExecutablePrograms { get; set; }
28
29        // Mitä tapahtumia tarkkaillaan.
30        public bool WatchCreation { get; set; }
31        public bool WatchDeletion { get; set; }
32        public bool WatchChanges { get; set; }
33        public bool WatchRenaming { get; set; }
34
35        /// <summary>
36        /// Tarkkaillaanko alikansioita.
37        /// </summary>
38        public bool WatchSubdirectories { get; set; }
39
40        /// <summary>
41        /// Ladataanko edelliset asetukset automaattisesti ohjelman käynnistyessä.
42        /// </summary>
43        public bool LoadSettingsAutomatically { get; set; }
44
45        /// <summary>
46        /// Tallenetaanko asetukset ohjelman sulkeutuessa.
47        /// </summary>
48        public bool SaveSettingsAutomatically { get; set; }
49
50        /// <summary>
51        /// Aloitetaanko tarkkailu automaattisesti edellisillä asetuksilla.
52        /// </summary>
53        public bool StartWatchingAutomatically { get; set; }
54
55        /// <summary>
56        /// Pidetäänkö lokia ohjelman tekemisistä.
57        /// </summary>
58        public bool KeepLog { get; set; }
59
60        public OptionsFile(string selFolder, string[] selFileExs, List<Executable> execProgs, bool creation, bool deletion, bool changes, bool renaming, bool loadAutomatically, bool saveAutomatically, bool startAutomatically, bool keepLog)
61        {
62            SelectedFolder = selFolder;
63            SelectedFileExtensions = selFileExs;
64            ExecutablePrograms = execProgs;
65            WatchCreation = creation;
66            WatchDeletion = deletion;
67            WatchChanges = changes;
68            WatchRenaming = renaming;
69            LoadSettingsAutomatically = loadAutomatically;
70            SaveSettingsAutomatically = saveAutomatically;
71            StartWatchingAutomatically = startAutomatically;
72            KeepLog = keepLog;
73        }
74
75        public OptionsFile()
76        {
77
78        }
79    }
80}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.