source: 2014/koodauskerho/38/PihlaM/u/u/u/u.cs @ 10335

Revision 5833, 1.9 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class u : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
14
15
16
17        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
18        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
19    }
20    void LuoKentta()
21    {
22        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
23        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1");
24
25        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
26        ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja);
27        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso);
28        ruudut.SetTileMethod(Color.Yellow, LuoTahti);
29
30        //3. Execute luo kentän
31        //   Parametreina leveys ja korkeus
32        ruudut.Execute(20, 20);
33    }
34
35    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
36    {
37        pelaaja = new PlatformCharacter(10, 10);
38        pelaaja.Position = paikka;
39        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen);
40        Add(pelaaja);
41    }
42
43    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
44    {
45        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
46        taso.Position = paikka;
47        taso.Image = groundImage;
48        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
49        Add(taso);
50    }
51
52    void LuoTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
53    {
54        PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(5, 5);
55        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
56        tahti.Position = paikka;
57        tahti.Image = tahdenKuva;
58        tahti.Tag = "tahti";
59        Add(tahti, 1);
60    }
61}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.