source: 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense.cs @ 5797

Revision 5797, 1.6 KB checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

17.1.2015 koodauskerhossa tehdyt jutut

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FarmDefense : PhysicsGame
10{
11    Image nurmikonKuva = LoadImage("nurmikko");
12    Image tienKuva = LoadImage("tie");
13
14    public override void Begin()
15    {
16        // Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
17
18        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
19        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
20
21        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kenttä1");
22
23        ruudut.SetTileMethod('.', LuoNurmikko);
24        ruudut.SetTileMethod('T', LuoTie);
25        ruudut.Execute(70, 100);
26    }
27
28
29    void LuoKentta()
30    {
31        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kenttä1");
32        ruudut.SetTileMethod('T', LuoTie);
33        ruudut.SetTileMethod('.', LuoNurmikko);
34        ruudut.Execute(20, 20);
35    }
36    void LuoNurmikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
37    {
38        PhysicsObject nurmikko = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
39        nurmikko.Position = paikka;
40        nurmikko.Shape = Shape.Rectangle;
41        nurmikko.Tag = "nurmikko";
42        nurmikko.Image = nurmikonKuva;
43        Add(nurmikko, 1);
44
45    }
46    void LuoTie(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48        PhysicsObject tie = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
49        tie.Position = paikka;
50        tie.Shape = Shape.Rectangle;
51        tie.Tag = "tie";
52        tie.Image = tienKuva;
53        Add(tie, 1);
54
55    }
56}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.