source: 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNightContent/kentta2.txt @ 5640

Revision 5640, 208 bytes checked in by toolala, 5 years ago (diff)

Kaikkee jännää ja ylimääräistä ulinaa

Line 
1......................................
2########################
3#Q.K..............######
4##############....######
5#.............#...######
6#.N.....P.........######
7######################################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.