source: 2014/30/MitjaK/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin seteli/Tonnin seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin_Seteli.cs @ 5551

Revision 5551, 2.2 KB checked in by mikrkana, 8 years ago (diff)

jöbin

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tonnin_Seteli : PhysicsGame
10{
11    Image tausta = LoadImage("Kahvila");
12    Image valikkoTausta = LoadImage("Tonnin seteli_valikko");
13    Image pelaajaj = LoadImage("Jo");
14    Image myyjakasiKuva = LoadImage("käsiseteli");
15    PhysicsObject ostaja;
16
17    Image[] ajSeteliAnimaatio = LoadImages("Jo käsi", "AJsuu1", "AJsuu2", "AJsuu3", "AJsuu4", "AJsuu5", "AJsuu6", "AJsuu7", "AJsuu8", "AJsuu9", "AJsuu10", "AJsuu11", "AJsuu12");
18    public override void Begin()
19    {
20        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
21
22        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
23        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
24        Level.Background.Image = valikkoTausta;
25       // Level.CreateBorders();
26        //Level.Size = Screen.Size;
27        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
28        "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
29        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
30        //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet);
31        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit);
32        Add(alkuValikko);
33    }
34
35    void AloitaPeli()
36    {
37        Level.Background.Image = tausta;
38        Level.Background.Position = Vector.Zero;
39        LuoOstaja();
40    }
41    void LuoOstaja()
42    {
43        ostaja = new PhysicsObject(pelaajaj);
44        ostaja.Position = new Vector(-1000.0, 0.0);
45        ostaja.Size *= 2;
46        ostaja.MoveTo(new Vector(-450.0, 0.0), 50, KaynnistaAJAnimaatio);
47        Add(ostaja);
48    }
49
50    /// <summary>
51    /// Kuts
52    /// </summary>
53    void KaynnistaAJAnimaatio()
54    {
55        Animation a = new Animation(ajSeteliAnimaatio);
56        ostaja.Animation = a;
57        ostaja.Animation.Start(1);
58        ostaja.Animation.FPS = 2;
59        ostaja.Animation.Played += myyjanKasi;
60    }
61    void myyjanKasi()
62    {
63        // Ebin ES 5/5 AJ
64        PhysicsObject MyyjanKasi = new PhysicsObject(myyjakasiKuva);
65        MyyjanKasi.Position = new Vector(200, -200);
66        Add(MyyjanKasi);
67    }
68}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.