source: 2014/30/ToukoA/Pong/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 5512

Revision 5512, 5.0 KB checked in by toolala, 8 years ago (diff)

Pong valmis ja jotain lisäystä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 750);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -750);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17    PhysicsObject vasenReuna;
18    PhysicsObject oikeaReuna;
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22    public override void Begin()
23    {
24        LuoKentta();
25        AsetaOhjaimet();
26        LisaaLaskurit();
27        AloitaPeli();
28    }
29    void LuoKentta()
30    {
31        //Itse pallo
32        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
33        pallo.Shape = Shape.Triangle;
34        pallo.X = -200;
35        pallo.Y = 0.0;
36        pallo.Restitution = 10.0;
37        Add(pallo);
38        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
39
40        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
41        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
42
43        //Vasen reuna
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = true;
47        Level.Background.Color = Color.Gold;
48        //Oikea reuna
49        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
50        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
51        oikeaReuna.IsVisible = true;
52        Level.Background.Color = Color.Gold;
53        Camera.ZoomToLevel();
54        //Alareuna
55        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
56        alaReuna.Restitution = 1.0;
57        alaReuna.IsVisible = false;
58        Level.Background.Color = Color.Blue;
59        //Yläreuna
60        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
61        ylaReuna.Restitution = 1.0;
62        ylaReuna.IsVisible = false;
63        Level.Background.Color = Color.Blue;
64    }
65    void AloitaPeli()
66    {
67        //Pallon liikkumisjutut
68        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
69        pallo.Hit(impulssi);
70    }
71    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
72    {
73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
74        maila.Shape = Shape.Rectangle;
75        maila.X = x;
76        maila.Y = y;
77        maila.Restitution = 10.0;
78        Add(maila);
79        return maila;
80    }
81    void AsetaOhjaimet()
82    {
83        //Pelin lopettaminen
84        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
85        //Mailan1 liikuttaminen
86        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
87        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
88        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
89        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
91       
92        //Mailan2 liikuttaminen
93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
97
98        //Ohjeet
99        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControls, "Näytä ohjeet");
100    }
101    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
102    {
103        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
109        {
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111            return;
112        }
113        maila.Velocity = nopeus;
114    }
115    void LisaaLaskurit()
116    {
117        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
118        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
119    }
120    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
121    {
122        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
123        laskuri.MaxValue = 10;
124
125        Label naytto = new Label();
126        naytto.BindTo(laskuri);
127        naytto.X = x;
128        naytto.Y = y;
129        naytto.TextColor = Color.Green;
130        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
131        naytto.Color = Level.Background.Color;
132        Add(naytto);
133
134
135        return laskuri;
136    }
137    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
138    {
139        if (kohde == oikeaReuna)
140        {
141            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
142        }
143        if (kohde == vasenReuna)
144        {
145            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
146        }
147        //Right reuna yritys
148       // if (kohde == Right)
149         //   pallo.Velocity = Vector.Zero;
150           // return;
151    }
152
153
154}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.