source: 2014/30/ToukoA/Pong/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/FysiikkaPeli1.csproj.FileListAbsolute.txt @ 5512

Revision 5512, 708 bytes checked in by toolala, 6 years ago (diff)

Pong valmis ja jotain lisäystä

Line 
1C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe
2C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb
3C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
4C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
5C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.csprojResolveAssemblyReference.cache
6C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
7C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe
8C:\MyTemp\ToukoA\Pong\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.