source: 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/kenttä1.txt @ 5833

Revision 5797, 214 bytes checked in by jotapoti, 5 years ago (diff)

17.1.2015 koodauskerhossa tehdyt jutut

Line 
1.....T...................
2.....TT..................
3......T..................
4......TTT................
5........T................
6.......TT................
7.......T.................
8.......TTTTTTTTTTTTTTTTTT
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.