source: 2014/30/MitjaK/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin seteli/Tonnin seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin_Seteli.cs @ 5520

Revision 5520, 1.0 KB checked in by mikrkana, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tonnin_Seteli : PhysicsGame
10{
11    Image tausta = LoadImage("ihan turha kuva");
12    Image valikkoTausta = LoadImage("Tonnin seteli_valikko");
13    public override void Begin()
14    {
15        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
16
17        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
18        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
19        Level.Background.Image = valikkoTausta;
20
21        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
22        "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
23        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
24        //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet);
25        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit);
26        Add(alkuValikko);
27    }
28
29    void AloitaPeli()
30    {
31        Level.Background.Image = tausta;
32   
33    }
34   // void myyja()
35       
36}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.