source: 2014/30/MitjaK/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin seteli/Tonnin seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin_Seteli.cs @ 5601

Revision 5601, 3.9 KB checked in by mikrkana, 7 years ago (diff)

Lisää tonneja.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tonnin_Seteli : PhysicsGame
10{
11    Image tausta = LoadImage("Kahvila_rajattu");
12    Image valikkoTausta = LoadImage("Tonnin seteli_valikko");
13    Image pelaajaj = LoadImage("Jo");
14    Image myyjakasiKuva = LoadImage("käsiseteli");
15    PhysicsObject ostaja;
16    SoundEffect annointonnin = LoadSoundEffect("Annoin_tonnin");
17    SoundEffect kahdeksanMarkkaa = LoadSoundEffect("Kahdeksan Markkaa");
18    Image Oliseteli = LoadImage("OliSeteli");
19    Image Rahattakaisin = LoadImage("RahatTakaisin");
20    Image Soitanpoliisin = LoadImage("SoitanPoliisin");
21    Image[] ajSeteliAnimaatio = LoadImages("Jo käsi", "AJsuu1", "AJsuu2", "AJsuu3", "AJsuu4", "AJsuu5", "AJsuu6", "AJsuu7", "AJsuu8", "AJsuu9", "AJsuu10", "AJsuu11", "AJsuu12");
22    public override void Begin()
23    {
24        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
25
26        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
27        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
28        Level.Background.Image = valikkoTausta;
29       // Level.CreateBorders();
30        //Level.Size = Screen.Size;
31        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
32        "Aloita peli", "Lopeta");
33        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
34        //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet);
35        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
36        Add(alkuValikko);
37    }
38
39    void AloitaPeli()
40    {
41        MediaPlayer.Play("Hissi-MusiikkiPeliin");
42        MediaPlayer.Volume = 0.05;
43        Level.Size = Screen.Size;
44        Level.Background.Image = tausta;
45        Level.Background.Position = Vector.Zero;
46        LuoOstaja();
47        GameObject poydanPala = new GameObject(LoadImage("Kahvila_poyta"));
48        poydanPala.Right = Screen.Right;
49        poydanPala.Bottom = Screen.Bottom;
50        Add(poydanPala, 1);
51
52    }
53    void LuoOstaja()
54    {
55        ostaja = new PhysicsObject(pelaajaj);
56        ostaja.Position = new Vector(-1000.0, 0.0);
57        ostaja.Size *= 2;
58        ostaja.MoveTo(new Vector(-450.0, 0.0), 50, KaynnistaAJAnimaatio);
59        Add(ostaja);
60    }
61
62    /// <summary>
63    /// Kuts
64    /// </summary>
65    void KaynnistaAJAnimaatio()
66    {
67        Animation a = new Animation(ajSeteliAnimaatio);
68        ostaja.Animation = a;
69        ostaja.Animation.FPS = 2;
70        Timer.SingleShot(3, delegate
71        {
72            ostaja.Animation.Start(1);
73        });
74        ostaja.Animation.Played += myyjanKasi;
75        kahdeksanMarkkaa.Play();
76    }
77    void myyjanKasi()
78    {
79        // Ebin ES 5/5 AJ
80        PhysicsObject MyyjanKasi = new PhysicsObject(myyjakasiKuva);
81        MyyjanKasi.Position = new Vector(300, -300);
82        Add(MyyjanKasi);
83        //MyyjanKasi.Move...
84
85        Timer.SingleShot(3.0, delegate
86        {
87            MyyjanKasi.MoveTo(new Vector(MyyjanKasi.X, Screen.Bottom - 300), 100, LuoMarkkaKasi);
88        });
89    }
90
91    void LuoMarkkaKasi()
92    {
93        PhysicsObject markkaKasi = new PhysicsObject(LoadImage("Marrkka"));
94        markkaKasi.Position = new Vector(300, -400);
95        Add(markkaKasi, 2);
96        annointonnin.Play();
97        ValintaIkkunat();
98    }
99    void ValintaIkkunat()
100    {
101        PushButton ruutu1 = new PushButton(Rahattakaisin);
102        ruutu1.Position = new Vector(0.0, Screen.Bottom + ruutu1.Height / 2 + 15);
103        Add(ruutu1);
104        PushButton ruutu2 = new PushButton(Soitanpoliisin);
105        ruutu2.Position = new Vector(Screen.Left + ruutu2.Width / 2 + 15, Screen.Bottom + ruutu2.Height / 2 + 15);
106        Add(ruutu2);
107        PushButton ruutu3 = new PushButton(Oliseteli);
108        ruutu3.Position = new Vector(Screen.Right - ruutu3.Width / 2 + 15, Screen.Bottom + ruutu3.Height / 2 + 15);
109        Add(ruutu3);
110    }
111}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.