source: 2014/koodauskerho/38/FransM/Destroy/Destroy/Destroy/Destroy.cs @ 5828

Revision 5828, 4.1 KB checked in by jotapoti, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Destroy : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image vihukuva = LoadImage("ihminen");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25        Gravity = new Vector(0, -1000);
26
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.2;
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
41        kentta.SetTileMethod('I', LuoIhminen);
42
43        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
44        Level.CreateBorders();
45        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
46    }
47
48
49    void LuoIhminen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
50    { 
51    PhysicsObject ihminen = new PhysicsObject(40, 50 );
52    ihminen.Position = paikka;
53    ihminen.Shape = Shape.Rectangle;
54    Add( ihminen );
55    ihminen.Image = vihukuva;
56
57    }
58
59
60
61    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
64        taso.Position = paikka;
65        taso.Color = Color.Green;
66        Add(taso);
67    }
68
69    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
72        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
73        tahti.Position = paikka;
74        tahti.Image = tahtiKuva;
75        tahti.Tag = "tahti";
76        Add(tahti);
77    }
78
79    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
80    {
81        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
82        pelaaja1.Position = paikka;
83        pelaaja1.Mass = 4.0;
84        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
85        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
86        Add(pelaaja1);
87
88    }
89
90    void LisaaNappaimet()
91    {
92        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
93        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
94
95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, VedaSokkaIrti, "Vetää sokan irti", pelaaja1);
96
97        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
98        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
99        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
100
101        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
102
103        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
104        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
105        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
106
107        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
108    }
109
110    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
111    {
112        hahmo.Walk(nopeus);
113    }
114
115    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
116    {
117        hahmo.Jump(nopeus);
118    }
119
120    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
121    {
122        maaliAani.Play();
123        MessageDisplay.Add("Tämänhän voisi räjäyttää!");
124        tahti.Destroy();
125    }
126
127    void VedaSokkaIrti(PlatformCharacter hahmo)
128    {
129        MessageDisplay.Add("Aktivointi");
130        Timer.SingleShot(5.0, delegate { MessageDisplay.Add("Nyt se räjähti"); });
131    }
132
133}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.